XX. prehliadka Deti deťom v Slovenskom Komlóši

detidet1Svedectvá detskej dramatickej tvorivosti v Osvetovom stredisku J. G. Tajovského.Súťažili slovenské školské divadelné súbory z Budapešti, Nového Mesta pod Šiatrom, Sarvaša a Komlóša, predstavili sa aj účastníci letných tvorivých dielní vrátane Čabanov a Nadlačanov.Od menších až po stredoškolákov

Svedectvá detskej dramatickej tvorivosti

Dosky javiska sa už po dvadsiaty krát zaplnili deťmi od tých menších až po stredoškolákov, aby sa podelili s kamarátmi, rodičmi, divákmi a vedúcimi školských dramatických súborov o svoje detské divadelné stvárnenie tém veselých i smutných. Organizátorom podujatia je Divadlo Vertigo pri Celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku. V Osvetovom stredisku Jozefa Gregora Tajovského v Slovenskom Komlóši sa 11. mája 2013 konala divadelná prehliadka slovenských školských divadelných detidet2súborov Deti deťom. Súťažného dopoludnia sa zúčastnili žiaci z budapeštianskej slovenskej základnej školy a gymnázia, z Maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom, zo slovenskej základnej školy v Sarvaši a z domácej školy v Slovenskom Komlóši. V súťažnej časti porota - zložená z hostí zo Slovenska: metodičky detského divadla Elenky Bakošovej, pedagóga a hudobného skladateľa prof. Bela Felixa, vedúceho detského divadelného súboru Ochotníček v Púchove Petra Hudáka zoradila výkony detí a ich režisérov podľa rokmi overených kritérií. Poslucháč réžie v Brne Jána Tomandl bol štvrtým zahraničným odborníkom, ktorý však nezasadol v porote, ale na stoličku režiséra jedného z letných táborových predstavení.
Hlavnú cenu získali domáci: žiaci komlóšskej slovenskej základnej školy za hru Kremnické tekvice. Ocenenie získali aj obidve predstavenia detí zo slovenskej základnej školy v Sarvaši: Starý artista a Ahoj, tu som... Aj divadelné predstavenie Rozprávka o krajine rozprávkovo v podaní žiakov z Nového Mesta pod Šiatrom zaujalo porotu spracovaním scenára - zaujímavo prepojenou kombináciou dvoch klasických rozprávok. Táto škola priniesla ešte jedno predstavenie: klasickú rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. Budapeštianske predstavenie Sny zo skrinky si vyslúžilo Cenu za divadelné spracovanie autorskej predlohy.

detidet3
Po prestávke nasledovali tri predstavenia z letných tvorivých dielní, ktoré tiež organizuje Divadlo Vertigo pod vedením Danky Onodiovej, ktorá bola aj hlavnou organizátorkou komlóšskej prehliadky Deti deťom. Počas minuloročných prázdnin sa deti z divadelných súborov pri spomenutých školách stretli na Slovensku v Bystrej. Tentokrát sa k žiakom slovenských škôl v Maďarsku pridali aj žiaci zo slovenskej sekcie Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku. Zahrali si v Slovenskom Komlóši v nesúťažnej hre Hrachovka. Vo Sv. Jure v Agapé sa konalo sústredenie pre stredoškolákov, ktorého sa zúčastnili aj študenti zo Slovenskej školy a gymnázia v Békešskej Čabe. Počas týždňového pobytu nacvičili účastníci letných sústredení tri nesúťažné divadelné predstavenia pod vedením lektorov - porotcov súťaže. Všetky tri predstavenia mali nielen zaujímavý titul (Hrachovka, Princeznička, Ezopove bájky), ale ako obyčajne prekvapili, zaujali divákov a motivovali divadelníkov.

O tom, že predstavenia boli naozaj skvelé, svedčil potlesk dospelých, ale aj tých najmenších divákov. Viac ako slová povedia fotografie. A ak máte pocit, že toto podujatie je zaujímavé, stretneme sa o rok na dvadsiatom prvom ročníku divadelnej prehliadky Deti deťom. Tešíme sa na nové zaujímavé predstavenia malých a možno aj budúcich veľkých hercov.

Text a foto: Erika Fajnorová

detidet4