Pilis-Szlovák

Prezentácia knihy Zoltána B. Valkána v Kestúci

Dňa 26. októbra zavítal medzi nás do Kestúca náš rodák, bývalý dlhoročný redaktor Ľudových novín Zoltán Bárkányi Valkán, aby v rámci stretnutia s čitateľmi predstavil antológiu pilíšskych slovenských autorov Pod Pilíšom - tam je náš svet

a svoju tretiu zbierku drobných próz a literárnych reportáží Vianoce tetky Karovej.


O pesimistickom optimizme S pilíšskou antológiou v Békešskej Čabe

Na otázku, kedy si budeme môcť prečítať veselšie diela našich autorov, odznela básnická otázka: či samotné písanie, samotná tvorba pri znalosti súčasného stavu asimilácie Slovákov v Maďarsku nie je prejavom určitého optimizmu?


Táto pekná knižka dáva nádej... Pilíšska antológia v Bratislave

Slovenská literatúra v Maďarsku má svojich početných priaznivcov aj na Slovensku. Presvedčiť sa o tom mohli aj účastníci prezentácie literárnej antológie pilíšskych slovenských autorov Pod Pilíšom - tam je náš svet v Bratislave.

Doplnkové informácie