štv07182024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Správy Slovenského inštitútu v Budapešti

sinewfXXSídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. - Otváracia doba: pond.-štvrtok 10-16, piatok: 10-14
Program Slovenského inštitútu
A Szlovák Intézet rendezvényei
www.mzv.sk/sibudapest - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: (+36 1) 327 4000

Program Slovenského inštitútu v Budapešti
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf
A Szlovák Intézet rendezvényei
http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

https://www.facebook.com/sibudapest

SIaeromoA R C H Í V :
Projekt Aeromobil reprezentuje Slovensko

Nevšedný automobilový a zároveň letecký projekt slovenskej firmy Aeromobil predstavil 24. októbra 2016 jeho zástupca Štefan Vadócz aj v Budapešti. Samotný projekt sa zrodil pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Za ten čas prešiel Aeromobil nemalým vývojom. Zo sna niekoľkých mladých mužov sa stáva skutočnosť a podľa toho, čo v Budapešti v Slovenskom inštitúte predniesol Štefan Vadócz, projekt ráta s rýchlym vývojom dopravnej techniky a Aeromobilom ako s jeho živou súčasťou. Tím Aeromobilu predstavujú inžinieri, projektanti z ôsmich európskych krajín a stále je ešte medzi nimi miesto pre ďalších tvorcov, je teda dôkazom skutočnej európskej spolupráce. Po prednáške a vizuálnej prezentácii v Slovenskom inštitúte nasledovala živá diskusia o možnostiach využitia tohto dopravného prostriedku budúcnosti. Projekt Aeromobil reprezentuje Slovensko, ako predsednícku krajinu Rady Európskej únie aj v Bruseli.

Netradičná hodina dejepisu o maďarskej revolúcii v r. 1956

Slovenský inštitút aktívne spolupracuje so slovenským gymnáziom v Budapešti a novou formou spolupráce sú povinné pamätné dni v Maďarsku, ktoré sa na netradičných hodinách dejepisu prepájajú so slovenskými dejinami a slovenským aspektom vnímania chodu dejín. Viac ako 40 slovenských gymnazistov si 21. októbra 2016, v predvečer 60. výročia revolúcie v roku 1956, vypočulo prednášku historika a prekladateľa Ladislava Kovácsa o protikomunistických vzburách v krajinách bývalého východného bloku, o oficiálnom postoji Československa k revolučným udalostiam v Maďarsku od 23. októbra do 11. novembra 1956. Dobové slovenské Filmové týždenníky z fondu Archívu Slovenského filmového ústavu priblížili študentom atmosféru komunistickej diktatúry a oboznámili ich aj s reportážami a komentármi o dianí v revolučnej Budapešti.

Mesiac fotografie - Martin Kleibl

Tradičné hosťovanie bratislavského Mesiaca fotografie v Slovenskom inštitúte v Budapešti vzbudilo zaslúženú pozornosť odbornej i laickej verejnosti. Projekt mladého fotografa Martina Kleibla o Petržalke, najväčšom sídlisku v strednej Európe, na vernisáži 20. októbra 2016 spolu s autorom predstavil riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi. Ak by niekto očakával pochmúrne a deprimujúce zábery „kamennej džungle“, bol by sklamaný. Martin Kleibl sa programovo podujal na spracovanie histórie a premien Petržalky a poukazuje na zákutia, ktoré sú oázou aj v tejto štvrti Bratislavy. Za výnimočný sa dá považovať aj sociálno-kultúrny koncept Susedia (2010), v rámci ktorého sa fotograf podujal na spoznanie všetkých svojich spolubývajúcich v paneláku. Zo 107 bytov bola približne polovica obyvateľov ochotná aktívne sa zúčastniť konceptu, a tým prispieť k interaktívnemu objektu M. Kleibla. Výstava bude v priestoroch Slovenského inštitútu prístupná do 20. novembra 2016.

Prezentácia knihy Virág Erdős: Moja vina a iné

Jednou z najznámejších a najčítanejších maďarských poetiek súčasnosti je nesporne Virág Erdős. Výber z jej básnickej, ale aj poviedkovej tvorby, vyšiel nedávno v slovenskom vydavateľstve Aspekt v Bratislave. Jej tvorbe a novej knihe v slovenskom preklade sa venovala októbrová Literárna oáza (18. 10. 2016) v Slovenskom inštitúte. Prekladatelia Eva Andrejčáková a Vladimír Janček, ako aj redaktorka Gabriela Magová spolu s autorkou Virág Erdős, rozoberali možnosti, aké má prekladateľ a tvorca nového textu v cudzom jazyku, keď text originálu ponúka rébus mnohých významov, odkazov, alúzií a slovných hier. Pre básnika Vladimíra Jančeka bolo prvoradé, aby sa zrodil čo najlepší slovenský text, ktorý zachováva čo najviac z estetických a významových rovín predlohy. Že je možné dopracovať sa k vernosti a kráse, hravosti jazyka a významov zároveň mohli posúdiť všetci, čo si počas večera vypočuli básne v origináli, aj v slovenskom preklade. Jazyk Európy je preklad (U. Eco). A aktuálnosť veršov poetky Virág Erdős má teraz šancu, vďaka skvelému prekladu, osloviť čitateľov aj na Slovensku.

Nové zväzky Edície Kor/ridor

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku pokračuje vo vydávaní úspešnej maďarsko-slovenskej Edície Kor/ridor. Po 23. Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale, kde boli uvedené prekladové tituly Miroslava Michelu a autorskej dvojice Evy Kowalskej - Karola Kanteka, sa 13. októbra 2016 na pôde Slovenského inštitútu prezentovali ďalšie tri novinky edície. Zväzok č. 6. a č. 7., t. j. konferenčný zborník Neznámy Ľudovít Štúr - Maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi, resp. Az ismeretlen Ľudovít Štúr - Magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról, ktoré obsahujú texty historikov z konferencie, ktorá sa konala v Roku Ľudovíta Štúra (24. septembra 2015) v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Ako tretia bola uvedená monografia (zväzok č. 8.) Ľuboša Kačírka Národný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875. Dr. Árpád Tóth, historik z Univerzity Miskolc veľmi pozitívne hodnotil netradičný prístup autorov štúdií konferenčného zborníka o Ľ. Štúrovi, a historik Prof. Iván Halász vyzdvihol syntetizujúci charakter monografie Ľ. Kačírka, čím sa stáva najdôležitejšou publikáciou pojednávajúcou o slovenskom národnom živote v Pešti a Budíne v období od r. 1850 do 1875. Večer slovenských a maďarských historikov uviedla Dr. Anna Kováčová, riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, moderoval Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti.

Výstava Monodialógy a koncert PaCoRa Trio

CAFe Budapest je už štvrťstoročie najprestížnejším jesenným medzinárodným festivalom súčasnej kultúry a umenia v hlavnom meste Maďarska. Slovensko sa dostalo do programu po dlhých rokoch čakania, a pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EU sa podarilo presadiť dve podujatia výnimočnej kvality: výstavu Jozefa Jankoviča a Pala Macha MONODIALÓGY a koncert PaCoRa Trio, hudobnej formácie svetovej hudby, ktorá sa minulý rok prezentovala s veľkým úspechom na Festivale WOMEX v Budapešti. Podujatie v priestoroch Zväzu výtvarných umelcov Maďarska otvoril Rastislav Káčer, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku a Teodóra Bán, riaditeľka Ústredia budapeštianskych festivalov. Tvorbu slovenských umelcov predstavil kurátor a estetik Prof. Peter Michalovič. Po vernisáži výstavy, ktorá vzbudila nevšedný záujem prítomných návštevníkov nasledoval koncert PaCoRa Trio, ktoré predstavilo svoje skladby z posledných rokov, napr. aj z CD Fugit Hora z r. 2012. Výstava Jozefa Jankoviča a Pala Macha je prístupná do 30. októbra 2016 v priestoroch Zväzu výtvarných umelcov v Maďarska (MKISZ) na Triede Andrássyho č. 6. v Budapešti.

Premietanie klasických slovenských filmov

Od septembra 2016 sa každé dva týždne budú premietať v Budapešti slovenské filmy. V kultúrnych priestoroch, ktoré sú obľúbené najmä medzi vysokoškolskými študentami a študentami zo zahraničia budú mať záujemci možnosť pozrieť si výber zo slovenskej filmovej klasiky. V priestoroch Auróra a Kék Ló budú premietania slovenských filmov ponúknuté pri príležitosti predsedníctva SR v Rade Európskej únie. Výber 10 filmov bol pripravený v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom a diváci v Budapešti si budú môcť pozrieť v pôvodnom jazyku s anglickými titulkami filmy ako Boxer a smrť, Vtáčkovia, siroty a blázni, Papierové hlavy, Slepé lásky a ďalšie. Popri festivaloch hraných i dokumentárnych filmov, na ktorých sa prezentujú najnovšie slovenské filmové tituly je vďaka tejto iniciatíve možné sledovať slovenské filmy v hlavnom meste Maďarska pravidelne až do konca roka.

SIpitvarPitvaroš na starých fotografiách

Vedecké spracovanie dolnozemskej obce Pitvaroš prebieha už viac než desaťročie. Už v roku 2007 vyšla prvá monografia s názvom Pitvaroš a Pitvarošania. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a kolektív šiestich autorov sa postarali o pokračovanie s dvojjazyčnou publikáciou Pitvaroš na starých fotografiách / Pitvaros a régmúlt idők tükrében. Autori novej publikácie Michal Kožuch, Juraj Majo, Miroslav Kožuch a Sallainé Szuda Zsuzsanna predstavili 4. októbra 2016 publikáciu aj v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Počas prezentácie boli uvedené pôsobivé multimediálne prílohy s interaktívnym plánom obce, s 3D zábermi súčasných pitvarošských ulíc, ako aj počítačové modely najvýznamnejších stavieb a domov a rodokmene pitvarošských rodín. Nová kniha vyšla pri príležitosti 200. výročia založenia obce a príchodu 175 zakladajúcich rodín do Pitvaroša. Podujatie moderovala Dr. Katarína Király, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku.

Séria prezentácií slovenskej literatúry v Ostrihome

Kultúrne centrum v Ostrihome pod názvom Kaleidoszkóp Ház od septembra 2016 spúšťa sériu prezentácií slovenských autorov a ich diel, ktoré vyšli pri príležitosti čestného hosťovania slovenskej literatúry na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti v apríli tohto roku. Prvou prezentovanou knihou s účasťou autorky a ilustrátora Fera Jablonovského bol 30. septembra 2016 román Daniely Kapitáňovej, Samko Tále: Kniha o cintoríne (Könyv a temetőről) z vydavateľstva Magvető. Prezentácia vzbudila veľký záujem čitateľov nie len z Ostrihomu, ale aj neďalekého Štúrova. Kaleidoszkóp Ház sa podujal na vytváranie živých kultúrnych mostov a kontaktov medzi dvoma brehmi Dunaja na hranici Slovenska a Maďarska prostredníctvom literatúry. Ďalšou odprezentovanou knihou v poradí bude v októbri kniha Zusky Kepplovej Hotel Sza_adság, ktorá vyšla vo vydavateľstve L´Harmattan. Ešte na tento rok sa pripravujú aj stretnutia s Janou Beňovou a Veronikou Šikulovou. Hosťami rozhovorov s čitateľmi sú aj prekladatelia predmetných knižných titulov.

Prvá samostatná výstava skupiny Guapa v Budapešti

Skupina GUAPA, t.j. dizajnérky Alexandra Varšová a Eva Kočnárová, sa po úspešnej premiére na výstave dizajnu krajín V4 MeeD na jar 2016 sa vrátili do Budapešti na samostatnú výstavu All over - Guapa wallpapers. Galéria Evenetuell pozvala mladé slovenské dizajnérky so svojimi kolekciami tapiet a predmetov v rámci výstavno-prezentačného projektu Design Week. Výstava slovenských autoriek v koncepcii kurátorky Szilvie Szigeti bude verejnosti prístupná do 20. októbra 2016.

SIvitajtPrekladateľský salón pokračuje

Po úspechoch na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti pokračujú prekladatelia zo slovenskej literatúry do maďarčiny v práci v prekladateľskom salóne v Slovenskom inštitúte. Témou stretnutí je recepcia preložených diel ale aj príprava nových textov slovenských autorov. Pravidelné stretnutia sú inšpiráciou i tvorivou dielňou, do ktorej sa začínajú zapájať i mladší kolegovia, aby konzultovali so skúsenejšími prekladateľmi. Na stretnutia si prekladatelia pozývajú aj maďarských spisovateľov, aby spolu uvažovali nad možnosťami prekladateľských stratégií a ich uplatňovaní v literárnom texte.

Deň Mórica Beňovského v Budapešti

Štátna Széchényiho knižnica na budínskom hrade bola 26. septembra 2016 miestom osláv Dňa Mórica Beňovského, v rámci ktorých sa konala vedecká konferencia aj vernisáž výstavy z dokumentov o živote a diele tejto významnej osobnosti 18. storočia, rodáka z Vrbového a kráľa Madagaskaru. V Maďarsku bol rok 2016 vyhlásený za Rok Mórica Beňovského, a pri tejto príležitosti bol ustanovený aj Pamätný výbor na čele s Gézom Szűcsom, splnomocnencom predsedu vlády, záštitu nad pamätným rokom prevzali Péter Hoppál, štátny tajomník za kultúru a István Íjgyártó, štátny tajomník Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Predsedom výboru sa stal György G. Németh, predseda Spolku M. Benyovského v Maďarsku. Na otvorení konferencie sa zúčastnili aj veľvyslanci krajín V4, za Slovensko mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Rastislav Káčer, za Česko Juraj Chmiel, za Poľsko Roman Kowalski. Prednášky konferencie poukázali na nové poznatky vo výskume o Beňovskom, za mesto Vrbové prehovoril dr. Gregor Papuček a Doc. Krisztián Benyovszky z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prednášal o podobách literárneho stvárnenia tejto legendárnej postavy. Okrem slovenských vedcov a historikov poukázal na nezrovnalosť dátumu narodenia M. Beňovského aj popredný európsky etnológ Prof. Vilmos Voigt, keďže podľa záznamov v matrike sa Móric Beňovský narodil 20. 9. 1746, a nie v r. 1741. Deň Mórica Beňovského ukončil galavečer v budove peštianskej Reduty (Pesti Vigadó), ktorý spestrili ukážky z muzikálu Beňovský - milovník slobody (Benyovszky, a szabadság szerelmese). Dielo Tibora Nagya, Ivána Bradányiho a Zsolta Pozsgaya bude uvedené na jar 2017 v Pesti Magyar Színház. Výstava Štátnej Széchényiho knižnice o osobe M. Beňovského, ku ktorej prispel aj Štátny archív v Bratislave, je verejnosti prístupná do 15. decembra 2016.

Úspešné ukončenie kurzov slovenského jazyka

01

Tradičný kurz slovenského jazyka v Slovenskom inštitúte sa v tomto roku ukončil intenzívnym jazykovým kurzom v dňoch 28. júna až 8. júla 2016. Dvadsaťpäť poslucháčov zaradených do troch skupín absolvovali od októbra 2015 do júna 2016 klasický kurz slovenčiny pod vedením učiteľky slovenčiny a odborníčky na andragogiku, Gizelly Cseh, ktorá svojim poslucháčom poskytla príležitosť zúčastniť sa intenzívnej formy jazykovej prípravy, ako zavŕšenie celoročnej spolupráce. Úspešný ročník jazykového kurzu sa ukončil príjemným posedením a rozhovorom s riaditeľom a odbornými pracovníkmi Slovenského inštitútu. Účastníci jazykového kurzu sa oboznámili aj s výstavou fotografií Ladislava Struhára Magical Slovakia, ktorú pripravil Odbor kultúrnej diplomacie Ministerstva zahraničných a európskych záležitosti SR pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v rade Európskej únie, a bude verejnosti prístupná do 18. septembra 2016 na prízemí Slovenského inštitútu v Budapešti.

Prezentácia výskumu: Kresťanské cirkvi a holokaust

Nadácia Civitas Europica Centralis systematicky mapuje spoločné dejiny krajín strednej Európy. Pod vedením predsedníčky nadácie, Dr. Eriky Törzsök prezentovala 28. júna 2016 v Slovenskom inštitúte v Budapešti výstup z výskumného projektu Cirkvi a holokaust, v rámci ktorého sa historici venovali prejavom antisemitizmu v cirkevnej tlači medzivojnového obdobia v Česko-Slovensku, Maďarsku a Rumunsku. Zborník vedeckých štúdií prezentovali filozof Prof. Dániel Deák z Univerzity Corvinus, historik Doc. Csaba Fazekas z Univerzity Miskolc a cirkevný historik Doc. Csaba Török z Bohosloveckej fakulty v Győri. Publikácia je prístupná v printovej verzii v anglickom jazyku (Churches – Holocaust, Civitas Europica Centralis, Budapest 2016, 312 s.) a v elektronickej forme v maďarčine na webovej stránke nadácie: www.cecid.net.

Michal Hvorecký s Wilsonovom v Budapešti

Spojenie filmu a literatúry bolo tentoraz venované poviedke Michala Hvoreckého Najväčší zločin vo Wilsonove a jeho filmovej adaptácii Wilsonov. Vo filme ožíva Pressburg / Pozsony / Wilsonstadt vo svojej podobe viacjazyčného a viackultúrneho mesta na začiatku dvadsiateho storočia, tesne po prvej svetovej vojne. Mystická vražda sa miesi s dnes už neznámou atmosférou starobylých, nejestvujúcich ulíc a temno oživuje paródia detektívneho žánru a bravúrnosť hereckých výkonov. Pred premietaním autor námetu, Michal Hvorecký divákom porozprával o procese vzniku filmu i svojich spisovateľských a prekladateľských skúsenostiach. Slovenský filmový klub v Budapešti priťahuje čoraz širší okruh záujemcov, čo je dôkazom toho, že o slovenský film je záujem aj v Maďarsku.

KorSal01Novinky Edície Kor/ridor

Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe vydáva už druhý rok Edíciu Ko/ridor, ktorá nahradila vedecký časopis maďarských a slovenských historikov pod rovnakým názvom. V priestoroch Slovenského inštitútu sa 8. júna 2016 konala prezentácia troch nových zväzkov edície. Štúdie slovenského historika Miroslava Michelu s názvom V labyrintoch Trianonu prezentoval Csaba Katona, spolupracovník Historického ústavu Maďarskej akadémie vied, monografiu Dr. Evy Kowalskej a Karola Kanteka o Józsefovi Hajnóczym predstavil Zoltán Gábor Szűcs zo Spoločenskovedného ústavu Maďarskej akadémie vied a novú knihu Józsefa Demmela s názvom Maďarská vlasť, slovenský národ uviedol historik László Matus. Odborné publikum, pracovníci ústavov Maďarskej akadémie vied, a univerzitní pedagógovia ocenili vysokú úroveň edície aj prezentácií. Nové publikácie Edície Kor/ridor sú dôkazom toho, že aj výskumy v inštitúciách národnostných menšín môžu svojou kvalitou prerásť úzke hranice etnika a stať sa relevantným tak pre domáce maďarské, ako aj pre slovenské odborné prostredie. Garantom edičného projektu je Dr. József Demmel, vedecký pracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, partnerom projektu a podujatia bol Slovenský inštitút.

