Pilis-Szlovák

O udalosti informoval predseda CSS Ján Fuzik. Valné zhromaždenie zvolal predseda SZSZ Vladimír Skalský na základe rozhodnutia Generálnej rady z 25. októbra 2010. Podľa pôvodného programu mali delegáti zhromaždenia rokovať o návrhu novelizácii Stanov SZSZ a o vylúčení niektorých členov združenia. Tí však odstúpili sami. SZSZ vzniklo v roku 2002. Jeho členmi sú slovenské spolky pôsobiace v 23 krajinách sveta, ale aj osobnosti slovenskej diaspóry. SZSZ sa v roku 2004 stalo členom európskej organizácie „Európania vo svete” (ETTW). Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sa 12. septembra dištancoval od aktivít predsedu SZSZ Vladimíra Skalského, ktorý zvolal mimoriadne valné zhromaždenie do Budapešti. „Hlavným bodom programu je exemplárne potrestanie tých Slovákov žijúcich v zahraničí, prevažne zo západnej Európy, ktorí upozorňovali na netransparentné financovanie SZSZ a s tým spojené nekalé praktiky predsedu občianskeho združenia od roku 2006. Skalský si navyše za miesto potrestania svojich kritikov z radov zahraničných Slovákov vybral symbolicky Budapešť, o národnostnej politike ktorej sa v minulosti verejne vyjadril, že je voči slovenskej menšine žijúcej v Maďarsku ukážková,” uvádzalo sa v stanovisku ÚSŽZ, ktoré zverejnili v septembri.

(tasr)
 


 

V Budapešti chce V. Skalský potrestať Slovákov,

ktorí na jeho nedostatky vo vyúčtovaniach dotácií upozornili

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa dištancuje od posledných aktivít predsedu občianskeho združenia s názvom Svetové združenie Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského, ktorý zvoláva na 15. októbra mimoriadne VZ do Budapešti.
Hlavným bodom programu je exemplárne potrestanie tých Slovákov žijúcich v zahraničí, prevažne zo západnej Európy, ktorí upozorňovali na netransparentné financovanie SZSZ a s tým spojené nekalé praktiky predsedu občianskeho združenia od roku 2006, čo naznačili nielen správy finančnej kontroly Úradu vlády SR č. 3/2009 a 3/2011, ale definitívne potvrdila aj správa tejto kontroly č. 5/2011.

V. Skalský si navyše za miesto potrestania svojich kritikov z radov zahraničných Slovákov vybral symbolicky Budapešť, o národnostnej politike ktorej sa v minulosti verejne vyjadril, že je voči slovenskej menšine žijúcej v Maďarsku ukážková, čím pobúril celé slovenské zahraničie a najmä Slovákov žijúcich v Maďarsku. Pomocnú ruku pri konečnom zúčtovaní s vnútornou opozíciou v SZSZ mu podal paradoxne predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, ktorému za služby Maďarskej republike udelili vysoké štátne vyznamenanie Rad dôstojníckeho kríža Maďarskej republiky.

Predseda ÚSŽZ Milan Vetrák považuje za absurdné vylučovať z občianskeho združenia osoby, ktoré už nie sú jeho členmi, keďže z neho na protest voči nedemokratickým praktikám V. Skalského sami iniciatívne vystúpili. Predseda tohto občianskeho združenia na likvidáciu svojich kritikov navyše žiadal aj financie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ÚSŽZ, medzirezortná dotačná komisia ako poradný orgán predsedu ÚSŽZ však odmietla požadovaných 17 600 eur na takéto aktivity schváliť. M. Vetrák sa v tejto súvislosti nazdáva, že posledné aktivity V. Skalského poukazujú na jeho skreslené predstavy o tom, aké aktivity by mali byť hradené z daní slovenských daňových poplatníkov.

(uszz.sk)

Štátna podpora Slovenskej republiky Slovákom žijúcim v zahraničí s akcentom na súčasný stav a problémy pri poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) boli kľúčovou témou tlačovej konferencie, na ktorej predseda ÚSŽZ Milan Vetrák oboznámil v utorok 13. septembra 2011 zástupcov médií okrem aktivít úradu v spomínanej oblasti aj s výsledkami finančnej kontroly, ktorú na ÚSŽZ vykonal Odbor kontroly sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR:

http://www.uszz.sk/index.php?ID=1715&l=sk

Občianske združenie s názvom Svetové združenie Slovákov v zahraničí má vážne problémy s vyúčtovaním dotácií. Úrad odstupuje od zmluvy o spolupráci:

http://www.uszz.sk/index.php?ID=1713&l=sk

Doplnkové informácie