Pilis-Szlovák

„Normálne“ vydanie uvedenej knihy, ktorá je charakteristická predovšetkým autobiografickým obsahom, predstavili až nedávno na podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. O knihe a autorovi prehovorili rektor tejto školy prof. JUDr. Ján SVÁK, Csc., spisovateľ a publicista Stanislav Háber, ako aj „mecenáš“ Jozef Markulják. Pôvodca tejto akcie - spisovateľ Milan Ferko - sa pre chorobu nemohol zúčastniť na prezentácii svojej knihy.

Autor nie je našim čitateľom pod Pilíšom neznámy. Senváclavčan Rudo Fraňo už takmer päť rokov popularizuje jeho dielo. Preložil do maďarčiny a vydal jeho romány: Jánošík, Matúš Čák Trenčiansky, Krádež svätoštefanskej koruny a Kráľovské vraždy. Pritom toto nie je jediná súvislosť so Slovákmi v Maďarsku. Príbehy z uvedených kníh sa odohrávajú v našom Pilíši. Či už je to priamo Senváclav (Pilisszentlászló) v Matúšovi Čákovi, alebo Vyšehrad (Visegrád) v Krádeži svätoštefanskej koruny, alebo príbeh o Feliciánovi Zachovi. Môžeme bez prikrášlenia tvrdiť, že časť tvorby Milana Ferka sa stáva súčasťou literárnej histórie „slovenského“ Pilíša.

A práve z uvedenej súvislosti sa rodí myšlienka (v hlave Ruda Fraňa - poznámka autora článku) „zabudovať“ tvorbu Milana Ferka a sprostredkovateľskú misiu Ruda Fraňa do činnosti pripravovaného Slovenského domu v Senváclave. Milan Ferko je známy dôslednosťou štúdia faktov a doby, o ktorej sa chystal písať. V jeho osobnom archíve sú desiatky, často až stovky publikácií a článkov týkajúcich sa konkrétnej témy. Napríklad k šesťdesiatke Ruda Fraňa mu podaroval súbor príspevkov, ktoré spracúvajú tému Jánošíka v ľudovej tvorbe. Výber z týchto podkladových materiálov, ale aj samotné „pilíšske“ vydania jeho kníh, ako aj dokumentácia zo sprievodných akcií by sa stali trvalou súčasťou obecného, nielen slovenského, života v Senváclave.

Milan Ferko si váži miesto Ruda Fraňa pri sprístupňovaní jeho diela v maďarskom jazyku. Pri listovaní Hľadania raja uvidíte na strane 420 fotografiu s textom „S publicistom Jozefom Schwarzom a spisovateľom Rudolfom Fraňom krstíme jánošíkovskými „dukátmi“ maďarský preklad románu Jánošík“. V bibliografii na konci knihy sú uvedené aj „fraňovské“ vydania. Aj Pilíšania si vážia svoje zviditeľnenie v jeho románoch a pokúsia sa prejaviť svoju vďačnosť realizáciou spomenutého návrhu.

Jozef Schwarz

http://www.luno.hu/content/view/5796/97

http://www.luno.hu/content/view/4105/56

http://www.luno.hu/content/view/7006/56

http://www.luno.hu/index.php?option=content&task=view&id=3662

http://www.luno.hu//index.php?option=content&task=view&id=3530

Doplnkové informácie