Pilis-Szlovák

Ako sme sa dozvedeli od predsedníčky ZSM Ruženky Egyedovej Baránekovej, Zväz ako najväčšia občianska organizácie našej Slovače s celoštátnou pôsobnosťou chce rokovať a partnersky spolupracovať v záujme úspešného zvládnutia príprav a priebehu volieb do slovenských samospráv s každým, kto má o to úprimný záujem. „Sme otvorení, ochotní viesť konštruktívny dialóg, pripravení aj na prípadné konfrontovanie názorov na základe dobrej vôle a vzájomného rešpektovania dôstojnosti a mienky svojich partnerov,“ píše predsedníčka ZSM v otvorenom liste, ktorým sa obracia na zástupcov všetkých slovenských národnostných organizácií v Maďarsku, ktoré majú právo nominovať kandidátov do volieb. V mene Predsedníctva ZSM ich pozýva na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 26. júla o 10.00 hod v Slovenskom inštitúte (Budapešť, VIII. obvod, Rákócziho trieda 15). Stretnutie podľa predbežných predstáv jeho iniciátorov by malo nadväzovať na regionálne porady podobného druhu, ktoré sa uskutočnili v uplynulom období. Cieľom rokovania je zosúladenie aktuálnych úloh pred voľbami slovenských samospráv, a to nielen miestnych a regionálnych, ale aj celoštátnej. V tejto súvislosti nielen členovia ZSM, ale aj priaznivci ďalších slovenských organizácií očakávajú od svojich vedúcich maximálne zomknutie síl, o. i. v podobe vytvorenia spoločnej celoštátnej kandidačnej volebnej listiny. Podľa R. Egyedovej Baránekovej rozhodnutia v tomto zmysle už prijali okrem ZSM aj zástupcovia Organizácie dolnozemských Slovákov a slovenskí aktivisti Komárňansko-Ostrihomskej a Novohradskej župy, pričom záujem o spoločný postup prejavili aj predstavitelia pilíšskeho regiónu a hlavného mesta Budapešti. Vedenie ZSM je presvedčené o tom, že by bolo veľmi potrebné, aby sa v súvislosti s menšinovými voľbami - a zvlášť s voľbami Celoštátnej slovenskej samosprávy - nezopakovali obrovské chyby spred štyroch rokov a bol vytvorený konsenzus v záujme budúcnosti Slovákov v Maďarsku.

(-hl)

Doplnkové informácie