pia01222021

Posledná aktualizáciapon, 18 jan 2021 11am

Pokročilá asimilácia a nedostatok pedagógov

rackob01Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková: Slováci v Maďarsku sú v pokročilej fáze asimilácie, naše školy zápasia s nedostatkom pedagógov Účastníci konferencie ZSM v Mlynkoch si pripomenuli 70 rokov od výmeny obyvateľstva a 10. výročie prijatia zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Slováci v Maďarsku sú v pokročilej fáze asimilácie, povedala 18. novembra 2016 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) na úvod ôsmeho ročníka dvojdňovej konferencie Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Hlavnou témou konferencie pripravenej Zväzom Slovákov v Maďarsku (ZSM) bolo zachovanie a zveľaďovanie slovenského jazyka prostredníctvom skúseností, postrehov a podnetov vedúcich predstaviteľov slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. „Myslím si, že pre väčšinu ľudí je známe to, že Slováci v Maďarsku sú v pokročilej fáze rackob02asimilácie, čo znamená, že mladá generácia, na mnohých miestach už ani stredná generácia, jazyk neovláda,” konštatovala predsedníčka CSSM. „Preto naším cieľom okrem vyučovania jazyka v školách, okrem poskytovania kvalitnej výučby slovenského jazyka a modernizácie vyučovania so zameraním na komunikačné schopnosti je aj to, aby sme poskytovali možnosť osvojovania jazyka aj pre dospelých. To znamená, že CSSM napríklad z prostriedkov, ktoré v rámci svojich možností môže poskytnúť na tento účel, podporuje organizovanie jazykových kurzov, slovenských krúžkov v takých školách alebo v takých obciach, kde vyučovanie slovenského jazyka neexistuje,” dodala Alžbeta Hollerová Račková. „Ja si myslím, že sú veľmi cenné tie podnety, ktoré prichádzajú od ľudí, ako reakcie na všetko to, čo tu odznie. Budeme hovoriť veľa o školstve. Tie podnety, ktoré tu budú z kruhu ľudí, ktorých sa to najviac týka, určite budú zapracované do koncepcie slovenského národnostného školstva,” zhodnotila očakávania predsedníčka CSSM. Cieľom konferencie, ktorá sa venovala aj ďalším aktuálnym otázkam samosprávnej a občianskej sféry, už tradične je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej národnosti, spoločné hľadanie odpovedí na najpálčivejšie otázky súčasnosti a budúcnosti Slovákov v Maďarsku. Účastníci podujatia si zároveň pripomenuli 70 rokov od výmeny rackob03obyvateľstva, ale aj desiate výročie prijatia zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Ďalšími témami konferencie boli o. i. postavenie Slovákov v Maďarsku v kontexte starostlivosti Maďarska o národnostné menšiny a starostlivosť Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí. Účastníci konferencie diskutovali aj o otázkach revitalizácie národnostnej komunity a o možnostiach slovenskej inteligencie či slovenských aktivistov v Maďarsku.

Video: http://videoservis.tasr.sk/videos/oOhwwndGyWom/embed/high_1080p

„Máme nedostatok pedagógov“

rackob04Slovákov žijúcich v Maďarsku trápi nedostatok pedagógov a situácia sa bude ešte zhoršovať, povedala predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková na konferencii „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?”. „Sú dve také oblasti, kde sme hádam najaktívnejší a ktoré sú z hľadiska prežitia našej komunity najdôležitejšie. Jednou z tých oblastí je, samozrejme, školstvo, ktoré je dôležité nielen pre národ, ale aj pre národnosť. Teraz CSSM za pomoci svojich odborníkov pracuje na školskej koncepcii, cieľom ktorej je, aby tento teraz neexistujúci systém fungoval ako jednotný systém, pod čím sa rozumie, aby na škôlku nadväzovala škola, na školu nadväzovalo gymnázium a na gymnázium nadväzovalo vysoké školstvo,” povedala predsedníčka CSSM. „Máme málo pedagógov, zápasia naše školy s nedostatkom učiteľov už aj teraz a o pár rokov to bude ešte horšie, lebo odchádza do dôchodku početná generácia pedagógov. Snažíme sa, samozrejme, tam, kde je to možné, vziať tieto inštitúcie do vlastných rúk,” konštatovala Alžbeta Hollerová Račková. Doteraz sa to podľa jej slov uskutočnilo v prípade piatich škôl, ktoré prebrala CSSM.

Video: http://videoservis.tasr.sk/videos/EOYYdQwtjJCa/embed/high_1080p

Text: (tasr) Foto: (oslovma.hu)

rackob06Konferencia ZSM „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“

Fotogaléria 2016:
https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1084892571609718

Program 2016:
www.oslovma.hu/XXX/KonZSM16.pdf

Archív:

2015 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1322-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku-2015

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/23507-o-miere-lojality-zachovavani-identity-a-obavach-v-oblasti-kolstva

Hogyan tovább magyarországi szlovákok? - http://felvidek.ma/2015/03/hogyan-tovabb-magyarorszagi-szlovakok/

2014 - http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/
rackob08
184-archiv-kultura-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/22224-po-konferencii-ako-alej

2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/20812-konferencia-zsm-v-mlynkoch

2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/15811-ako-alej-slovaci-v-ma-arsku

2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

http://www.noveslovo.sk/node/54135