Alexander Kormoš pozná pravdu a krásu

Jeden z najväčších slovenských básnikov v Maďarsku Alexander Kormoš sa 10. apríla dožil okrúhleho životného jubilea. Narodil sa pred 70. rokmi v podpilíšskom Santove, kde mu v deň jeho narodenín pripravili miestni obyvatelia pekný program.

Čítať ďalej...


Písmo bez písma - Z básni Alexandra Kormoša

Nemé slová, čiže slovenská národnosť bez slovenského jazyka, avšak s jalovými inštitúciami, keďže zradcovia potrebujú mať pracovisko a vláda potrebuje politiku výkladovej skrine, kdežto národnosť by potrebovala slovenské školy.

Čítať ďalej...


Spievanky, spievanky, prečo vymierate?

O ľudových piesňach - O čom svedčia piesne našich Slovákov?

„Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali?

Či ste z neba spadli, či ste v háji rástli?

Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,

ale nás mládenci a dievčence našli.“

Čítať ďalej...


Blahoželanie k sedemdesiatinám Zoltána B. Valkána

Jeden z najvýznamnejších slovenských spisovateľov v Maďarsku Zoltán Bárkányi Valkán oslávil 12. februára 2011 významné životné jubileum - sedemdesiate narodeniny. Z jeho diel vyžaruje láska k rodnému kraju, Kestúcu, k jeho rodným.

Čítať ďalej...


Prezentácia knižky G. Papučka v Bratislave

Najnovšia publikácia Gregora Papučka Úsmevné epitafy na (večný) odpočinok vyšla v slovenskom vydavateľstve Post Skriptum, s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V decembri ju prezentovali v kníhkupectve Panta Rhei v Bratislave, vrátane Pavla Stana, konateľa spoločnosti PostScriptum, s.r.o.

Čítať ďalej...


Básne Stanislava Brtoša o láske a viere

Básne Stanislava Brtoša hovoria aj o úprimnej modlitbe, ktorá je najspoľahlivejším nástrojom každodenného dialógu medzi nebom a zemou.

Čítať ďalej...


Z najnovšej tvorby Zoltána B. Valkána: Zámelky

Je všedný deň neskorého leta. Dedina unavená nedávnymi horúčavami a búrkami sa celá ponorila do ticha, akoby vymrela. Iba príjemný sýty zvuk úderov pamätného zvona z kostolnej veže, neklamný to znak pulzujúceho života, po dlhé roky o tomto čase dáva na známosť celému okoliu: je poludnie, nastal čas obeda.

Čítať ďalej...


Z najnovšej tvorby Zoltána B. Valkána: Zakáľačka

Jozef Pokorád, pomenší, no zavalitý strojný inžinier so širokou, oválnou tvárou, sa nevdojak znepokojil, keď pri dverách zazvonil poštár. Doporučený list. Od koho? Náhle pocítil ako mu po tvári prebehli záchvevy ľahkého vzrušenia.

Čítať ďalej...


M. Ferko a Senváclav - Súčasť literárnej histórie Pilíša

Významný slovenský spisovateľ Milan Ferko sa pred necelým rokom dožil 80 rokov. Pri tejto príležitosti vyšlo bibliofilské vydanie knihy Hľadanie raja.

Čítať ďalej...


Zoltán B. Valkán: Smútočné pásky

Ostrý zvuk zvončeka sa rozľahol po celom byte v paneláku na okraji mesta. Žena dobre vedela, že o tomto čase to môže byť iba poštár. Nesklamalo ju ani tušenie, že jej doručí list s dôležitou správou. Čakala výsledky zdravotnej prehliadky, ktorú jej ani nie tak dávno urobil odborný lekár.

Čítať ďalej...


Úsmevné epitafy Gregora Papučka knižne

Prečo by sme nemohli nielen ten náš všakový živôtik, ale aj svoju (individuálnu či kolektívnu) smrť brať trochu menej vážne. Mottom novej knižky Gregora Papučka Úsmevné epitafy by mohol byť aj známy zvrat režisérov veľkých dramatických diel: „Viac života do toho umierania!“

Čítať ďalej...


Poézia s hudbou - A. Kormoš v Slovenskom Komlóši

Hosťom Literárnej kaviarne evanjelického zboru v Slovenskom Komlóši bol slovenský básnik z Pilíšskeho Santova Alexander Kormoš.

Čítať ďalej...


Verše Andreja Sitnianskeho Pilíš a Santov

Tam „f tom Pilíši Santofském” / kde sedí básnik - diadém,

a píše trpké prímery, / tak pravdivé, až neverím...

že Topoľ mohli takto sťať, / že môžu slová ubúdať...

zanikať v zmätku pamäte... / Čo všetko hore neviete.

Čítať ďalej...


Rudo Fraňo o Jurovi Jánošíkovi

Rudo Fraňo píše dojímavo a so zápalom. Jeho pomocou môžeme nazrieť

do doteraz neznámych hĺbok našich dejín. Ťažko ho niekam zaradiť...

Čítať ďalej...


Zoltán B. Valkán: Príhody všedných dní - Tučko

Pri vchode do vilky v zelenej štvrti mestečka na malom šamerlíku mlčky sedel tučnučký chlapček. Čakal. Uprene pozoroval bránku, kedy zavŕzga a kedy sa v nej objaví otec so svojou novou družkou. Konečne!

Čítať ďalej...


Zoltán B. Valkán: Dve smeny

Noc pomaly vyprchávala a dôstojne odovzdávala svoje miesto blížiacemu

sa ránu. Pred oknom sa na úsvite mihli prvé lastovičky a všade navôkol

sa začali čoraz hlasnejšie ozývať zvuky prebúdzajúceho sa mesta...

Čítať ďalej...


Michal Kormoš: Kolek ide nakladať

Zvečerievalo sa. Stabil už našiel nakladačov na rannú smenu. Jeden robotník

- na klenbu pece - však ešte chýbal. Stabil myslel na Koleka, ktorý až dovtedy,

kým to nezunoval, bol tiež stabilom u jedného zámožného majiteľa pece v obci.

Čítať ďalej...


Pilíšska jeseň - Verše G. Papučka (S fotografiami I. Fuhla)

V našich horách sa rozplakala jeseň. / Kalné potôčky blúdia po výmoľoch...

Len jeseň nášmu vzorcu vyhovie, keď všetko slabne, svoju farbu mení...

Čítať ďalej...


Michal Kormoš: Tóno a psi (Maťkovi a Bencemu)

Tóno, slovenský invalidný dôchodca so šikmým čelom, sa veru nebál psov. Ak ho na ceste, mierne stúpajúcej do hornej krčmy, napadol s podlým zámerom nejaký ten hnus, bránil sa mu otrčenou drevenou nohou. Uhryznutie ho nebolelo...

Čítať ďalej...


Slovenská scénka z filmu Bélu Tarra Majstrove harmónie

Dielo režiséra Bélu Tarra Majstrove harmónie (Werckmeister harmóniák) sa zrodilo na základe románu Lászlóa Krasznahorkaiho Melanchólia odporu.

Čítať ďalej...

Podkategórie

Doplnkové informácie