Večer Kalligramu

Vydavateľstvo Kalligram už tradične predstavuje svoje novinky publikované na Slávnostný týždeň knihy v Slovenskom inštitúte v Budapešti. 7. júna 2016 sa početné obecenstvo oboznámilo s novou básnickou zbierkou Árpáda Tőzséra, maďarského autora zo Slovenska, s ďalším zväzkom edície zobraných spisov akademika, literárneho vedca Mihálya Szegedy-Maszáka s názvom Jelen a múltban, múlt a jelenben (Prítomnosť v minulosti, minulosť v prítomnosti). Člen Maďarskej akadémie vied v hodnotiacej štúdii o kultúrnych, vedeckých a umeleckých zoskupeniach intelektuálov Maďarska za posledné štvrťstoročie kladne spomína aktivity Veľvyslanectva SR v Maďarsku a Slovenského inštitútu pri príležitosti 65. narodenín, spisovateľa, Pétera Esterházyho v roku 2015. Kultúra a politika spomínania boli hlavnou témou tiež monografie profesora Stredoeurópskej univerzity (CEU) Gábora Gyániho Történelem mint emlék(mű) (História ako spomienka/pomník), atď. Moderátor večera, vedúci vydavateľstva Pesti Kalligram, Sándor Mészáros, a literárna vedkyňa Doc. Erzsébet Szilágyi podali aktuálnu správu o nevyváženom fungovaní grantového systému maďarského štátneho fondu NKA.

Lukáš Oravec Quartet v Budapest Music Center

OravecQuMedzinárodne známa hudobná formácia Lukáša Oravca, Lukáš Oravec Quartet, odohrala dňa 2. júna 2016 v najprestížnejšom budapeštianskom džezovom klube Budapest Music Center - Opus Jazz Club spolu s hosťujúcim hudobníkom, americkým saxofonistom, Wayneom Escofferym výborný koncert. Formácia, ktorú tvoria okrem Lukáša Oravca ešte Piotr Wylezol, Tomáš Baroš a Patryk Dobosz, predviedla svoje najznámejšie skladby z CD s názvom Lukáš Oravec Quartet, ocenené cenou ESPRIT 2013 a tiež skladby z najnovšieho albumu Piotrology venovaného Piotr Wojtasikovi, jednému z najoriginálnejších džezových trubkárov sveta, bývalému profesorovi Lukáša Oravca. Hudobná formácia založená v roku 2012 pokračuje vo svojom úspešnom turné s koncertmi v ďalších krajinách strednej Európy. Projekt bol podporený Slovenským inštitútom.

Samostatná výstava Radoslava Čerevku v Budapešti

Súčasné slovenské umenie má v posledných rokoch výbornú pozíciu v Maďarsku. Viaceré popredné galérie, ako napr. TRAFÓ, Deák Erika či Viltin, a vedúci kurátori sa sústredili na tvorbu mladej generácie slovenských autorov, pravidelne ich pozývajú na kolektívne a samostatné výstavy. Áron Fenyvesi, šéfkurátor Galérie TRAFÓ presadil na maďarskej výtvarnej scéne takých významných súčasných autorov zo Slovenska, ako Svätopluk Mikyta a Radoslav Čerevka. Samostatnú výstavu S. Mikytu realizoval v máji v Galérii Deák Erika, a na domácej pôde sa postaral o prezentáciu tvorby R. Čerevku, docenta Fakulty umení Vysokej školy technickej v Košiciach, a laureáta Ceny Oskára Čepana 2013. Inštalácie R. Čerevku s názvom Beasty Models reflektujú aktuálne svetové dianie, najvážnejšie problémy a otázky globálnej politiky. Výstava je prístupná verejnosti do 19. júna 2016 v budapeštianskej Galérii TRAFÓ.

Vedecké publikácie: mestá, vzťahy, súvislosti

Pod vedením moderátora Ábraháma Barnu sa 12. mája 2016 predstavilo v Slovenskom inštitúte Budapešti niekoľko nových knižných publikácií. Prvou z nich bola viacjazyčná zbierka štúdií pod názvom Varietas Europica Centralis z oblasti stredoeurópskeho práva, politiky, diplomacie a literárnej histórie. Témy všetkých štúdií sa napriek svojej odbornej pestrosti nejakým spôsobom viazali na hľadanie komplikovanej a problematickej národnej, či stredoeurópskej identity. Spomínaný vedecký zborník vyšiel na počesť 70. narodenín profesora Csabu Gy. Kissa v ELTE Eötvös Kiadó. Ďalšie prezentované publikácie sa viazali na východoslovenský región. Prvú z nich: Eperjesi tükör, zostavili László Sturm a Erzsébet Dobsony. Ide o zbierku v maďarčine písaných textov o Prešove. Medzi jej autormi sú napríklad i Sándor Petőfi, Sándor Márai, no aj ďalší významní maďarskí spisovatelia pôsobiaci najmä v 19. a 20. storočí. Pod názvom Hlasy mesta vyšla ďalšia kniha viažuca sa k Prešovu. Ide o výber slovenských textov o Prešove vo výbere Ľudovíta Petraška z Prešovskej univerzity. V nej nájdeme nielen po slovensky píšucich autorov, ale i autorov píšucich v latinčine alebo maďarčine. Na záver stretnutia sa sformulovala myšlienka vzniku antológie, ktorá by v sebe spájala najzaujímavejšie texty slovenských i maďarských autorov. Večer sa niesol v duchu tematizovania viacetnickosti stredoeurópskeho regiónu v minulosti a jeho presahov do súčasnosti.

Samostatná výstava Svätopluka Mikytu v centre Budapešti

mikytaokV posledných 3-4 rokoch objavili nezávislé galérie maďarského hlavného mesta súčasné slovenské výtvarné umenie. Horúcou novinkou je už druhá samostatná výstava Svätopluka Mikytu v Deák Erika Galéria, ktorá akcentuje tvorbu slovenského výtvarníka od roku 2014. Kurátor výstavy Áron Fenyvesi vo svojom vernisážovom príhovore 6. mája 2016 zdôraznil, že výstava pod názvom Ungold znamená v ikonografii S. Mikytu začiatok novej etapy. Zdôraznil tiež jeho neutíchajúci záujem o nájdené predmety komunistickej minulosti a ich prisvojenie si pomocou reinterpretácie cez inštalácie a obrazo-objekty. Na otvorení výstavy slovenského výtvarníka bola prítomná mienkotvorná časť súčasného výtvarného života Maďarska, ako napr. výtvarník Imre Bak, či kurátor a teoretik Zsolt Petrányi.

agavfilmA g á v a
vo Filmovom klube v Budapešti

Slovenský inštitút po úspešnej reprezentácii slovenskej literatúry v Maďarsku zaradil do programu Filmového klubu (5. mája 2016) dielo, ktoré sa prioritne opiera o literárnu predlohu. Režisérsky debut Ondeja Šulaja Agáva spracováva rovnomennú kapitolu románu Ladislava Balleka Agáty. Slovenskú filmovú novinku predstavil klubovým divákom estetik Prof. Peter Michalovič, ktorý načrtol kontext filmových adaptácií diela Ladislava Balleka od filmu Pomocník (1981, Zoro Záhon), cez dielo Južná pošta (1988, Stanislav Párnický) až po Agávu. Nevídaný záujem širokej verejnosti o slovenskú filmovú novinku poskytol priestor pre živú diskusiu a k premietnutému dielu sa vyjadrili aj režisér a scenárista filmu, ako aj generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký. Film Agáva sa do Filmového klubu Slovenského inštitútu v Budapešti dostal vďaka podpore a súhlasu TRIGON Production.

Historický úspech Slovenska na 23. Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale

Slovenská republika sa od svojho vzniku zúčastnila iba tretíkrát na medzinárodnom knižnom podujatí ako čestný hosť, a to po Bologni a Prahe v dňoch 21. až 24. apríla 2016 v hlavnom meste Maďarska. Knižný festival otvorili slávnostne, ako aj stánok Slovenskej republiky minister ľudských zdrojov Maďarska Zoltán Balog, a za čestného hosťa minister kultúry SR Marek Maďarič. Počas štyroch dní sa na festivale prezentovalo 34 nových maďarských prekladov slovenských diel z oblasti krásnej a odbornej literatúry. Pri tejto príležitosti boli publikované aj slovenské prílohy literárnych a spoločenských časopisov (Élet és Irodalom, Magyar Lettre Internationale, Jelenkor, Kalligram, a ďalšie). SloKnizFMaďarské verejnoprávne aj komerčné média venovali veľký priestor čestnému hosťovi festivalu – Slovensku –, medzi elektronickými médiami vynikla aktivita literárneho portálu www.litera.hu. Počas týždňa festivalu bolo publikovaných takmer dvadsať recenzií na slovenské knihy a odborné publikácie, iba týždenník Élet és Irodalom hodnotil štyri nové preklady pôvodnej slovenskej literárnej tvorby. Najviac recenzií sa venuje maďarskému prekladu kníh Pavla Vilikovského, Ballu a antológii slovenskej krátkej prózy 21. storočia. Na stánku Slovenska sa uskutočnilo viac ako 40 podujatí, na ktorých maďarskí spisovatelia, literárni vedci a osobnosti verejného života prezentovali slovenských autorov a ich maďarské preklady. K slovenskej prezentácii sa pridali osobnosti ako Pál Závada, Lajos Parti Nagy, Gábor Németh, a medzi svojich priateľov prišiel aj spisovateľ európskeho významu Péter Esterházy. Organizátori podujatia jednohlasne tvrdili, že také úspešné čestné hosťovanie, ako to tohtoročné, venované slovenskej literatúre, ešte v histórii festivalu nezažili. Na stánku SR bolo stále plno záujemcov, jedno podujatie striedalo ďalšie a ich úroveň dokázala osloviť aj najnáročnejších návštevníkov. Program stánku Slovenska prispel svojim podielom k rekordu v návštevnosti festivalu, 70 tisíc návštevníkov je o 20 percent vyšší ako v roku 2015. Veľkou devízou čestného hosťovania Slovenskej republiky na knižnom festivale v Budapešti je nevídaný pozitívny obraz Slovenska v maďarských médiách, záujem vydavateľov, literátov, intelektuálov a čitateľov o slovenskú tvorbu, nástup mladej slovenskej literárnej generácie v medzinárodnom kontexte, a nástup novej generácie prekladateľov zo slovenčiny do maďarčiny. Jednoznačný úspech Slovenska dáva nádej, že po festivale bude spolupráca medzi slovenskými autormi a maďarskými vydavateľmi pokračovať kontinuálne. Na čestnom hosťovaní Slovenskej republiky na 23. Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale sa odborne podieľali Literárne informačné centrum, Slovenský inštitút v Budapešti, vydavateľstvá a prekladatelia. Knižné tituly a literárne prílohy časopisov boli podporené z grantu MK SR Slolia.

Večer Kalligramu a 66. narodeniny Pétera Esterházyho

KalligraTýždeň pred Budapeštianskym medzinárodným knižným festivalom sa na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti už tradične prezentujú nové knihy vydavateľstva Kalligram. Nebolo tomu inak ani 14. apríla 2016, kedy sa takmer 120 návštevníkov podujatia mohlo zoznámiť s titulmi, ktoré bratislavské vydavateľstvo pripravilo pri príležitosti čestného hosťovania Slovenska na 23. Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale. Renomovaní maďarskí literáti prezentovali diela Petra Juščáka, Moniky Kompaníkovej, Ballu a Pavla Vilikovského. Popri dvoch tituloch s historickou tematikou sa predmetom večera stala aj antológia esejí Moje mesto o mestách na Slovensku vo vyznaniach autorov zo Slovenska, ktoré vydalo vydavateľstvo Kossuth. Keďže Kalligram si onedlho pripomenie 25. výročie svojho vzniku, riaditeľ vydavateľstva László Szigeti a riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi pripravili výstavu grafických návrhov obálok kníh slovenských autorov v maďarskom a maďarských autorov v slovenskom preklade, ktoré vyšli vo vydavateľstve Kalligram. Autorom predmetných obálok je grafik Tibor Hrapka. Vrcholom večera boli oslavy 66. narodenín spisovateľa Pétera Esterházyho. Pri tejto príležitosti nechýbali ani kulinárske zážitky vďaka hostiteľovi, veľvyslancovi SR v Maďarsku Rastislavovi Káčerovi.

Štvrtá prehliadka mladého dizajnu krajín V4

DesignBpDizajn bez hraníc je názov veľkej výstavy mladého dizajnu krajín V4 v prestížnej Új Budapest Galéria na nábreží Dunaja maďarského hlavného mesta. Predchádzajúce ročníky výstavy nábytkového a textilného dizajnu si získali uznanie odborníkov a vďaka prezentovaným progresívnym výkonom sa výstava MeeD prvýkrát zaradila do programu Budapeštianskeho jarného festivalu. Kurátorská dvojica Szilvia Szigeti a Tamás Radnóti popri slovenských, českých a poľských autoroch poskytuje priestor aj domácim talentom, a to formou paralelnej výstavy s názvom madeinhungary. Slovenská účasť bola skromná, ale kvalitná. Už druhý ročník v poradí na seba upriamuje pozornosť návrhárka nábytkov Veronika Paluchová, veľkým prekvapením boli svetelné objekty mladého návrhára Matúša Opálku, absolventa Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Vysokej školy umeleckého priemyslu v Prahe. Prvýkrát sa udeľovala Cena za dizajn bez hraníc, ktorej prvou zahraničnou držiteľkou sa stala Helena Dařbujánová z Českej republiky, ktorá vo veľmi tesnom súboji zvíťazila nad slovenskou návrhárskou skupinou GUAPA. Práve členky tejto formácie, Alexandra Varšová a Eva Kočnárová dokázali podľa názoru medzinárodnej poroty nadviazať na domáce tradície dizajnu, najmä na odkaz 60-tych rokov minulého storočia, a vytvoriť návrhy kompatibilné zo súčasnými vizuálnymi trendmi. Otvorenie výstavy 9. apríla 2016 sa stalo významnou udalosťou Budapeštianskeho jarného festivalu, vernisážový príhovor predniesla nová riaditeľka Medzinárodného vyšehradského fondu Beata Jaczewska. Slovenský inštitút bol partnerom výstavy, ktorá je verejnosti prístupná do 15. mája 2016.

Súťaž mladých slovenských vedcov

SutaNmpsSlovenská vedecká inteligencia v Maďarsku si uvedomuje svoju zodpovednosť za výchovu svojich nástupcov, novej generácie vedcov. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku už niekoľko rokov organizuje celoštátnu študentskú vedeckú súťaž, ktorá sa koná tradične pod záštitou riaditeľa Slovenského inštitútu v niektorej z miestnych slovenských základných a stredných škôl. Aktuálny ročník súťaže sa po niekoľkých rokoch opäť konal v troch kategóriách, okrem žiakov základných a stredných škôl aj v kategórii poslucháčov vysokých škôl a univerzít. Do finále sa prebojovalo 37 súťažiacich, ktorí prezentovali svoje vedecko-odborné výstupy na podujatí v Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej škole a internáte v Novom meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) v regióne Zemplín. Odborné poroty zložené z domácich vedcov, hosťujúcich pedagógov a akademických pracovníkov zo Slovenska, ako aj riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi jednohlasne konštatovali čoraz vyššiu kvalitu a náročnosť predložených prác a kreativitu v oblasti intermediálnej prezentácie. Tematické zameranie prác bolo veľmi rôznorodé, avšak téma histórie rodiska a rodiny jednoznačne prevládala. Jazyková znalosť súťažiacich dáva nádej, že slovenčina bude jazykom bádania aj ďalšej generácie krajanov v Maďarsku.

Noc literatúry

RankovLi

Posledný marcový večer sa v Budapešti konal medzinárodný projekt s názvom Noc literatúry. Jeho cieľom bolo priblížiť svetovú literatúru maďarským čitateľom formou verejného čítania. Dvadsaťdva autorov z dvadsaťdva krajín sa predstavilo na 22 nezvyčajných miestach 5. mestského obvodu hlavného mesta Maďarska. Na každom mieste sa prezentovala jedna krajina s textom svojho autora s témou „obrazy mesta“. Čítania sa opakovali osemkrát, takže návštevníci mali možnosť zúčastniť sa na viacerých prezentáciách. Slovenská literatúra sa predstavila textom Pavla Rankova, ktorý v roku 2009 získal Cenu Európskej únie za literatúru za román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Z jeho zbierky poviedok S odstupom času čítal známy maďarský herec Péter Haumann. Rankovova poviedka Kontrolóri odznela každú polhodinu v piaristickej kaplnke, ktorá bola postavená na začiatku 20. storočia a v minulosti slúžila i ako budova Univerzity Loránda Eötvösa (ELTE). Každé z ôsmich čítaní sa vďaka bravúrnemu Haumannovmu výkonu i skvele koncipovanej poviedke stalo pre prítomných jedinečným zážitkom. Projekt sa uskutočnil vďaka EUNIC HUNGARY a podpore Magistrátu hlavného mesta Budapešti.

kaletopaLiterárna oáza: Staviarsky verzus Németh

Na druhej marcovej literárnej a filmovej Oáze v Slovenskom inštitúte boli aj tentoraz autori, ktorí pracujú aktívne s literárnym i filmovým žánrom: Víťo Staviarsky - nositeľ ocenenia Anasoft Litera za román Kale topánky, ktorý je vo vydavateľstve Noran Libro pripravený do tlače v maďarskom preklade Norberta Györgya -, jeho syn, mladý filmový režisér, Richard Staviarsky a ich kolega z maďarskej strany, spisovateľ a scenárista Gábor Németh. Témy, ktorými moderovala ich rozhovor novinárka Lilla Proics, sa pohybovali od otázok autorských inšpirácií, cez problematiku práce z hercami, nutnosti otvorenosti voči mladej generácií i sociálnej citlivosti voči ľuďom a skupinám vytesneným na kraj spoločnosti. Počas večera zazneli aj úryvky z najnovšieho románu Gábora Németha, ktorý vychádza vo vydavateľstve Kalligram a tiež z maďarského prekladu poviedky Víťa Staviarskeho Andyho žena. Tentoraz večer nekončil len premietaním filmu. Rozhovor pokračoval ešte aj po filme niekoľkými zásadnými otázkami adaptácie literárneho žánru na filmové plátno.

