Pilis-Szlovák

Prehľad histórie od počiatkov po vznik Uhorského štátu

Pilíšsky regiónv staršej dobe kamennej mal priaznivé podmienky k tomu, aby sa tu mohol zjaviť a natrvalo usadiť človek. Svedčí o tom množstvo nástrojov a zbraní, ktoré tu po ňom ostali a boli nájdené počas zemných prác a vykopávok.

Pôvod a význam zemepisného mena Pilíš

Treba povedať, že mnoho sa toho doteraz na túto tému nenapísalo. A aj to, čo sa napísalo, je roztratené po archívoch, v lepšom prípade po knižniciach, čiže je to pre širokú verejnosť Pilíšanov takmer neprístupné.

slovake.eu - Naučte sa po slovensky online a zadarmo

slovake.eu

Elektronická publikácia z výskumného tábora v Senváclave

Z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) v Békešskej Čabe sme dostali radostnú správu o novej elektronickej publikácii inštitúcie.


Sprievodca slovenským Pilíšom - Zdravé sebavedomie

Sprievodca slovenským Pilíšom - v Senváclave (Pilisszentlászló) vyšla pod týmto názvom nová publikácia autorskej dvojice, ktorá je zároveň aj jej vydavateľom. Rudolf Fraňo a Jozef Schwarz získali finančnú podporu na užitočnú knižku, ktorú typograficky zhotovil tím budapeštianskej spoločnosti Comp-Press, z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prinášame úvod.

Doplnkové informácie