Pilis-Szlovák

Vybral a zostavil: Imrich Fuhl


S Maďarmi si priateľsky nerozumieme

13. mája 2011 - (pm - Sme)

Ministri zahraničia si pochvaľujú spoluprácu, hoci postoje Slovenska a Maďarska sa nijako nezblížili. Obe strany ocenia priateľskú atmosféru vo vzťahoch a vzápätí priznajú, že v sporných otázkach nedosiahli pokrok. Rokovania slovenských a maďarských predstaviteľov prebiehajú v posledných mesiacoch podľa rovnakého scenára. Aj po včerajšom rokovaní maďarského ministra zahraničných vecí Jánosa Martonyiho v Bratislave strana trvá na tom, že situáciu, ktorá vznikla po prijatí maďarského zákona o dvojakom občianstve, treba riešiť medzištátnou zmluvou. Jej návrh sme odovzdali Budapešti, tá už mesiace neodpovedá. „Slovenský návrh nepovažujeme za základ na rokovania,” zopakoval Martonyi známy argument na tlačovej besede so svojím kolegom Mikulášom Dzurindom. Rokovali aj o volebnom práve pre Maďarov s dvojakým občianstvom. Dzurinda hovoril, že právo voliť má byť viazané na trvalý pobyt v Maďarsku. Otázka však podľa neho ešte nie je na programe, keďže ani Budapešť v tejto veci nemá jasno. Slovensku prekáža aj nová maďarská ústava. Ustanovenie, že Maďarsko nesie zodpovednosť za Maďarov v zahraničí, má podľa Bratislavy exteritoriálne účinky. Slovensko podľa premiérky Ivety Radičovej preto prijme nevyhnutné opatrenia. Martonyi tvrdí, že ich ústava takéto účinky nemá. Postoje sa líšia aj v otázke kolektívnych práv, ktoré Maďarsko zakotvilo aj v novej ústave a Slovensko ich neuznáva. Národná rada v tejto veci prijme stanovisko na budúci týždeň, hovorí Dzurinda. Bratislave sa tiež nepáči, že Budapešť jednostranne zmenila vyplácanie školských podpôr na základe krajanského zákona, ktoré má odteraz na Slovensku rozdeľovať Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, blízky SMK. Medzištátna zmluva o aplikácii krajanského zákona za distribútora určila Pázmányovu nadáciu, kde je zastúpený aj Most-Híd. Vláda Viktora Orbána ju ignoruje.

Martonyi odpoveď nepriniesol

13. mája 2011 - (Daniela Jancová - Pravda)