Nové etnologické publikácie a výstava zo Slovenska

sietnolo

Výskumné centrum európskej etnológie v Komárne sa považuje v strednej Európe za významné pracovisko moderných interetnických bádaní. Na podujatí Slovenského inštitútu boli 10. marca 2016 prezentované novinky výskumného centra, moderátorom večera bol Vilmos Voigt, professor emeritus Univerzity ELTE, nestor stredoeurópskej etnológie. Predstavená bola ročenka Acta Ethnologica Danubiana, ďalej monografia Doc. Józsefa Liszku o Svätej Trojici a publikácie Dr. Ilony L. Juhász o pamätných znakoch holokaustu na južnom Slovensku a o utečencoch zo Sedmohradska, ktorí našli dočasný domov počas prvej svetovej vojny na dnešnom území Slovenska. Vedecké práce prezentovali popredné osobnosti maďarskej etnológie, ako Prof. Kincső Verebélyi z Univerzity ELTE a Dr. József Klamár zo Zbierky kresťanského umenia vo Vacove (Vác). Recenzenti vyslovili uznanie komparatívnym výskumom z oblasti malých sakrálnych pamiatok a pomníkov holokaustu na dnešnom území Slovenska. Psychiater a spisovateľ MUDr. Péter Hunčík poukázal na úskalia výlučného etnického aspektu dobovej žurnalistiky vo svojej prezentácii publikácie Ilony L. Juhász pojednávajúcej o osude utečencov zo Sedmohradska. Podujatie bolo ukončené uvedením nového čísla odborného periodika Fórum, ktorého prvé tohtoročné číslo je venované etnológii, a otvorením výstavy Malé sakrálne pamiatky na južnom Slovensku, ktorá je verejnosti prístupná v priestoroch Slovenského inštitútu do 10. apríla 2016.

Az Etnológiai Központ bemutatkozása a budapesti Szlovák Intézetben
http://foruminst.sk/2016/03/14/az-etnologiai-kozpont-bemutatkozasa-a-budapesti-szlovak-intezetben/

siviacjaViacjazyčné mestá - Úvahy a film v Oáze Slovenského inštitútu

Prvé marcové stretnutie Literárnej Oázy v Slovenskom inštitúte bolo venované viacjazyčnosti našich miest, t.j. fenoménu, ktorý poukazuje na naše historické korene, ale aj na zmenu v mocenských pomeroch v krajine. Moderátorka večera, jazykovedkyňa a prekladateľka Lucia Satinská viedla rozhovor od osobných skúseností a zážitkov s viacjazyčnosťou cez širšie témy ako: kde viacjazyčnosť pramení, aký vplyv a spoločenský status majú jednotlivé jazyky, či dokážeme jednotlivým jazykom odpustiť a či môže byť viacjazyčné mesto idylické. O všetkých respondentoch večerného stretnutia, ktorými boli filmový režisér Peter Kerekes a spisovatelia Pál Závada a Peter Balko, podľa očakávaní vysvitlo, že viacjazyčnosť pokladajú za hodnotu a zdroj inšpirácie, ktorú vedome, alebo podvedome zúročujú vo svojej tvorbe. Po rozhovore zaznel úryvok z maďarského prekladu románu Petra Balka Vtedy v Lošonci a na záver si diváci pozreli viacjazyčný film Petra Kerekesa o „košickej plavárni, kam sa chodili kúpať dejiny“, 66 sezón. Téma: viacjazyčné mestá sa zrodila pri príprave výberu esejí slovenských autorov, ktoré napísali o svojich rodných mestách, alebo mestách ich životu blízkych, a ktoré vychádzali pôvodne v deväťdesiatych rokoch v časopise OS. Tieto eseje teraz vychádzajú knižne aj v maďarskom preklade vo vydavateľstve Kossuth Kiadó pri príležitosti čestného hosťovania Slovenskej republiky na 23. Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale.

70. výročie Dohody o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom

vymeobyvRiaditeľka Historického ústavu Spoločenskovedného centra Maďarskej akadémie vied a popredná cirkevná historička Margit Balogh privítala 26. februára 2016 v sídle ústavu na budínskom hrade účastníkov Programu mobility medzi Akadémiou vied Českej republiky, Slovenskou akadémiou vied a Maďarskou akadémiou vied. Na konferencii s názvom Nútené migrácie menšín v povojnovej východnej a strednej Európe - Dohoda o výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom odznelo spolu sedem prednášok. Alternatívy menšinovej politiky v povojnových československo-maďarských vzťahoch analyzoval Doc. László Szarka z Historického ústavu MAV. Česká historička Dr. Eva Irmanová detailne opísala československo-maďarské rokovania o výmene obyvateľstva v Prahe a Prof. Štefan Šutaj prezentoval nové výsledky výskumov o výmene obyvateľstva v zrkadle rokovania Parížskej konferencie v roku 1946. Metodiku výberu maďarského obyvateľstva určeného na presídlenie v Československu priblížil Dr. Arpád Popély z Univerzity J. Selyeho. Všeobecné východiská presídľovania a výmeny obyvateľstva v politike vlád Maďarska po druhej svetovej vojne podrobil rozboru Dr. István Janek z Historického ústavu MAV. Konferenciu obohatili aj dve prednášky o osude národností v Maďarsku, o krokoch maďarskej vlády proti nemeckému obyvateľstvu referovala Dr. Réka Marchut z Ústavu výskumu národností MAV a o sťažnostiach slovenských presídlencov z Maďarska na realizáciu výmeny obyvateľstva prednášala Dr. Aranka Sáposová zo Spoločenskovedného ústavu SAV v Košiciach. Konferencia dokázala reflektovať na udalosti spred 70 rokov racionálnym pohľadom odborníkov, historikov. Spoluorganizátorom podujatia bol aj Slovenský inštitút v Budapešti.

Povojnové migrácie a výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom
http://www.oslovma.hu/XXX/VymeObyv.pdf

Monografia o parížskej konferencii a mierovej zmluve s Maďarskom z roku 1946

zmluvparParížska konferencia o mierovom usporiadaní Európy po druhej svetovej vojne sa po dlhých desaťročiach dočkala novej slovenskej vedeckej monografie. Publikáciu Prof. Štefana Šutaja (Univerzita J. P. Šafárika v Košiciach) s názvom Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom prezentovali 25. februára 2016 na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti. Táto téma sa v slovensko-maďarských vzťahoch často pertraktovala emocionálne, v tomto prípade sa však stala doménou odborníkov a akademikov. Doc. László Szarka z Historického ústavu Maďarskej akadémie vied a Dr. Eva Irmanová z Historického ústavu Akadémie vied Českej republiky vysoko hodnotili vedecký a vecný prístup ako aj objektivitu publikácie Prof. Š. Šutaja. Monografia sa prioritne venuje československo-maďarskému kontextu mierovej konferencie a udalostiam, ktoré súviseli s konferenciou a prípravou oboch štátov na ňu. Práca je výsledkom dlhoročného výskumu, opiera sa o nové poznatky z domácich aj zahraničných archívov, a je ďalším výrazným a neprehliadnuteľným príspevkom slovenskej historiografie do diškurzu spoločných dejín národov strednej Európy. Podujatie sa konalo v rámci cyklu Salón Kor/ridor, ktorý je venovaný aktuálnym otázkam spoločných slovenských a maďarských dejín. Moderátorom večera bol vedecký pracovník Historického ústavu Maďarskej akadémie vied Dr. István Janek. Prezentácia v Slovenskom inštitúte sa konala v predvečer konferencie historikov akadémií vied Slovenska, Česka a Maďarska v rámci projektu Program mobility.

PistanekLiterárna Oáza - Peter Pišťanek

Budapeštianske obecenstvo si privyká na spojenie slovenskej a maďarskej literatúry pod názvom Literárna Oáza v Slovenskom inštitúte. Témou druhého februárového stretnutia bola tvorba slovenského prozaika Petra Pišťanka (1960-2015). Hosťami čítačky boli literárna vedkyňa, prekladateľka poviedok P. Pišťanka Ildikó Hizsnyai Tóth a maďarský spisovateľ János Háy. Ich rozhovor moderovala maďarská novinárka Lilla Proics. Nehovorilo sa len o literatúre, ale aj o hudbe ako inšpirácii. O maďarských kapelách, Omega, LGT a ďalších, ktoré v osemdesiatych rokoch na Slovensku zaváňali slobodou nielen pre postavy Petra Pišťanka, ale aj autora samotného a stali sa dôležitým motívom jeho tvorby. Petrovi Pišťankovi vyšla v maďarčine jediná kniha poviedok pod názvom Különcök (Kalligram, 1999), a v nej aj poviedka Muzikanti, ktorá slúžila ako námet pre film Juraja Nvotu Muzika. Tento film si vďaka spoločnosti ALEF FILM & MEDIA mohli diváci pozrieť hneď po literárnom stretnutí. Maďarská literárna obec si o niekoľko týždňov môže prečítať v preklade aj ďalšiu Pišťankovu poviedku Debutant, ktorá vyjde v Antológii slovenskej poviedky 21. storočia pri príležitosti 23. Budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu, ktorého čestným hosťom bude Slovenská republika.

Vtáčí spev Leopolda Laholu znel po maďarsky

SladkCasSpojením filmu a literatúry pokračuje séria stretnutí slovenských a maďarských literárnych tvorcov a historikov. Od začiatku roka 2016 sa dramaturgia podujatí zameriava na prezentáciu tvorby významných slovenských autorov, ktorí majú pevné miesto v dejinách slovenskej literatúry, a na 23. Budapeštiansky medzinárodný knižný festival v apríli 2016 budú prezentované nové preklady z ich tvorby. Jedným z takých tvorcov je aj prozaik, dramatik a režisér Leopold Lahola, z jeho tvorby vyjde v rámci knižného festivalu nový preklad poviedky Vtáčí spev a to ako súčasť antológie slovenskej poviedky 20. storočia. Virtuozita jeho rukopisu vzbudzuje pozornosť a inšpiruje dodnes. Potvrdil to aj záujem publika a maďarského spisovateľa László Mártona, ktorý sám na literárnom večierku sugestívne predniesol spomínanú Laholovu poviedku. Magdolna Balogh, maďarská literárna vedkyňa zas priblížila prítomným Laholovu literárnu tvorbu, ale aj jeho neľahké životné peripetie. Leopold Lahola bol známy v Maďarsku hlavne ako filmový režisér. Premietanie jeho filmu Sladký čas Kalimagdory (1968) v Slov. inštitúte, ktorým vyvrcholilo stretnutie venované autorovmu životu a tvorbe, bolo po rokoch zážitkom pre mnohých nadšencov a pamätníkov novej vlny v československej filmovej tvorbe.

SladkCa2Slávnostný koncert k 25. výročiu založenia Vyšehradskej skupiny

Na pozvanie ministra zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska a veľvyslancov krajín V4, medzi nimi aj mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislava Káčera sa pri príležitosti 25. výročia podpísania Vyšehradskej iniciatívy konal 11. februára 2016 v priestoroch novej hudobnej inštitúcie európskeho rangu, v Budapest Music Center (BMC), slávnostný koncert. Vystúpenie hudobnej formácie Piotr Wojtasik Quintet, v ktorom zahrali okrem svetoznámeho trubkára, vedúceho formácie aj Ondrej Krajňák (piano) zo Slovenskej republiky, Viktor Tóth (altsaxofón) z Maďarska, Tomáš Baroš (kontrabas) z Českej republiky a Eric Allen (bycie) z USA, oslovilo svojou vysokou kvalitou a džezovými improvizáciami takmer 300 prítomných divákov. Za Maďarsko pozdravil prítomných zástupca štátneho tajomníka rezortu zahraničia Kristóf Altusz a za organizátorov a predsedajúcu krajinu V4 veľvyslanec Českej republiky v Maďarsku Juraj Chmiel.

LipaPetBEU4 - Peter Lipa v Budapešti s Tamásom Berdiszom

Medzinárodná spolupráca slovenských a maďarských džezových hudobníkov obohatila 22. januára 2016 koncertnú ponuku Budapešti o príjemný večer v Klube a Bistre Muzikum. Slovenský džezový spevák Peter Lipa po roku opäť koncertoval v maďarskom hlavnom meste, a nadviazal na úspešnú spoluprácu s Tamásom Berdiszom v hudobnej formácii EU4. Skúsení hudobníci, ktorí majú za sebou nejedno koncertné predstavenie na európskych pódiách, opäť zaujali svojím umením. Peter Lipa popri variáciách na známe džezové a bluesové skladby zaspieval aj vlastné piesne. Hudobná formácia Berdisz Művek predviedla inštrumentálne skladby zo svojho repertoáru s mnohými sólovými partiami. Partnerom večera bol Slovenský inštitút, koncert podporil Národný fond kultúry (NKA).

Literárna oáza, alebo „slovmaď“ v jazyku a v literatúre

Na januárovej Literárnej oáze, ktorá sa tešila vysokému počtu záujemcov, na pôde Slovenského inštitútu sa stretli slovenskí a maďarskí spisovatelia, prekladatelia a literárni vedci, aby prediskutovali jestvovanie či nejestvovanie „slovmaď“ jazyka, ktorý sa síce v literárnych textoch občas objavuje, no v takých prípadoch sa stáva formou i zámerom zároveň. Zoltán Németh, moderátor podujatia sa usiloval vydolovať svojimi provokatívnymi otázkami z účastníkov večera ich neformálny názor na otázku národnej identity premietnutej do jazyka, prípadnej asimilácie, aj otázky jestvovania maďarskej menšinovej literatúry na Slovensku. Profesor Ádám Nádasdy, filológ a prekladateľ sa prikláňal k prístupu, ktorý vníma prítomnosť „cudzích“ prvkov v tom ktorom národnom jazyku za jeho obohatenie. Tünde Mészáros, prekladateľka považuje prvky iných jazykov a kultúr v jazyku za prameň kreativity, ktorý dokáže využiť i v prekladateľskej praxi. Mladý maďarský spisovateľ Norbert György prečítal úryvok zo svojho románu Klára, ktorého ľúbostný príbeh sa odohráva v Bratislave nad slovenskou mapou mesta. Najzábavnejšie príbehy z dvojjazyčného prostredia počulo publikum z úst spisovateľa a psychiatra Petra Hunčíka. Stretnutie ku koncu prerástlo do živej diskusie medzi obecenstvom a hosťami večera na tému jazyk ako regionálne určený komunikačný prostriedok v každodenných situáciách.

Návrat bocianov - Filmový klub v Slovenskom inštitúte

Pravidelné stretnutia pri slovenských filmoch v Slovenskom inštitúte pokračujú aj v ďalšom kalendárnom roku. Prvým filmom v novom roku (13. januára) bol Návrat bocianov (2007) od režiséra Martina Repku a jeho spoluscenáristu Eugena Gindla. Je to príbeh nemeckej letušky Vandy, ktorá sa po pracovných a partnerských problémoch rozhodne odísť za svojou starou mamou do zapadnutej slovenskej dedinky Runiny, kde ju čaká nepoznaný, čarovne krásny, no zároveň drsný svet. Film je obrazom multietnického sveta súčasnosti, ktoré má svoje špecifiká v nemeckom veľkomeste ale aj na slovenskom vidieku. Témy ilegálneho prevádzania ľudí cez hranice, nezištná pomoc utečencom, ale aj dobrý biznis vybudovaný na zúfalstve bezmocných, ktorým je venovaná jedna z línií filmu, akoby časom dozreli a nadobudli novú aktuálnosť.

Novoročný cimbalový koncert so slovenskou účasťou

Tradičné podujatie maďarského hlavného mesta, Novoročný medzinárodný cimbalový koncert Viktórie Herencsár, opäť dokázal naplniť koncertné sály v mestskej časti Rákoshegy a v Budínskej redute (Hagyományok Háza). Dva koncerty, ktoré sa konali 8. a 9. januára 2016 presvedčili prítomných o širokej umeleckej palete uplatnenia cimbalu ako hudobného nástroja. Hlavná organizátorka podujatia Doc. Viktória Herencsár, garantka odboru na Akadémii umení v Banskej Bystrici, zvolila dramaturgiu, ktorá predstavila popri prepisoch klasických hudobných diel na cimbal aj džezové variácie a svetovú hudbu. S nadšeným ohlasom obecenstva sa stretlo vystúpenie vokálneho kvinteta Societas Incognitorum Ensemble s cimbalistom Eduardom Tomaštíkom (CZ) a ich repertoárom zo 16. a 17. storočia. Vyvrcholením novoročného koncertu bolo spoločné predstavenie slovenskej cimbalistky Miriam Švábovej a košickej hudobnej formácie DEAL. Partnerom podujatia bol Slovenský inštitút.

IdentikitVýstava - Daniel Szalai: IDENTIKIT

Miesto: Slovenský inštitút, Budapešť - Kurátor: Prof. Peter MICHALOVIČ
Vernisáž: 27. januára 2016, 17.00 - Výstava potrvá do: 13. marca 2016

Tvorba Daniela Szalaiho, predstaviteľa strednej generácie autorov slovenského výtvarného umenia a vysokoškolského pedagóga Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, má niečo spoločné s textíliami, konkrétne s tými, ktoré označujeme slovom „patchwork“. Szalai však nezošíva kusy látok, ale obrazne povedané, zošíva niečo iné. Sú to fragmenty röntgenových snímkov ľudského tela a tie sú de facto obrazy. Umelec tieto snímky strihá na malé štvorce, ktoré podľa intenzity tmavých a svetlých odtieňov rozdelí do jednotlivých skupín. Týmto aktom sa stáva materiál, t.j. správa o zdravotnom stave človeka nečitateľným, ale na druhej strane vznikajú nové artefakty, inštalácie a obrazy-objekty. Na výstave sú prezentované diela vytvorené technikou koláže z celuloidu z rokov 2002 až 2014. Výstava s názvom IDENTIKIT bola prezentovaná už vo viacerých galériách Slovenska, aktuálna výstava je premiérovou v Maďarsku. K výstave je vydaný katalóg s textom kurátora Prof. Petra Michaloviča.

Architektúra 19. storočia na dnešnom území Slovenska

Architektúra tzv. dlhého 19. storočia sa stala témou dvoch výstav, ktoré boli v suteréne Slovenského inštitútu v Budapešti otvorené 15. decembra 2015. Vedecko-výstavné projekty predstavili Prof. Jana Pohaničová PhD. a Danica Šoltésová, PhD. z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave, ako aj Peter Buday, PhD., odborný asistent Katedry dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Slovensko-maďarské a stredoeurópske paralely pripomenul vo svojej prednáške popredný maďarský historik umenia a architektúry András Hadik. Výstava Od Hefeleho po Jurkoviča sleduje vývoj architektúry na Slovensku od začiatku klasicizmu až po secesiu a modernizmus, druhý projekt, Fenomén Feiglerovci, je venovaný bratislavskej rodine architektov, staviteľov a stavebných podnikateľov. Trojjazyčná výstava (slovenčina, maďarčina a angličtina) sa realizovala s finančnou podporou grantu Pro Slovakia Ministerstva kultúry SR, v priestoroch Slovenského inštitútu bude prístupná verejnosti do 15. januára 2016.

