sob07202024

Posledná aktualizáciastr, 17 júl 2024 10am

Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku

PodpoNewKuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) začiatkom októbra 2012 rozhodlo o udelení podpory na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť (kultúrne podujatia, vydavateľské aktivity a štúdium).     Stiahnite si...

Vláda Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí poskytla finančnú podporu 99 581,76 EUR pre VPN ZSM na základe Dohody medzi vládou SR a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z r. 2003.

Kuratórium vyčlenilo na päť turnusov tohoročnej Školy v prírode - Poznaj svoje korene 50 000 EUR, na vlastné prevádzkové náklady plánuje použiť 5 784 EUR a na 43 797 EUR (12 263 190 Ft) vypísalo súbeh, do ktorého prišlo celkovo 125 projektov. Žiadatelia sa uchádzali o podporu vo výške 24 311 455 Ft. Kuratórium podporilo 96 súbehov celkovou sumou 12 263 190 Ft: na kultúrne podujatia udelilo 9 963 190 Ft, na vydavateľskú činnosť 1 450 000 Ft a na podporu štúdia, resp. hradenie školného 850 000 Ft.

Kuratórium VPN ZSM vymenováva ZSM ako zriaďovateľ. V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia ZSM z 18. mája 2012 kuratórium tvoria: Anna Divičanová (predsedníčka), Helena Somogyiová, Anna Komjáthiová, Monika Szabová, Tomáš Nagy, Marta Papučková ml. a Ruženka Egyedová Baráneková. Členkami Revíznej komisie VPN ZSM sú Alžbeta Szabová, Judita Orliczká a Katarína Fehérová, tajomníkom VPN ZSM je Imrich Fuhl.

Stiahnite si: www.oslovma.hu/XXX/Podpor12.rtf

Podpísali zmluvu o podpore nadácie ZSM:
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/154-politika3-politika3/853-podpisali-zmluvu-o-podpore-nadacie-zsm

Podpory Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2012 

Kultúrne podujatia

Osada (Žiadateľ)

Právn. forma

Projekt

Suma

Orosláň

pobočka

Vianočné kultúrne podujatie

70 000 Ft

Hollóháza

pobočka

Družobné styky s mestom Bardejov

70 000 Ft

Mlynky

spevokol

Slovenský škovránok

57 000 Ft

Budapešť (FS Lipa)

folklórny súbor

Nová choreografia

90 000 Ft

Telekgerendáš

spevokol

Doplnenie krojov

140 000 Ft

Čív

pobočka

Čívska jeseň - oberačka, chute...

100 000 Ft

Slov. sam.   Boršodskej župy

samospráva

Župné stretnutie slovenskej kultúry

90 000 Ft

Répášska Huta

spevokol

Slovenský škovránok

50 000 Ft

Répášska Huta

slov. samospráva

Stretnutie detí v Sedliskách

50 000 Ft

Ečer

zákl. škola

Nová choreografia

50 000 Ft

Elek

slov. samospráva

Nacvičovanie tanca

50 000 Ft

Maglód (Rosička)

spolok

Zachovávanie miestneho folklóru

150 000 Ft

Čabačud

spolok

Kroj pre spevácky zbor

190 000 Ft

Níža

slov. samospráva

Adventné a vianočné tradície

50 000 Ft

Níža (Jasienky)

klub slov. sam.

Stretnutie so Slovákmi v Alkári

80 000 Ft

Veňarec

slov. samospráva

Výučba ľudovej hudby

140 000 Ft

Vacov

slov. samospráva

Slov. Vianoce s FS Vršatec

110 000 Ft

Horné Peťany

slovenský klub

Zimný večierok

50 000 Ft

Horné Peťany

slov. samospráva

Oberačkový deň

50 000 Ft

Dabaš

zákl. škola

Spoločne deťom - Národn. týždeň

140 000 Ft

Mlynky

pobočka

Novoročné reg. stretnutie

240 000 Ft

Dunaeďház

klub dôchodcov

Slov. večierok, folk. stretnutie

70 000 Ft

Segedín (SSS)

spolok

Týždeň kinematografie

190 000 Ft

Malá Tarča

slov. samospráva

Nová choreografia

80 000 Ft

Malá Tarča

slov. samospráva

Slovenský škovránok

76 200 Ft

Malá Nána

slov. samospráva

Slovenský škovránok

91 440 Ft

Malá Huta

slov. samospráva

Slovenské adventné stretnutie

50 000 Ft

Výskumný ústav   Slovákov v Maďarsku

ústav,

inštitúcia CSS

Populárno-vedecké prednášky

“Z pohľadu vedy“

100 000 Ft

Šárišáp

pobočka

40. výročie založenia pávieho krúžku

90 000 Ft

Kirť

slov. samospráva

Stretnutie slovenských dôchodcov

95 000 Ft

Slovenský Komlóš

nadácia

Komlóšske dni

89 650 Ft

Slovenský Komlóš

slov. samospráva

Účasť na Dolnozemskom jarmoku

38 100 Ft

Slovenský Komlóš

tanečný spolok

Inscenácia (šitie svadobných krojov)

90 000 Ft

Pálháza

spolok

Jubileum spevokolu „Kvety Hút“

90 000 Ft

Jača

slov. samospráva

Zachovávanie slov. tradícií

136 000 Ft

Šalgótarján

spolok

Slovenský mesiac

240 000 Ft

Ďurka

zákl. škola

Slovenský deň v škole

20 000 Ft

Senváclav

zákl. škola

Spoznaj kraj svojich predkov

190 000 Ft

Senváclav

zákl. škola

Slovenské dni v našej dedine

50 000 Ft

Nová Huta

spevácka skupina

Slovenský škovránok

50 000 Ft

Nová Huta

slovenský klub

Návšteva historických pamiatok

210 000 Ft

Združ.   Novohradsko-Hevešských Slovákov

regionálne združenie

Regionálny slovenský deň

270 000 Ft

Združ.   Novohradsko-Hevešských Slovákov

regionálne združenie

Stretnutie v Hronci

300 000 Ft

Gerendáš

slov. samospráva

Oberačkové pochodovanie

110 000 Ft

Poľný Berinčok

miestna org.

