Pilis-Szlovák

Vicepremiér Dušan Čaplovič má veľmi široký rozsah svojich aktivít, ako napríklad formovanie vedomostnej spoločnosti, zastupovanie Slovenskej republiky v oblasti európskych záležitostí, riešenie ľudsko-právnej a menšinovej agendy. Mnohé jeho aktivity sú prierezové cez jednotlivé ministerstvá. Predsedá viacerým poradným orgánom - Radám vlády SR. Výraznú pozornosť venuje aj zahraničným Slovákom.

- Mnohí hovoria, že poukazovanie na obhajobu národnoštátnych záujmov sa už do dnešného sveta nehodí. Ako to Vy vnímate?

- Opak je pravdou. Dnes si každý štát, aj v EÚ, obhajuje národnoštátne záujmy. Veď vo svete totálnej globalizácie je to celkom samozrejmé, ak nechceme, aby sa národ vytratil a štát zanikol. Len v záujme akéhosi bohapustého svetoobčianstva a kozmopolitizmu v poblúznených hlavách niektorých politikov. Sami sa presviedčame, kam takéto prístupy priviedli Wall street v New Yorku. Babylonská pýcha nadradenosti, sebaobdivovania a ľudskej zvlčilosti viedla k hlbokému, nekresťanskému a nehumánnemu, morálnemu zlyhaniu. A čo má robiť v takomto čase nielen malý a mladý štát? Pripraviť sa na obranu svojich politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a historických záujmov. Napokon, štát tu je pre ľudí, občanov, pre rod, rodinu a národ. Kto to nechce pochopiť, zrádza humanitné ideály, zrádza snahy, ciele a obetavosť generácií, ktoré pre náš štát veľa urobili, vytrpeli, obetovali všetko, aj vlastné životy. Z úcty k minulosti, vernosti k modernému dnešku a nádeje do budúcnosti je potrebné obhajovať naše národné i štátne záujmy. Som rád, že táto vláda sa k týmto zásadám a cieľom hlási, som rád, že aj moja, naša Matica slovenská sa výrazne podieľa na napĺňaní tohto cieľa.

- Podporu Slovákov v zahraničí považujete za jednu zo svojich priorít. Ako sa Vám ju podarilo napĺňať v tomto volebnom období?

- Zahraniční Slováci sú vizitkou nášho historického dedičstva, kultúrneho bohatstva, zvykov a tradícií. Mnohí z nich sa v zahraničí úspešne presadili a pôsobia na významných pozíciách. Zahraniční Slováci dosiahli aj obrovské úspechy a získali miesto vo svetových a v európskych dejinách, vo vede, v kultúre, umení či športe. Vynálezca padáka Štefan Banič, vynálezca rádiotelegrafie Jozef Murgaš, herec Paul Neumann či výtvarník Koloman Sokol sú toho jasným dôkazom. Som presvedčený, že bez ohľadu na to, v ktorom štáte si Slováci založili rodiny, vláda SR musí pomáhať pri udržiavaní, formovaní potrebných väzieb s ich koreňmi, s domovinou, s vlasťou. V tejto oblasti výrazne pomáha aj Matica slovenská, za čo jej patrí veľká vďaka.

- Ako sa tomu dá pomáhať? Aké má mať poslanie náš štát a vláda?

- Musíme na rôznych úrovniach, aj napríklad v spolupráci s Maticou slovenskou vytvárať podmienky pre spoluprácu a starostlivosť: o jazyk, kultúru, vzdelávanie a identitu. Nedávno som rokoval s generálnym riaditeľom Slovenskej televízie o televíznom vysielaní pre Slovákov v zahraničí. Verejnoprávnosť považujem za symbol modernej spoločnosti. A je tu náš národnoštátny záujem, tak ako vo vysielaní Slovenského rozhlasu pre Slovákov v zahraničí. Šírenie signálu za hranice Slovenska si preto dovolím označiť za prejav vďaky voči tým, ktorí aj napriek tomu, že žijú za hranicami Slovenska, chcú s nami udržiavať silné kontakty a chcú nám pomáhať pri obchodných, vedeckovýskumných a kultúrnych záujmoch SR v zahraničí. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí preto s vedením STV analyzuje technické možnosti zabezpečenia vysielania za hranicami Slovenskej republiky. Rovnako aktívne sa venujeme aj krajanským spolkom, napríklad v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine, v Česku, Rakúsku, Chorvátsku a v iných štátoch. V minulom roku sme podporili 463 projektov krajanských spolkov za viac ako 1 327 000 eur. Nebývalé! Pred rokom 2006 to bolo neuskutočniteľné. Za osobitný úspech pritom považujem získanie ďalších zdrojov na rekonštrukciu Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, na slovenskú školu a kultúrne centrum Slovákov v ukrajinskom Užhorode či podporu zámerov a budovanie Slovenských centier kultúry a stretávania v Mlynkoch v Maďarsku a v Jablonke v Poľsku.