Vianočná nádielka vydavateľstva Kalligram

V decembri už tradične predstavuje vydavateľstvo Kalligram svoje vianočné knižné novinky v Slovenskom inštitúte v Budapešti a nebolo tomu inak ani 8. decembra 2015. Na pódiu inštitútu sa striedali redaktori, spisovatelia, básnici, aj prekladatelia. Prezentovali román Paola Pasoliniho, básnickú zbierku Árpáda Mohácsiho, prozaickú zbierku Bernadett Morsányi, ale aj interpretácie maďarskej literatúry z pera Istvána Dobosa a knihu rozhovorov so súčasnými autormi od Csabu Károlyiho. Najočakávanejším hosťom však bol spisovateľ László Márton, ktorý spolu so svojou redaktorkou predstavili nový maďarský preklad Goetheho Fausta. Publikovanie tohto textu, ktorý zároveň uviedlo na javisku aj Divadlo Józsefa Katonu v Budapešti, je akiste najvýznamnejším literárnym a kultúrnym činom posledných mesiacov tohto roka v Maďarsku. Moderátor večera a šéfredaktor vydavateľstva Kalligram Sándor Mészáros vo svojom úvodnom príhovore priblížil prítomným históriu vydavateľstva, význam Kalligramu pre intelektuálnu obec Slovenska a načrtol kontúry budúcnosti tejto dnes už medzinárodne akceptovanej a etablovanej značky vo svete trhu s knihami.

Slovensko ústrednou témou 13. ročníka Medzinárodného festivalu animovaného filmu ANILOGUE

Slovenský animovaný film sa stal ústrednou témou významného a etablovaného Medzinárodného festivalu animovaného filmu ANILOGUE (25. - 29. novembra 2015) v Budapešti. Trinásty ročník festivalu prebiehal paralelne na štyroch miestach: v Kine Uránia, v Kine ART+, v Kine Puskin a v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Tri tematické bloky o histórii slovenského animovaného filmu - Mužský výber, Ženský výber a História slovenských videoklipov oslovili laickú i odbornú verejnosť festivalu. Po tri dni (26. - 28. novembra 2015) praskali priestory Slovenského inštitútu vo švíkoch. Okrem premietaní tu prebiehali aj odborné diskusie. Výber zo slovenskej tvorby realizovali kurátorka Eva Pavlovičová, ktorá je šéfredaktorkou časopisu Kinečko a videoklipy spracoval Maroš Brojo, hlavný organizátor Medzinárodného festivalu animovaného filmu FEST Anča v Žiline. Slovenskú účasť na festivale umocnila aj projekcia celovečerného kresleného filmu Viktora Kubala Krvavá pani (1980) a animovaný rozprávkový seriál režisérky Kataríny Kerekesovej Mimi a Líza (2011 - 2013). Do medzinárodnej poroty organizátori pozvali aj slovenského režiséra Petra Budinského. Festival ANILOGUE sa stal miestom prezentácie slovenskej kultúry a animovaného filmu. Partnerom podujatia bol Slovenský inštitút s podporou RTVS, SFÚ a VŠMU.

Výskum efektivity Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EGTC) medzi Slovenskom a Maďarskom

Nadácia Civitas Europica Centralis s ústredím v Budapešti pripravila s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu porovnávajúci výskum o efektivite cezhraničnej spolupráce EGTC medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Správu z výskumu prezentovali autori na pôde Slovenského inštitútu 30. novembra 2015 za prítomnosti odborných novinárov a autorov podobných výskumov. Činnosť Nadácie Civitas Europica Centralis predstavil ekonóm, prof. György Varga, metodiku projektu András Majoros a skúsenosti z terénu predsedníčka nadácie dr. Erika Törzsök. Kritickú reflexiu správy predniesol psychiater Péter Hunčík, odborník na prechádzanie etnických konfliktov v spoločnosti. Správa jednoznačne poukázala na odlišné vnímania a motivácie projektu EGTC, vyzdvihla tri najúspešnejšie cezhraničné územné spolupráce a to: Arrabona, Ister-Granum a Pons Danubii. Autori správy ďalej upozornili na teritoriálne rozdiely aktivít a odbornosti medzi projektmi cezhraničnej spolupráce EGTC na západe, resp. na východe krajín. Zhodne konštatovali, že civilná sféra je veľmi pasívna, nevyužíva možnosti, ktoré EGTC ponúka. Správa z výskumu je prístupná v publikácii A magyar-szlovák határ mentén létrejött EGTC-k összehasonlító elemzése v maďarskom jazyku, a v anglickej mutácii pod názvom A comparative analysis of the evolution of EGTCs at the Hungarian-Slovakian border.

Naše multikultúrne tradície - Literárna oáza

Na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti sa 19. novembra 2015 stretli literárni vedci z Ústavu literárnej vedy Maďarskej akadémie vied so svojimi kolegami z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave na prezentácii spoločnej publikácie Voľby a nutnosti (Választások és kényszerek) s podtitulom Sebazobrazovanie a spoločenské vedomie židovstva v strednej Európe. Táto zbierka literárnovedných štúdií sa viaže ku konferencii o židovskej literatúre v strednej Európe. Hoci spomínaná konferencia sa konala už v roku 2011, publikácia vyšla až v novembri tohto roku, a to vďaka podpore fondu SLOLIA. Prezentáciu moderovala literárna vedkyňa Sarolta Deczki, ktorá upozornila na rôznorodé prístupy k spracovaniu tém židovskej literatúry v našom regióne, na množstvo otázok a minimálne toľko odpovedí. Riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV Adam Bžoch zas upozornil na biele miesta v spracovaní židovskej literatúry na Slovensku i nutnosť venovať sa témam a podnetom, ktoré táto oblasť literárnych textov poskytuje. Hosťami večera boli všetci slovenskí autori publikácie - prof. Adama Bžocha aj Gabriela Magová, PhD., doc. Milan Žitný, doc. Dagmar Kročanová a Judit Görözdi, PhD. Stretnutie sa tešilo veľkému záujmu zo strany maďarskej literárnej obce.

Dve výstavy k Roku Ľudovíta Štúra v Novohrade na severe Maďarska

V novembri sa putovná výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 - 1856 presunula na sever Maďarska do regiónu Novohrad, kde ju 19. novembra 2015 otvorili v obci Níža (Nézsa) na 2. ročníku Stretnutia národnostných obcí. O niekoľko dní neskôr, 28. novembra 2015, sa v meste Šalgótarján (Salgótarján), ktoré je centrom regiónu, konal XII. Regionálny slovenský národnostný deň. V priestoroch Osvetového strediska Attilu Józsefa počas tohto podujatia slávnostne otvorili výstavu k 200. výročiu narodeniu Ľudovíta Štúra. Život a dielo kľúčovej osobnosti slovenských dejín priblížila návštevníkom predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženka Egyedová Baráneková.

Slávnostné ukončenie projektu putovnej výstavy k Roku Ľudovíta Štúra v Békešskej Čabe

Aula Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a internátu v Békešskej Čabe sa stala miestom poslednej vernisáže putovnej výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815-1856. Podujatie k Roku Ľudovíta Štúra pripravené slovenskou školou, Generálnym konzulátom Slovenskej republiky v Békešskej Čabe a Slovenským inštitútom bolo obohatené o pestrý kultúrny program žiakov školy. K žiakom a pedagógom sa prihovorila riaditeľka Edita Pečeňová, prítomných pozdravil Generálny konzul SR Štefan Daňo, ktorý zdôraznil historický význam osobnosti Ľudovíta Štúra v dejinách slovenského národa. Výstavu prítomným predstavil Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý vyzdvihol, že predmetnú výstavu o Ľ. Štúrovi v roku 200. výročia jeho narodenia si mohli pozrieť popri Budapešti aj v ďalších ôsmych mestách Maďarska. Historicky prvá výstava o tejto významnej osobnosti dejín Slovenska na území Maďarska sa prezentoval v priebehu druhého polroka 2015 spolu jedenásťkrát. Žiaci a ich rodičia si môžu výstavu pozrieť do 18. decembra 2015.

Výstava Prof. Ilony Németh v Budapešti

Garantka odboru intermédie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave profesorka Ilona Németh sa vrátila na miesto, kde v roku 1994 odštartovala svoju úspešnú medzinárodnú dráhu výtvarníčky-do galérie Óbudai Társaskör. Jej nová samostatná výstava s názvom Statement je voľným pokračovaním projektu Dilema zo začiatku druhej dekády nového milénia. Opäť nainštalovala objekt hľadiska a rozmiestnila tri veľkoplošné obrazovky s obrazovým záznamom. Slovenská výtvarníčka totiž oslovila maďarských kolegov žijúcich mimo územia Maďarska, aby sa vyjadrili k súčasnému dianiu v kultúre a v umení v tejto krajine, aby svoje stanovisko prezentovali prostredníctvom videonahrávky. Umelci z Viedne, Bukurešti, Subotice, Bratislavy, atď. sa stretli aj na diskusii, ktorá nahradila klasickú formu vernisáže. Výstava a samotná vernisáž v nekomerčnej galérii vzbudila značný ohlas v odborných kruhoch výtvarníkov a teoretikov umenia. Partnerom výstavy je Slovenský inštitút, a verejnosti je prístupná do 20. decembra 2015.

Konferencia o česko-slovenskom diplomatovi medzivojnového obdobia v Maďarsku

Pred dvanástimi rokmi sa konala posledná vedecká konferencia o živote a diele Antona Straku (1896-1945), diplomata medzivojnového Československa v Budapešti. Organizácie venujúce sa odkazu diela A. Straku, ako aj České Centrum a Slovenský inštitútu v Budapešti zorganizovali v piatok (13. novembra 2015) ďalšie vedecké podujatie, ktoré bolo obohatené o výstavu archiválií z rodinnej pozostalosti bývalého diplomata. Hlavná organizátorka podujatia Eszter Ondrejcsák v uplynulých rokoch spracovala archív A. Straku a vďaka tejto cieľavedomej činnosti sa konferencia sústredila na ďalšie, doteraz málo preskúmané aspekty pôsobenia tohto česko-slovenského diplomata v Budapešti. Do popredia sa dostal vzťah A. Straku a významného maďarského literáta Lőrinca Szabóa, ako aj ostatných návštevníkov jeho domova v rokoch 1932-33. Účastníci konferencie si mohli vďaka historikovi Martinovi Palánovi (pravnuk A. Straku) prelistovať čierny notes, kam si zapisoval mená prítomných na jeho literárnych podujatiach. Práve tento zoznam popredných osobností medzivojnového maďarského literárneho života je dôkazom, že česko-slovenský diplomat sa stýkal prioritne s ľavicovými umelcami, umeleckými kritikmi, intelektuálmi tejto doby, ktorí boli v opozícii k dobovej oficiálnej kultúrnej doktríne. Ich činnosť totiž bola v súlade s dobovým oficiálnym modernistickým kánonom umenia a kultúry nového Československa. Na konferencii, ktorá sa konala v Českom Centre, odznelo 12 prednášok odborníkov a výskumníkov z troch krajín (Česka, Slovenska a Maďarska), zo Slovenska sa zúčastnili hlavná organizátorka Eszter Ondrejcsák, historik Doc. Attila Simon z Univerzity J. Selyeho v Komárne a Pál Száz, mladý doktorand Katedry maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Konferenciu otvoril Juraj Chmiel, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Českej republiky v Maďarsku.

Míľniky života Ľudovíta Štúra na univerzite ELTE a v Novom Meste pod Šiatrom

Ďalšia vernisáž putovnej výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra sa konala 9. novembra 2015 o 14.00 na pôde Katedry slovanskej a baltskej filológie univerzity ELETE v Budapešti. Výstavu na akademickej pôde najvýznamnejšej univerzity v Maďarsku otvoril historik József Demmel, ktorý je autorom monografie o Ľudovítovi Štúrovi a vo svojich vedeckých prácach sa dlhoročne venuje životu a tvorbe Ľudovíta Štúra. Po otvorení výstavy nasledovala pre poslucháčov slovakistiky prednáška Doc. Jána Gavuru, PhD. literárneho kritika, prekladateľa a básnika pôsobiaceho na Prešovskej univerzite. Z prednášky sa poslucháči mohli dozvedieť o najnovších trendoch a tematickom zameraní súčasnej slovenskej poézie a nahliadnuť do literárneho života a života literárnych časopisov na Slovensku.

Výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra sa 10. novembra 2015 dostala až na severovýchod Maďarska na Zemplín do Nového Mesta pod Šiatrom (Sátoraljaújhely). Vernisáž výstavy o tejto významnej osobnosti slovenských dejín sa konala v spoločenských priestoroch miestnej Slovensko-maďarskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu, kde žiakom a pedagógom školy, rodičom žiakov a poslancom za slovenskú národnosť v regióne priblížili život a dielo Ľudovíta Štúra Júlia Kucziková, riaditeľka školy a Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu. Žiaci školy pod vedením hosťujúcej učiteľky zo Slovenska, Dagmar Kötelesovej, pripravili pekný kultúrny program k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.

Výstava Ilustrátorský Olymp v Štátnej cudzojazyčnej knižnici v Budapešti

V Štátnej cudzojazyčnej knižnice v Budapešti bola 6. novembra 2015 slávnostne otvorená putovná výstava BIBIANY – medzinárodného domu umenia pre deti – Ilustrátorský Olymp, ktorá prezentuje držiteľov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava v polstoročnej retrospektíve. Návštevníkov vernisáže privítal zástupca generálnej riaditeľky knižnice p. Dr. István Horváth, medzinárodnú súťaž ilustrátorov detskej knihy priblížila prítomným Viera Anoškinová, vedúca Sekretariátu BIB, a samotnú výstavy predstavila dr. Hana Ondrejičková, vedúca Knižnice BIBIANY. Výstava prezentuje diela nositeľov najvyšších ocenení Bienále ilustrácií Bratislava (Grand Prix BIB a Zlaté jablko BIB) v päťdesiatročnej histórii tohto medzinárodného podujatia. Diváci majú možnosť zalistovať si v kolekcii takmer 150 bohato ilustrovaných kníh pre deti a mládež z 36 krajín sveta. Knižnú zbierku sprevádza aj súbor knižných ilustrácií, za ktoré ich autori získali prestížne ocenenie Grand Prix. Unikátna putovná výstavu sa dostala do Budapešti po výstave v Brne a v decembri putuje do Slovenského inštitútu vo Viedni. Spoluorganizátorom výstavy je Slovenský inštitút v Budapešti, a pre verejnosť je prístupná do 3. decembra 2015.

Záverečná výstava projektu Privátny nacionalizmus v Budapešti

PrivatNacMedzinárodný výstavný projekt súčasného výtvarného umenia Privátny nacionalizmus sa po dvoch rokoch a výstavách v Prahe, Košiciach, Pécsi, Drážďanoch, Krakove a Bratislave predstavuje v maďarskom hlavnom meste v priestoroch prestížnej mestskej pamäťovej inštitúcie, Múzea histórie Budapešti (BTM). Galéria Budapest a Múzeum Kiscelli sa stali miestami kurátorského projektu medzinárodne uznávanej historičky umenia, akademickej výskumnej osobnosti Edit András. Posledná výstava projektu akcentuje aktuálne dianie, migračnú krízu, nové prejavy nacionalizmu aj xenofóbie. Uplatňuje princíp, že každý národ si musí vygenerovať kritický pohľad na dianie doma a s dielami z vlastných radov. Medzi 38 umelcami malo zastúpenie aj Slovensko, prezentované boli umelecké diela od výtvarníkov ako András Cséfalvay, Matej Kaminský, Michal Moravčík, Ilona Németh, Martin Piaček, Martina Slováková a Jaroslav Varga. Vernisáž výstavy sa uskutočnil v Galérii Budapest dňa 27. októbra 2015, kde príhovor predniesol riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi. Súčasťou vernisáže bola aj performancia poprednej osobnosti akčného umenia na Slovensku Józsefa R. Juhásza. Výstava sa stala kultúrnou a umeleckou udalosťou Budapešti, na vernisáži sa zúčastnilo približne 300 hostí, medzi nimi aj mnohí výtvarníci a teoretici umenia z Maďarska aj z cudziny. Výstavný projekt podporili okrem iných aj Európska únia, Medzinárodný vyšehradský fond a partnerom bol aj Slovenský inštitút v Budapešti. Výstava Privátny nacionalizmus je verejnosti prístupná do 13. decembra 2015.

Literárna oáza o preklade poézie, alebo Vyšehrad ako ho máme radi

Októbrová literárna oáza venovaná prekladu maďarskej a slovenskej poézie privítala medzi účinkujúcimi viacerých štipendistov vyšehradského rezidenčného pobytu. Stretnutie ponúklo pohľad do jestvujúcej a roky fungujúcej tvorivej prekladateľskej dielne slovenského básnika Vlada Jančeka a maďarského básnika Daniela Varró. Večer moderoval spisovateľ a prekladateľ Viktor Horváth. Ďalšími hosťami večera boli spisovateľ a prekladateľ Norbert György a novinárka a prekladateľka Eva Andrejčáková. Témou bolo hľadanie hraníc a možností prekladov básní postavených na humore a jazykových hrách. Večer bol dôkazom toho, že pre tvorivý preklad nie je nič nemožné.

Výstava fotografií Borisa Németha Zo života krajiny v Budapešti

NemethBoBratislavský Mesiac fotografie sa opäť predstavil v metropole Maďarska výraznou osobnosťou súčasnej slovenskej reportážnej fotografie. Boris Németh, ocenený aj na Slovak Press Photo, vystavuje v priestoroch Slovenského inštitútu výber z cyklu Zo života krajiny. Podľa kurátorky výstavy, teoretičky fotografie Michaely Paštekovej „...jeho kronika nemá byť faktografická, dejiny v nej neplynú lineárne. Vyskladaná je z fragmentov príbehov a stretnutí, ktoré sú bizarné, ironické, občas nevtieravo moralizujúce, niekedy tragikomické. Podujatia a zákutia, ktoré navštevuje, mu poskytujú bohatý vizuálny materiál a konfrontáciu rozmanitých symbolov. V ráme fotografie sa dokážu stretnúť regionálne s globálnym, cirkevné so svetským, história so súčasnosťou, či tradícia s konzumom. Németh zdanlivo nesúvisiace alebo protikladné prvky spája rafinovane, no bez inscenácie či fabulácie. Vycibrený zmysel pre prirodzený vizuálny kontrapunkt je typický pre jeho fotografický rukopis.“ Výstava Borisa Németha sa realizuje v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie, verejnosti je prístupná na prízemí Slovenského inštitútu do 30. novembra 2015.

