sob04102021

Posledná aktualizáciauto, 06 apr 2021 10am

Podpory VPN ZSM Lipa na rok 2011

altStiahnite si...

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku rozhodlo o udelení podpory na kultúrno-osvetovú činnosť a na Školu v prírode.

 

Rozhodnutie o súbehoch nadácie ZSM

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorého predsedníčkou je Anna Divičanová a členmi sú Terézia Pribišánová, Helena Somogyiová, Ruženka Egyedová Baráneková, Michal Mata a Tomáš Nagy, 28. septembra rozhodlo o udelení podpory na kultúrno-osvetovú činnosť a na Školu v prírode. Slovenská republika poskytla finančnú podporu 99 581,76 EUR pre Verejnoprospešnú nadáciu na základe dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry. Na základe tejto dohody VPNZSM vypísala súbeh, do ktorého prišlo celkovo 129 projektov, všetky vyhoveli výpisu. Žiadatelia sa uchádzali o podporu vo výške 23 218 470 Ft. Kuratórium podporilo 112 súbehov celkovou sumou 12 451 000 Ft: na kultúrne podujatia udelilo 8 183 600 Ft (77 projektov), na vydavateľskú činnosť 800 000 Ft (5 projektov), na zaobstaranie učebných pomôcok 1 522 400 Ft (20 projektov), hradenie školného 1 465 000 Ft (6 projektov) a na podporu aktivít súvisiacich so sčítaním obyvateľov 480 000 Ft (4 projekty). Kuratórium zvlášť vyčlenilo na Školu v prírode 2011 47 623,58 EUR a na vlastné prevádzkové náklady môže použiť 10 % podpory.

M. Sz.

I. Kultúrne podujatia

Osada

Právnická forma
Projekt

Suma

Malá Tarča

samospráva

Gerheňový festival

50 000 Ft

Jača

samospráva

Oberačkové slávnosti

40 000 Ft

Bánhida

pobočka

Zimné dedinské večery

50 000 Ft

Bánhida

samospráva

Krúžok slovenského jazyka

50 000 Ft

Baňačka

samospráva

Oslavy 15. výročia založenia spevokolu

70 000 Ft

Békešská Čaba
- Orgován

klub

Oživovanie slovenských tradícií

120 000 Ft

Békešská Čaba

nadácia

Tabula J. Gerčiho

110 000 Ft

Bír

samospráva

Veršovačky

185 000 Ft

Békešská Čaba
- ČOS

verejnoprospešná organizácia

Slováci na Festivale v Móri

110 000 Ft

Dabaš

škola

Národnostný týždeň v škole

70 000 Ft

Dunaeďház
- Klub dôchodcov

spoločenská organizácia

Slovenský večierok

70 000 Ft

Dunaeďház
- Tanečná skupina

tanečná skupina

Choreografia

50 000 Ft

Budapešť
- Slov. cirk. zbor

cirkevný zbor

Slovenské bohoslužby

40 000 Ft

Horné Peťany

samospráva

Oberačkový deň

50 000 Ft

Horné Peťany

pobočka

Slovenský Mikuláš

50 000 Ft

Organizácia slovenskej mládeže

obč. organizácia

Dolnozemský pohár

70 000 Ft

Guta

sam. - pobočka

Jazykový kurz

200 000 Ft

Hollóháza

pobočka

Rozvoj slov. kultúry

50 000 Ft

Kardoš

samospráva

Kardošský slovenský večierok

60 000 Ft

Malá Huta

samospráva

Slovenské adventné str.

