03. 04. 2020. 13:06

PostHeaderIcon Archív

PostHeaderIcon Naše gazdinky s prvou dámou SR na veľvyslanectve


Zväz Slovákov v Maďarsku a Veľvyslanectvo SR v Budapešti usporiadali 21. apríla 2012 v rezidencii veľvyslanectva v poradí 13. stretnutie žien Slovenská gazdinka - alebo stretnutie Sloveniek so Slovenkou, spojené s výstavou tradičných koláčov, kultúrnym programom a diskusným fórom.

Čítať ďalej...

 

PostHeaderIcon Celoštátna súťaž ZSM Slovenský škovránok 2012

Zväz Slovákov v Maďarsku vyhlasuje celoštátnu súťaž o zlatého, strieborného a bronzového škovránka Kategórie Podmienky súťaže pre spevácke a folklórne skupiny Prihláška na regionálne kolá, ktoré sa uskutočnia v Kétšoproni, Pálháze a Tatabányi-Bánhide 

Čítať ďalej...

 

PostHeaderIcon Školenie novohradských slovenčinárov v Gbelciach

 

Slovenská samospráva Novohradskej župy a Župná knižnica a Osvetový ústav Bálinta Balassiho v Šalgótarjáne usporiadali odborné školenie učiteľov slovenčiny z Novohradskej župy. Novohradskí slovenčinári zavítali do obce Gbelce (neďaleko Štúrova) hlavne preto, aby navštívili hodiny slovenčiny a zamestnania v škôlke.

Čítať ďalej...

 

PostHeaderIcon Odišiel hľadač nekonečna, maliar Ján Mušto


30. marca 2012 po ťažkej chorobe vo veku 78 rokov zomrel akademický maliar a pedagóg slovensko-maďarského pôvodu JÁN MUŠTO. - „Na jeho grafikách ľudia stavajú mosty zo svojho živého tela, aby ich spájalo, čo ich doteraz rozdeľovalo. V Muštových dielach ľudia objavujú pramene živej vody...“ 

Čítať ďalej...

 

PostHeaderIcon Zväz sa chystá na voľby v duchu spolupráce

Členovia Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku sa stretli 23. januára v Slovenskom inštitúte Budapešť, aby prerokovali modifikáciu stanov v záujme získania štatútu verejnoprospešnej organizácie a efektívnejšieho fungovania, modifikáciu sídla, novelu organizačného poriadku, referát o činnosti ZSM za rok 2009 a rozpočet na rok 2010.

Čítať ďalej...