Slovensko pri včerajšej návšteve maďarského šéfa diplomacie Jánosa Martonyiho nedokázalo zaujať jednotný postoj k sporným krokom Maďarska ako nová ústava či dvojaké občianstvo. Kým premiérka Iveta Radičová po rokovaniach s Martonyim kritizovala článok maďarskej ústavy, podľa ktorého nesie Maďarsko zodpovednosť za Maďarov v zahraničí, jej stranícky šéf, minister zahraničných vecí jej vyjadrenia miernil. Martonyi prišiel včera do Bratislavy bez odpovede na slovenský návrh dohody o dvojakom občianstve. Ten mu poslala vláda Ivety Radičovej už pred troma mesiacmi. Ako uviedla, stále čaká na oficiálnu odpoveď na návrh dohody o občianstve, ako sa na tom zhodla s Viktorom Orbánom. „Rozchádza sa s naším poňatím. Je v súlade s princípom, ktorý prijal slovenský parlament k nášmu zákonu o občianstve. Základom ale je, že chceme rokovať napriek odlišnostiam v názoroch. A budú to ťažké rokovania,” skonštatoval o slovenskom návrhu dohody Martonyi. Radičová aj Dzurinda mu tlmočili výhrady k novej maďarskej ústave a príprave volebného práva pre krajanov v zahraničí, ktorí získavajú maďarské občianstvo bez väzby na krajinu. Radičová vyhlásila, že spomínaný článok ústavy o zodpovednosti Maďarska za krajanov v zahraničí má exteritoriálne účinky, zasahuje teda do jurisdikcie iných štátov. Slovensko podľa nej prijme v tejto súvislosti nevyhnutné opatrenia. Dzurinda sa však v tomto prípade priklonil k Martonyiho výkladu, že ústava do práva iných krajín nezasahuje. „Pán kolega Martonyi to správne interpretoval. Sú krajiny, ktoré kolektívne práva akceptujú, sú krajiny, ktoré kolektívne práva neakceptujú. Táto téma je v našich rukách. Teda nechcem napínať svaly... To, ako treba čítať vyhlásenie pani premiérky Radičovej, a to má pán kolega Martonyi pravdu, priamo exteritoriálne účinky z ústavy nemôžu vyplývať. Mohli by nastať v prípade istej aplikačnej praxe,” vyhlásil Dzurinda. Kým Maďarsko uznáva kolektívne práva menšín, Slovensko podľa neho akceptuje iba práva individuálne. Verí, že sa tomu podarí predísť, okrem toho je Slovensko chránené svojimi zákonmi a ústavou, ktorá kolektívne práva neuznáva. Zahraničný výbor slovenského parlamentu včera schválil vyhlásenie k politike Maďarska, ktoré odporučí odsúhlasiť na májovej schôdzi. Odmieta v ňom exteritoriálne účinky maďarskej legislatívy a potvrdzuje záväzok rozvíjať Slovensko na princípe individuálnych práv. „Je to také diplomatické znenie,” komentoval vyhlásenie, pripravené v spolupráci s Dzurindom, podpredseda výboru Juraj Droba z SaS. Opozícia za text nehlasovala, podporila ostrejší návrh SNS. Rázne kroky od slovenskej vlády očakáva bývalý veľvyslanec v Maďarsku Štefan Markuš. V maďarskej ústave vidí viaceré „míny”, hroziace výbuchom. Podľa neho je lepšie robiť viac kriku pre nič, ako mlčať. „Vláda by mala nielen jasne formulovať svoje výhrady, ale aj otvoriť tento problém na medzinárodnej úrovni. Veď o ústave hovorí aj Francúzsko a Nemecko, ktorých sa na rozdiel od Slovenska bezprostredne nedotýka,” radí Markuš.

Sporné kroky Maďarska

* zákon, priznávajúci občianstvo krajanom bez bydliska v Maďarsku

* zákon o maďarskej súdržnosti, o. i. hovorí o príslušníkoch maďarského národa, žijúcich pod nadvládou iných štátov

* ústava - dáva predpoklady na ďalšie sporné normy, napríklad volebné právo pre zahraničných Maďarov

Reakcia Slovenska

* bývalá vláda Roberta Fica zmenila zákon o občianstve - každý, kto získa občianstvo druhého štátu inak ako narodením alebo svadbou, stratí slovenské

* súčasná vláda Ivety Radičovej navrhla vyriešiť sporné dvojaké občianstvo dvojstrannou dohodou. Budapešť ju cez médiá odmietla ako neprijateľnú.

* rokovania predstaviteľov oboch štátov zatiaľ skončili bez konkrétnych výsledkov.

Radičová vyčítala Maďarom, že ich ústava zasiahne aj nás

13. mája 2011 - (hn)

Niektoré pasáže novej maďarskej ústavy majú účinky, ktoré zasahujú aj za hranice krajiny. Takúto výčitku adresovala slovenská premiérka Iveta Radičová šéfovi maďarskej diplomacie Jánosovi Martonyimu počas jeho včerajšej návštevy Bratislavy. Ide najmä o článok ústavy, podľa ktorého Maďarská republika nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich v zahraničí. „Iveta Radičová povedala, že Slovensko v tejto súvislosti prijme nevyhnutné opatrenia,“ informoval HN Úrad vlády. Práve dvojaké občianstvo, ktoré poriadne schladilo naše vzťahy s Maďarmi, bolo dôležitým bodom včerajších rozhovorov. Premiérka Martonyimu zdôraznila, že nový volebný zákon u našich južných susedov by mal zohľadňovať medzinárodné štandardy. Radičová tiež očakáva odpoveď Maďarska na slovenský pracovný návrh znenia medzinárodnej zmluvy o dvojakom občianstve medzi našimi krajinami. „Slovensko považuje medzinárodnú zmluvu za jediný štandardný spôsob vyriešenia otázky dvojakého občianstva,“ dodala premiérka.

