http://www.onkornet.hu/csovar

Obec Čuvár sa nachádza na 20 kilometrov od Vacova vedľa dediny Jača. Osadu obkľučujú lesy, leží vo veľmi krásnom prostredí. V chotári dediny sa nachádza veľmi obľúbené výletové miesto, pozostatky hradu. tieto ruiny sa nachádzajú na 310 m vysokom kopci, odkiaľ pred nami sa objaví krajina ako mapa. Hrad dostala do daru rodina Cső od kráľa Mateja za svoje vernú službu. Ruiny sú prístupné aj autom.

Počet dnešného obyvateľstva Čúváru je 710 osôb, tento počet už viac rokov je nemenný. Svoj chlieb väčšinou si nájdu v rôznych podnikoch vo Vacove. Niekoľkí však si nájdu prácu aj doma u podnikateľov. Poľnohospodárstvom sa zaoberajú skôr len starší ľudia, ktorí nevyrábajú pre trh, len pre svoju domácnosť.

Obec je dobre vybavená verejnými službami. V nedávnej minulosti bol odovzdaný plynovod, obyvateľstvo dediny má k dispozícii počet telefónových liniek, ktorý uspokojí jednu tretinu tu bývajúcich. Viac než desať rokov funguje v celej dedine zásobovanie vodou.

V roku 1997 bol dostavaný komplex budov, kde je umiestnený nižší stupeň základnej školy, materská škola a Obecný úrad. Okrem toho v tejto budove sa nachádza aj telocvičňa obce.

Ubytovanie poskytujú v obci aj pri súkromných domoch.

V miestnej materskej a základnej škole prebieha vyučovanie slovenského jazyka. Knižnica je dobre zásobovaná so slovenskými knihami.

Spevokol dediny sa dáva dohromady len príležitostne, v peknom kroji, aby pestoval a zachovával pekné čúvárske slovenské piesne a pestoval zvyky národnosti.

Adresa Obecného úradu je: 2615 Čuvár, ul. Mikszáth, č. 3/A, Tel.: 06-27-340-034.