Slovenskí a maďarskí historici o regionálnej identite a budovaní národa v 19. storočí

Dvojdňová vedecká konferencia Slovensko-maďarskej komisie historikov sa konala 13. a 14. októbra 2015 v sídle Historického ústavu Maďarskej akadémie vied na Budínskom hrade. Akademici odboru histórie sa venovali obdobiu dualizmu, otázkam dejín spoločnosti, mentality a každodennosti. Ústrednou témou boli regionálne rozmery identity a snahy o budovanie národov v Uhorsku 19. storočia. Úvodné prednášky akademika Gábor Gyániho a profesora Lászla Szarku rozoberali koncepty nacionalizmu 19. storočia. Slovenskí účastníci konferencie sa venovali téme viacjazyčnosti v hornouhorských spolkoch (Elena Mannová) a analýze národnostnej otázky v slovenských dolnozemských enklávach v druhej polovici 19. storočia (Miroslav Kmeť). Druhý deň konferencie otvorila prednáška o oslavách v hornouhorských mestách na konci 19. a začiatku 20. storočia, ako nástrojoch manifestácie uhorskej, maďarskej a slovenskej identity vo verejnom priestore (Alica Kurhajcová). Lucia Segľová si zvolila tému Martinskej deklarácie. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku mal dvojnásobné zastúpenie, Anna Kováčová vystúpila s témou mladej slovenskej inteligencie v Pešti a József Demmel sa prezentoval s prednáškou o územno-právnom členení a národnostnej otázke v župách Zvolen, Liptov a Turiec. Záujem odbornej verejnosti bol po oba dni vedeckých rozpráv výnimočný. Slovenský inštitút bol partnerom konferencie.

Putovná výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra v Slovenskej škole v Budapešti

Žiaci Slovenskej školy v Budapešti pripravili pod vedením svojich pedagógov kultúrny program k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Podujatie, ktoré sa konalo 22. októbra 2015, pripomenulo život a dielo tejto významnej osobnosti slovenských dejín. Pri rovnakej príležitosti bola otvorená aj putovná výstava Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 - 1856. Na vernisáži výstavy privítali Júlia Marloková, riaditeľka školy a Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu aj potomka z rodu Štúrovcov, pani Kárpátiné Stúr Judit. Výstava v priestoroch školy bude pre žiakov a ich rodičov prístupná do 8. novembra 2015.

Slovensko prvýkrát na Medzinárodnom veľtrhu svetovej hudby WOMEX

Najvýznamnejší veľtrh svetovej hudby WOMEX sa konal prvýkrát v krajine strednej Európy, v Budapešti od 21. do 25. októbra 2015. Budapešť a jej hudobná dominanta Palác umení (MuPa), ako aj nový kultúrny priestor Bálna sa stali na päť dní domovom hudobných odborníkov, tvorcov a interpretov z celého sveta. Prvú historickú účasť Slovenska na WOMEX-e organizovalo Hudobné centrum prostredníctvom platformy Central Europe Music Square, v rámci ktorej tu boli prítomné aj vydavateľstvá a inštitúcie z Českej republiky a Poľska. Práve táto spoločná účasť nášho regiónu priniesla svoj synergický efekt. Historicky prvýkrát 23. októbra 2015 vystúpila na WOMEX-e v rámci hlavného večerného programu na pódiu Club Duna - Festivalového divadla MuPa aj slovenská formácia. Slovenská kapela PaCoRa Trio hrala pred vypredaným hľadiskom. A hoci koncert prebiehal pod prísnym drobnohľadom odbornej verejnosti, počas aj na konci koncertu zožali slovenskí hudobníci nadšené uznanie svojich kolegov z celého sveta. Stánok krajín V4 bol permanentne v centre záujmu návštevníkov. Krajiny V4 zorganizovali 23. októbra pre účastníkov veľtrhu WOMEX spoločnú recepciu.

Festival Budapest Transfer o gastronómii a literatúre

Kontexty súčasnej literatúry boli už po ôsmy raz témou tradičného jesenného festivalu Budapest Transfer v réžii Petőfiho literárneho múzea 15.-18. októbra 2015 v Budapešti. Vzťah literatúry a gastronómie sa stali témou pre zahraničných a domácich literárnych vedcov, spisovateľov a básnikov. Samotná téma a kulinárske atrakcie hlavného mesta Maďarska poskytli výborný rámec pre mnohé externé podujatia aj mimo krásneho sídla múzea, paláca Mihálya Károlyiho. V porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi sa tento raz viac uplatnili podujatia iných umeleckých druhov, prioritou sa stala filmová sekcia, o.i. aj s dokumentárnym dielom Petra Kerekesa Ako sa varia dejiny. Ponuku festivalu popri vedeckých prednáškach, okrúhlych stoloch a čítačkách doplnili aj gastronomické prechádzky Budapešťou, aukcia receptov s rukopisom slávnych spisovateľov, atď. Slovensko reprezentovali v rámci sekcie krajín V4 (s podporou Medzinárodného Vyšehradského fondu) spisovateľ Silvester Lavrík, z mladej generácie slovenských literárnych tvorcov, básnik a prozaik Erik Šimšík a tiež prekladateľ a spisovateľ Norbert György. Súčasťou večerného programu 16. októbra 2015 bolo pohostenie tradičnými gastronomickým lahôdkami z krajín Vyšehradskej skupiny. Podujatie sa realizovalo s podporou Slovenského inštitútu.

M. Lajčák na výročnej porade riaditeľov Slovenských inštitútov

Slovenské inštitúty predstavujú kľúčovú súčasť kultúrnej diplomacie a prezentácie Slovenska v zahraničí - na výročnom zasadnutí riaditeľov všetkých slovenských inštitútov v partnerských krajinách to 5. októbra 2015 v Bratislave konštatoval podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Zároveň vyzdvihol výsledky a prácu inštitútov, ktoré pôsobia v neľahkých podmienkach rozpočtových úspor. „Oceňujem to, že slovenské inštitúty sú tvorivé a v limitovaných rozpočtových podmienkach dokázali zorganizovať viaceré úspešné podujatia na prezentovanie slovenskej kultúry a našej krajiny v zahraničí,” zdôraznil minister M. Lajčák. Za najväčšiu úlohu pre slovenské inštitúty v najbližšom období označil nastávajúce predsedníctvo SR v Rade Európskej únie, keďže jeho súčasťou bude aj kultúrna prezentácia Slovenska. „Toto bude jedinečná príležitosť predstaviť Slovensko a musíme ju využiť naplno,” uviedol Miroslav Lajčák. Vyzdvihol tiež dôležitosť spolupráce slovenských inštitútov s ďalšími domácimi rezortmi - najmä Ministerstvom kultúry SR či Ministerstvom hospodárstva SR, keďže kultúrna diplomacia sa nedá oddeliť od ekonomickej a prezentačnej diplomacie a organicky dopĺňa diplomaciu zahranično-politickú. Slovensko má v súčasnosti osem slovenských inštitútov: v Prahe, Budapešti, Varšave, Viedni, Berlíne, Paríži, Ríme a v Moskve.

Filmový klub v Slovenskom inštitúte pokračuje

Filmový klub v Slovenskom Inštitúte oslavuje už rok od svojho vzniku a počas tohto obdobia sa v rámci neho premietali v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom novšie i klasické filmy slovenskej kinematografie. Diváci si už zvykli, že každú prvú stredu v mesiaci nájdu v Slovenskom inštitúte zaujímavý pohľad na obrazovú interpretáciu našej súčasnosti, alebo nedávnej minulosti. 7. októbra 2015 to bol celkom čerstvý film Kandidát (2013) od režiséra Jonáša Karáska a scenáristov Maroša Hečka, Petra Balka a Michala Havrana. Film sa nepremietal v Budapešti po prvýkrát. Už vo februári bol na programe Česko-slovenského filmového karnevalu, kde zožal veľký divácky úspech. Paródiu na manipulačné praktiky sveta mediálnych magnátov spracovanej s nadhľadom a sviežim humorom mohli pozrieť i tí, ktorí to vo februári nestihli. Film Kandidát naplnil sálu inštitútu množstvom mladých divákov.

Rok Ľudovíta Štúra - konferencia v Budapešti

Slovenský inštitút v Budapešti a Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zorganizovali pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vedeckú konferenciu, ktorá sa stala prvým podujatím nového akademické roka Salóna Kor/ridor. Konferenciu s názvom Ľudovít Štúr - v zrkadle maďarskej historiografie odborne zaštítil historik výskumného ústavu v Békešskej Čabe Dr. József Demmel, autor SturVystmaďarskej monografie o Ľ. Štúrovi a prekladateľ jeho zásadných textov. Konferencia opäť presvedčivo demonštrovala pozitívnu a záslužnú činnosť novej generácie maďarských historikov, ktorí sa dokážu kriticky zamyslieť nad maďarským historickým kánonom a hľadať netradičné cesty vedeckého výskumu. Profesorka histórie Ágnes Deák zo Segedínskej univerzity hľadala odpovede na otázky príčin prenasledovania Ľ. Štúra uhorskými mocenskými a vládnymi orgánmi. Dr. J. Demmel si zvolil antropologické východisko vo výskume tejto významnej osobnosti. Vedúci výskumný pracovník Štátneho evanjelického múzea Dr. Botond Kertész analyzoval ideové východiská názorov a politických činov Ľ. Štúra, detailne analyzoval jeho vzťah k evanjelickej cirkvi, k liberalizmu a národu, zatiaľ čo poslednú prednášku predniesol archivár Dr. László Matus o atribútoch etnickosti a etnicity v živote a diele Ľudovíta Štúra. Konferenciu moderoval Dr. Csaba Katona, popredný odborník Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Úspešnú konferenciu, ktorú podporila aj Slovenská národnostná samospráva mestského obvodu Budapešť VIII. (Jozefov) si prišlo vypočuť viac ako šesťdesiat hostí, o. i. aj z radu akademických pracovníkov a študentov slovakistiky. Organizátori podujatia plánujú vydanie textov štúdií v dvojjazyčnej slovensko-maďarskej publikácii.

Putovná výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra vo Veľkom Bánhedeši

Putovná výstava Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 - 1856, ktorá bola zostavená pri príležitosti 200. výročia narodenia tejto významnej osobnosti slovenských dejín mala v Maďarsku ďalšiu vernisáž. Výstava pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra bola - ako sprievodné podujatie XIII. ročníka Stretnutia cirkevných zborov - reinštalovaná v kultúrnom dome obce Veľký Bánhedeš (Nagybánhegyes). Na vernisáži výstavy 19. septembra 2015 odznela prednáška Doc. Márie Žilákovej o kontextoch Veľkého Bánhedešu a štúrovského hnutia. O vývoji vnímania osobnosti Ľ. Štúra v uplynulých desaťročiach rozprával riaditeľ inštitútu Gabriel Hushegyi. Na otvorení výstavy sa zúčastnil Štefan Daňo, generálny konzul SR v Békešskej Čabe a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

SkokFormFestival súčasného pohybového umenia L 1 Dance
so slovenskou účasťou

Nezávislé združenie umelcov L 1 zorganizovalo v dňoch 15. až 19. septembra 2015 14. ročník medzinárodného festivalu pohybového umenia v Budapešti. Už tradičným hosťom tohto podujatia je tanečník a choreograf Jaro Viňarský. V spolupráci s formáciou Skok predstavili autorskú choreografiu s názvom The Last Step Before (18. septembra 2015). Novým prvkom festivalu boli aj odborné workshopy. Odborný kurz Jara Viňarského sa konal 16. septembra 2015 na pôde Vysokej školy tanečného umenia v Budapešti. Jeho témou bolo Telo a gravitácia v súčasnom tanci. Tento rok sa po prvýkrát v rámci festivalu konala aj vernisáž výstavy, ktorej autorom bol Roland Szabó, tiež zo Slovenska. Výstava prezentovala na pôde Slovenského inštitútu fotografické portréty tanečníkov združenia L1 a ich hostí. Roland Szabó sa úspešne podieľa na projektoch performatívneho umenia aj v ostatných krajinách V4. Výstavu otvorila organizátorka a iniciátorka festivalu L1, choreografka Márta Lajdánszki. Po skončení festivalu budú čierno-biele portréty R. Szaba v priestoroch Slovenského inštitútu prístupné ešte do 16. októbra 2015.

Slovenské jazykové kurzy

Oznamujeme milým záujemcom, že Slovenský inštitút v Budapešti opäť organizuje slovenské jazykové kurzy. Zimný semester sa začína 5. októbra 2015. Zápis je v mesiaci september 2015. Prvá, spoločná hodina: 1. október 2014 o 16. 00 hod. - Prihlásiť sa môžete aj osobne (1088 Budapest, Rákóczi út 15.), písomne: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na telefónnom čísle: 06 1 327 4000. - Stiahnite si záväznú prihlášku: www.oslovma.hu/XXX/ZavPrihl.rtf - Otváracia doba Slovenského inštitútu: pondelok - štvrtok 10.00 - 16.00, piatok 10.00 - 14.00

VystavaNový pohľad na ženské umenie v strednej a východnej Európe

Nezávislé výstavné inštitúcie, Deák Erika Galéria, Viltin Galéria a Inda Galéria v Budapešti, otvorili 11. septembra 2015 pod názvom Beyond the Obvious trojvýstavu o súčasných trendoch ženského umenia v krajinách Vyšehradskej štvorky, Rumunska, Ruska a Chorvátska. Kurátorka projektu Zita Sárvári oslovila štyri autorky zo Slovenska: Petru Feriancovú, Denisu Lehockú, Katarínu Poliačikovú a Pavlu Scerankovú. Medzinárodne etablované slovenské výtvarníčky mladej generácie sa podieľajú na projekte, ktorý sa primárne venuje osobným príbehom kolektívnej historickej pamäti, rôznym formám vzťahu k telesnosti, prejavom každodennosti a tvorbe súkromných archívov. Rôznorodé výtvarné techniky, ako inštalácia, objekt, maľba, kresba, atď. v prevedení 19 autoriek budú dňa 9. októbra 2015 reflektované odborným seminárom teoretikov a kurátorov súčasného výtvarného umenia. Výstavy v centre Budapešti sa stali atrakciou Víkendu galérií (12.-13. septembra), pre verejnosť budú prístupné do 24. októbra 2015. Partnermi výstavy sú AMT Project Bratislava a Slovenský inštitút.

xGarajBBTradičný Prešporský piknik v Budapešti

Prvá septembrová sobota patrí v kalendári festivalov maďarského hlavného mesta už tradične Prešporskému pikniku (Pozsonyi Piknik). Novinkou siedmeho ročníka bolo, že sa vďaka veľkému záujmu účastníkov podujatie presťahovalo na nové miesto, široké a priestranné nábrežie Dunaja. Podujatie bolo sústredené na dve veľké pódiá a na ulicu Detských radostí. Práve do detského programu prispel aj Slovenský inštitút v Budapešti divadelným predstavením pre deti aj dospelých o hudobnom skladateľovi Bélovi Bartókovi a Bratislave s názvom Drevený princ. Autorky a herečky hry, Margit Garajszki a Júlia Urdová, dokázali svojim vizuálne a hudobne atraktívnym predstavením prezentovať multikultúrnu Bratislavu a veľmi milým a prístupným spôsobom aj slovensko-maďarskú vzájomnosť. Na siedmom ročníku Prešporského pikniku sa druhýkrát zúčastnili aj Bratislava Tourist Board a už tradične Slovenská agentúra pre cestovný ruch. Ich zásluhou a s podporou Hudobného centra vyvrcholil hlavný program podujatia koncertom v podaní bratislavského Fats Jazz Bandu.

BubanBCVýstava Štefana Bubána v Békešskej Čabe

Pamäťové, zbierkotvorné inštitúcie Trebišova a Békešskej Čaby už dlhé roky úspešne spolupracujú na spoločných a výmenných výstavných projektoch. Ďalšou kapitolou odbornej kooperácie sa stala výstava Štefana Bubána s názvom Maľba, ktorá sa do Múzea Mihálya Munkácsyho dostala z Bruselu, z výstavy umelcov členských štátov Európskej únie. Lena Lešková, kurátorka výstavy a bývalá riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach na vernisáži 3. septembra 2015 predstavila tvorbu tohto východoslovenského výtvarníka pred takmer stovkou návštevníkov. Práve dielo Štefana Bubána bolo vhodnou príležitosťou pripomenúť si neľahké obdobie abstraktného umenia pred rokom 1989 a jeho následné etablovanie sa v kánone slovenského výtvarného umenia.
Otvorenie výstavy sa stalo významnou spoločenskou udalosťou a poskytlo rámec rokovaniam na úrovni vedenia miest a žúp. Výstava Štefan Bubán Maľba je spoločným výstavným projektom Múzea Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe a Slovenského inštitútu v Budapešti K výstave, ktorá je verejnosti prístupná do 11. októbra 2015, vyšiel aj dvojjazyčný slovensko-maďarský katalóg.

Prekladateľský seminár

V spolupráci s Občianskym združením Mona Sentimental sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti konal prvý prekladateľský seminár venovaný prekladu maďarskej literatúry do slovenčiny. Trojdňové pracovné stretnutie bolo venované príprave ďalších podujatí projektu Literárnej oázy, v rámci ktorých sa na pôde inštitútu stretávajú slovenskí a maďarskí spisovatelia, prezentuje sa slovenská literatúra a literárna veda. Ďalšou témou bola príprava slovenského čísla maďarského časopisu Jelenkor. Počas troch dní odzneli viaceré prednášky a referáty, okrem pripravovaných bilaterálnych projektoch Literárnovedného ústavu Maďarskej akadémie vied a Ústavu svetovej literatúry SAV, aj o konkrétnych prekladateľských problémoch a skúsenostiach. Na seminári sa zúčastnili: Judit Görözdi, PhD a Gabriela Magová, PhD (Ústav svetovej literatúry SAV, Bratislava), Jitka Rožňová, PhD (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra), Eva Andrejčáková, Gertrúd Korpič a Renáta Deáková, PhD (SI, Budapešť).

Putovná výstava Míľniky života Ľudovíta Štúra na Dolnej zemi

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/udalost/1401/jedinecne-putovanie-ludovita-stura-v-madarsku-vystava-ktora-pouci-pookreje-a-povzbudi

03V letných mesiacoch pokračovala v Maďarsku - v obciach, kde žijú naši krajania - reinštalácia putovnej výstavy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Výstavu pri príležitosti Roka Ľudovíta Štúra prijali Slováci s iniciatívou, a prejavili veľký záujem o jej prezentáciu. Kultúrne stredisko v Sarvaši poskytlo svoje priestory výstave Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815-1856 od 23. júla do 16. augusta 2015. Ďalšia vernisáž tejto výstavy sa konala 22. augusta 2015 v Slovenskom Komlóši, kde už tradične poskytla Dvojjazyčná slovenská základná škola priestor pre Dni Komlóšanov. Každoročné stretnutie Komlóšanov poskytlo slávnostný rámec otvoreniu putovnej výstavy, ktorú predstavili predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi. Na vernisáži sa zúčastnili aj predstavitelia župy a mesta, a to predseda Samosprávy župy Békéš Mihály Zalai a starostka mesta Dr. Rita Garay. Výstava je v priestoroch slovenskej školy prístupná návštevníkom do 15. septembra 2015.

https://www.youtube.com/watch?v=-ACA8G4L4QE

Michal Barok na festivale bluegrassu a akustickej hudby v Abaligete

Medzinárodne uznávaný slovenský mandolinista Michal Barok sa zúčastnil 13. ročníka Festivalu bluegrassu a akustickej hudby na juhu Maďarska v Abaligete. 8. augusta 2015 vystúpil so svojou novou hudobnou formáciou Heartbeats, v ktorej úspešne zahrali Filip Baťo (banjo), Jozef Jágerský (kontrabas) aj Vlado Križan (gitara). O deň neskôr sa členovia Heartbeats a domácej formácie Acousticure prezentovali spoločným projektom v rámci workshopu festivalu, o ktorý prejavili mladí umelci akustickej hudby obrovský záujem. Hlavným organizátorom medzinárodného podujatia (vystúpili aj kapely z Rakúska, USA a Kanady) bola Spoločnosť bluegrassu v Maďarsku (HuBMA), účasť slovenských hudobníkov podporil Slovenský inštitút.

