Pilis-Szlovák

Alexander Kormoš: Bytostné otázky Slovákov v Maďarsku (3.)

III. Prehľad dejín slovenskej literatúry v Maďarsku

Výskyt krstných mien v Senváclave
v rokoch 1840-1884 a v súčasnosti

Jedným z hlavných zámerov autora tohto príspevku bolo zistiť, ktoré krstné mená vyberajú rodičia deťom z oficiálneho zoznamu krstných mien v súčasnosti.


Zo slovenskej tlače November (III.) 2012 Monitor

Maďarský betón - Registrácia voličov - Pre demokraciu smrtiaci koktail - Jobbik žiada zoznamy Židov - Orbánove dane pre obchody a operátorov dlho nevydržia - Bojovník proti Horthymu uteká z Maďarska - Dvojjazyčné informačné tabule - Slovensko-maďarská komisia o mostoch - Slovenský Tokaj - Spomínali sme na Lászlóa Sziklaya


Zo slovenskej tlače November (II.) 2012 Monitor

Proti volebnému zákonu - Spoločné schôdzky vlád SR a Maďarska? - Slovensko a Maďarsko založia spoločnú obchodnú komoru - Slovenské hospodárstvo je menej ohrozené než maďarské  - Dvojaké občianstvo: Nohy na oboch stranách Dunaja? - Maďarská opozícia má lídra, ale nie jednotu - Nový silný súper v ringu: G. Bajnai - Klobasiáda - Klbása je urobená s citom


Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2012

Kuratórium Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku začiatkom októbra 2012 rozhodlo o udelení podpory na Školu v prírode a na kultúrno-osvetovú činnosť (kultúrne podujatia, vydavateľské aktivity a štúdium). Stiahnite si...

Doplnkové informácie