50 000 Ft

Malý Kereš
- Dúha

spolok

Zachovávanie slov. kult. hodnôt

200 000 Ft

Malý Kereš
- Org. Slovákov

spolok

„Poďte Slováci!
Ešte je náš veľa!“

40 000 Ft

Poľný Berinčok

org. + samospráva

Zapaľovanie adv. venca

70 000 Ft

Slovenský Komlóš
- Nadácia pre slov. nár.

nadácia

Dni slovenskej kultúry

65 000 Ft

Irminčok

samospráva

Slovenské Vianoce

70 000 Ft

Pálháza

spolok

Dni Slovákov v Pálháze

70 000 Ft

Budapešť - Pešteržébet

samospráva

Deň Slovákov

90 000 Ft

Čív

pobočka

Slovenská litánia

30 000 Ft

Čív

pobočka

Slávnostné zasadnutie pobočky ZSM

30 000 Ft

Čív

samospráva

Slov. popoludnie počas Adventu

70 000 Ft

Mlynky

škola

Spievanky a veršovačky

150 000 Ft

Mlynky

spevokol

Spoločné oslavy

185 000 Ft

Mlynky

páví krúžok

Priateľské stretnutie

200 000 Ft

Pitvaroš

škola

Večierke

60 000 Ft

Pišpek

samospráva

Regionálne kolo
slov. spiev. a verš.

222 600 Ft

Répášska Huta

folklórny spolok

Hudobná nahrávka v štúdiu

300 000 Ft

Rétság

samospráva

Stretnutie detských tanečníkov

50 000 Ft

Rétság

samospráva

Študijný pobyt na Slovensku

50 000 Ft

Šalgótarján

samospráva

XI. Medzinárodné stretnutie muzikantov na netradičných hud. nástrojoch

190 000 Ft

Šalgótarján - Spolok šalg. Slov. a ich priat.

spolok

Slovenský mesiac v Šalgótarjáne

200 000 Ft

Šalgótarján

samospráva

Zo dolnozemskými
a slovenskými hudobníkmi

260 000 Ft

Šárišáp

pobočka

Vystúpenie v Handlovej

72 200 Ft

Segedín

samospráva

Nedeľná škola

100 000 Ft

Spolok segedínskych Slovákov

verejnoprospešná org.

Týždeň kinematografie

60 000 Ft

Tardoš

samospráva

Dedinské Vianoce

50 000 Ft

Tardoš

pobočka

Deň seniorov

70 000 Ft

Telekgerendáš

verejnoprospešná org.

Zachovávanie slovenských hodnôt

50 000 Ft

Slovenský Komlóš - OKS

občianska org.

Dolnozemské tradície - stále živé

170 000 Ft

Slovenský Komlóš
- Za Komlóšskych Sl.

nadácia

Slovenský divadelný večer

40 000 Ft

Vacov

samospráva

Slovenské Vianoce

190 000 Ft

Veňarec

samospráva

Choreografia ľudového tanca

125 000 Ft

Veňarec

samospráva

Výučba ľudovej hudby

125 000 Ft

Veňarec

samospráva

Slovenské spievanky

166 000 Ft

Veňarec

samospráva

Slovenské Vianoce

94 000 Ft

Združenie Nov.-Hev. Slovákov

združenie

Regionálny národnostný deň

250 000 Ft

Združenie Nov.-Hev. Slovákov

združenie

Osobitné hodiny hudobnej výchovy

250 000 Ft

Budapešť
- Klub dôchodcov

organizácia

Oslavy 15-ého výročia založenia Klubu

50 000 Ft

Budapešť
- Ozvena

organizácia

Cestovné - koncerty na Slovensku

200 000 Ft

Veľký Bánhedeš

škola

Škola v prírode

49 400 Ft

Gerendáš

samospráva

Slovenské spievanky
a veršovačky

250 000 Ft

Gerendáš

spolok

Škola v prírode

49 400 Ft

Gerendáš

spolok

X. Tradičné slovenské oberačkové pochodovanie

90 000 Ft

Gerendáš

samospráva

X. Tradičné slovenské oberačkové pochodovanie

50 000 Ft

Békešská Čaba
- VÚSM

inštitúcia

Slovenské populárno-vedecké prednášky v Maďarsku

100 000 Ft

Šóškút

samospráva

Kapustníkový festival

50 000 Ft

Slov. sam. Kom.-Ostr. župy

samospráva

Slovenský Advent

60 000 Ft

Kondoroš

klub

Haluškový deň

40 000 Ft

Sudice

samospráva

Jesenná veselica

40 000 Ft

Agárd

klub

Choreografia

80 000 Ft

Telekgerendáš

klub

Zachovanie kultúrnych hodnôt

50 000 Ft

Níža

klub

Kultúrne programy

110 000 Ft

Mlynky - Združ. a reg. kult. stred. pil. Slov.

