str12022020

Posledná aktualizáciasob, 21 nov 2020 10am

Nemzetiségi szervezetek és önkormányzatok

ujkisin1Az aktuális jogszabályi változásokrólA nemzetiségi törvény, a civil törvény, a köznevelési törvény, valamint az államháztartási jogszabályok rendelkezéseirőlTájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhezKiadó: Magyarországi Németek Országos ÖnkormányzataLetöltés: PDF

 Támogató: A Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériuma

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek működéséhez

Letöltés: PDF

T A R T A L O M

A nemzetiségi törvény főbb rendelkezései

1. Alapvető jogok

2. A nemzetiségi törvény nemzetiségi önkormányzati képviselőket
és a
nemzetiségi önkormányzat feladat-és hatáskörét érintő rendelkezései

3. Egyetértési jogok

4. A nemzetiségi önkormányzat működése

5. A bizottságok létrehozására és működésére vonatkozó szabályok a 2014. évi
általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzése napjáig

6. A bizottságok létrehozására és működésére vonatkozó szabályok a 2014. évi
általános nemzetiségi önkormányzati választások kitűzése napjától

7. Választási szabályok

A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának új szabályai

1. Nemzetiségi önkormányzatok jogállása

2. Költségvetés tervezésének új jogszabályi környezete

3. Költségvetés végrehajtása, gazdálkodás, kötelezettségvállalás

4. A reprezentáció 2012. évi elszámolásáról

5. Helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetési támogatásáról

6. A likviditáskezelésről

7. A vállalkozási tevékenységről

8. Költségvetési beszámolás, adatszolgáltatási kötelezettség

9. Ellenőrzés

10. Együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény főbb rendelkezései

I. Az egyesülési jog alapján létrejött szervezet

II. A Civil szervezetek nyilvántartása

III. A közhasznú szervezet működésével kapcsolatos különös szabályok

IV. A civil törvény változásának gazdasági vonatkozásai

A nemzetiségek közoktatásával, köznevelésével kapcsolatos jogszabályváltozásokról

Mellékletek

1. Jogszabálymutató és rövidítések jegyzéke

2. Költségvetési határozat mellékleteinek tartalma

3. Együttműködési megállapodás minta

Forrás: (ldu.hu)

Letöltés: PDF
www.oslovma.hu/XXX/UjKisInf.pdf
2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
A törvény záró rendelkezései, illetve teljes szövege innen letölthető:
http://www.oslovma.hu/XXX/NemzTv11.pdf

 ujkisin2ujkisin3ujkisin4