ned09272020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Slovenskej literatúry sa prekladá menej...

WlacNew1Slováci v Maďarsku po slovensky čítajú veľmi málo. Ak niečo čítajú, tak po maďarsky. Na druhej strane ubúda aj študentov na univerzitách a vysokých školách, ktorí by sa učili po slovensky a tým sa stále zužuje aj priestor, v ktorom sa slovenská literatúra môže rozširovať... - Prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Karol Wlachovský. Slovenská literatúra sa do maďarčiny prekladá menej, než maďarská literatúra do slovenského jazyka. Maďari majú vo všeobecnosti tradične väčší záujem o literatúru, na knihy minú takmer päťnásobok toho, čo Slováci, povedal pre TASR v Budapešti prekladateľ, vysokoškolský pedagóg a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu v Budapešti Karol Wlachovský. „Slovenská literatúra sa do maďarčiny prekladá, prirodzene nie v takej miere, ako by to bolo náležité. Má to viacero dôvodov. Hoci už vyrástla jedna nová generácia mladých talentovaných prekladateľov, jednak na Slovensku, ale aj v Maďarsku, na druhej strane treba brať do úvahy fakt, že sa so slovenskou literatúrou nezaoberajú médiá, aby sa tieto preložené diela dostali do širšieho povedomia. Zostáva to v jednom uzavretom prostredí,” konštatoval. Ako ďalej podotkol, Slováci v Maďarsku po slovensky vlastne čítajú veľmi málo. Ak niečo čítajú, tak čítajú po maďarsky. Wlachov2Na druhej strane ubúda aj študentov na univerzitách a vysokých školách, ktorí by sa učili po slovensky a tým sa stále zužuje aj priestor, v ktorom sa slovenská literatúra môže rozširovať. „Na Slovensku je situácia celkom iná, pretože maďarskú literatúru v slovenských prekladoch sleduje predovšetkým určitá vrstva vzdelancov a inteligencie, ktorým táto literatúra určite prináša umelecké zážitky a nové informácie. V Maďarsku preklady slovenskej literatúry do maďarčiny túto funkciu vlastne nateraz nie sú schopné splniť a perspektíva tiež nie je veľmi ružová, pretože postupne zaniká výchova inteligencie slovenskej národnosti a ubúda aj tých záujemcov o slovenský jazyk, ktorí by sa perspektívne mohli o túto slovenskú literatúru zaujímať,” povedal. V Maďarsku je podľa neho ale vo všeobecnosti o knihy tradične väčší záujem, ako na Slovensku, čo sa prejavuje aj vo vyšších tržbách, ktoré sa dosahujú v priemere v Maďarsku. „Podľa posledných údajov to bolo asi 65 miliárd forintov (223 miliónov eur), ktoré ľudia ročne vydali na knihy. Je to myslím si bezmála päťkrát viac, ako vydávajú ľudia na knihy na Slovensku. Treba povedať aj to, že v Maďarsku sú knihy v porovnaní k príjmom obyvateľstva trošku lacnejšie ako na Slovensku,” zdôraznil K. Wlachovský. (tasr)

Országos Idegennyelvű Könyvtár - Szlovák irodalom (1085 találat)

Wlachovský 70
Endre Ady na stole slovenských prekladateľov
Maďarská karta platí
Uhorské / maďarské reálie v slovenskom texte
Takmer visegrádsky Mikszáth?
Rekviem za slovenskou literatúrou v Maďarsku?
Čo si počneme so slovami...
Knižný trh na Slovensku

Wlachov3Wlachov4Wlachov5