Pilis-Szlovák

Kestúcke roky pána farára Jozefa Šrobára

Meno kestúckeho rímskokatolíckeho kňaza Jozefa Šrobára som prvýkrát počul začiatkom päťdesiatych rokov minulého storočia od svojich starých rodičov: spomínali ho iba v dobrom aj po vyše tridsiatich rokoch, čo odišiel z Kestúca.


Nová kniha Rudolfa Fraňa Školské roky našich predkov

Ani nás veľmi neprekvapilo, že v tomto roku Rudolfovi Fraňovi vyšli dve nové knihy. V januári sa prihlásil s maďarským prekladom historickej prózy M. Ferka Kráľovská pomsta a iné politické vraždy a o mesiac neskôr sa nám dostala do rúk jeho ďalšia publikácia Školské roky našich predkov (Elődeink oskolás évei).


Nová knižka Rudolfa Fraňa Od drotárov po vápenkárov

Remeslá a povolania našich predkov je názov najnovšej publikácie senváclavského polyhistora Rudolfa Fraňa, ktorý sa do najnovších dejín svojej rodnej obce zapísal nielen ako jej dlhoročný starosta, ale aj ako autor priekopníckych publikácií o jej minulosti od najstarších čias až po súčasnosť.

Po Dejinách Senváclavu a po Ľudovom staviteľstve Senváclavu minulý rok vydal publikácie Humor našich predkov a Remeslá a povolania našich predkov.


Nakrátko z histórie Pilíšanov Obecný dom v Mlynkoch

Bohatá história predkov dnešných Mlynčanov siaha až do 9. storočia. Výrazne o tom hovoria vykopávky, ktoré roku 1967 tu odhalili stopy po dedine z 9.-11. storočia.


Slovenské publikácie v Maďarsku (1990-2000)

Doplnkové informácie