pia12012023

Posledná aktualizáciastr, 29 nov 2023 4am

Aktuality - Podujatia - Nakrátko - Predbežne

MMIgalaMMaďarský osvetový ústav a lektorát výtvarného umenia pri príležitosti Dňa menšín usporiadal 18. decembra 2012 v budapeštianskom Dome tradícií národnostný galaprogram, v rámci ktorého odovzdali vyznamenania Pro Cultura Minoritatum Hungariae. - Skupiny trinástich národností žijúcich v Maďarsku...

Po slávnostnom úvodnom prejave riaditeľky Maďarského osvetového ústavu a lektorátu výtvarného umenia Magdolny Závogyánovej sa na javisku vystriedali folklórne, tanečné a divadelné skupiny všetkých trinástich národností žijúcich v Maďarsku. Účastníkom podujatia sa prihovoril aj štátny tajomník zodpovedný za cirkevné, národnostné a spoločenské kontakty György Hölvényi.


Slovenský inštitút - Bábiky v krojoch Slovákov v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku usporiadal 13. decembra 2012 v Slovenskom inštitúte v Budapešti vernisáž výstavy pod názvom Krása, ktorú neodviali stáročia - Bábiky v krojoch Slovákov v Maďarsku. Kurátorkou výstavy, ktorú sprevádzala prehliadka krojov, je predsedníčka Zväzu Ruženka Egyedová Baráneková. V kultúrnom programe vystúpili: Ľudová hudba Svrčkovci, Dievčenská spevácka skupina z Veňarcu, Martin Hubaček a víťazi celoštátnej súťaže ZSM Slovenské spievanky.


Rozprávkové poludnie najmenších školákov v Dabaši-Šáre

V priestoroch Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre usporiadali 14. decembra 2012 Rozprávkové poludnie, v rámci ktorého sa predstavili žiaci prvého stupňa s rozprávkami: O kohútikovi a sliepočke; Čarovné slová; Ako je les zariadený a Soľ nad zlato.

Slovenský týždeň v Dabaši - Korene a krídla
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/868-slovensk-tde-v-dabai-korene-a-kridla
Pevné základy slovenčiny v Dabaši-Šáre
http://www.comp-press-data.hu/Portal/Archives/LUNO/2012/17/l06.pdf

Verejné zasadnutie spojené s Dňom budapeštianskych Slovákov

V divadelnej sále na ulici Akadémia č. 1 Slovenská samospráva Budapešti 15. decembra 2012 usporiadala verejné zasadnutie spojené s Dňom budapeštianskych Slovákov. Účastníci tradičného predvianočného stretnutia si vypočuli sviatočnú modlitbu generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika. V kultúrnom programe sa potom predstavili žiaci budapeštianskej slovenskej školy, členovia speváckeho zboru Musicanta Slovaca z Mojmíroviec a Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena.


Poklady bez hraníc:
Rieka, ktorá nás živí a spája - Dunaj

DunajVys

Vo výstavných priestoroch Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch bola 7. decembra slávnostne otvorená výstava nesúca názov Rieka, ktorá nás živí a spája - Dunaj. Autorom výstavy je Maďarské múzeum ochrany prírody a vodohospodárstva - Duna Múzeum v Ostrihome. Predmety na výstavu zapožičali Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, Vlastivedné múzeum v Galante a Podunajské múzeum v Komárne. Výstava vznikla v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarská republika 2007 - 2013, ako časť spoločného medzinárodného projektu Poklady bez hraníc. Prvou zastávkou tejto výstavy sú Nové Zámky, kde si ju návštevníci môžu pozrieť do 13. februára 2013. Následne ju budú môcť vidieť aj návštevníci múzeí v Dunajskej Strede a Galante. Plusom pre návštevníkov je, že expozícia nie je spoplatnená. Výstava prezentuje históriu Dunaja - rozkvet pobrežných osád, využitie rieky dnes i v minulosti. Tri tematické okruhy, na ktoré je rozdelená výstava, predstavujú návštevníkom vývoj Dunaja na časovej osi geologickej histórie Zeme, jednotlivé storočia sú znázornené na mapách a rytinách, ktoré sú chronologicky usporiadané. Ďalší okruh prezentuje ľudové vodné remeslá a významnejšie udalosti riečnej plavby. Súčasný stav rieky a problematiku ochrany vôd a životného prostredia predstavuje tretí okruh.

Text: PaedDr. Helena Rusnáková, Foto: Mgr. Pavol Rusnák


Krídlovka, Matičiar, Lipka a Bránička v Orosláni

Slovenská samospráva mesta Orosláň v Komáromsko-Ostrihomskej župe 16. decembra 2012 usporiadala Deň orosláňskych Slovákov, ktorý sa začal dvojjazyčnou bohoslužbou v evanjelickom kostole. V Klube F. Rákócziho II. sa potom konal pestrý kultúrny program, v úvodnej časti ktorého sa prihovoril primátor mesta Károly Takács. Na javisku vystúpili: orosláňska mládežnícka dychovka Krídlovka, spevácke skupiny z Kozároviec Matičiar a Lipka, ako aj detská tanečná skupina Bránička.