Maďari neberú slovenský návrh medzištátnej dohody

12. mája 2011 - (sita)

Maďarsko neberie slovenský návrh medzištátnej dohody, ktorá mala vyriešiť otázku dvojakého občianstva. K otázkam dvojakého občianstva odovzdalo Slovensko v rámci zmiešanej komisie návrh medzištátnej dohody, o ktorom chcú Slováci rokovať. „To by bol dobrý spôsob ako usporiadať naše vzájomné vzťahy,” myslí si slovenský minister zahraničných vecí Mikuláš Dzurinda. „My návrh nepovažujeme na správne východisko rokovaní,” vyhlásil jeho maďarský kolega János Martonyi. Podľa neho je princíp dohody stále ten istý ako bol slovenský zákon, ktorý zákonodarcovia schválili na pôde slovenského parlamentu ako reakciu na maďarský zákon. Maďarská strana chce podľa Martonyiho pokračovať v obojstranných rokovaniach. Dzurinda sa ho pýtal na usporiadanie volebných práv, podľa neho od aplikačnej praxe závisí, či dôjde k exteritoriálnym účinkom ústavy. „Tieto účinky sú viac-menej v našich rukách,” vyhlásil Dzurinda. Ústava nebude mať žiadne exteritoriálne účinky, tvrdí Martonyi. Podľa Martonyiho si každá krajina určí pravidla a tieto sa musia dodržiavať a ak budú v ktorejkoľvek krajine negatívne javy, je to jej interná záležitosť. Ako dodal, ústava nekladie požiadavku implementovať sa v inej krajine. Otázka volebných práv v Maďarsku ešte nie je doriešená. Martonyi tvrdí, že o tejto problematike ešte budú v kontakte. „Téma ešte nie je na programe dňa,” dodal Dzurinda. Základnou otázkou je podľa Dzurindu to, ako si vysvetliť pojem genuine link - skutočná väzba. Jeho podstatou je trvalý pobyt, tvrdí Dzurinda. „Aj tak sa nakoniec dohodneme,” uzavrel tému. Slovensko a Maďarsko sa nezhodnú ani v otázke kolektívnych práv, ktoré má južný sused v ústave. Kolektívne práva menšín Maďarsko akceptuje už dávnejšie, mohli tak vzniknúť napríklad celoštátne samosprávy pre všetky menšiny. Martonyi tvrdí, že veľa krajín v únii ich uznáva tiež. Niektoré krajiny zase zmenili názor, ide napríklad o Srbsko. V tejto veci nemáme zhodný prístup a myslím si, že dosť dlho ešte potrvá, kým nájdeme spoločné riešenie, nechceme zasahovať do interných záležitostí susedov, konštatoval Martonyi. Slovenské právo je postavené na individuálnych právach. Nechcem vykrikovať, že Slovensko neakceptuje kolektívne práva, to máme v legislatíve, vyhlásil Dzurinda. To, či budeme uznávať kolektívne práva, je v jurisdikcii Slovenska. Na úvod ministri podpísali dodatok bilaterálnej dohody o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici. Ide o dva ipeľské mosty, ktoré otvoria už v júni. Na výstavbu mostov išla vyše 85-percentná podpora z peňazí Európskej únie. Dohody pre ďalšie dva budú pripravovať v najbližšom čase, ako dodal Dzurinda, chceli by aj most cez Dunaj v Komárne. Martonyiho prijala popoludní premiérka Iveta Radičová na Úrade vlády SR v Bratislave. Nevyhli sa ani citlivým témam ako dvojaké občianstvo či nová ústava Maďarskej republiky. Čerstvá maďarská ústava umožňuje príslušníkom maďarskej menšiny v zahraničí voliť. Predsedníčka vlády SR zdôraznila, že by bolo „prínosné, keby nový volebný zákon zohľadňoval medzinárodné štandardy”. Slovenská strana tvrdí, že článok d) novej maďarskej ústavy, podľa ktorého Maďarsko nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich v zahraničí, má zároveň exteritoriálne účinky. Predsedníčka vlády SR Iveta Radičová povedala, že Slovensko v tejto súvislosti prijme „nevyhnutné opatrenia”. Pri rokovaniach o medzinárodnej zmluve o dvojakom občianstve medzi Slovenskom a Maďarskom Radičová očakáva odpoveď maďarských partnerov na slovenský pracovný návrh znenia tejto zmluvy. Slovensko nepodmieňuje rokovania žiadnymi inými otázkami a podobný prístup predpokladá aj od maďarskej strany, aby sa naplnila dohoda medzi predsedníčkou vlády SR a predsedom vlády MR Viktorom Orbánom. „Slovensko považuje medzinárodnú zmluvu za jediný štandardný spôsob vyriešenia otázky dvojakého občianstva,” vyhlásila premiérka Radičová. Predmetom rokovania boli aj spoločné projekty oboch krajín na posilnenie ekonomických a spoločenských vzťahov. Predsedníčka vlády SR ocenila projekty v oblasti prepájania energetickej a dopravnej infraštruktúry či plánované otvorenie Slovenského domu v obci Mlynky koncom augusta tohto roka.

