sob04102021

Posledná aktualizáciauto, 06 apr 2021 10am

Projekt TÁMOP - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“

Čoskoro sa uskutoční II. etapa projektu TÁMOP -3.4.1A-11/1 - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“.

Projekt je zameraný na vývoj takých vzdelávacích programov pre slovenské jednojazyčné a dvojjazyčné národnostné školstvo, ktoré sa prispôsobuje osobitným jazykovým požiadavkám a prispieva k širokému používaniu informačných a komunikačných technológií.

Výsledkom práce 15 autorov a troch prekladateľov bude 89 učebných pomôcok: nové učebnice v slovenskom jazyku, didaktické prostriedky testovania žiakov, interaktívne učivo, zvukové CD-nahrávky a preklady učebníc.

Nové učebné pomôcky budú pomáhať výučbe slovenského jazyka v Maďarsku a prispejú k jej ďalšiemu rozvoju a skvalitneniu.

Projekt sa uskutoční vo forme konzorcia za spolupráce Celoštátnej slovenskej samosprávy a Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia v Békešskej Čabe.