150. výročie obnovenia Slovenského evanjelického zboru v Budapešti

Slovenský evanjelický zbor v Budapešti usporiadal 16. decembra 2012 slávnostné služby Božie pri príležitosti 150. výročia obnovenia zboru, na ktorých sa prihovoril aj predsedajúci biskup evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Maďarsku Péter Gáncs. Po bohoslužbe sa konalo posvätenie pamätných tabúľ biskupa Daniela Bacháta, farára, básnika Jána Kollára a kantora, hudobného skladateľa Ľudovíta Izáka, ako aj prezentácia pamätnice peštianskeho slovenského evanjelického zboru.


Košickí herci s hrou Mira Gavrana Všetko o mužoch v Békešskej Čabe

Generálny konzulát Slovenskej republiky pripravil pre našich Slovákov Dolnej zeme a iných krajov prekvapenie na Mikuláša. Pozval ich 6. decembra 2012 do veľkej sály Divadla M. Jókaiho v Békešskej Čabe na slovenské predstavenie komédie Činohry Štátneho divadla Košice.

Po úspešnej hre Všetko o ženách súčasný chorvátsky dramatik Miro Gavran sa rozhodol nazrieť KosBekC1rovnakým spôsobom aj do sveta mužov. Cez päť príbehov a troch hercov odhaľuje vonkajšiu tvár, ale aj intímne duševné zákutia rozličných mužov, ich osudy a pády, ale aj veselé a komické príbehy, do ktorých sa dostanú. Akýmsi spojovacím príbehom je priateľstvo troch kamarátov „na život a na smrť“, ktoré pretrváva až do chvíle, kým na povrch nevypláva, že jeden z nich má blízko nielen k svojmu kamošovi, ale aj k jeho manželke a ľúbostné pletky poznačia aj ďalšie dva osudy. Celkom z iného súdka je príbeh o podnikateľoch v oblasti chlapského striptízu pre dámy - ale to už by sme nemali prezrádzať... Miro Gavran ani v tejto hre nezaprel seba, svoje remeslo, svoju poetiku a filozofiu: je majstrom situácií, charakterov, dokáže načrieť do duše človeka poriadne hlboko, nebojí sa veľkých citov, no zostáva vždy akýmsi nenapraviteľným detským figliarom, optimistom, chce veriť v čarovnú silu života, jeho premien a zdôrazniť tú svetlejšiu stránku našej každodennosti. A toto všetko neuveriteľne fascinuje divákov na celom svete.KosBekC2

Dĺžka predstavenia: 70 min. (bez prestávky)Realizačný tímRéžia: Dušan BajinPreklad: Ján JankovičDramaturgia: Katarína Mikulíková a.hScéna a kostýmy: Anita Szőkeová a.h.Pohybová spolupráca: Nataliya LitvinováInšpícia: Ingrid DlugošováText sleduje: Tamara TurcsányiováOsoby a obsadenieIvo, Jan, Rudi, Robert: Michal SoltészPavle, Otec, Maks, Denis: Róbert ŠudíkZoki, Tomo, Malý, Leo: Radovan Hudec, a.h.


Medzinárodná konferencia o slovenskom jazyku a kultúre v menšinovom prostredí

BeCabKonV Békešskej Čabe v dňoch 15. a 16. novembra 2012 za účasti expertov z Maďarska, Slovenska, Česka, Srbska a Rumunska usporiadali medzinárodnú konferenciu pod názvom Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. „Prvá konferencia o slovenskom jazyku v menšinovom prostredí sa konala v roku 2003, potom v roku 2007 a teraz je tretia. Predchádzajúcich ročníkov sa zúčastnili aj odborníci z Rakúska a z Poľska,” povedal pre TASR predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Ján Fuzik a dodal, že teraz prvýkrát zaradili medzi témy konferencie aj oblasť menšinovej kultúry. Výsledkom každej konferencie je zborník rozsahu vyše 450 strán a aj z materiálov prednášok terajšej konferencie zrejme vydá Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku takúto publikáciu, dodal predseda CSSM. Jazykovedci výskumných ústavov a univerzít sa na konferencii oboznamovali so vzťahom jazyka a kultúry so zvláštnym zreteľom na Slovákov v Novohrade, s výrazovým bohatstvom enklávnych nárečí, ale aj so slovenským nárečím pilíšskeho regiónu. Prednášky zazneli aj na tému súčasná jazyková situácia slovenskej mládeže na Slovensku a v Maďarsku, právne možnosti a obmedzenia používania slovenčiny v Českej republike, slovenské priezviská troch dolnozemských slovenských osád, snahy o uchovanie slovenskej národnostnej identity v slovenských národnostných školách Komárňansko-Ostrihomskej župy, pozície žien v slovenskej literatúre v Maďarsku, slovenské priezviská troch dolnozemských slovenských osád, či slovenské učebnice na školách vo Vojvodine a literatúra Slovákov v Rumunsku. Text: (tasr), Foto: (csabaimerleg)
- Podrobný program konferencie si môžete stiahnuť odtiaľto:

www.oslovma.hu/XXX/CabKonfP.rtf


Slovensko-maďarská komisia rokovala vo Visegráde o rozvoji infraštruktúry

VegyBiz1Rozvoj cezhraničnej infraštruktúry a verejnej dopravy boli hlavnými témami rokovania slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, ktorej členovia sa stretli 15. novembra vo Vyšehrade (Visegrád). Podľa vyhlásenia maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti okruhy tém sa odvíjali od tém schôdzky premiérov SR a Maďarska Roberta Fica a Viktora Orbána, ktorí 2. októbra v Mlynkoch hovorili práve o rozvoji cezhraničnej infraštruktúry a verejnej dopravy. Komisia vyjadrila radosť, že v zmysle dohody predsedov vlád sa môže postaviť most na Dunaji pri Komárne a na základe medzinárodných dohôd podpísaných vo februári sa môžu stavať nové cesty spájajúce obe strany hranice. Členovia komisie, ktorej predsedom za slovenskú stranu je štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Jozef Buček a za maďarskú predsedníčka komisie, štátna tajomníčka maďarského ministerstva verejnej správy a spravodlivosti Erika Szabóová, hovorili aj o aktuálnych otázkach cezhraničného zamestnávania. Dohodli sa, že zladením systémov voľby povolania a vzdelávania uľahčia hľadanie práce na oboch stranách hranice, čím umožnia zlepšenie ukazovateľov zamestnanosti daného regiónu. Komisia zasadne najbližšie na jar na Slovensku, kde popri otázkach infraštruktúry a verejnej dopravy prerokujú aj otázky cezhraničnej spolupráce v oblasti zdravotníctva a budú hovoriť aj o možnostiach vzájomnej spolupráce z pohľadu programov Európskej únie pre obdobie rokov 2014-2020. Text: (tasr), Foto: (mti)


Krása porcelánu z Herendu v Slovenskom národnom múzeu

Slovenské národné múzeum pripravilo výnimočnú výstavu špičkového, ručne maľovaného porcelánu z maďarskej porcelánovej manufaktúry Herend. Výstavu Porcelán v Slovenskom národnom múzeu (SNM) na Vajanského nábreží 2 v Bratislave slávnostne otvorili 15. novembra. "Až do konca januára 2013 prinesie pohľad na vývoj tvarov a žánrov výrobkov z porcelánu od aristokratických čias až po súčasnosť. Priblíži krásu porcelánových servisov, Herendfigurín, ale aj Vianoc", informoval Artur Šturmankin z centra marketingu a komunikácie SNM. Lákadlom pre návštevníkov je unikátna nástenná tanierová výzdoba z 350 tanierov s rôznymi motívmi, ktorá napriek svojej veľkoleposti predstavuje iba desatinu bohatstva motívov zdobiacich porcelán z Herendu. „Porcelán z Herendu je súčasťou maďarského aj európskeho kultúrneho dedičstva. Vlastniť porcelán takejto mimoriadnej krásy a kvality je privilégiom,” uviedol Artur Šturmankin. Výstava Porcelán predstavuje takmer tisíc výrobkov z herendského porcelánu od najznámejších kúskov až po najnovšie výrobky z dielne úžitkových umelcov. Manufaktúra na výrobu porcelánu v mestečku Herend sa rozrástla na najväčšiu porcelánku na svete. Po takmer dvoch storočiach práce sa v súčasnosti etablovala v 60 rôznych krajinách sveta. Manufaktúru na porcelánové výrobky založili v Herende v roku 1826. Vtedy ešte nik netušil, že porcelán z nej sa ocitne na stole cisárov, kráľov a iných významných osobností. Dielňa, v ktorej pri jej vzniku pracovalo iba pár ľudí, sa rozrástla na manufaktúru zamestnávajúcu takmer 900 pracovníkov. Vo svojom portfóliu má 16 tisíc foriem a štyritisíc rôznych motívov, ktoré sú dnes charakteristickým znakom porcelánu z Herendu. Výstava Porcelán je v SNM otvorená do 31. januára 2013 denne okrem pondelka od 9:00 do 17:00. (sita)
Podrobnosti o programe národného múzea možno nájsť na jeho webovej stránke: http://www.snm.sk.


Krajania, pomôžme Krásnej Hôrke! - Výzva pilíšskych Slovákov

nakrat08Krásnu Hôrku, jeden z najkrajších hradov našej materskej krajiny, postihol ničivý požiar. Katastrofa tohto historického skvostu mimoriadneho významu ako súčasti kultúrneho dedičstva sa hlboko dotkla aj Slovákov v Maďarsku. Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov (ZRKSPS) sa rozhodlo pomôcť samospráve v Krásnohorskom Podhradí zriadením osobitného bankového účtu „Krásna Hôrka“ a koordinovaním finančnej zbierky na podporu obnovy zničeného hradu v kruhu krajanov. ZRKSPS vyzýva všetky miestne, regionálne a celoštátne občianske organizácie, spolky, inštitúcie, volené zbory Slovákov v Maďarsku a všetkých občanov, ktorí chcú pomôcť, aby prispeli na účet akoukoľvek finančnou čiastkou. Číslo účtu: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövelkezet 65700110-10821178 „Krásna Hôrka“.