Maďarský minister na Slovensku hájil novú ústavu

12. mája 2011 - (tasr)

Nová maďarská ústava nemá žiadne exteritoriálne účinky. Po dnešnom stretnutí so svojím slovenským kolegom to uviedol minister zahraničných vecí Maďarskej republiky János Martonyi. Mikuláš Dzurinda mu dal v tomto za pravdu, avšak ako dodal, takéto dopady by mohli nastať v prípade istej aplikačnej praxe. „V duchu normálnych vzťahov tomu dokážeme predísť,” uviedol na tlačovej konferencii. Premiérka Iveta Radičová na rokovaní s Martonyim tlmočila názor SR, že článok d) ústavy, podľa ktorého MR nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich v zahraničí, má exteritoriálne účinky. Avizovala, že Slovensko v tejto súvislosti prijme nevyhnutné opatrenia. Dzurinda na to zareagoval, že nebude napínať svaly a vykrikovať, že SR neakceptuje kolektívne práva. „Lebo to je zapísané v ústave a v preambule Lisabonskej zmluvy, ako aj v iných medzinárodných dokumentoch,” konštatoval s tým, že Národná rada SR prijme k tejto téme na svojej májovej schôdzi vyhlásenie. Martonyi na margo článku d) poznamenal, že Maďarsko akceptuje kolektívne práva menšín už dávnejšie, pričom im ponecháva priestor napríklad na vytvorenie celoštátnych samospráv. „V Európe veľa krajín uznáva spoločné práva menšín, sú aj také, ktoré ich neuznávajú a myslia si, že individuálne práva jedincov postačujú,” poznamenal s tým, že v tejto otázke nemajú s Bratislavou rovnaký prístup, pričom potrvá dlhý čas, pokiaľ oba štáty nájdu spoločný názor. Dodal, že ide o internú záležitosť každej jednej krajiny, ako sa k tomu postaví, pričom im MR do toho nebude žiadnym spôsobom zasahovať. V otázke volebného práva sa obaja ministri zhodli, že ešte nie je na programe dňa, keďže Budapešť ju nemá uzavretú. Navzájom sa budú o príprave vykonávacích predpisov informovať. „Optimálne by bolo, keby z pohľadu volieb do maďarského parlamentu Maďarsko udržalo súčasný stav, teda, keď sa volebné právo viaže na trvalý pobyt,” pripomenul Dzurinda. Prípadné volebné právo by sa podľa Martonyiho týkalo Maďarov na celom svete, a nie iba tých, ktorí žijú v pohraničných oblastiach s MR. Budapešť nepovažuje za správne východisko rokovaní predložený slovenský návrh medzinárodnej dohody, ktorý mal riešiť otázku dvojakého občianstva. Ten sa totiž rozchádza s ich poňatím tejto otázky. Podľa Martonyiho to ale neznamená, že nechcú pokračovať v rokovaniach, aj keď nebudú ľahké. Šéfovia diplomacií podpísali tiež dodatok dohody o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici. Tá vytvára podmienky pre prevádzkovanie ipeľských mostov. V júni budú dobudované dva a pripravujú sa dohody o výstavbe ďalších dvoch, ako aj špecifická dohoda o vybudovaní nového mosta cez Dunaj v Komárne.