združenie

Celoštátna konferencia
„Ako Slováci v Maďarsku…”

300 000 Ft

Šalgótarján
- NŽS

samospráva

VII. Reg. slov. deň

280 000 Ft

Kóšpallag

pobočka

Stretnutie Slovákov

120 000 Ft

Nová Huta

pobočka

Stretnutie s rodákmi
na Slovensku

125 000 Ft

Sudice

pobočka

Advent

60 000 Ft

Níža

pobočka

Advent

70 000 Ft

II. Vydavateľská činnosť

Osada

Právnická forma
Projekt

Suma

Pišpek

pobočka

Sviatky v písmach a v obrazoch

300 000 Ft

Budapešť

škola

Po stopách našich predkov

20 000 Ft

Huť

samospráva

Pohľadnice...

100 000 Ft

Mlynky

samospráva

Časopis Pilíšan

180 000 Ft

Budapešť

samospráva

Kniha Zoltána Bárkányiho

200 000 Ft

III. Učebné pomôcky

Osada

Právnická forma
Projekt

Suma

Budapešť

škola

Názorové pomôcky

80 000 Ft

Nová Huta

materská škôlka

Názorové pomôcky

80 000 Ft

Dunaeďház

škôlka

Rozvíjanie slovnej zásoby

30 000 Ft

Dunaeďház

škola

Učebné pomôcky

50 000 Ft

Kétšoproň

škola

Učebné pomôcky

80 000 Ft

Kirť

škola

Mapy

52 000 Ft

Lucina

škola

Učebné pomôcky

230 400 Ft

Níža

škôlka

Didaktické pomôcky

30 000 Ft

Níža

škola

Učebné pomôcky

80 000 Ft

Netejč

škola

Učebné pomôcky

40 000 Ft

Čív

škola

Učebné pomôcky

80 000 Ft

Mlynky

škola

Učebné pomôcky

90 000 Ft

Mlynky

škôlka

Didaktické pomôcky

20 000 Ft

Pitvaroš

škola

Učebné pomôcky

60 000 Ft

Répášska Huta

škola

Učebné pomôcky

60 000 Ft

Senváclav

škola

Učebné pomôcky

150 000 Ft

Veľký Bánhedeš

škola

Názorové pomôcky

100 000 Ft

Agárd

škôlka

Učebné pomôcky

30 000 Ft

Síleš

škôlka

Učebné pomôcky

80 000 Ft

Čabačud

škola

Učebné pomôcky

100 000 Ft

IV. Doškoľovanie

Osada

Právnická forma
Projekt

Suma

Jača

3 fyzické osoby

Školné v Sarvaši

285 000 Ft

ZSM
- Peštiansky región

pobočka

Doškoľovanie slovenských aktivistov

250 000 Ft

Orosláň

pobočka

Odborný seminár a sčítanie ľudu

200 000 Ft

Senváclav

škola

Doškoľovanie pedagógov

200 000 Ft

Sudice

2 fyzické osoby

Doškoľovanie pedagógov

280 000 Ft

Šalgótarján
- NŽS

samospráva

Regionálne pracovné stret.
- Hronec

250 000 Ft

V. Sčítanie obyvateľstva

Osada

Právnická forma
Projekt

Suma

Slov. sam. Novohradskej župy

samospráva

Sčítanie obyvateľstva 2011

250 000 Ft

Slov. sam. Kom.-Ostr. župy

samospráva

Sčítanie obyvateľstva 2011

100 000 Ft

Telekgerendáš

klub

Sčítanie obyvateľstva 2011

30 000 Ft

Agárd

samospráva

Sčítanie obyvateľstva 2011

100 000 Ft