štv10222020

Posledná aktualizáciastr, 21 okt 2020 1pm

„Alföldi származású paraszt, tót gazda vagyok“

achimki1„Áchim L. András (1871-1911) az alföldi demokratikus agrármozgalmak meghatározó alakja, markáns politikai egyénisége volt, aki bátran képviselte a paraszti érdekeket. A magyar parlamentben a magyar ügyet szolgáló, de szlovák származású parasztpolitikus Áchim, aki elszánt küzdelmet folytatott a politikai szabadságjogokért, a Kárpát-medencében élő magyarok és nem magyarok egymásrautaltságának, összefogásának szorgalmazója volt és példája lehet…”

100. výročie úmrtia Ondreja L. Áchima

Oslavy na počesť Ondreja L. Áchima

Podujatia k 100. výročiu úmrtia O. L. Áchima

Sedliacky kráľ Čabanov Ondrej L. Áchim v literatúre

achimki2Áchim L. Andrásnak, a parasztpolitikusnak, Békéscsaba országgyűlési képviselőjének, az agrárszocialista mozgalmak vezetőjének születésének 140., és halálának 100. évéről, centenáriumáról emlékeztek meg Újkígyóson. Az emlékünnepség egy országos rendezvénysorozat része volt. A centenáriumi megemlékezés sorozat november elején Budapesten és Gödöllön indult, egy tudományos emléküléssel, amelyet az Áchim Emlékbizottság koordinált. A Gödöllői Szent István Egyetemen a hajdani Áchim L. András Népi Kollégium emlékére a Társadalompolitikai Karon Áchim domborművű képével ellátott emléktáblát avattak. A Magyar Mezőgazdasági Múzeumban a békéscsabai Mészáros Attila Áchim mellszobrát leplezték le. A szobrot a Magyar Tudományos Akadémia Agrártörténeti Bizottsága, az Országos Szlovák Önkormányzat és az Áchim Emlékbizottság állította. Az újkígyósi emlékülésen Áchim életének és halálának momentumait elevenítették fel. Áchim L. András 1871. március 15-én született Békéscsabán. A kibontakozó agrárszocialista mozgalmak vezéralakja. Lobbanékony természete közrejátszott személyes tragédiájában. 1911. május 15-én Bajcsy Zsilinszky Endre és testvére, Zsilinszky Gábor egy politikai vitát követően otthonában megtámadták és lelőtték.

(beol.hu)

Áchim L. András

A parasztvezér - Hegedűs Sándor írása

Száz éve lőtték le Áchim L. Andrást

Áchim L. András halála

achimki3Részlet Molnár M. Eszter Áchim kutató írásából: „Áchim L. András (1871-1911) az alföldi demokratikus agrármozgalmak meghatározó alakja, markáns politikai egyénisége volt, aki bátran képviselte a paraszti érdekeket. A magyar parlamentben a magyar ügyet szolgáló, de szlovák származású parasztpolitikus Áchim, aki elszánt küzdelmet folytatott a politikai szabadságjogokért, a Kárpát-medencében élő magyarok és nem magyarok egymásrautaltságának, összefogásának szorgalmazója volt és példája lehet. Mára már szállóigévé vált első képviselőházi felszólalása, amelyet 1905. május 11-én, a felirati javaslat tárgyalása során mondott: - Tény az, hogy ebben a hazában nem vagyunk mindnyájan magyar származású polgárok. Többnyelvű, többnemzetiségű polgárok lakjuk, szolgáljuk pénzzel és vérrel egyaránt ezt a hazát. Jómagam sem dicsekedhetem azzal, hogy magyar származású vagyok, mert mint több lap gúnyosan állítja, alföldi származású paraszt, tót gazda vagyok. Nem tagadom. Azonban tisztelt nemzetiségi barátaim, van nekem arra a jogra, amelyet követelnek önök és követelünk mindnyájan, egy csalhatatlan dogmám, mégpedig: az én elvem az, hogy ha én, mint idegen származású ember Franciaországban laknám, igyekezném a legelső francia hazafi lenni (élénk helyeslés balról és jobbról), ha Zsidóországban laknám, az első zsidó hazafi lennék. De mivel Magyarországon lakom, igyekszem a magyar hazafiak közt az elsők között lenni (általános élénk helyeslés).

