Pilis-Szlovák

Vážení čitatelia, predkladáme vám knihu o Pilíši. Je to kraj v severovýchodnom Zadunajsku, na pravej strane Dunajskej zákruty. Začína nad Ostrihomom (Esztergom) a končí skoro pri Starom Budíne (Óbuda). Treťou stranou je spojnica týchto dvoch miest. Okrem prírodných krás a bohatých historických dejov má ešte jednu zvláštnosť. Ostatných tristo rokov výraznou skupinou obyvateľstva tu boli Slováci. Slovenské súvislosti majú tunajšie dejiny už 1500 rokov. Práve tento slovenský pohľad je hlavným motívom napísania knihy, ktorú držíte v rukách.

Nespochybňujeme ani jedným slovom vklad iných etník a národov do pilíšskej studne histórie. Ale pokiaľ podiel iných (najmä Maďarov a Nemcov) je dostatočne známy, historické miesto Slovákov a ich predchodcov sa stráca v archívnych a knižných hmlách. Z rozličných dôvodov. Či už preto, lebo to málokto skúma, či preto, lebo sa tento fakt zaznáva, alebo len preto, že to ešte nikto nenapísal.

Preto nám, autorom - Slovákovi z Maďarska žijúcemu v Pilíši a Slovákovi z materskej krajiny, ktorý si hovorí Pilíšan voľbou - dovoľte predložiť takýto pohľad. Bez nároku na úplnosť. Budeme radi, ak táto publikácia Slovákom, ale aj všetkým ostatným priblíži fakt, že Slováci žili a žijú v tomto regióne bohatým životom. Najviac nás však poteší, keď najmä Slováci v Maďarsku si knihu prečítajú s potešením a záujmom a predovšetkým, keď v nich zdvihne zdravé národné sebavedomie.

Kniha má tri časti. Prvá stručne predstavuje Pilíšsky kraj v jeho zemepisných a dejepisných súvislostiach. V druhej časti sa podrobnejšie dozviete o nosných „slovenských” obciach Pilíša a ich okolí. Tretia časť prináša množstvo pilíšskych zaujímavostí zvýrazňujúcich slovenské a vzájomné slovensko-maďarské súvislosti.

Doplnkové informácie