ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Medzinárodný deň materinského jazyka

DenMatJ121. február je celosvetovo známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day) a bol ním prehlásený na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. - Rozmanitosť a viacjazyčnosť...

http://www.teraz.sk/tag/temajazyk18

Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999 (30C/62). Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii A/RES/61/266 vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta”. Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu. DenMatJ2Počas tejto demonštrácie boli zastrelení políciou.

Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

UNESCO vyzýva na podporu jazykovej rozmanitosti

Osobitným podujatím vo svojom sídle v Paríži Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) oslávi Medzinárodný deň materinského jazyka pripadajúci na 21. februára. UNESCO vyzýva všetky svoje členské štáty, aby pri príležitosti tohto dňa zorganizovali vzdelávacie a kultúrne akcie na podporu jazykovej rozmanitosti a vyučovania viacerých cudzích jazykov. Mnohojazyčnosť ostáva v súčasnosti stále viac na úrovni predstáv o ideálnom stave ako realitou, a to aj napriek pozitívnym príkladom v mnohých častiach sveta. DenMatJ3Skutočnosť je totiž nasledovná: vyše 50 percentám z približne 6700 jazykov, ktorými sa hovorí vo svete a sú nositeľmi kolektívnej pamäti a nemateriálneho dedičstva, hrozí zánik. Približne 96 percentami jazykov sveta hovoria len štyri percentá svetového obyvateľstva. Len necelá štvrtina jazykov existujúcich na tejto planéte sa používa v školách. Na internete nie je zastúpených 90 percent jazykov sveta. Účastníci konferencie UNESCO v roku 1999 schválili rezolúciu č.37 s odporúčaniami, aby sa vytvorili opatrenia na podporu mnohojazyčnosti. Jedno z odporúčaní sa zameralo aj na podporu univerzálneho prístupu k internetu a mnohokultúrnosti vo svetových informačných sieťach. Prvýkrát sa Medzinárodný deň materinského jazyka slávil v roku 2000. Vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Annan v posolstve podčiarkol, že sviatku vyjadruje podporu. Medzinárodný deň materinského jazyka má viesť k tomu, aby si všetky národy sveta uvedomili hodnotu jazykov. Annan vtedy vyzdvihol, že jazyky predstavujú kultúrne dedičstvo ľudstva a vyzval na zvýšené úsilie o zachovanie jazykov práve ako kultúrneho dedičstva ľudstva. Materinský jazyk je unikátny v tom, že každému novorodencovi sa ním od narodenia vtláča pečať zaisťujúca osobitné videnie vecí. To sa v človeku nemení ani po tom, ako sa naučí ďalšie cudzie jazyky. Nimi sa oboznamuje s inými pohľadmi na svet, s iným videním problémov, s inými prístupmi ich riešenia. (tasr)