M. Dzurinda a J. Martonyi odovzdali

ceny za Dobré susedstvo a porozumenie

12. mája 2011 - (tasr)

Ministri zahraničných vecí SR a MR Mikuláš Dzurinda a János Martonyi dnes odovzdali ceny Dobré susedstvo a porozumenie. Dvaja laureáti vzišli z 36 návrhov. Za maďarskú stranu ho za vedeckú, pedagogickú, organizačnú, verejnú a popularizačnú činnosť získal literárny historik a kulturológ, univerzitný docent Csaba Gy. Kiss. Ocenenie šéfov rezortov diplomacií dostala aj Špeciálna kynologická záchranná služba za okamžitú, obetavú a nezištnú pomoc po ekologickej katastrofe vo Vesprémskej župe v Maďarsku. Pri meste Ajka sa 4. októbra minulého roka pretrhla hrádza skládky toxického červeného kalu hlinikárskej spoločnosti. Jeden milión kubických metrov jedovatého odpadu zaplavil sedem okolitých obcí, zamoril 40 štvorcových kilometrov pôdy, čím spôsobil najhoršiu ekologickú katastrofu v histórii MR. Tragédia si vyžiadala 10 obetí a ďalších 150 ľudí utrpelo zranenia. Členovia tejto kynologickej služby dobrovoľne pomáhali pri odstraňovaní následkov katastrofy. V obci Kolontár prehľadávali domy v meter vysokom toxickom kale. Cenu prevzal jej generálny riaditeľ Alexander Berek. Vo svojom príhovore uistil Dzurindu o šírení dobrého mena Slovenska všade tam, kde budú poskytovať svoje služby. Csaba Gy. Kiss už niekoľko desaťročí zohráva významnú úlohu pri odbúravaní predsudkov a napätí medzi národmi žijúcimi v strednej Európe. Okrem materskej inštitúcie, budapeštianskej univerzity Eötvösa Loránda, pôsobil ako hosťujúci profesor aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, v Prahe a v Záhrebe. Aktívne sa tiež zúčastňuje práce slovensko-maďarskej zmiešanej komisie historikov. Maďarským čitateľom predstavil kľúčové osobnosti a diela novodobej slovenskej kultúry. Účasťou na verejnom živote sa stal známym a uznávaným nielen v rodnej krajine, ale aj za hranicami. Pri preberaní ocenia sa spisovnou slovenčinou poďakoval za jej udelenie, ale aj Maďarom na Slovensku, ktorí ho pred 40 rokmi nahovorili na to, aby sa učil po slovensky. Ide v poradí o tretie udelenie, ktoré sa tak stáva súčasťou slovensko-maďarských vzťahov. Získajú ho občania alebo inštitúcie z každej krajiny, ktorí sa v uplynulom období najviac zaslúžili o rozvoj vzájomných dobrých susedských vzťahov a spolupráce. Jej súčasťou je diplom a finančná prémia v hodnote 2000 eur.

Dzurinda a Martonyi odovzdávali ceny za dobré susedstvo

12. mája 2011 - (sita)

Slováci a Maďari sú dobrí susedia, za vzťahy a porozumenie ocenili dvoch laureátov šéfovia diplomacií oboch krajín - za Slovensko Mikuláš Dzurinda a za Maďarsko János Martonyi. Cenu s názvom Dobré susedstvo a porozumenie získal maďarský literárny historik Csaba Gy. Kiss a Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia, ktorá pomáhala aj po ekologickej katastrofe v maďarskom Kolontári. „Kiss si zaslúži ocenenie za prácu všetkých vedcov a intelektuálov, ktorí odbúravajú hranice,” vyhlásil Dzurinda. Kiss pre Martonyiho predstavuje pedagóga v duchu centrálnej Európy a stelesňuje priateľstvo medzi oboma národmi. Cenu dostal za vedeckú, pedagogickú a popularizačnú činnosť. Obaja laureáti sa zaslúžili o dobré susedské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom. Ministri odovzdali ocenenie dnes popoludní v Bratislave. Už tradične získajú Laureáti diplom a finančnú odmenu 2 000 eur. Tento rok prišlo 36 návrhov. Šéf kynologických záchranárov Alexander Berek prisľúbil, že budú naďalej budovať dobré vzťahy. Kiss sa zase v príhovore poďakoval Maďarom na Slovensku, ktorí ho pred 40 rokmi nahovorili, aby sa začal učiť po slovensky. Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia robí prieskum rôznorodého terénu za pomoci špeciálne cvičených psov, špecialistov záchranárov a špeciálnej techniky. Zachraňuje ľudské životy, materiálne hodnoty a vyhľadáva nezvestné mŕtve telá. Vyhľadáva stratených a nezvestných ľudí, vyslobodzuje nájdených nezvestných, poskytuje prvú pomoc postihnutím, vyhľadáva nezvestné ľudské telá po utopení, zemetrasení, povodniach, banských a leteckých nešťastiach a iných mimoriadnych udalostiach. Literárny historik, historik osvety, univerzitný docent, kandidát literárnych vied a nositeľ ceny Attilu Józsefa Csaba Gy. Kiss sa narodil 2. apríla 1945 v Budapešti. Je členom maďarsko-poľskej aj maďarsko-slovenskej zmiešanej komisie historikov. Píše štúdie, eseje, články o literatúre, spoločenských a kultúrnych vzťahoch strednej Európy, predovšetkým však o poľských a slovenských. Kiss publikuje aj na Slovensku v časopise.týždeň a denníku Új Szó. V roku 1987 bol jedným zo zakladateľov strany Maďarské demokratické fórum, v roku 1993 vystúpil zo strany.