achimki4Színes egyénisége, kiváló íráskészsége, szónoki képessége miatt országos hírnevet és emellett sok barátot szerzett. A kor legnagyobb költője, Ady Endre is barátai közé tartozott, egy alkalommal meglátogatta őt Csabán, vendégeskedett gerendási tanyáján, s ekkor járt a híres Fiume kávéházban is. Több szerző „új Dózsa”-ként emlegette Áchimot, Ady pedig parasztapollónak nevezte el. Hogy miért, azt talán Féja Géza 1945-ben írt befejezetlen esszéjéből olvashatjuk ki leginkább: „Férfiszépség volt, paraszti eszmény: izmos szálfaalakjával, nyílt, s gátakat nem ismerő beszédével, mindenki fölé emelkedő merészségével - a parasztság szépségeszményének megtestesítője és fojtott vágyainak valóra váltója. Amerre lépett, elragadtatástól vagy gyűlölettől égő tekintetek kísérték. Állást kellett foglalni mellette, vagy ellene. A nép adta neki rangját, a nép csinált önként „udvart” körülötte, rajongó hívei saját jószántukból szegődtek szolgálatába... Ha Áchim megmozdult, gyűlést tartott vagy választásra ment, parasztszekerek beláthatatlan tömege követte… Csaba utcáit is megdübörögtették ezek a szekerek, midőn választás volt… A politika, mint általában a kelet-európai lélekben, benne is vallássá nőtt, valószerű emberi megváltássá, az élet értelmévé, mindennapos áldozattá.”

Áchim L. András Centenárium tiszteletére rendezett országos programsorozat ünnepi záróülése

achimki52011. november 26-án, az újkígyósi városi könyvtárba az Áchim L. András Centenárium tiszteletére rendezett országos programsorozat ünnepi záróülésre került sor. A program: Elnöki megnyitó és előadás: Alföldi Számadás 2011. Jeles személyiségeinkben élő örökségünk. Előadó: Dr. Tóth Albert az Alföldkutatásért Alapítvány elnöke. Áchim a fiatalok szemében. Előadó: Hornokné Dr. Uhrin Erzsébet nyg. főiskolai tanár. Áchim példaképünk?! Előadó: Andó György néprajzkutató. Áchim kapcsolatai a folklórban. Előadó: Dr. Krupa András etnográfus. Áchim, mint képviselő. Előadó: Dr. Simon Mihály nyg. főjegyző. Áchim hatása a birtokos parasztságra. Előadó: Dr. Szabó Ferenc történész, nyg. múzeumigazgató. Áchim és a szlovákok 1945-től napjainkig. Előadó: Hrivnák Mihály publicista, Budapest, XII. kerület Szlovák Kisebbségi Önkormányzatának elnöke. Az Áchim-kutatás múltja, jelene és jövője. Előadó: Molnár M. Eszter Áchim kutató, publicista, az Áchim L. András Emlékbizottság elnöke, Budapest. Újkígyós paraszttársadalma Áchim politikai fellépése idején. Előadó: Harangozó Imre tanár, néprajzkutató, Újkígyós. Tótkomlósi emlékek Áchimról. Előadó: Szincsok György nyugalmazott tanár, helytörténész, Tótkomlós. Áchim emléktöredékek a csabai hagyományból. Előadó: Szász Ilona nyg. tanár, szerkesztő-író A fiatal Áchim és Gerendás. Patai János nyg. tanár, helytörténész, Gerendás. Emlékek az Áchim és Rajtár családról. Előadó: Nyáriné Szlávik Mária tanár, Medgyesegyháza Áchim temetése. Előadó: Hankó András helytörténész, Békéscsaba.

(Kígyósi Híradó)