Pilis-Szlovák

 

Sčítanie obyvateľstva 2011Výzva ZSM

Zväz Slovákov v Maďarsku zverejnil výzvu k októbrovému sčítaniu obyvateľstva. Potvrdenie národnej príslušnosti podľa zväzu zohrá dôležitú úlohu pri určovaní rozsahu menšinových práv Slovákov v Maďarsku. „Národnosť: slovenská - Materinský jazyk: slovenský. Potvrďme, že sme! Nehanbime sa priznať, že sme Slováci! Vyjadrime svoju národnostnú príslušnosť v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku!“ - Stiahnite si / PDF / Letöltés: po slovensky  magyarul


Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku je kritické

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák 25. marca prijal vedúceho Klubu poslancov Spolu Celoštátnej slovenskej samosprávy Imricha Fuhla, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženku Egyedovú-Baránekovú a úradujúcu tajomníčku ZSM Moniku Szabóovú, aby spoločne rokovali o aktuálnej situácii slovenskej menšiny v Maďarsku.


Ja musím ísť preč... - Santov - Budapešť, 1956 - Belgicko

Michala Jánskeho, rodáka zo Santova, sme stretli na fašiangovom bále pilíšskych slovenských obcí, ktoré napriek tomu, že žije ďaleko od svojej rodnej dediny, už roky pravidelne navštevuje. Prečo a ako sa dostal tento Slovák spod Pilíša do Belgicka, kde sa usadil pred viac ako päťdesiatimi rokmi, porozpráva našim čitateľom on sám:


Kniha o legende kestúckej republiky v r. 1956

Keď som sa ocitol v spoločnosti, v ktorej ma bližšie nepoznali, pri zmienke, že pochádzam z Kestúca, sa ma niekto zavše s úsmevom na tvári spýtal: „Á, vy ste z tej dediny, kde v r. 1956 vyhlásili kestúcku republiku? Je to pravda?”


Juraj Holček - Duchovnú činnosť začínal v Kestúci

V roku 2009 sme si pripomenuli 140. výročie smrti a v roku 2011 pripadne dvesto rokov od narodenia zanieteného národného buditeľa, včelára a ovocinára Juraja Holčeka. Narodil sa 5. apríla 1811 v Budmericiach v mlynárskej rodine. Dráhu rímsko-katolíckeho duchovného začínal v roku 1835 ako administrátor v Slovákmi osídlenej obci Kostolec.

Doplnkové informácie