Pilis-Szlovák

Na webovej stránke ústavu http://vusm.slovaci.hu pod menu bodom Výskumný tábor Senváclav boli sprístupnené v slovenčine a češtine napísané štúdie a hlásenia o minuloročnom výskumnom tábore. Na webovej stránke sú umiestnené aj resumé v maďarčine, angličtine a nemčine. Spolu s pracovníkmi ústavu vám odporúčame pozrieť si túto webovú stránku, ktorú práve teraz obnovujú.

http://vusm.slovaci.hu

http://www.slovaci.hu/fileadmin/kutato/ekonyv/e_publikacia.pdf

http://www.luno.hu/content/view/8544/56

http://www.luno.hu/content/view/9567/27

http://www.luno.hu/content/view/7942/60

Doplnkové informácie