štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Našou budúcnosťou je náš jazyk a naša mládež

mlynko01Fotogaléria  Našou budúcnosťou je náš jazyk a naša mládež - vyhlásila 24. novembra 2017 v úvode ôsmeho ročníka konferencie Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? v Mlynkoch predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková. - Otázka asimilácie menšín / Úloha a zodpovednosť cirkevných spoločenstiev

Na príprave podujatia, ktorého doterajšie ročníky organizoval ZSM, sa prvýkrát podieľali aj Únia slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) a Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM). Zástupcovia slovenských organizácií a samospráv v Maďarsku sa na konferencii venujú možnostiam a rezervám slovenskej národnosti v Maďarsku s hlavným dôrazom na mládež, cirkev a občiansku sféru. Cieľom dvojdňovej konferencie je zhodnotenie súčasnosti a načrtnutie perspektívy života slovenskej menšiny v Maďarsku. „Naša mládež mlynko02musí prevziať zodpovednosť za to, čo sa v národnostnej politike a v národnostnom živote deje, a potom je tu cirkev, keďže vieme, že veľká časť našich Slovákov je nábožensky založená - v prvom rade sú to evanjelici, ale aj katolíci,” zdôraznila predsedníčka ZSM. Dodala, že Slováci v Maďarsku musia hľadať svoje vlastné rezervy. „Je očividné, že sme veľmi unavení a apatickí, napriek tomu si myslím, že máme ešte v sebe toľko zodpovednosti voči našim predkom, že vieme, pokročiť budeme môcť iba tak, ak budeme voči sebe veľmi kritickí,” povedala. Ruženka Egyedová Baráneková v tejto súvislosti podčiarkla nutnosť malých krokov. Každý deň by mali Slováci žijúci v Maďarsku povedať aspoň jednu slovenskú vetu so svojimi deťmi alebo vnúčatami, prípadne porozprávať sa po slovensky so Slovákom, s ktorým sa stretnú na ulici. „Nesmieme mlynko06mlynko07jednoducho zabúdať na slovenský jazyk a na to, že nie vždy sú dôležité veľké činy a veľké zákony, či nariadenia. Povedzme si úprimne, toľko finančnej podpory ako teraz, slovenská menšina v Maďarsku ešte nikdy nemala. Strácajú sa nám ale pomaly ľudia, ktorí hovoria po slovensky. Každý deň treba niečo urobiť, nesmieme sa spoliehať iba na školu, čo sa týka výučby slovenského jazyka, musíme začať od seba, musíme ísť príkladom, potom aj tá dedina, i tí žiaci to ocenia,” konštatovala. Jedna vec sú podľa nej mnohé podujatia, ktoré slovenské organizácie usporiadajú, a ktoré svedčia o tom, že si Slováci vážia svoju ľudovú kultúru, svoje tradície a korene. „Nestačí však iba zachraňovať, ale je potrebné aj uvažovať o budúcnosti. Našou budúcnosťou je náš jazyk a naša mládež,” uzavrela predsedníčka ZSM. Ďalšími témami konferencie, ktorými sa účastníci zaoberali, sú dopady povojnovej výmeny obyvateľstva na Slovákov v Maďarsku, otázka asimilácie menšín či úloha a zodpovednosť cirkevných spoločenstiev v budúcnosti Slovákov žijúcich v Maďarsku.                                                                                                                                                      Text: (tasr) - Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=1450370598395245

mlynko08

A r c h í v:

2016 - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/24499-o-d-le-itosti-ob-ianskej-iniciativy-a-spolo-n-ch-krokoch

2015 - http://oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1322-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku-2015

2014 - http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/184-archiv-kultura-archiv-kultura/1260-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2013 - http://www.oslovma.hu/index.php/en/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1099-konferencia-zsm-v-mlynkoch-ako-alej

2012 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika-archiv-politika/896-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

2011 - http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/584-konferencia-ako-alej-slovaci-v-maarsku

mlynko03


mlynko04