Slovenská kooperačná burza 2015

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a agentúra SARIO informujú podnikateľskú verejnosť o konaní Slovenskej kooperačnej burzy 2015, ktorá sa uskutoční v Bratislave 10. novembra 2015. 9. ročník podujatia je venovaný regiónu Ázia, so zameraním na Strednú Áziu a Čínu. Podrobné informácie o podujatí je možné získať na internetovej stránke: http://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/slovenska-kooperacna-burza-2015

O Slovensku a slovensko-maďarských vzťahoch v Údolí umení

Slovenský inštitútu v Budapešti programovo spolupracuje s rozhlasovou stanicou TILOS Rádió, ktorá sa v relácii Slovenská hodina pravidelne venuje aktualitám zo slovenskej kultúry aj zo Slovenska. Na prelome júla a augusta 2015 sa konal jubilejný 25. ročník Festivalu Údolie umení, ktorý neďaleko Balatonu a župného sídla Veszprém dokáže osloviť desaťtisíce záujemcov. Podujatie so širokou paletou ponuky, od ľudového až po alternatívne žánre a polohy všetkých druhov umenia, pozvalo záujemcov aj na program s témou Slovensko do dedinky Taliándörögd. Dvor rozhlasovej stanice TILOS sa stal miestom improvizovaného štúdia v ktorom rozhlasový moderátor Ádám Horváth viedol rozhovory so svojimi hosťami: s Rastislavom Káčerom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Maďarsku, o aktuálnych slovensko-maďarských otázkach, o filozofii vzájomných vzťahov dvoch veľmi blízkych národov, ďalej so spisovateľom, psychiatrom Péterom Hunčíkom o slovensko-maďarskom zmierení, o tolerancii inakosti, a so psychologičkou Teréziou Strédl o tolerancii a empatii. Každý večer sa konal úspešný koncert kapiel zo Slovenska (Makambo, Royko Passage a Bluesraiders). Program Údolia umení o Slovensku podporil Slovenský inštitút.

Záujem o slovenskú literatúru a jej preklad do maďarčiny neutícha

Pravidelné stretnutia prekladateľov slovenskej literatúry do maďarčiny pod názvom Prekladateľský salón ukončili svoju prvú sezónu dvojdňovým odborným seminárom (20.-21. júla 2015) v Budapešti. Aj tentokrát sa v Slovenskom inštitúte stretli prekladatelia, ktorí sa svojou prácou pričiňujú o úspešnú realizáciu čestného hosťovania Slovenska na Budapeštianskom medzinárodnom knižnom festivale v apríli 2016. Seminár navštívili aj riaditeľka LIC v Bratislave Miroslava Vallová a jej spolupracovníčka Daniela Humajová, aby odpovedali na otázky vydavateľov o grantovom systéme SLOLIA zameranom na finančnú podporu prekladov slovenskej literatúry. Odznela prednáška prekladateľky a vedeckej pracovníčky FF UK Ildikó Hizsnyai, PhD. o onomastike v originály a prekladových textoch, tiež prednáška Judit Görözdi, PhD. z ÚSvL SAV o slovensko-maďarských a maďarsko-slovenských prienikoch identít v textoch Pála Závadu a Veroniky Šikulovej. O svoje skúsenosti s prekladom a recepciou slovenskej literatúry v Anglicku sa v rozhovore so šéfredaktorkou Lettre Internationale Evou Karádi podelila aj prekladateľka Júlia Sherwood.

VisegV01Kladenie vencov pri pamätnej tabuli Jozefa Viktorína

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797896073642704.1073741950.147596498672668&type=3

Slovenský inštitút v Budapešti usporiadal 18. júla 2015 slávnostné kladenie vencov pri pamätnej tabuli významného činiteľa slovenského kultúrneho života v Uhorsku v 19. storočí, kňaza Jozefa Karola Viktorína (1822-1874). Podujatie sa konalo v Základnej škole vo Vyšehrade, na ulici Rév. Spoluorganizátormi pietneho aktu boli Slovenská samospráva VIII. obvodu v Budapešti, mesto Vyšehrad a miestne Múzeum Mateja Korvína.

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1153-vyehrad-bol-svedkom-multikulturnej-slavnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/703-pamatn-de-jozefa-viktorina-vo-vyehrade
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1209-slovaci-v-maarsku-nezabudaju-na-viktorina
http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-kultura/12338-velky-pilisan-jozef-viktorin

Deň Slovákov v Maďarsku v znamení 200. výročia narodenia Ľ. Štúra

TelekD11Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda je už dve desaťročia tradičným dátumom Dňa Slovákov v Maďarsku. Tento rok sa celoštátne stretnutie krajanov uskutočnilo v obci Telekgerendáš, neďaleko Békešskej Čaby v organizácii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Okrem pestrej ľudovoumeleckej a gastronomickej prezentácie regionálnych kultúrnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku sa konala aj ekumenická bohoslužba, na ktorej už tradične vedenie celoštátnej samosprávy odovzdalo vyznamenania „Za našu národnosť“. Súčasťou celodenného podujatia krajanov boli aj vernisáže miestnej národopisnej výstavy a aj historicky prvej výstavy o Ľudovítovi Štúrovi mimo hlavného mesta Maďarska. Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu a historik Dr. József Demmel priblížili pre viac ako 200 prítomných hostí v miestnom kultúrnom dome historický význam osobnosti, diela a podoby súčasného kultu Ľ. Štúra prostredníctvom putovnej výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815-1856. Podujatie pozdravila Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podujatie finančne podporil ÚSŽZ.

Freedom Express v Budapešti

Spoločensko-edukačný projekt organizácie European Network Remembrance and Solidarity s názvom Freedom Express je venovaný disidentským aktivitám stredovýchodnej Európy v rokoch 1939 až 1989. Prvými zástavkami výstavy Expresu slobody boli Brusel, Berlín a Varšava, v Budapešti sa otvorila dňa 2. júla za účasti Zoltána Baloga, ministra ľudských zdrojov Maďarska a zástupcov diplomatického zboru. Výstava vo verejnom priestore, ktorú podporili o. i. aj Medzinárodný vyšehradský fond a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, na ktorej odborne spolupracoval aj Ústav pamäti národa, je prioritne venovaná rozšíreniu vedomostí mladej generácie o diktatúrach v bývalom východnom bloku. Partnermi reinštalácie výstavy v Maďarsku sú Poľský inštitút a Slovenský inštitút v Budapešti, verejnosti je prístupná do 8. augusta 2015 v parku Maďarského národného múzea.

Salón prekladateľov a Literárna oáza

V júnovom Salóne prekladateľov sa v Slovenskom inštitúte v Budapešti mali možnosť tlmočníci slovenskej literatúry do maďarčiny stretnúť 10. júna s prezidentom Medzinárodného vyšehradského fondu Markom Baczonim, ktorý im objasnil postavenie prekladateľa maďarskej literatúry v Londýne a predstavil im svoju tvorbu. Stretnutie osvetlilo všeobecné problémy postavenia prekladateľov v Európe, ale aj konkrétne otázky tlmočenia literárnych textov v novom kultúrnom kontexte. Ďalším bodom stretnutia bola príprava slovenského čísla pre maďarský literárny časopis Nagyvilág, zameraný na svetovú literatúru. Prekladatelia diskutovali o možnej koncepcii a náplni časopisu, ktorý by predznamenal budúcoročné čestné hosťovanie slovenskej literatúry na 23. Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti. Po Salóne prekladateľov nasledovala Literárna oáza, v ktorej sa predstavila slovenská spisovateľka Svetlana Žuchová, ktorá práve trávila svoj rezidenčný pobyt v Budapešti podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Jej maďarskou partnerkou bola spisovateľka Edina Szvoren, autorka viacerých zbierok poviedok, ktorej najnovšie prózy práve vyšli vo vydavateľstve Magvető Kiadó. Obe spisovateľky sú čerstvými držiteľkami Európskej ceny za literatúru. Večer viedla literárna vedkyňa z Ústavu svetovej literatúry SAV, Judit Görözdi. Moderátorka hľadala styčné body tvorby autoriek, ale i svojskosť prístupu k ich spracovaniu. Témy partnerských vzťahov, vzťahov v rodine, ale i vyrovnávanie sa so smrťou blízkej osoby sú v literatúre večné, predsa stále neobohrané a predstavujú výzvu pre spisovateľa hľadajúceho nové spôsoby prehovorov o nich. Rad slovensko-maďarských literárnych stretnutí Oáza bude pokračovať na jeseň 2015.

Cigánski Diabli na galakoncerte Stočlenného cigánskeho orchestra v Budapešti

CiganDiaPrestížna Hudobná akadémia (Zeneakadémia) v Budapešti 6. júna 2015 poskytla svoju jedinečnú secesnú koncertnú sieň galakoncertu pri príležitosti 30. výročia založenia svetoznámeho Sto členného cigánskeho orchestra. Medzi pozvanými hosťami boli aj Cigánski Diabli zo Slovenska, ktorí svojim koncertom výrazným spôsobom prispeli k úspechu jubilejného predstavenia. Predstavili sa ako medzinárodne uznávaná formácia etno- a svetovej hudby, predviedli bravúrne skladby z vlastnej dielne, a spolu so Sto členným cigánskym orchestrom výnimočným spôsobom interpretovali Maďarské tance (V.) od Johannesa Brahmsa a Čardáš Vittoria Montiho. Vypredaná Zeneakadémia vzdala úctu a hold jedinečnému orchestru aj s koncertom slovenských umelcov. Spolupráca týchto dvoch významných a uznávaných hudobných telies bude mať pokračovanie, v decembri 2015 sa Sto členný cigánsky orchester zúčastní na jubilejnom galakoncerte Cigánskych Diablov v Bratislave. Účasť Cigánskych Diablov na koncerte v Budapešti sa realizovala s podporou slovenského veľvyslanectva a Slovenského inštitútu v Budapešti.

Slovenské spievanky a veršovačky a výstava venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Celoštátne kolo súťaže v speve ľudových piesní, prednese poézie a prózy žiakov slovenských škôl v Maďarsku sa konalo v Slovenskom inštitúte za účasti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislava Káčera. Divadelná sála inštitútu sa 4. júna 2015 stala opäť domovom spievaniek a veršovačiek, kde sa predstavilo takmer sto žiakov, víťazov troch regionálnych kôl (Slovenský Komlóš, SpievankySudice, Santov) až v 8 kategóriách. Devätnásty ročník súťaže bol venovaný 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, a pri tejto príležitosti v Slovenskom inštitúte bola otvorená aj výstava Míľniky zo života Ľudovíta Štúra 1815-1856, ktorá od júla do decembra 2015 bude putovať po obciach Maďarska, kde žijú naši krajania.

Slovenské spievanky a veršovačky 2015 - Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.777245115707800.1073741945.147596498672668&;type=3

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos (2014)

http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a657008 (2011)

Koncert „Magic Srtings of V4“ na Veľvyslanectve SR v Budapešti

Historické miestnosti Rezidencie veľvyslanca SR v Budapešti poskytli jedinečnú atmosféru a prostredie koncertu organizovaného Rastislavom Káčerom, mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Maďarsku pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine. Príslušníci diplomatického zboru akreditovaného v Maďarsku boli 13. mája 2015 svedkami vynikajúceho komorného koncertu troch osobností hudobného interpretačného umenia, a to Miriam Rodriguez Brüllovej (gitara) zo Slovenskej republiky, Sándora Jávorkaia (husle) z Maďarska a Petra Nouzovského (violončelo) z Českej republiky. Na podujatí podporené Medzinárodným vyšehradským fondom zazneli diela Bélu Bartóka, Henryka Wieniawského, ale aj Manuela De Fallu, Friedricha Haendela a Pabla Sarasateho. Hudobné podujatie „Magic Strings of V4“ sa uskutočnilo prispením ZÚ Budapešť a Slovenského inštitútu.

Slovenská geometrická abstrakcia v Budapešti

AbstrakCVo výstavných priestoroch Slovenského inštitútu bola 14. mája 2015 otvorená výstava Adama Szentpéteryho a Jána Vasilka s názvom GEO KÓD III. Kurátor výstavy Vladimír Beskid vo svojom vernisážovom príhovore zdôraznil, že výstava „poskytuje medzigeneračný dialóg, konfrontáciu dvoch odlišných maliarskych programov, so spoločným dorozumievacím prostriedkom - abstraktným jazykom geometrických plôch a tvarov.“ A. Szentpétery (1956) vo svojej tvorbe výrazne redukuje základné tvary, prvky v kompozícii so signálnou červeno-žltou farebnosťou, ale rád využíva vizuálne možnosti opticky „ohnutého“ priestoru. O generáciu mladší Ján Vasilko (1979) vytvára svoj maliarsky svet post-geometrickej abstrakcie na rozhraní figurácie a abstrahovania formy. O vernisáž výstavy dvoch pedagógov Ateliéru súčasného obrazu Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach prejavili záujem aj maďarskí maliari (napr. János Megyik, János Saxon Szász), kurátori a kritici umenia (napr. Dr. András Bán, Zsuzsa Dárdai). Výstava v Slovenskom inštitúte je po výstave v Berlíne a Bratislave tretím variantom cyklu GEO KÓD.

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-vytvarne-umenie/22764-geometricke-umenie-v-sib-e

Koncert VENI Ensemble v Maďarskom rozhlase

Obecenstvo v Mramorovej sále Maďarského rozhlasu a poslucháči živého vysielania rozhlasovej stanice Bartók boli 6. mája 2015 svedkami jedinečného, takmer trojhodinového koncertu VENI Ensemble z Bratislavy a THReNSeMBle z Budapešti. Pod umeleckou taktovkou Daniela Mateja a Balázsa Horvátha zazneli diela Ivo Nilssona, Christophera Foxa, László Sándora, Mátté Balogha, ako aj Ladislava Kupkoviča, Martina Burlasa a Daniela Mateja. Prvý diel piateho ročníka cyklu ArTRIUM prezentoval súčasnú novú vážnu hudbu, ktorá siaha na pomedzie hudobného a vizuálneho umenia, je jej vlastná pozícia „electronic grooves“ na akustických nástrojoch a úcta k osobe a dielu Josquina a Machauta. Koncert v Budapešti znamená pre VENI Ensemble a jeho maďarského hudobného partnera ďalší úspešný míľnik v cieľavedomej viacročnej spolupráci orientovanej na vzájomné premiérové uvedenie skladieb súčasných hudobných tvorcov Slovenska a Maďarska. Koncert podporili Ministerstvo kultúry SR a Slovenský inštitút v Budapešti.

Budapešť tlieskala Činohre Slovenského národného divadla

vigszinhČinohra Slovenského národného divadla hosťovala 6. mája 2015 v Budapešti v poprednom stánku maďarského divadelného umenia Vígszínház - Pesti Színház. Predstavenie hry Eugena Gindla Karpatský thriller v réžii riaditeľa činohry Romana Poláka oslovilo niekoľko sto divákov, z radu maďarskej odbornej verejnosti a krajanov žijúcich v Maďarsku, ktorí odmenili dokumentárnu drámu o Slovensku 90. rokov dlhotrvajúcim potleskom. Riaditeľka divadla Vígszínház Enikő Eszenyi dlhé roky programovo spolupracuje s prvou scénou Slovenska, je najvýznamnejšou osobnosťou podporujúcou slovensko-maďarské divadelné vzťahy, práve jej inštitúcia sa najviac pričinila o hosťovanie slovenskej činohry v maďarskom hlavnom meste v uplynulých desaťročiach. Karpatský thriller bol v poradí tretím vystúpením Činohry SND v Budapešti, obecenstvo ocenilo výber hry, ktorý pre mnohých miestnych milovníkov divadelného umenia názorným spôsobom poukázal na nezávislú odbornú a umeleckú pozíciu SND v kultúrnom živote Slovenska. Po predstavení sa konalo vo foyer divadla stretnutie s členmi Činohry SND, pri tejto príležitosti sa Rastislav Káčer, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku poďakoval členom umeleckého súboru za vysokú úroveň predstavenia, riaditeľke Vígszínházu za pozvanie slovenského divadla, a zdôraznil nenahraditeľný význam kultúrnych a divadelných vzťahov medzi susednými národmi a štátmi.

Slovenskí umelci na Off Biennale Budapest

Monumentálny projekt nezávislých galérií a umeleckých zoskupení Maďarska Off Biennale Budapest hostí v dňoch 24. apríla až 31. mája 2015 viac ako sto výtvarníkov z celého sveta, výstavy sú realizované v nekomerčných galériách, ateliéroch, bytových galériách, vo verejnom priestore a v opustených, nevyužívaných mestských aj industriálnych objektoch. Slovenský inštitút podporil tri výstavné projekty Off Biennale: Jonáša Grusku, Petru Feriancovú a Svätopluka Mikytu. Galéria Higgs Field uviedla kurátorskú výstavu Lucie Udvardyovej ESTERN DAZE s multimediálnymi inštaláciami, aj s dielom a prednáškou Jonáša Grusku. Galéria Viltin, taktiež nezávislá inštitúcia v centre mesta, otvorila výstavu Petry Feriancovej s názvom Krehké, ale večné, kde autorka si prisvojuje archív výtvarníčky Květoslavy Fulierovej, manželky slovenského konceptuálneho umelca Júliusa Kollera. O vernisáž výstavy 24. apríla 2015 bol mimoriadny záujem, aj vďaka úspešnej reprezentácii Slovenska P. Feriancovej na 55. Bienále Benátky (2013) boli prítomní poprední výtvarníci a historici umenia Maďarska (Lálszló Beke, Zsolt Petrányi, atď.), ale aj Prof. Tomáš Vaněk, rektor pražskej Akadémia výtvarných umení, či Maja a Reuben Fowkesovi zo Stredoeurópskej univerzity (CEU Budapešť). Výstava S. Mikytu v Galérii Brody ArtYard sa otvára 14. mája 2015 o 19.00 hodine.