Esej - Maďarský svätý grál

13. mája 2011 - (Péter Zilahy - salon.eu.sk)

Premiér mojej krajiny, zhodou okolností momentálne zastávajúci rotujúcu funkciu predsedu Európskej únie, v článku pre svoj obľúbený denník zdôraznil, prečo má tohtoročná Veľká noc pre všetkých Maďarov mimoriadny význam. Túto Veľkú noc, oznámil Viktor Orbán, „neoslavujeme len zmŕtvychvstanie Ježiša Krista spolu s jarným znovuzrodením prírody, ale oslavujeme aj vzkriesenie Maďarska“. Pál Schmitt, maďarská hlava štátu, nový zákon schválil v televíznom vystúpení a Viktor Orbán potom výsledok označil za zatiaľ najmodernejšiu ústavu v Európe. Nový základný zákon, ako mu hovoria, vychádza z tisícročných úspechov maďarského kresťanstva a rodinných hodnôt. Svätoštefanská koruna sa stala symbolom maďarského štátu a jeho ústavnej kontinuity. „Svätá koruna? To snáď nemyslíte vážne,“ poviete určite. „Čo, pre Boha, hľadá Svätá koruna v najmodernejšej ústave Európy? To má byť skeč z Monty Pythona alebo platená reklama na európsky blázinec?“ Čo by ste povedali, keby som vám vysvetlil, že je to súčasť prefíkaného plánu vyviesť krajinu a následne aj celú Európu zo súčasnej krízy? Viem to od matky, ktorá videla v televízii, že títo ľudia majú len tie najlepšie úmysly. Svätá koruna je iba ďalším dôkazom, že sa zasa nosí flirtovanie s neokonzervatívcami, a tak ani najmodernejšej ústave Európy neuškodí mierne stredoveká patina. Modernita a rytierske cnosti sú predsa dve stránky tej istej mince. Stačí sa len pozrieť napríklad na legendárnych pilotov z Prvej svetovej vojny či na rytierov Okrúhleho stola kráľa Artuša. Uznajte, že nemôžeme nič stratiť, ak budeme mať Boha na svojej strane, najmä ako svetský národ v svetskom štáte. Bude to asi ako keď si dáte súčasne opasok aj traky. Veď môj brat, hoci zďaleka nie je veriaci, počas štúdia často prosil matku, aby sa za neho pred skúškami modlila, čo aj vykonala, a všetky skúšky spravil, takže človek nikdy nevie. Prečo by sme sa nemali vydať za dobrým vodcom, na ktorého zjavne máme dobré tisícročné väzby? Maďarsko prevzalo predsedníctvo Európy v deň Zjavenia Pána. Na Veľkonočný pondelok prijalo novú ústavu a na Svätodušnú nedeľu nás istotne čaká ďalšie prekvapenie. Kráľ Artuš na Svätodušnú nedeľu zvykol zvolávať svojich rytierov k Okrúhlemu stolu na hostinu, pred začiatkom novej výpravy. Aj na poslednú výpravu, hľadanie svätého grálu, sa vybrali po Svätodušnej nedeli. Svätá koruna, tak ako svätý grál, je zázračný predmet, ktorý dokáže hojiť rany krajiny. Je to rozhodne krásna vec s neuveriteľným príbehom, ešte starším než legenda Okrúhleho stola. Jej jediným problémom, povedia možno liberáli, je, že skutočne existuje a že už tisíc rokov ovplyvňuje životy miliónov ľudí, ktorí jej podliehajú. Doktrína Svätoštefanskej koruny, tento jedinečný maďarský právny vynález, oddávna platí za nepísanú ústavu Maďarského kráľovstva a poslanci sa preto museli opatrne pohybovať po nejasnej hranici medzi tým, či ju použiť ako symbol alebo ako vodidlo. Podobne ako britská koruna aj Svätoštefanská koruna je právnická osoba, nezávislá od osoby, ktorá ju má na hlave. Doktrína Svätoštefanskej koruny však ide ďalej, pretože korunu pokladá za osobu, ktorá má vyššie postavenie ako kráľ. Jeho veličenstvo Svätoštefanská koruna je stelesnením maďarskej štátnosti. Panovník koná v mene Koruny. Habsburskí králi, ktorí nemali maďarský pôvod, nesmeli korunu vlastniť. Počas korunovačného obradu im ju len dočasne zapožičali. Väčšina Maďarov netuší, aký význam Svätoštefanská koruna nadobudne v ich živote, kým budeme kráčať do novej éry, ktorú vyhlásil Fidesz. Ale už vidím šťastné tváre štátnych úradníkov, skladajúcich prísahu na novú ústavu, plnú pasáží typu: „po morálnych porážkach 20. storočia je našou primárnou potrebou duchovná a intelektuálna obnova.