Slovenský dom v Mlynkoch ako symbol vzdoru

- Pán vicepremiér, nedávno (21. apríla 2010) sa slávnostne „poklepkal” základný kameň nového Slovenského domu v Mlynkoch. V tejto súvislosti ste zdôraznili, že „Slovenský dom v Mlynkoch musí byť symbolom starostlivosti o našu menšinu”.

- Vláda SR 16. júna 2008 vyčlenila 331 939,18 eur (10 mil. Sk) na výstavbu a vybavenie nového Slovenského domu v Mlynkoch. Bola to aj osobná iniciatíva predsedu vlády SR Roberta Fica. Maďarská strana následne ratifikovala zmluvu o podpore vo výške 80 miliónov forintov (304 588 eur). Nový Slovenský dom pritom nemôžeme vnímať len ako stavbu, ale aj ako priestor na upevňovanie národnej identity a sebarealizáciu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. Verím, že realizácia nového Slovenského domu v Mlynkoch sa stane skutočným symbolom starostlivosti o Slovákov žijúcich v Maďarsku, pretože naša menšina sa postupne v maďarskom prostredí asimiluje. Navyše je to aj náš symbol vzdoru, za doslovné zhabanie starého Slovenského domu v tejto obci, ktorý finančne podporili a vybudovali generácie Slovákov v tomto mikroregióne.

- Po prvom kole Maďarských volieb ste vyjadrili viaceré obavy. Čo poviete na celkové výsledky volieb?

- Výsledky osemročného vládnutia socialistov a liberálov populisticky zneužil pravicový Fidesz a extrémne pravicový Jobbik. Ústavná väčšina jednej strany je veľmi nebezpečná pre demokraciu a aj pre celkový vývoj v Európe. Ovládnutie parlamentu pravicou, ktorá sníva o Veľkom Maďarsku, je pre susedov upozornením, že Maďarsko vykročilo na cestu tradičnej politiky zvlčilého minulého storočia. Aj keď výsledky volieb sú legitímne, upozorňujú, že Maďarsko sa môže vybrať na cestu ideológie, neznášanlivosti a jednej strany. Pre Slovensko je tiež podstatné, že Jobbik sa dostal dostatočne silný do maďarského parlamentu. Tieto dve konštatovania nie sú dobrými správami pre Slovensko. Ak vzniknú konkrétne kroky k zavedeniu zákona o dvojitom občianstve, tzv. krajanského zákona, ak bude strana Smer-SD v budúcej slovenskej vláde, jednoznačne odmietne takýto návrh zákona, ktorý bude mať exteritoriálne zameranie a bude zasahovať do suverenity zvrchovanej SR.

- Nemyslíte si, že asimilácia našej slovenskej menšiny v Maďarsku bude ešte dynamickejšia?

- Ona je už dlhodobo dynamická. Svedčia o tom stanoviská aj ombudsmanov pre menšiny v Maďarsku - pánov Kaltenbacha a Kállaya, ktorí hovoria o razantnej a konečnej asimilácii národnostných menšín v Maďarsku. Verím, že sčasti tomu môže zabrániť aj nový Slovenský dom v slovenských Mlynkoch. Samozrejme, veľa bude závisieť od Slovákov v Maďarsku, ale aj od našej pomoci zo Slovenska. Neočakávam pomoc od novej maďarskej vlády a maďarského parlamentu, pretože téza o jednotnom maďarskom národe, najmä v stranách Fidesz a Jobbik, je veľmi silná a ignoruje existenciu domácich národnostných menšín.

(Slovenské národné noviny)

http://www.matica.sk/user-data-matica.sk/gallery/pdf/SNN2010/SNN_19_2010.pdf

Doplnkové informácie