Koncert Vyšehradského violončelového kvarteta

Výnimočné osobnosti hudobného života krajín V4, Eugen Prochác (SK), Ádám Jávorkai (H), Petr Nouzovský (CZ) a Tomasz Szcsesny (PL), zavítali 22. apríla 2015 do Budapešti, aby dovŕšili svoje koncertné turné Česko/Poľsko (2014), Slovensko/Maďarsko (2015) podporené Medzinárodným vyšehradským fondom pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine. Po Bratislave a Banskej Štiavnici aj v divadelnej sále Slovenského inštitútu zazneli diela Romana Haasa, Fryderyka Chopina, Davida Poppera, Bélu Bartóka, a uskutočnila sa premiéra Symfónie pre štyroch od slovenského hudobného skladateľa Mirka Krajčího, ktorá bola komponovaná pre štyroch virtuózov violončela pri príležitosti predsedníctva Slovenska vo Vyšehradskej skupine.

Večer vydavateľstva Kalligram

Návštevníci Slovenského inštitútu v Budapešti sa koncom apríla, v predvečer Budapeštianskeho medzinárodného knižného festivalu, už pravidelne stretávajú na prezentácii knižných noviniek bratislavského vydavateľstva Kalligram. Riaditeľ vydavateľstva László Szigeti v tomto roku kládol akcent na výkony významných autorských osobnosti Kalligramu, napríklad na prekladateľskú a vedeckú činnosť literáta Zoltána Csehyho, vedúceho Katedry maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Do popredia sa dostalo aj súborné dielo francúzsko-maďarského politológa prof. Pétera Kendeho, ktorý sa systematicky venuje histórii a súčasnosti stredoeurópskeho regiónu, uviedli sa aj tri diela z oblasti judaizmu prof. Gézu Komoróczyho, najvýznamnejšieho maďarského orientalistu s mimoriadnou medzinárodnou prestížou. Večer Kalligramu odprezentoval až 17 knižných titulov a dal priestor aj pôvodnej prozaickej, básnickej a esejistickej tvorbe.

Prednáška profesorky D. Slančovej o Slangoch a dialektoch aj v textoch piesní

Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity usporiadal 16. apríla 2015 ďalšiu z radu vedeckých prednášok. Študenti Stredoeurópskych štúdií Univerzity ELTE a Slovenského gymnázia v Budapešti sa mali možnosť dozvedieť v Slovenskom inštitúte od Prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc. z Prešovskej univerzity o výsledkoch jej výskumov. Popredná jazykovedkyňa načrtla poslucháčom podoby súčasnej slovenčiny a jazykovej situácie na Slovensku, ktoré názorne ilustrovala obrazovým i zvukovým materiálom. Predstavila rôznorodosť slovenčiny a jej mnohoraké spôsoby jestvovania v rozličných rovinách jazyka a tiež ich využitie v literatúre.

Nacionalizmus v rokoch prvej svetovej vojny - vedecká konferencia

Slovenskí, českí a maďarskí historici diskutovali 15. apríla 2015 o modifikáciách nacionalizmov od konca 19. storočia až po roky prvej svetovej vojny. Hlavný organizátor, Ústav politológie Filozofickej fakulty Univerzity Miskolc, v spolupráci s Historickým ústavom Výskumného centra filozofických vied Maďarskej akadémie vied (Budapešť) pozvali do ústredia Maďarskej akadémie vied v Miškovci popredných odborníkov troch krajín, ktorí sa dlhodobo venujú rôznym otázkam nacionalizmu, aby poskytli komparatívny materiál o významných zmenách vo vnímaní idey národa vo vojnovom období v prípade troch národov monarchie. Zo Slovenska prednášal Ladislav Vörös z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied o metodologických a teoretických aspektoch používania kategórií národ, vlastenectvo, ľud a rasa v politickom diskurze Uhorska do roku 1918. Prešovskú univerzitu zastupovali Marcela Gbúrová a Renáta Bzdilová s témou slovenskej národnej identity pred prvou svetovou vojnou a po nej. Vedecký pracovník Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, József Demmel, sa prezentoval analýzou slovenskej spoločnosti v Uhorsku do roku 1918. Konferencia bola dôkazom otvoreného a kritického odborného dialógu popredných vedcov, ktorí hľadajú a pomenúvajú racionálne príčiny a následky konfliktov, ktoré hodnotili v širšom kontexte, aj so zreteľom na historiografiu susedných národov. Vysokú vedeckú úroveň konferencie odmenilo svojim záujmom približne 75 návštevníkov, okrem iného aj z radu vedeckej obce historikov.

Salón historikov Kor/ridor o historiografii rodových vzťahov na Slovensku

Pravidelné stretnutie slovenských a maďarských historikov na pôde Slovenského inštitútu sa uskutočnilo už tradične v spolupráci s Výskumným ústavom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a pod odbornou gesciou historika Dr. Józsefa Demmela. Salón bol 30. marca 2015 venovaný dvom novým publikáciám vydavateľstva Veda, ktoré pojednávajú o histórii rodových vzťahov a dejinách žien na Slovensku. Anna István z Filozofickej fakulty Univerzity ELTE Budapešť hodnotila publikácie kolektívov autorov Ženská emancipácia (Ed. Karol Hollý) a Na ceste k modernej žene (Ed. Gabriela Dudeková), ktoré považuje z pozície historiografie Maďarska za novátorské vďaka svojmu metodologickému prístupu k danej téme. Z autorov publikácie sa rozpravy zúčastnila Tünde Lengyelová, a Karol Hollý, vedeckí pracovníci Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktorí zdôraznili, že výskum dejín rodových vzťahov nie je možné vytrhnúť zo širšieho historického kontextu, a skúmať ako tému samu o sebe. Moderátorom úspešného slovensko-maďarského odborného dialógu bol Csaba Katona, vedecký pracovník Historického ústavu Výskumného centra filozofických vied Maďarskej akadémie vied.

Prezentácia časopisu Kalligram venovaného 65. narodeninám spisovateľa Pétera Esterházyho

SIesterHPo pätnástich rokoch Slovenský inštitút v Budapešti a bratislavské vydavateľstvo Kalligram opäť pozvali umeleckú inteligenciu Maďarska na oslavu významného životného výročia poprednej osobnosti maďarského kultúrneho života. Gabriel Hushegyi, riaditeľ Slovenského inštitútu, privítal 14. apríla 2015 viac ako 120 hostí na podujatí v deň 65. narodenín významného maďarského spisovateľa Pétera Esterházyho. Vydavateľstvo Kalligram pripravilo pri tejto príležitosti tematické číslo venované najmä autorovmu dielu. Riaditeľ vydavateľstva, László Szigeti, upozornil na to, že v čísle čitatelia okrem divadelnej hry s názvom Mercedes Benz, ktorú Esterházy napísal špeciálne pre Slovenské národné divadlo, a ktorú prvá slovenská scéna uvedie v novembri, nájdu aj texty slovenských i maďarských literárnych vedcov, ktoré z rôznych aspektov vnímajú a interpretujú autorovo dielo. Aprílové číslo Kalligramu venuje priestor aj analýze diela tohto autora v slovenskom preklade. V slovenčine Péterovi Esterházymu vyšlo vo vydavateľstve Kalligram už 7 kníh. Po príhovore Zoltána Csehyho, Mihálya Szegedy-Maszáka sa s oslávencom porozprával spisovateľov kolega a priateľ Gábor Németh. Od najjednoduchších otázok o prvých spomienkach, o detstve rozhovor plynulo prešiel k úvahám o plynutí času, smrti, o zmysle trápení aj o umení nekonečne sa radovať, ktoré je tomuto autorovi tak bytostne blízke, a ktoré našťastie pre čitateľov dokáže tak presne preniesť i do svojich textov. Oslávenca i jeho hostí okrem perkelta z diviny od veľvyslanca SR Rastislava Káčera čakala aj jedlá tortová inštalácia významnej výtvarníčky zo Slovenska, Ilony Németh. Hudba J. S. Bacha zaznela vďaka Péterovi Jánosházimu a jeho barokovému violončelu.

Medzi ženou a mestom - Výstava Zuzany Surkošovej v Budapešti

Maliarka strednej generácie, Zuzana Surkošová, sa prezentuje vo výstavných sálach Slovenského inštitútu maľbou z posledných 7-8 rokov. Kurátor výstavy Prof. Peter Michalovič vo svojom vernisážovom príhovore 9. apríla 2015 pripomenul, že autorka sa ako „maliarka obracia do minulosti slovenského výtvarného umenia a necháva sa inšpirovať dielami slovenských modernistov. Nenapodobňuje ich štýl, nekopíruje témy, ale inšpiruje sa ich ikonografiou a využíva ich kolorit.” Dominantnými témami jej maliarskych figuratívnych prác sú žena a mesto a majú nádych výtvarného civilizmu z medzivojnového obdobia, ale aj zo 60. rokov minulého stročia. Výstava je prístupná verejnosti do 10. mája 2015 v SIelaHavsuteréne Slovenského inštitútu.

Filmy E. Havettu súčasťou Filmového klubu v Budapešti

Slovenský inštitút v jarnom semestri Filmového klubu premieta zásadné diela slovenskej kinematografie, o. i. filmy Ela Havettu (1938-1975), slovenského režiséra a fotografa, ktorý zomrel práve pred 40 rokmi. Riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi priblížil členom klubu význam tvorby E. Havettu, výnimočné aspekty filmu Slávnosti v botanickej záhrade z roku 1969. Vyzdvihol veľký vplyv filmu a diela režiséra na slovenské vizuálne umenie 70. a 80. rokov. Filmový klub SK v máji zaradí do svojho programu druhý celovečerný film E. Havettu Ľalie poľné (1972).

Frontové kino - Paľo Bielik: Štyridsaťštyri

Najkrajšie kino hlavného mesta Maďarska, secesná stavba Kina Uránie, sa stala miestom filmového cyklu Frontové kino pri príležitosti 100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny. Inštitút XX. storočia a Dom teroru zorganizovali medzinárodný cyklus filmov, ktoré sú maďarskej odbornej aj laickej verejnosti málo známe a nedostupné.V spolupráci Slovenského inštitútu a Slovenského filmového ústavu bol 8. apríla 2015 premietaný film Paľa Bielika Štyridsaťštyri z roku 1957, o vzbure slovenských vojakov v Kragujevaci. Kinosála Gyulu Csortosa bola do posledného sedadla zaplnená, pred premietaním filmu si obecenstvo s veľkým záujmom vypočulo rozhovor o predmetnom filme, a to s historikom, slovakistom a bohemistom Ladislavom Kovácsom, ktorý fundovane uviedol maďarského diváka do významu filmového diela z aspektu slovenskej kinematografie, priblížil osobnosť herca a režiséra Paľa Bielika, ako aj historické, národnostné pozadie vzbury v Kragujevaci v roku 1918. Cyklus Frontové kino pokračuje každú druhú stredu v mesiaci ďalšími zahraničnými titulmi pojednávajúcimi o prvej svetovej vojne.

K slovenskej ponovembrovej próze v Budapešti

V rámci spolupráce Slovenského inštitútu v Budapešti a Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Gyulu Juhásza Segedínskej univerzity sa mali 25. marca 2015 možnosť záujemcovia z radov slovenských vysokoškolských i stredoškolských študentov v Budapešti oboznámiť s rôznymi tendenciami súčasnej slovenskej prózy. Prednášateľka, prof. PhDr. Marta Součková, PhD., slovenská literárna souckovavedkyňa, v súčasnosti profesorka na Univerzite v Novom Sade, načrtla rôznorodosť trendov, ktoré so sebou priniesli spoločenské zmeny po roku 1989. Uvoľnenie sa spod ideologického tlaku a očakávaní zo strany politiky boli výsledkom celkom iných nárokov na autorov textov. Nastúpili nové témy i štýly. Otvorenosť voči tabuizovaným témam, ale aj komercionalizácia literatúry, zámer vyhovieť vkusu širších más, ako aj tematizovanie iných svetov, cestovania a života v zahraničí rovnako charakterizujú najnovšie diela slovenskej ponovembrovej prózy. Prof. Marta Suočková upozornila i na nástup silnej generácie autoriek, ktoré prinášajú do súčasnej slovenskej literatúry nebývalé množstvo inšpiratívnych textov. Spektrum súčasnej slovenskej literatúry je nesmierne bohaté, nevyhýba sa sociálnej tematike, intímnym výpovediam, ani exotickým témam. - Ďalšou z radu prednášok Slovenského inštitútu a Katedry slovenského jazyka a literatúry Segedínskej univerzity pre študentov slovenčiny a slovenského gymnázia bude 16. apríla 2015 prednáška Prof. PhDr. Daniely Slančovej, CSc. o podobách súčasného slovenského jazyka v sídle inštitútu v Budapešti.

grunhutaVýstava venovaná Aronovi Grünhutovi v Centre pamäti holokaustu v Budapešti

Putovná výstava o Aronovi Grünhutovi, o neznámom záchrancovi Židov a bojovníkovi za ľudské práva, o rodákovi z Bratislavy, bola po premiére v Dvorane Ministerstva kultúry SR prvýkrát reinštalovaná v zahraničí. Výstava podporená Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom kultúry SR bola 24. marca 2015 slávnostne otvorená za účasti predstaviteľov diplomatického zboru akreditovaného v Maďarsku v Synagóge Jozefovho mesta (Józsefváros) v Budapešti, ktorá je dnes súčasťou medzinárodne uznávanej inštitúcie Centra pamäti holokaustu. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer vo svojom otváracom príhovore pripomenul historickú zodpovednosť národov nášho regiónu za holokaust a vyzdvihol našu zodpovednosť aj za postoje v súčasnosti, kedy sa objavujú názory spochybňujúce historické fakty tejto genocídy počas druhej svetovej vojny. Životnú cestu A. Grünhuta, jej slovensko-maďarské kontexty priblížil prítomným hosťom kurátor výstavy Martin Mózer a predseda správnej rady Centra pamäti holokaustu Prof. György Haraszti. Na záver vernisáže vystúpila slovensko-maďarská formácia Klezmer Chaverim. Výstava inštalovaná na balkóne Synagógy, súčasti stálej expozície Centra pamäti holokaustu, prezentuje aj dobové archívne materiály a zbierkové predmety zo Slovenského národného archívu. Pri príležitosti vernisáže výstavy v Budapešti bol vydaný trojjazyčný katalóg s podporou MZVaEZ SR. Výstava sa realizovala s prispením Zastupiteľského úradu v Budapešti a Slovenského inštitútu, verejnosti bude prístupná do 30. apríla 2015.

Aron Grünhut emlékezete
http://www.hdke.hu/hirek/aron-grunhut-emlekezete

Burza slovenskej literatúry v Budapešti

Správa, že v roku 2016 bude Slovensko čestným hosťom na Medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti oživila záujem o slovenskú literatúru v Maďarsku. Slovenský inštitút v spolupráci s Literárnym informačným centrom a s prekladateľmi slovenskej beletrie do maďarčiny zorganizoval 17. marca 2015 Burzu slovenskej literatúry, na ktorej boli prezentované diela viac než desiatky slovenských spisovateľov. Zástupcovia významných maďarských vydavateľstiev (Libri, Magvető, Európa Kiadó, Noran, Kossuth Kiadó, Pagony, Vince Kiadó a ďalších) sa tak nedostali len k základným informáciám o významných dielach slovenských autorov, ale tieto im boli predložené vo veľmi osobnom a zároveň profesionálnom podaní prekladateľov, znalcov prezentovaných textov. O pozoruhodnej slovenskej detskej literatúre informovala vydavateľov Ľubica Kepštová, zástupkyňa šéfredaktora detského časopisu Slniečko. Riaditeľ vydavateľstva Kalligram László Szigeti povzbudil svojich maďarských kolegov vo vydávaní slovenskej literatúry, ale aj filozofie, spoločenských vied a histórie. Miroslava Vallová, riaditeľka Literárneho informačného centra informovala o spôsobe finančnej podpory prekladov slovenskej literatúry pre zahraničné vydavateľstvá. Po prezentáciách si záujemcovia mohli prezrieť výberovú výstavu najnovších slovenských knižných titulov.

Slovenský a český filmový karneval v Budapešti

Kino Toldi v centre v Budapešti sa stalo v dňoch 25. až 28. februára 2015 miestom spoločného filmového projektu Slovenského inštitút a Českého centra v Budapešti. Český a slovenský filmový karneval za veľkého záujmu verejnosti predstavil slovensko-české koprodukčné diela z posledných rokov, ako napr. Kandidát Jonáša Karáska, Fair Play Andrey Sedláčkovej, Líbánky Jana Hřebejka, a starší dokumentárny film Petra Kerekesa 66 sezón. Premietania boli obohatené o rozhovory s režisérmi, ktoré viedla maďarská moderátorská osobnosť Alinda Veiszer a na koniec filmového karnevalu bol zaradený koncert Szidi Tobias & Band. Podujatie, ktoré oslovilo viac ako 1200 návštevníkov filmov, rozhovorov a koncertu bolo zo slovenskej strany zaštítené odbornou garanciou Slovenského filmového ústavu, a podporené Ministerstvom kultúry SR, Audiovizuálnym fondom, Občianskym združením Mona Sentimental a Gravity RD.

KovacStoZbierka štúdií o slovenskej minulosti hlavného mesta Uhorska

Kulturologička, riaditeľka Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Dr. Anna Kováčová už desaťročia skúma históriu krajanov v Maďarsku. V poslednom období prioritne báda slovenskú minulosť hlavného mesta Uhorska od rakúsko-uhorského vyrovnania až po rok 1918. Jej najnovšia publikácia Po stopách slovenskej minulosti Budapešti obsahuje 22 štúdií a prednášok o slovenských spolkoch v Budapešti, významných slovenských osobnostiach a o kontaktoch medzi Dolnou zemou a hlavným mestom Uhorska. Na pôde Slovenského inštitútu publikáciu hodnotili akademickí odborníci, Prof. Anna Divičanová z Univerzity ELTE v Budapešti, Prof. Ivan Halász z Univerzity Corvinus v Budapešti a Dr. Ľuboš Kačírek, odborný asistent z Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Viac ako 60 prítomných hostí sa aktívne zapojilo do živej diskusie, ktorá sa uberala jednoznačne k základným terminologickým otázkam slovenskej a maďarskej historiografie. Spoločné podujatie inštitútu a Výskumného ústavu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku moderoval riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1132/anna-kovacova-po-stopach-slovenskej-minulosti-budapesti

Salón prekladateľov - Burza slovenskej literatúry

Pravidelné pracovné stretnutie prekladateľov slovenskej literatúry do maďarčiny bolo 12. februára 2015 zamerané na prípravu Burzy slovenskej literatúry, ktorá má v blízkej budúcnosti predstaviť maďarským vydavateľstvám reprezentatívny výber zo slovenskej beletrie. Pracovný tím zložený z pozvaných prekladateľov pripravil dramaturgiu podujatia. Na príprave Burzy slovenskej literatúry sa okrem tímu prekladateľov podieľa ako koordinátor Slovenský inštitút v Budapešti a Literárne informačné centrum v Bratislave. Burza poskytne pomoc maďarským vydavateľstvám orientovať sa v ponuke slovenskej literatúry a poradí pri výbere textov vhodných do jednotlivých edičný plánov konkrétnych vydavateľstiev. Na Salón prekladateľov v ďalší deň (13. februára) nadväzovalo stretnutie Združenia maďarských prekladateľov umeleckej literatúry (MEGY). Na pôde Slovenského inštitútu sa konalo prípravné stretnutie konferencie prekladateľov krajín Vyšehradskej skupiny. Konferencia má byť zameraná na podnietenie lepšej recepcie jednotlivých národných literatúr v preklade do vyšehradských jazykov. Vedecké stretnutie prekladateľov je naplánované na jar roku 2016.

