sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Slovenský týždeň v Dabaši - Korene a krídla

dabas-01Generácie nachádzajú spoločnú reč - Národnostné bytie nás obdarúva, obohacuje a napĺňa hrdosťou - Putovný Slovenský pohár - Klenoty slovenskej kinematografie - „Šársko veselá“: Ožili staré svadobné zvyky - Výstava odevov, náradia, bábik a ručných prác školákov - Slovenský národnostný týždeň sa vydaril...

Mnohí sa dozaista domnievate, že stará a mladá generácia si v súčasnosti nenachádza spoločnú reč. Fámy sú však niekedy mylné! V prvej polovici októbra 50 km južne od Budapešti, v (aj) Slovákmi obývanej časti mesta Dabaš, v Šáre sme sa zúčastnili podujatia, kde si milo podali ruky, spolupracovali a poctili si prácu toho druhého. Je až neuveriteľné, dokonca dojímavé vidieť neopísateľný súlad a ochotu pomáhať.

Národnostná základná škola Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre usporiadala v dňoch 8. až 12. dabas-02októbra 2012 v poradí už III. Slovenský národnostný týždeň s podtitulom „Korene a krídla“. Organizátorom by sa rozhodne nepodarilo zostaviť taký pestrý a zaujímavý program bez finančnej podpory Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku. Celotýždennú sériu akcií vám predstavíme so snahou na úplnosť.

Prvý deň sa niesol v znamení športu, totižto tri základné školy bojovali o putovný „Slovenský pohár“. Základná škola Františka Rákócziho II. síce neobhájila prvenstvo, ale sladké darčeky a žiaci-fanúšikovia mladých športovcov nenechali dlho smútiť. Utorok patril filmovej kultúre. Žiaci nižších a vyšších ročníkov si mohli pozrieť prírodopisné a animované klenoty slovenskej kinematografie. Nasledujúci deň bol určený na prípravu veľkolepej výstavy svadobných odevov, každodenných predmetov a náradia, jedinečných šárskych bábik, ale aj z prác žiakov. Vďaka dabas-03oddaným Šáranom sa pozbieralo veľké množstvo výstavných relikvií, ktorých hodnota je na nezaplatenie. Popritom každá trieda pripravila plagát o svadobných tradíciách Slovákmi obývaných regiónov Maďarska a sami si mohli navrhnúť erb podujatia „Korene a krídla“. Najšikovnejší a najkreatívnejší získali vecné odmeny. Štvrtkové popoludnie patrilo diskusii o miestnych svadobných zvykoch v spoločnosti hostí: Štefana Bálinta, Veroniky Mrázovej, Magdalény Bálintovej a Márii Pasterikovej.

Vyvrcholenie celého týždňa sa odohralo 12. októbra. Organizátori očakávali návštevníkov s celodenným programom. Svojou prítomnosťou nás poctili o. i. predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková, vedúca Slovenského regionálneho osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Jači Erika Zemenová Palečková, viceprimátorka mesta Dabaš Tünde Pálinkásová Balázsová a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Dabaši-Šáre Rózsa Božiková. Po úvodných slovách riaditeľa Bélu Baranyiho a slávnostných príhovoroch ctených hostí nasledoval famózny svadobný program žiakov s názvom „Šársko veselá“. Na základe zachovaných zápisov pod taktovkou Alžbety Božikovej zinscenovali pytačky s radostníkom a aj svadobnú hostinu. Sprevádzal ich spevácky zbor Základnej školy Františka Rákócziho II. pod vedením Pirošky Kurtovej. S nemalým úspechom sa predstavila aj detská tanečná skupina miestneho kultúrneho domu.

dabas-04Po slávnostnom otváracom programe sa pod vedením pedagógov a pozvaných remeselníkov začali skupinové zamestnania nielen pre deti: príprava svadobného pierka, ihelníčku, papierového veterného mlynu, bábik z kukuričného šúpolia, ale aj skladanie servítok, vyšívanie vreckoviek, navliekanie korálikov, maľovanie tanierov, predstavenie tradičných slávnostných účesov a výroba tašiek. Záujemcovia sa mohli tešiť aj na konský povoz po meste. Pre labužníkov boli postavené stany, kde mali možnosť zamaškrtiť na šiškách a na zákuskoch. Usporiadatelia akcie na obed každého návštevníka či skôr „svadobného hosťa“ očakávali tradičnou kapustnicou a zákuskami.

Hostinou sa však podujatie neskončilo, totiž nasledoval pestrý záverečný program, v rámci ktorého vystúpili: detská citarová skupina Fialečka Základnej školy Františka Rákócziho II. pod vedením Ladislava Slamiho, folklórny spevácky zbor Rozmarín a citarová skupina Bažalička. Po hodnotení vedomostných testov o miestnom Oblastnom dome a súťaže v kreslení celé podujatie ukončil spoločný tanec na slovenskú ľudovú nôtu.

III. Slovenský národnostný týždeň Základnej školy Františka Rákócziho II. sa vydaril. Ani ranné výstražné kvapky dažďa nepokazili rodinnú atmosféru a fantastickú náladu. Fámy o generáciách sa nenaplnili, ale potvrdili odvekú pravdu o ľudskosti. Veríme, že táto spolupráca a rešpektovanie toho druhého zosilnie a stane sa každodennou súčasťou nášho života. Tento týždeň mal o. i. upozorniť na to, že menšinové, národnostné bytie nás obdarúva, obohacuje a napĺňa hrdosťou. Na záver neostáva nič iné, ako len veriť tomu, že o rok sa znovu stretneme a budeme svedkami ďalšieho nezabudnuteľného podujatia.

Text a foto: Atila Rusnák

dabas-05dabas-06dabas-07dabas-08dabas-09dabas-10dabas-11dabas-12dabas-13