Kultúrny festival Slovákov

90 000 Ft

Poľný Berinčok

miestna org.

Prezentácia kultúrnych pamiatok

80 000 Ft

Org. slovenskej   mládeže v Maďarsku

celoštátna org.

Dolnozemský pohár a Slovenská mládežnícka akadémia

70 000 Ft

Pišpek

slov. samospráva

Slovenský škovránok

111 000 Ft

Alkár

slov. samospráva

Národnostný deň

140 000 Ft

Alkár

zákl. škola

Slovenský Advent, slov. Vianoce

90 000 Ft

Rétšág

slov. samospráva

X. Národnostný deň v Rétšágu

90 000 Ft

Rétšág

slov. samospráva

Stretnutie tanečníkov

50 000 Ft

Mlynky

zákl. škola

Slov. vzdelanie - Advent v Bratislave

158 000 Ft

Agárd

slov. samospráva

Družobné styky

240 000 Ft

Banka

slov. samospráva

Čepce

40 000 Ft

Banka

slov. samospráva

Nová choreografia

110 000 Ft

Bokor

slov. samospráva

Slovenský národnostný deň

80 000 Ft

Bokor

slov. samospráva

Bohoslužby a adventný program

30 000 Ft

Čív

slov. samospráva

Spoznávanie kultúrnych hodnôt

150 000 Ft

Združ. pilíšskych   Slovákov

regionálne združenie

Stretnutie

v Hronci

300 000 Ft

Santov

spevokol

Slovenský škovránok

50 800 Ft

Sl. samospráva   Kom.-Ostrihomskej župy

samospráva

Slovenský škovránok

300 000 Ft

Orosláň

pobočka

Stretnutie v Hronci

300 000 Ft

Šalgótarján

slov. samospráva

XII. Medzinárodné stretnutie netradičných hudobných   nástrojov

170 000 Ft

Šalgótarján

slov. samospráva

Slovenské a folkové dni

150 000 Ft

Sl. samospráva   Novohradskej župy

samospráva

Slovenský národnostný deň

270 000 Ft

Čabačud

spolok

Stretnutie v Hronci

300 000 Ft

Slovenský Komlóš

slov. organizácia

„Zachráňme si tradície“

170 000 Ft

Lucina

zákl. škola

Od makovej kukurice...

160 000 Ft

Kóšpallag

pobočka

Vianoce všetkých

140 000 Ft

Nová Huta

zákl. škola

Družobné styky (Tatry)

90 000 Ft

Pálháza

slov. samospráva

Slovenský škovránok

300 000 Ft

B. Čaba - Nadácia   za slov. kultúru

nadácia

Styky so zahraničnými slovenskými kolektívmi

240 000 Ft

Níža

zákl. škola

Slovenský Advent

50 000 Ft

Sudice

pobočka

Oslavy 20-ročného pávieho krúžku

70 000 Ft

Budapešť (Ozvena)

folklórny spolok

Cestovné na zahraničné koncerty

190 000 Ft

Budapešť (Ozvena)

folklórny spolok

Nákup nových rovnošiat

140 000 Ft

Kétšoproň

spolok

Slovenský škovránok

300 000 Ft

Vydavateľská činnosť

Žiadateľ

Právn. forma

Projekt

Suma

Ján Šutinský

fyzická osoba

Pitvarošské piesne

140 000 Ft

B. Čaba - Združenie   ochranárov mesta

združenie

Dedičstvo Ondreja L. Áchima

140 000 Ft

Tibor Molnár

fyzická osoba

Žiť či nežiť

90 000 Ft

Oldřich Kníchal

fyzická osoba

Hodina milosti

60 000 Ft

Santov

slov. samospráva

Santovský starý cintorín

190 000 Ft

Dr. László Kocsis

fyzická osoba

Santovský starý cintorín

90 000 Ft

Budapešť - Slov.   ev.

cirkevný zbor

Pamätnica peštianskych Slovákov

190 000 Ft

Budapešť - Slov.   ev.

cirkevný zbor

Pamätné tabule

90 000 Ft

Svrčkovci

ľudová hudba

Vydanie CD platne „A už máme 20“

240 000 Ft

Sl. samospráva   Novohradskej župy

samospráva

Novohradská slovenská fotoencyklopédia (J. Homoga)

220 000 Ft

Podpora štúdia / Hradenie školného

Žiadateľ

Právn. forma

Projekt

Suma

Orosláň

pobočka

Výchovno-vzdelávací seminár

190 000 Ft

Orosláň

pobočka

Doškoľovanie slov. pedagógov

140 000 Ft

Dunaeďház

materská škola

Hradenie školného pre 2 pedagógov

90 000 Ft

S. M. Zemenová

fyzická osoba

Hradenie školného

50 000 Ft

P. Számporová

fyzická osoba

Hradenie školného

50 000 Ft

T. Babinková   Sanislová

fyzická osoba

Hradenie školného

50 000 Ft

Senváclav

zákl. škola

Doškoľovanie slov. pedagógov

140 000 Ft

Peštiansky región

ZSM

Doškoľovanie, výmena skúseností

140 000 Ft