Výstava k 100. výročiu prvej svetovej vojny v Békešskej Čabe

Výstava Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pod názvom 100. výročie 1. svetovej vojny (1914-1918) mala úspech medzi pedagógmi a študentmi slovenských škôl v Maďarsku. Slovenský inštitút v Budapešti v spolupráci s Generálnym konzulátom v Békešskej Čabe previezli výstavu autorov G. Dudekovej a M. Korbu aj na Dolnú zem a 18. februára 2015 uskutočnili vernisáž v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Výstavu otvorili generálny konzul SR Štefan Daňo a riaditeľ Slovenského inštitútu Gabriel Hushegyi.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1120/v-dome-slovenskej-kultury-v-bekesskej-cabe-si-pripomenuli-i-svetovu-vojnu

Putovná výstava Sv. Cyrila a Sv. Metoda v Níreďháze

Putovná výstava k 1150. výročiu príchodu Sv. Cyrila a Sv. Metoda na dnešné územie Slovenska bola 11. februára 2015 v spolupráci Slovenského inštitútu v Budapešti a Generálneho konzulátu SR v Békešskej Čabe reinštalovaná v centre severovýchodného Maďarska v Níreďháze. Riaditeľ Múzea Andrása Jósu dr. János Bene vo svojom príhovore pripomenul, že v okresnom meste ešte pred polstoročím žila početná slovenská menšina, ktorá sa nezmazateľne zapísala do histórie Níreďházy. Slováci v polovici 18. storočia znovu osídľovali toto mesto po porážke Turkov. Putovnú výstavu, ktorú pripravilo Oddelenie verejnej diplomacie Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí SR otvorili generálny konzul SR v Békešskej Čabe Štefan Daňo a riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriel Hushegyi.

Udelenie Zlatej plakety Lujze Zirkelbachovej

LujzaNewMimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer 28. januára 2015 odovzdal z poverenia podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčák najvyššie rezortné ocenenie dlhoročnej pracovníčke Veľvyslanectva SR a Slovenského inštitútu v Budapešti Lujze Zirkelbachovej za celoživotnú prácu a mimoriadny rozvoj kultúrno-spoločenských vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Na odovzdaní Zlatej plakety boli prítomní slovenskí diplomati a približne 50 pozvaných hostí, osobností slovenského a maďarského verejného a kultúrneho života, ako aj poprední predstavitelia krajanských organizácií v Maďarsku. Celoživotnú činnosť L. Zirkelbachovej priblížil prítomným dlhoročný riaditeľ kultúrneho inštitútu v Budapešti Karol Wlachovský. Udelenie Zlatej plakety ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj slávnostné podujatie na Rezidencii veľvyslanca SR v Maďarsku bolo vyjadrením úcty vzácnej osobe a jej celoživotnej obetavej činnosti v oblasti reprezentovania Slovenska v zahraničí.

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/1085/lujze-zirkelbachovej-odovzdal-velvyslanec-sr-v-budapesti-rastislav-kacer-zlatu-plaketu-mzvaez-sr

Predsilvestrovský koncert Petra Lipu v Budapešti

Peter Lipa Band je uznávaná a dlhé roky úspešná hudobná formácia, reprezentujúca Slovensko pravidelne aj v zahraničí. Skupina popredného slovenského džezového skladateľa a speváka Petra Lipu si zahrala 29. decembra 2014 v známom džezovom klube Muzikum v centre hlavného mesta Maďarska. Na koncerte odzneli najúspešnejšie skladby P. Lipu, aj džezové spracovania klasikov modernej populárnej hudby - napríklad Beatles, Raya Charlesa, ale aj ukážky z novej tvorby, najmä zo spolupráce s textárom Milanom Lasicom. Viac ako sto divákov ocenilo vysokú profesionálnu úroveň vystúpenia, čím si formácia Peter Lipa Band upevnila svoje pozície aj medzi odborníkmi, džezovými hudobnými kritikmi v Maďarsku. Klub Muzikum sa stáva pravidelným miestom koncertov stredoeurópskeho džezu, koncert Petra Lipu a jeho kapely v tomto priestore sa uskutočnil s podporou Slovenského inštitútu v Budapešti.

Prezentácia slovenského videoumenia v Budapešti

siovinstSlovenský inštitút v Budapešti cieľavedome prezentuje slovenské umelecké akadémie a vysoké školy. Po Košiciach a Bratislave sa 11. decembra 2014 maďarskej odbornej verejnosti predstavila Akadémia umení Banská Bystrica svojou činnosťou v oblasti videoartu. Projekt Dr. Kataríny Rusnákovej Revízia - Videoart predstavili pedagógovia akadémie Doc. Jozef Suchôža a Mgr. Art. Juraj Sasák, ktorý práve hosťuje na Maďarskej univerzite výtvarného umenia v Budapešti. Prezentácia siedmych študentských prác bolo výbornou príležitosťou na nadviazanie intenzívneho odborného dialógu pedagógov z Banskej Bystrice s vedúcim odboru intermédií na univerzite v Budapešti, s medzinárodne akceptovanou a uznávanou osobnosťou Prof. Miklósom Peternákom. Po dvojhodinovej prezentácii nasledovala intenzívna odborná diskusia o špecifikách odboru na Akadémii umení medzi prítomnými odborníkmi z Banskej Bystrice a z maďarských umeleckých vysokých škôl. Výstava bola prístupná do 19. decembra 2014 v priestoroch Slovenského inštitútu.

Oáza - Na margo dvoch kníh

Nevyčerpateľná téma spracovania histórie 10. decembra 2014 opäť rezonovala v spoločenskej miestnosti Slovenského inštitútu. Na stretnutí autorov Pála Závadu a Zoltána Halasiho, ktoré viedla známa maďarská moderátorka Alinda Veiszer na margo dvoch posledných kníh spomínaných autorov (Természetes fény, Magvető, Út az ürességhez, Kalligram) odzneli nezvyčajne úprimné výpovede o spôsobe myslenia, rôznych inšpiráciách a zásadných otázkach i temných stránkach našej spoločnej histórie. Knihy Zoltána Halasiho a Pála Závadu sa rozličnými spôsobmi pokúšajú nájsť funkčné spôsoby prehovorov o hrôzach druhej svetovej vojny a holokaustu. Hľadajú odpovede na to, ako sa zo všedného človeka žijúceho svoj každodenný život môže stať vrah. Ako funguje svedomie, kde sa stráca schopnosť vzoprieť sa zlu. Napriek vážnosti tém sa stretnutie nieslo v príjemnom, priateľkom duchu. Podujatie sa uskutočnilo ako ďalšie zo série stretnutí Oáza.

Prednáška riaditeľa SI poslucháčom magisterského
a doktorandského štúdia odboru hungaristika Univerzity ELTE

Na pôde Slovenského inštitútu v Budapešti sa 10. decembra 2014 uskutočnila vyžiadaná prednáška riaditeľa Slovenského inštitútu Gabriela Hushegyiho poslucháčom Filozofickej fakulty Univerzity ELTE Budapešť na tému činnosť Slovenského inštitútu v Maďarsku. Poslucháči magisterského a doktorandského štúdia odboru hungaristika si so záujmom vypočuli prednášku riaditeľa, oboznámili sa s priestormi inštitútu, ako aj s publikáciami z posledných mesiacov. Slovenský inštitútu patrí medzi tie 3-4 zahraničné kultúrne inštitúty v maďarskom hlavnom meste, ktoré sa aktívne zapájajú aj ovplyvňujú svojou činnosť verejný diškurz v oblasti kultúry, umenia a spoločenských vied, najmä histórie.

Posledné stretnutie Filmového klubu SK v roku 2014

Slovenský inštitút v roku 2014 úspešne odštartoval filmový klub pre žiakov a poslucháčov slovenčiny, pre záujemcov o slovenskú kinematografiu v pôvodnom znení. Pôvodný formát realizovaný s Organizáciou slovenskej mládeže v Maďarsku sa rozšíril o záujemcov z radu slovenských profesionálnych hercov žijúcich v Maďarsku a o aktérov slovenského ochotníckeho divadla v Budapešti. Na posledné premietanie, ktoré sa konalo 3. decembra 2014 si členovia klubu zvolili ľahký žáner, klasické dielo slovenskej kinematografie, film Dušana Rapoša Utekajme, už ide! (1987). FilmKlubFilmový klub SK kvôli veľkému záujmu pokračuje od január 2015 bez prestávky.

Stredoeurópske portréty 2014 - József Sári a Marián Lejava

Medzinárodné hudobné teleso súčasnej vážnej hudby Qaartsiluni Ensemble pod vedením hudobného skladateľa Lajosa Rozmána pravidelne uvádza diela súčasných hudobných skladateľov stredoeurópskeho regiónu. V roku 2014 sa ústrednými postavy cyklu Stredoeurópske portréty stali József Sári z Maďarska a Marián Lejava zo Slovenska. Práve aktivity Qaartsiluni Ensemble prispeli k mnohým premiéram diel slovenského skladateľa. Dňa 2. decembra 2014 sa vo veľkej sále Umeleckého centra TRAFÓ konala svetová premiéra dvoch diel M. Lejavu, a to Principium (chamber concerto no.1) (2012) for viola and six players a Lost sonata for violin and piano (2014), ako aj maďarská premiéra diela s názvom The wrath sessions I-VII - for 9 instruments (2008). Na podujatí medzinárodného významu participoval aj slovenský husľový sólista Milan Pala. Pred koncertom sa 1. decembra 2014 konal aj workshop pre študentov gymnázia, aby sa oboznámili s tajomstvami súčasnej vážnej hudby a zákulisím prípravy koncertu. Podujatie, ktoré vyvolalo spontánne uznanie medzinárodnej odbornej verejnosti bolo organizované Qaartsiluni Ensemble a inštitúciou Filharmónia Magyarország, a podporil ho grant Medzinárodného vyšehradského fondu ako aj príspevok Slovenského inštitútu v Budapešti.

Miesta v sieti v Budapešti

V Klube Kossuth v Budapešti sa 29. novembra 2014 hovorilo o troch generáciách slovenských žien, o rodine, trápeniach, láskach ale aj literárnych inšpiráciách. V maďarskom preklade vyšiel román Veroniky Šikulovej pod názvom Miesta v sieti (Menettérti, L´Hartamattan, 2014), ktorý predstavil aj na Slovensku známy maďarský spisovateľ Pál Závada, autor doslovu k maďarskému vydaniu. Prekladateľka Tünde Mészáros porozprávala o úskaliach i radostiach prekladateľskej práce a prečítala na ilustráciu textu pár úryvkov. Veronika Šikulová zaujala publikum svojim spontánnym prejavom, priznala pramene, z ktorých čerpá inšpiráciu pri písaní svojho trojgeneračného ženského románu a vyznala sa zo svojho blízkeho vzťahu k maďarskej literatúre, kultúre ale aj k maďarskej kuchyni. Večer moderovala Renata Deáková, prekladateľka a pracovníčka Slovenského inštitútu. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Slovenského inštitútu a LIC.

Prezentácia dvoch literárnych časopisov v rámci série podujatí Oáza

V novembri sa na Slovenskom inštitúte v Budapešti v rámci série podujatí Oáza uskutočnila 27. novembra 2014 prezentácia dvoch literárnych časopisov. Lettre Internationale uviedol slovenský literárny blok „Best of Anasoft“ v maďarskom Lettre Internationale 94 a jesenné číslo Revue svetovej literatúry 2014, ktoré načiera do súčasnej i staršej maďarskej literatúry. Na podujatí sa stretli slovenskí autori Katarína Kucbelová, Vlado Janček, Mila Haugová, prekladatelia Eva Andrejčáková, Renata Deáková a redaktori Gabriela Magová so svojimi maďarskými kolegami Virág Erdős, Judit Hidas, István Kerékgyártó, Eva Karádi, Tünde Mészáros, Norbert György, a mnoho ďalších. Na stretnutí zazneli maďarské verše poetky Virág Erdős v origináli v interpretácii autorky a v slovenskom preklade čítané prekladateľom a básnikom Vladom Jančekom. Večer moderovala Lucia Satinská, ktorá sa predstavila nie len ako moderátorka, jazykovedkyňa, ale aj ako prekladateľka. Tieto čísla Lettre a Revue predstavujú živý model fungujúcej medziliterárnej slovensko-maďarskej spolupráce, ktorá stojí v prvom rade na práci prekladateľov a neúnavných nadšencov a znalcov oboch literárnych kontextov. Podujatie vzniklo v spolupráci s OZ Mona Sentimental, a bolo podporené z fondov ScreenMoPro Slovakia a SLOLIA.

Screen Memories - vedecká konferencia o pamäti štátneho socializmu
vo filmovej kultúre pri príležitosti 25. výročia pádu železnej opony

Obdobie socializmu sa stalo predmetom vedeckej konferencie historikov filmového umenia a mediálnej komunikácie pri príležitosti 25. výročia pádu železnej opony a nežnej revolúcie. Hlavný organizátor Inštitút teórie umenia a výskumu médií Filozofickej fakulty Univerzity ELTE v Budapešti a sedem zahraničných kultúrnych inštitútov pôsobiacich v Budapešti, medzi nimi aj Slovenský inštitút, sa pričinili o konferenčné premietanie kľúčových filmových diel národných kinematografií v dňoch 20. až 23. novembra 2014 v kine Toldi a o konferenciu v priestoroch Univerzity ELTE 24. - 26. novembra 2014. Slovensko bolo zastúpené filmami Kauza Cervanová (réžia Robert Kirchhoff, 2013), Muzika (réžia: Juraj Nvota, 2007) a Krok do tmy (réžia: Miloslav Luther, 2014), pričom na vedeckej konferencii sa zúčastnila Doc. Katarína Mišíková, PhD. z Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Slovenská účasť bola podporená Slovenským inštitútom v Budapešti, s odborným prispením Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave a Slovenského filmového ústavu. Premietania vybraných filmov sa realizovali s podporou producentov: ALEF Film a Media Group, Atelier.doc, Trigon Production.

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/687001871398792/?type=1&;relevant_count=1

Adriana Kučerová a Oskar Rózsa v Bazilike Sv. Štefana v Budapešti

https://www.facebook.com/oslovma/posts/686397431459236

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840830162625061.1073741851.124441760930575&;type=1

Slovenský film v dobrej kondícii

Program 22. ročníka prehliadky slovenského filmu a filmového seminára
www.oslovma.hu/XXX/SlFilmBp.rtf

ZeleznaOMedzinárodná výstava k 25. výročiu pádu Železnej opony

Zahraničné kultúrne inštitúty pôsobiace na území Maďarska, združené v EUNIC Cluster Hungary, iniciovali na začiatku roka 2014 spoločný výstavný projekt Turning Points, o historických okamihoch 20. storočia, prioritne k 25. výročiu pádu Železnej opony. Výstava slávnostne otvorili 13. novembra 2014 v jedinečných priestoroch Maďarskej národnej galérie na Budínskom hrade za účasti Dr. Pétera Hoppála, štátneho tajomníka Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska zodpovedného za kultúru. Výsledkom medzinárodnej spolupráce je výstava súčasného výtvarného umenia zo 16 krajín sveta, s dielami reflektujúcimi rozhodujúce okamihy 20. storočia, ako boli roky 1914, 1939, 1989 a súčasnosť zastupuje rok 2004. Kurátori výstavy Zsolt Petrányi a Vitó Vojnits Purcsár zo slovenských autorov oslovili Svätopluka Mikytu, ktorý dlhodobo a programovo kriticky mapuje vizuálnu pamäť diktatúr minulého storočia. Takmer 300 hostí vernisáže si z výstavy odnieslo okrem kultúrneho zážitku aj kvalitný katalóg - spoločný editorský počin Maďarskej národnej galérie a EUNIC-u. Slovenskú účasť na výstave, ktorá bola po otvorení hodnotená ako najkvalitnejšia prezentácia súčasného výtvarného umenia v Maďarsku, podporil Slovenský inštitút v Budapešti. Výstava Turning Points je v Maďarskej národnej galérii prístupná verejnosti až do 15. februára 2015.

Slovensko a prvá svetová vojna - prednáška, film, výstava

Slovenský inštitút v Budapešti si 14. novembra 2014 pripomenul 100. výročie vypuknutia prvej svetovej vojny prednáškou historika Ladislava G. Kovácsa určenú pre mladú generáciu. Netradičná populárno-náučná prednáška obsahovala aj prezentáciu a komentár k výstave Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktorú k výročiu prvej svetovej vojny pripravil Odbor verejnej diplomacie, ako aj vybrané časti celovečerného čierno-bieleho filmu Štyridsaťštyri od Paľa Bielika z roku 1957. Obecenstvo najmä z radu stredoškolskej mládeže a pedagógov dejepisu slovenskej školy v Budapešti ocenili nielen obsah prednášky historika, akcent na slovenské paralely a na samotnú vzburu v Kragujevaci, ale aj kvalitný multimediálny rozmer prezentácie, zodpovedajúci očakávaniam novej generácie. Uvedenie filmu podporil Slovenský filmový ústav.

„Minulosť v nás“ - sympózium literátov o spracovaní histórie 20. storočia

Spracovanie histórie, jeho metódy a postupy v súčasnej maďarskej, ako aj stredoeurópskej literatúre boli témou podujatia pod názvom „Minulosť v nás“, ktoré sa konalo na pôde Slovenského inštitútu 10. novembra 2014. V rámci projektu českého časopisu Babylon hovorili renomovaní maďarskí spisovatelia ako Pál Závada a Lajos Parti Nagy o dôležitosti reflektovania dejín Strednej Európy, ktoré sú dodnes jej neuralgickými bodmi. Zazneli rôzne názory na otázky zodpovednosti jednotlivca ale aj na spôsob vnímania dejín ako sledu spoločenských zmien ovplyvňujúcich životné osudy. Diskusiu dopĺňali odborné reflexie literárnych vedkýň Györgyi Földes z Maďarskej akadémie vied a Judit Görözdi z Ústavu svetovej literatúry SAV z Bratislavy. Večer, ktorý moderoval literárny vedec Zoltán Németh z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol venovaný aj 25. výročiu spoločenských zmien z roku 1989. Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

SlovOcHu

www.mzv.sk/sibudapest - si.budapest@mzv.sk