uto10202020

Posledná aktualizáciapon, 19 okt 2020 10am

Tótkomlós - Ahol „nagy szám” a Luther utca 1.

totkom01Új, speciális szolgálati ággal bővült a Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat (TESZ) tevékenysége, elkészült a szenvedélybetegek nappali ellátásának helyet adó Luther Ház.Dél-Alföldi Regionális Operatív Program - „Tenni akarunk! - A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség a szenvedélybetegekért”

Luther Ház építése Tótkomlóson

A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség a Dél-Alföldi Regionális Operatív Program keretében nyert támogatás segítségével építette meg a Luther Házat, ezzel is bővítve az egyházközség szolgáltatásainak körét. A DAOP-4.1.3/A-11-2012-0020-as azonosító számú projekt keretében a beruházást az Európai Unió és Magyar Kormány 50 millió forinttal totkom02támogatta. A 2011-ben készített kérdőíves igényfelmérés azt mutatta, hogy a Tótkomlóson és a vonzáskörzetében lakók körében magas a szenvedélybetegséggel küzdők aránya, akikért tenni kell! E cél érdekében alakítottuk ki a Luther Házat, ahol szakszerűen tudunk foglalkozni a szenvedélybetegséggel küzdőkkel és érdemben tudunk hozzájárulni társadalmi integrációjukhoz. Az akadálymentesített, 174 m2 nettó alapterületű új épületben közösségi foglalkoztató, interjúszoba és vizesblokkok kerültek kialakításra. A ház műszaki átadására 2014. február 27-én került sor. A Luther Ház szervesen kapcsolódik az egyházi intézményeknek helyet adó épületekhez, így a szeretetszolgálat irodáihoz, az idősek nappali ellátását, étkeztetését biztosító műemlék épülethez és a már működő Napraforgó Házhoz. Utóbbi elsősorban kézműves- és klub-foglalkozásoknak ad otthont, így az inspiráló környezet már önmagában is képes hozzájárulni a szenvedélybetegek társadalmi felzárkóztatásához, melyet szakemberek segítségével fogunk ellenőrizni. A nappali ellátás három gondozási csoportban fog működni az ellátottak speciális igényeinek megfelelően, szenvedélybetegségük formáját figyelembe véve. Az új épület névleges kapacitása 15 fő és a beruházás eredményeként 3 új munkahely jön létre. A működéshez szükséges engedélyek beszerzését követően totkom032014 júniusától várjuk a szolgáltatásokat igénybe vevőket. A beruházásról, valamint a Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség meglévő és új szolgáltatásairól bővebben a http://totkomlos.lutheran.hu honlapon, a 68/460-820-as telefonszámon, vagy személyesen a Luther utca 1. szám alatt tudhatnak meg.

Új szolgáltatással bővült
a Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat

A Luther Ház megnyitóünnepsége előtt a szomszédos evangélikus templomban kétnyelvű hálaadó istentiszteletet tartottak. Karácsony óta ez volt az első templomi alkalma a totkom06gyülekezetnek, hiszen a téli istentiszteletek (húsvétig) az új kápolnában folynak. Az igehirdetés szolgálatát Lázár Zsolt esperes végezte Mt 7,12 alapján: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Prédikációjában a Nyugat-békési Egyházmegye lelkészi vezetője hangsúlyozta: mindenki kaphat egy második esélyt, még ha az életét meghatározta is valamilyen sorsdöntő tévedés, hiszen Isten megmutatta nekünk, hogy a mi bűnünk, a mi hibánk nem lehet nagyobb, mint az ő szeretete.

A reformátorról elnevezett utca első száma alatt található Luther Ház megnyitóünnepségén részt vevő vendégseregben a magyarországi, csehországi, szlovákiai és nadlaki evangélikus diakóniai szolgálatok képviselői mellett jelen voltak az engedélyeztetési procedúrában illetékes hatóságok képviselői is. Küldöttséggel képviseltette magát az ünnepi eseményen a Szerbiai Szlovák Evangélikus Egyház is.

A megnyitó után a fenntartó Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség agapéra hívta az ünneplő vendégeket és gyülekezetet. A finom ebéd után a kora délutáni órákban került sor a nemzetközi diakóniai konferencia szláv totkom05platform harmadik ülésére, melynek témacíme ezúttal így szólt: Szenvedélybetegek gondozása keresztyén környezetben. Előadást tartottak a diakóniai partnerszolgálatok képviselői, közöttük a nagyszombati egyetem szociális tanszékének professzora prof. Ing. Libuša Radková, PhD. A konferencia előadói szinte egyöntetűen hangsúlyozták, hogy a szenvedélybetegség gyógyítható. Ennek hogyanjára ugyan sokféle recept létezik, ám csak egyetlen olyan modell bizonyult működőképesnek, amely az első gyógyulás utáni visszaesést is képes megakadályozni: ha Jézushoz vezetjük az embert. Megtérése után az ilyen ember elhívatott és szabadult keresztyénként éli tovább az életét, többnyire valamelyik befogadó, élő gyülekezeti közösségben.

totkom04A tótkomlósi Insula Lutherana (Luther udvar) szinte teljesen beépült. Az új, százhetvennégy négyzetméter alapterületű Luther Házon kívül a telken található egy lelkészlakás, a kézműves- és klubfoglalkozásoknak otthont adó úgynevezett Napraforgó Ház és a régi Koppány-parókia. Ez utóbbiban a TESZ alapszolgáltatása működik, ezért szükséges volt az épület-elnevezéseket pontosítani. Néhai Koppány János lelkész szolgálatára való tisztelettel, a régi Koppány-parókiát - a jobb helyi tájékozódás reményében - az ünneppel egy időben Koppány János Háznak nevezték el.

Az akadálymentesített Luther Ház előreláthatóan május elején kezdheti meg - reménység szerint áldásos - működését. Egyelőre tizenöt szenvedélybeteg nappali ellátását tervezik, mégpedig három gondozási csoportban, figyelemmel az ellátottak speciális igényeire, szenvedélybetegségük jellegére.

Szpisák Attila
Veres-Ravai Csaba Endre felvételei
(Evangélikus Élet)totkom08