Pilis-Szlovák

V tabuľke nie sú uvedené lokality, kde sa neevidovalo aspoň 30 voličov a kde sa preto voľby do miestnej slovenskej samosprávy konať nebudú, ale aj voliči prihlásení na voličské zoznamy v týchto osadách podľa zákona môžu byť volení a budú môcť odovzdať svoje hlasy kandidátom do regionálnych samospráv a Celoštátnej slovenskej samosprávy. Voľby sa uskutočnia iba v tých lokalitách, kde slovenské občianske organizácie budú nominovať aspoň 4 kandidátov. Údaje prinášame v poradí, ako boli uverejnené na stránke Celoštátnej volebnej kancelárie valasztas.hu.

Zoznamy voličov 2010

Osada

Počet voličov

Budapešť

I. obvod

33

III. obvod

61

IV. obvod

47

V. obvod

32

VI. obvod

34

VIII. obvod

48

IX. obvod

35

XI. obvod

49

XII. obvod

35

XIII. obvod

41

XIV. obvod

43

XVI. obvod

161

XVII. obvod

52

XX. obvod

37

Báčsko-Kiškunská župa

Dunaeďház

84

Malý Kereš

593

Miška

80

Békešská župa

Békeš

46

Békešská Čaba

317

Čabačud

239

Čabasabadi

51

Čorváš

38

Elek

42

Gerendáš

63

Kardoš

46

Kétšoproň

180

Kondoroš

137

Medeš

105

Poľný Berinčok

114

Veľký Bánhedeš

129

Irminčok

44

Šarkadkerestúr

32

Sabadkíďóš

33

Sarvaš

520

Telekgerendáš

58

Slovenský Komlóš

740

Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa

Dolný Regmec

34

Nová Huta

146

Fizér

72

Hollóháza

154

Malá Huta

90

Martoni

39

Mikóháza

61

Miškovec (Stará Huta)

146

Veľká Huta

49

Pálháza

54

Répašská Huta

99

Šajóbáboň

37

Nové Mesto pod Šiatrom

79

Sendrő

47

Sendrőlád

35

Sinpetri

30

Vágašská Huta

47

Čongrádska župa

Ambrózka

38

Pitvaroš

55

Segedín

59

Fejérska župa

Čerňa

53

Stoličný Belehrad

33

Hevešská župa

Malá Nána

52

Alkár

96

Komáromsko-Ostrihomská župa

Dorog

39

Ostrihom (Huť)

96

Kestúc

147

Moďoróš

49

Orosláň

221

Čív

320

Šárišáp

130

Tardoš

116

Tatabáňa (Bánhida)

84

Síleš

50

Novohradská župa

Dolné Peťany

105

Banka

41

Bír

62

Bokor

40

Eďházašdengeleg

60

Kirť

66

Erdőtarča

35

Horné Peťany

63

Guta

79

Legínd

82

Lucina

57

Níža

83

Novohrad

35

Šápov

73

Őšagárd

48

Pustaberki

39

Rétšág

105

Šalgótarján

51

Šámšonház

38

Suha

40

Sudice

75

Terany

58

Veňarec

153

Peštianska župa

Jača

52

Albertirša

52

Budaörš

39

Čobánka

37

Čomád

152

Čemer

168

Čúvár

198

Dabaš (Šára)

112

Ečer

221

Ďurka

104

Galgamáča

27

Išaseg

109

Kerepeš

48

Malá Tarča

72

Kóšpallag

34

Maglód

111

Veľká Tarča

118

Perbaj

40

Peterka

55

Pilíš

64

Pilíšska Čaba

152

Santov

179

Mlynky

367

Senváclav

133

Pomáz

45

Pišpek

129

Šóškút

63

Sejď

61

Tárnok

89

Vacov

88

Vácegreš

51

Sabolčsko-Satmársko-Berecká župa

Níreďháza

154

Vesprémska župa

Jášč

44

Capár

51

 

Voľby do slovenských samospráv budú vypísané v 126 lokalitách

O 2 796 menej slovenských voličov na zoznamoch

Dňa 15. júla o 16. hodine boli uzavreté zoznamy menšinových voličov, ktorí v októbri tohto roka budú mať právo voliť členov miestnych menšinových samospráv. Na menšinové voličské zoznamy sa celkovo prihlásilo 227 838 osôb, najviac je Rómov (133 182), po nich nasledujú Nemci (46 506) a Slováci (12 282). Pred štyrmi rokmi sa dalo zapísať 15 078 slovenských voličov, teraz ich je o 2 796 menej.

Voľby do slovenských samospráv budú vypísané v 126 mestách, obciach a budapeštianskych obvodoch, roku 2006 to bolo 122 lokalít. Počet slovenských voličov podľa žúp: Peštianska župa - 3186, Békešská župa - 2939, Novohradská župa - 1491, Komárňansko-Ostrihomská župa - 1256, Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa - 1232, Báčsko-Kiškunská župa - 758, Budapešť - 762, Čongrádska župa - 159, Sabolčská župa - 154, Hevešská župa - 152, Vesprémska župa - 96, Fejérska župa - 88. Najviac, 740 osôb, sa na zoznam voličov prihlásilo v Slovenskom Komlóši. Viac ako tristo voličov bude hlasovať za slovenských kandidátov v Malom Kereši (593), Sarvaši (520), Mlynkoch (366), Číve (320) a Békešskej Čabe (317).

Na prvý pohľad sa zdá, že v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami sa o vytvorenie slovenskej samosprávy snaží viac takých osád, kde doteraz neboli informácie o existencii slovenskej komunity. Sú to obce Sarkadkeresztúr a Szabadkígyós (Békešská župa), Martonyi, Sajóbábony, Szendrő, Szendrőlád, Szinpetri (Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa) a Pusztaberki (Novohradská župa). Samozrejme, to, že v týchto lokalitách budú vypísané voľby do slovenských samospráv neznamená, že sa nájde slovenská občianska organizácia, ktorá by podporila tunajších kandidátov

(br-luno)

http://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/483/483_4_index.html

LuNo-Archív - Rok 2006:

Zoznamy voličov Sčítanie ľudu a menšinové voľby - v číslach

http://www.luno.hu/content/view/3487

Doplnkové informácie