Pilis-Szlovák

Rudolf Fraňo Ľudové staviteľstvo v Senváclave

Rudolf Fraňo sa do najnovších dejín svojej rodnej obce zapísal nielen ako jej dlhoročný starosta, ale aj ako autor priekopníckej publikácie o jej minulosti.

Doplnkové informácie