ned07212024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku

markuso1Pamätná tabuľa v Opatiji zatiaľ iba v chorvátčine a maďarčineĽudovít Markušovský (1815-1893) - rodák z tatranskej Štrby, lekár, univerzitný profesor, vynálezca nosného zrkadielka, autor mnohých publikácií, jeden z prvých organizátorov moderného zdravotníctva v strednej Európe, vládny radca pre zdravotníctvo.

Z webovej stránky Krajanského múzea Matice slovenskej som sa dozvedel, že medzi jeho aktivity patrí aj umiestnenie pamätnej tabule Svetozárovi Hurbanovi Vajanskému vo Volosku (Chorvátsko). Volosko je časť Opatije, kde pôsobil a zomrel aj Ľudovít Markušovský (1815-1893). Ako píšu na svojej internetovej stránke samotní Štrbania, Ľ. Markušovský je ich rodákom a jeho otcom bol evanjelický farár Ondrej Markušovský a matkou Žofia, rodená Medvecká. Základné vzdelanie nadobudol v rodičovskom dome, gymnázium absolvoval v Rožňave a v Kežmarku. Študoval právo na Kráľovskej akadémii v markuso2Bratislave a od roku 1834 medicínu v Pešti. V roku 1844 získal titul MUDr., v roku 1892 sa stal čestným profesorom univerzity v Budapešti. Pôsobil na chirurgickej klinike vo Viedni a v Pešti, počas revolúcie v roku 1848 pracoval ako nemocničný a štábny lekár i osobný lekár veliteľa armády A. Görgeiho. Od roku 1849 sa stal súkromným lekárom v Pešti, neskôr pracoval na Ministerstve kultu a výučby a od roku 1866 ako ministerský radca. Ľudovít Markušovský patril medzi významných organizátorov uhorského zdravotníctva a priekopníkov rinológie, je objaviteľ nosného zrkadla. Má zásluhu na založení Lekárskej fakulty v Kluži, na peštianskej Lekárskej fakulte založil odbor vojenská chirurgia, ako aj katedru hygieny, ktorej sa stal aj prvým prednostom. V roku 1859 prispel značnou sumou na opravu rodného domu a školy a tieto zahrnul aj do testamentu. Založil lekársky časopis markuso3Orvosi Hetilap. Bol autorom vyše 200 pôvodných prác zameraných na verejno-zdravotnícku problematiku. Od roku 1956 nesie jeho meno nemocnica v meste Szombathely a krajská nemocnica v župe Vas. Od roku 1955 pracuje v Maďarsku stála Markušovského komisia, ktorá každoročne vypisuje Markušovského vedecký konkurz a na lekárskej konferencii v župe Vas udeľuje Markušovského cenu za rozvoj maďarskej medicíny. V Štrbe bola inštalovaná tabuľa na budove ev. a. v. farského úradu č. 354 8. mája 1965 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Bola po ňom pomenovaná aj ulica.

markuso4Počas dovolenky v Opatiji v roku 2009 som býval v rovnomennom hoteli v strede mesta, vedľa ktorého bol parčík. Pri prechádzke som natrafil na skalu s nápisom Markusovsky - Sitz a na pobreží na priečelí budovy v samotnom strede mesta som objavil pamätnú tabuľu na Markušovského s textom v chorvátčine a maďarčine. Nikto z pocestných sa nedozvie, že Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku. Je čas napraviť to. Pred viac ako dvomi rokmi som o tom informoval aj starostu obce Štrba, ale bolo to skutočne neformálne a medzi rečou. Preto zainteresovaným /ktorých som oslovil aj oficiálne/ navrhujem, aby sa spojili sily obce Štrba, Matice slovenskej a jej Krajanského múzea, azda aj matičiarov z Rijeky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bokom by nemuseli zostať ani profesijné organizácie lekárov. Výsledkom by bolo osadenie pamätnej tabule v chorvátskom a slovenskom jazyku v Opatiji (prípadne vedľa chorvátsko-maďarskej), ktorá by zdôraznila slovenskosť doktora Ľudovíta Markušovského. Som ochotný „priložiť ruku k dielu“ v medziach svojich schopností. A aj ako dôchodca som schopný v prípade potreby prispieť finančným príspevkom na jej realizáciu. Organizátorom a koordinátorom tohto počinu si predstavujem Krajanské múzeum Matice slovenskej. Ako vhodný termín jej odhalenia sa ponúka 21. apríl budúceho roku, keď uplynie 120 rokov od jeho smrti.

Jožo Schwarz

markuso5markuso6markuso7

Markusovszky Lajos emlékek

Magyar történelmi arcképcsarnok - Markusovszky Lajos (1815-1893)