Pilis-Szlovák

 PilHymna

  

Pilíšska hymna*

Preleť, sokol, horu krížom,

pekný chotár pod Pilíšom / chváľ, chváľ, chváľ!

Vykúpeš sa v divej kráse / skál, skál, skál.

 

Refrén:

V tých pilíšskych dúbravách

láskajú nás bujné koruny.

Tisíce krás, nebo na zemi!

  

Nehučí tu šíre more,

len nás často v hustej hore

vetrík vyruší,

keď nám Pilíš, les praveký

šepká do duší.

 

Refrén:

V tých pilíšskych dúbravách

láskajú nás bujné koruny.

Tisíce krás, nebo na zemi!

  

* Jedným z dvojice autorov tejto hymny je Slovák, niekdajší vynikajúci pilíšsky (mlynský) rechtor, Jozef Gajan. Hudbu a text zložil spolu so svojím maďarským kolegom cestou do zahraničia, preto bol text pôvodne maďarský. Do slovenčiny ho preložil Gregor Papuček. Preklad sa medzi pilíšskymi Slovákmi začal šíriť r. 1993, keď vyšiel v novom katolíckom spevníku Aleluja.

Doplnkové informácie