str11252020

Posledná aktualizáciasob, 21 nov 2020 10am

Slovenský deň v ev. kostole v Csillaghegyi

csillag1Vystúpenie Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, dvojjazyčná bohoslužba, agapé, beseda a premietanie diafilmov dlhoročného starostu pilíšskeho Santova Jozefa Szőnyiho Slovenský duchovno-kultúrny program v III. obvode Budapešti v znamení Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

 

V znamení Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

V evanjelickom kostole v Csillaghegyi (III. obvode Budapešti) je už peknou tradíciou, že každá tretia januárová nedeľa je venovaná slovenským duchovno-kultúrnym programom. Pred jedenástimi rokmi sa Evanjelický cirkevný zbor a jeho nadácia spolu so Slovenskou národnostnou samosprávou Starého Budína - Békášmederu rozhodli, že akcie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov obohatia celodňovým slovenským duchovným a kultúrnym programom. Tohoročné podujatie v evanjelickom kostole, ktorého sa zúčastnili početní záujemci, pripadlo na 20. januára.

csillag2Slovenskú bohoslužbu uviedlo vystúpenie Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, ktorý vyčaril slávnostnú atmosféru svojim prednesom viachlasných cirkevných skladieb. Prítomných po vystúpení spevákov privítal farár miestneho cirkevného zboru László Donáth a hlavná organizátorka podujatia, členka Slovenskej národnostnej samosprávy Starého Budína-Békášmederu, presbyterka Edita Hortiová, ktorá medzi účastníkmi pozdravila o. i. predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti Zuzanu Hollósyovú a predstaviteľov šiestich obvodných slovenských samospráv hlavného mesta.

Po slávnostnom otvorení celodňových slovenských programov dvojjazyčnú bohoslužbu slúžila farárka Slovenského cirkevného zboru v Lutherovom dvore Hilda Gulácsiová Fabuľová, ktorá vo svojej kázni hovorila aj o význame Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, zdôrazňujúc potrebu opravdivej solidarity a takej formy jednoty kresťanov, ktorá je zbavená nespravodlivej diskriminácie a vylučovania. K slávnostnej atmosfére netradičnej bohoslužby vo veľkom prispel aj spevácky zbor Ozvena, ktorý svoje prekrásne cirkevné skladby v pôvodných jazykoch predniesol na naozaj vysokej umeleckej úrovni.

csillag3Po agapé organizátori do popoludňajšieho programu zaradili prednášku spojenú s premietaním diafilmov dlhoročného starostu pilíšskeho Santova Jozefa Szőnyiho. Zanietený, horlivý lokálny patriot prednášal o svojej rodnej dedine a o jeho širšom okolí, o Pilíšskom pohorí. Prednášateľ sa vo svojej prednáške popri predstavení súčasného pilíšskeho Santova zaoberal mimoriadne cennými a zaujímavými archeologickými nálezmi z jeho rodiska i okolia. O tom, že s veľkým úspechom, hádam od slnka jasnejšie svedčí aj to, že plánovaná hodinová prednáška trvala takmer dva a pol hodiny. Účastníkom sa ani po takom dlhom sedení nechcelo vstať zo stoličiek. Beseda s Jozefom Szőnyim aj po prednáške ešte dlho pokračovala, ale už pri káve a zákuskoch.

Účastníci tradičného cirkevného podujatia odchádzali z evanjelického kostola v Csillaghegyi v skorých večerných hodinách spokojní, obohatení o nové zážitky a osožné poznatky.

Text a foto: (bárkányi)