Pilis-Szlovák

Huť a chuť - Chutný slovenský život v Maďarsku

Stretnutie pilíšskych slovenských osád Slovenský život v Maďarsku má rozličné farby, tóny, vône a chute. Jeho vyznenie nie je vždy veselé či lahodné, pripletie sa aj blen, faloš, disharmónia a ľahostajnosť. Ale sú miesta, ktoré príroda obdarí nevídanou krásou a krajinka pod Pilíšom je toho absolútnym dôkazom. Fotogaléria

Výmena obyvateľstva v Kestúci v rokoch 1946-48

„Výmena obyvateľstva je vtedy opodstatnená, keď v niektorých oblastiach etnografické hranice fyzicky nemožno určiť, avšak pre vyostrenie sa protikladov historický stav alebo status quo je nemožné udržať.“ (Historik, filozof István Bibó)

Slováci sú autochtóni Plešských hôr

Slovákov žijúcich na území dnešného Maďarska je zvykom nazývať dolnozemskými Slovákmi, ktorí sa sem prisťahovali odkiaľsi zvonku. Tu im vraj vytvorili dobré životné podmienky na miestach, kde pred tureckou okupáciou žili Maďari, a preto z akejsi „vďaky“ by sa skôr či neskôr, ale celkom iste mali pomaďarčiť.


V Budapešti sa konalo VZ SZSZ

Mimoriadne valné zhromaždenie občianskeho združenia Svetové združenie Slovákov v zahraničí sa konalo 15. októbra na pôde sídla CSS v Budapešti.


 

Sčítanie obyvateľstva 2011Výzva ZSM

Zväz Slovákov v Maďarsku zverejnil výzvu k októbrovému sčítaniu obyvateľstva. Potvrdenie národnej príslušnosti podľa zväzu zohrá dôležitú úlohu pri určovaní rozsahu menšinových práv Slovákov v Maďarsku. „Národnosť: slovenská - Materinský jazyk: slovenský. Potvrďme, že sme! Nehanbime sa priznať, že sme Slováci! Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!“ - Stiahnite si / PDF / Letöltés: po slovensky  magyarul

Doplnkové informácie