“ Jedným z prvých Orbánových počinov po prevzatí moci bolo prenesenie Svätoštefanskej koruny z Národného múzea do gotickej kopuly budovy parlamentu. Vyslal tým jasný signál: koruna nie je muzeálny objekt. Svätoštefanská koruna je okrúhla. Kopula parlamentu je okrúhla. Okrúhly stôl je okrúhly. Treba k tomu ešte niečo dodať? Kto koná v mene Svätoštefanskej koruny, akoby mal za sebou aj Svätý grál a meč Excalibur, a presne to potrebuje najmodernejšia ústava Európskej únie, ak chce zastaviť súčasnú morálnu krízu. A konečne je všetko jasné. Vo svetle najnovších udalostí sa pred nami začína rysovať celkový plán Viktora Orbána a my začíname chápať, prečo minulý rok (pardon, na minulú Veľkú noc) po svojom drvivom volebnom víťazstve vyhlásil revolúciu. Až v tejto chvíli začína byť jasné, prečo večne usmiateho Pála Schmitta, bývalého olympijského šampióna v šerme, vymenoval najprv za zástupcu vo vedení strany a potom za hlavu štátu. Pál Schmitt je prvý rytier Okrúhleho stola. Na každú úlohu je potrebná správna osoba a naša šermiarska jednotka sa nikdy neminula cieľom. Už ho vidím, ako sedí a premýšľa pod kopulou, kam sa občas vyberie, aby na chvíľu odložil ťarchu štátu. Myslíte, že si niekedy predstavuje, ako sa asi cítil prvý maďarský kráľ, keď pred tisíc rokmi prijal korunu a kresťanstvo, čo mu vtedy muselo pripadať mimoriadne dobrodružné?… Ako sa asi cítil, keď sa po prvý raz dotkol Svätej koruny? Vtedy ešte ani nebola svätá. Starý dobrý Svätý Štefan nemohol tušiť, že o tisíc rokov neskôr maďarský panovník znovu vyzve svoj ľud dodržiavať kresťanské zásady a že v tom čase bude zastávať funkciu predsedu Európy. Žeby nastal čas zázrakov? Nastala demokracia Okrúhleho stola. A hoci je ťažké odhadnúť, čo nás čaká, s pomocou rytierskych cností a modernity všetko zvládneme. Základné právo vyhlasuje dôstojnosť za základ ľudského života. Skvelá myšlienka! A možno si predstaviť väčšiu dôstojnosť než s korunou na hlave celkom umlčať celú miestnosť? Čo miestnosť?! Celú krajinu! To dôstojné mlčanie! Zdá sa, že chvíľa, na ktorú sme čakali tisíc rokov, konečne prišla, a o Maďarsko sa odteraz postará Svätoštefanská koruna. Pri listovaní pasážami základného zákona, venovanými našej hrdinskej minulosti a rodinným hodnotám prichádzam na to, že ideálnym občanom tejto utópie by bol môj starý otec. Veta „Manželstvo sa uzatvára medzi mužom a ženou“, znie síce trochu biblicky, ale on bol dobrým kresťanom. „Život je posvätný od chvíle počatia“ - aj to sedí, mal štyri deti a vychoval ich s láskou. Svätoštefanská koruna by sa mu možno zdala trochu staromódna, ale ako bývalý kapitán K&K armády by určite pochopil, že symboly lojality hrajú vážnu rolu v skupinovej dynamike. Bol to aj moderný človek. Žil v období moderny. Ulica, na ktorej som vyrastal, bola pôvodne cestičkou k jeho garáži, kde parkoval Chrysler, model z roku 1929, ten čo inšpiroval slávny newyorský mrakodrap, v tom čase najvyššiu budovu sveta - trúfalý, sebavedomý, aerodynamický, s chrličmi na všetkých štyroch rohoch. Ďalší príklad modernity spojenej s tradíciou. Môj dedo bojoval v obidvoch svetových vojnách a dožil sa aj roku 1956, keď zamkol môjho otca do pivnice, aby ho Rusi nepripravili o syna. Predtým, roku 1945, mu najstaršieho syna odvliekli z ulice na „menšie práce“, keď sa vrátil, vážil päťdesiatšesť kilogramov. Starý otec si v Prvej svetovej vojne vyslúžil množstvo vyznamenaní. Keby si pripol všetky medaile, pretromfol by aj sovietskeho generála v Deň víťazstva. Keď som ako malý chlapec rozmýšľal o starom Maďarsku, vždy som si predstavoval starého otca, ako sa vyhrieva na slnku so všetkými dierami po guľkách a bajonetoch a ostatnými jazvami na tele. Vyzeral ako mapa zabudnutej krajiny. Môžem teda povedať, že je to perfektná ústava pre môjho starého otca, ktorý bol skutočný Maďar, vojnový hrdina, veľký zástanca katolíckej cirkvi, otec rodiny a súčasne aj moderný človek. Jazyk ústavy je jednoduchý, pochopia ho aj tí, čo posledných sto rokov neprišli do styku s politikou. Môjmu starému otcovi by určite nepripadala ako akási sci-fi verzia vizionára z 21. storočia, snáď s výnimkou zákazu klonovania. Ale ak vynecháme ten, dokonale by uspokojila džentlmena z prelomu storočia. A ruku na srdce: pre skutočne moderného človeka nezáleží na tom, o akom storočí je reč. Tí, čo kritizujú Viktora Orbána a novú ústavu, tomu hovoria svätodušné kráľovstvo, a odvolávajú sa na ľudovú tradíciu, ktorá víťaza každoročných dostihov oprávňuje po celý rok byť „kráľom“ dediny a piť vo všetkých krčmách zadarmo. Je to krátkodobá vláda, ktorú strávi opitý mocou. Nová ústava rozpútala emócie, tisícky ľudí vyšli do ulíc protestovať. Svätoštefanská koruna, ako najstaršia osoba v Maďarsku, mnohým pripadá skôr smiešna než svätá a mnohí by jej najradšej dali slušnú penziu a poslali ju na dôchodok. V krajine, kde drvivá väčšina ľudí nie je nábožensky založená, sa môže zdať, že Viktor Orbán vytiahol z Veľkonočného zajaca cylinder.

