str11252020

Posledná aktualizáciasob, 21 nov 2020 10am

Népszámlálás 2011 - Nemzetisége: szlovák - Anyanyelve: szlovák

altA magyarországi szlovákság jövője érdekében nyilvánítsuk ki nemzetiségi hovatartozásunkat!

Bizonyítsuk be, hogy létezünk! Merjük vállalni szlovák mivoltunkat, ne tagadjuk meg szlovák gyökereinket!

A tízévente lebonyolításra kerülő, mindannyiunkat érintő legátfogóbb statisztikai adatfelvétel, a népszámlálás eredményeiből hazánk lakosságáról egyebek mellett azt is megtudjuk, mennyien tartoznak egy adott nemzetiséghez.

Ez az országos ügy a magyarországi szlovákok számára is rendkívül fontos. Akár akarjuk, akár nem, a szlovák nemzetiséghez tartozó, szlovák anyanyelvű lakosok lélekszámáról szóló statisztikai adatok komoly szerepet fognak játszani a kisebbségi jogok mértékének megállapításában, szlovák önkormányzataink és civil szervezeteink társadalmi súlyának megítélésében, valamint abban is, hogy a hazai kisebbségek kulturális és egyéb tevékenységeire szolgáló állami támogatások elosztásakor nemzetiségünk mekkora részre lesz jogosult. Közösségünk egész további sorsa tehát nagy mértékben éppen attól függhet, hogy ragaszkodunk-e gyökereinkhez, merjük-e a népszámlálás során is vállalni, hogy szlovákok vagyunk, kinyilvánítjuk-e nemzetiségi hovatartozásunkat, hogy saját magunknak és a minket körülvevő világnak bebizonyítjuk-e: nemcsak múltunk és jelenünk, de jövőnk is van.
A népszámlálást a Központi Statisztikai Hivatal 2011. október 1. és 31. között hajtja végre. Az első két hétben a magyarországi népszámlálások során első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a megkérdezettek a kérdőíveket elektronikus úton töltsék ki. A népszámlálással kapcsolatos részletes tájékoztatást az érdeklődők a nepszamlalas11.hu internetes oldalon találják. A népszámlálás nem jár semmi kockázattal, az adatfelvétel névtelenül történik, senkinek sincs joga, sem lehetősége ellenőrizni, ki milyen válaszokat adott a kérdőívekben szereplő kérdésekre. Mindenki szabadon és félelem nélkül nyilváníthatja ki hovatartozását.
A nemzetiségre, az anyanyelvre és a családi, baráti közösségben általában használt nyelvre vonatkozó bizalmas, úgynevezett szenzitív, azaz érzékeny kérdések a személyi kérdőív utolsó, 8. oldalán találhatók: V. Nemzetiség, nyelvi kötődés, vallás (34-től a 37. pontig). Ezekre a kérdésekre a válaszadás ugyan önkéntes, nem kötelező, de nekünk, szlovákoknak természetes kell, hogy legyen, hogy a szlovák nemzetiség és a szlovák anyanyelv választ adjuk. Tekintsük ezt jó alkalomnak arra, hogy ezúton is kifejezzük akaratunkat, felelősségünket nemzetiségünk jövője iránt, azt az elkötelezettségünket, hogy továbbra is magyarországi szlovákként kívánunk élni!

Tiszteli szlovák gyökereit, büszke a szlovák elődeink által évszázadok alatt létrehozott értékekre? Akar még a saját településén és Magyarországon szlovák szót hallani? Akar még örülni szlovák dalainknak, táncainknak? Akarja, hogy templomainkban szlovák imádságok is szóljanak? Ha IGEN, vallja magát szlováknak a népszámláláson! Saját jövőnk rajtunk múlik. Mindenki számít!

Magyarországi Szlovákok Szövetsége

Vállaljuk önmagunkat, nemzetiségünket, anyanyelvünket, gyökereinket!alt