štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Pamätná tabuľa na počesť Jána Thaina

ThainJa1V deň výročia úmrtia Jána Thaina (1885-1953) bola na priečelí novozámockého múzea odhalená pamätná tabuľa na počesť tohto významného profesora, výtvarného umelca a národopisca. V rámci osláv odzneli prednášky o živote a diele zakladateľa a prvého riaditeľa múzea v Nových Zámkoch, ktoré je v súčasnosti nositeľom jeho mena.

V Nových Zámkoch odhalili
pamätnú tabuľu Jánovi Thainovi

Ján Thain (15. sept. 1885 - 17. nov. 1953 ) patrí k významným osobnostiam mesta Nové Zámky. S výtvarnými prejavmi ľudovej tvorivosti prišiel prvýkrát do kontaktu v rodnej obci (Semerovo). Neskôr sa jeho rodina presťahovala do Nových Zámkoch, kde strávil aj svoje stredoškolské roky. Vo svojich štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde roku 1911 ThainJa3získal diplom učiteľa kreslenia. Po štúdiách sa vrátil do Nových Zámkov, pôsobil ako profesor kreslenia na miestnom gymnáziu, kde na prelome rokov 1912-1913 otvoril svoju prvú autorskú výstavu. Aj v neskoršom období usporadúval rôzne výstavy so zámerom priblížiť návštevníkom prvky ľudovej tvorivosti a históriu mesta Nové Zámky. Ján Thain mal veľký podiel na založení novozámockého múzea, ktoré v súčasnosti je nositeľom jeho mena.

V deň výročia úmrtia J. Thaina, 17.novembra 2012 bola na priečelí múzea odhalená pamätná tabuľa na počesť tohto významného Novozámčana. Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Nobilitas Carpathiae, na ktorého čele je JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. Prvým bodom slávnostného podujatia bola pietna spomienka pri hrobe Jána Thaina na cintoríne v Nových Zámkoch. Po nej sa účastníci podujatia presunuli do farského kostola, kde sa konala rímskokatolícka svätá omša, ktorú celebroval dekan farnosti Zoltán Ďurčo. Slávnostný akt pokračoval pred budovou múzea, kde odzneli slávnostné prejavy, v rámci ktorých sa účastníkom podujatia prihovorili: JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., riaditeľka múzea Mgr. Helena Gudmonová, odborný pracovník múzea, historik Mgr. Pavol Rusnák a miestny historik Mgr. Alexander Štrba. Po slávnostných prejavoch nasledoval akt odhalenia pamätnej tabule. So svojimi spomienkami na svojho starého otca sa s prítomnými podelila Viola Thirringová, ArtD., ktorá so svojim synom pricestovala z Budapešti, kde žije a pôsobí ako herečka Divadla Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku.

Text a foto: PaedDr. Helena Rusnáková

ThainJa4ThainJa5ThainJa6ThainJa7
ThainJa8ThainJa9ThainJa2