Stratíme o 20 rokov južné Slovensko? Možno...

13. mája 2011 - (Peter Toti Tóth - blog.sme.sk)

Východiská maďarskej politiky sa od polovice 19. storočia zásadne nezmenili. Stoja na nacionálnom egoizme, ktorý je pre vládu Viktora Orbána priam posvätnou hodnotou. Niežeby boli Slováci bez viny, ale politika Fidesz-u, hýčkajúca si trianonskú traumu a povyšujúca ju na jedinú a absolútnu historickú krivdu, vylučuje skutočný dialóg o našich spoločných dejinách. V takomto dialógu je potrebné menej rozprávať a viac počúvať. Súčasné nastavenie maďarskej politiky však vzájomné porozumenie vylučuje. Návšteva maďarského ministra zahraničných vecí Jánosa Martonyiho na Slovensku potvrdila, že vzťahy s južným susedom sú nielen zlé. Majú v sebe navyše zakódovaný konflikt, ktorý sa neustále prehlbuje. Nie cholericky, ale akosi plazivo. Preto sa môže situácia pri povrchnom skúmaní aktuálnej komunikácie medzi Bratislavou a Budapešťou javiť ako operetná a neškodná vojna slov. Problémom však je, že ide o vojnu v prevažnej miere jednostranných činov. Dočasným šťastím sa ukazuje disciplinovanosť a zdržanlivosť absolútnej väčšiny obyvateľstva na oboch stranách hranice. Maďari ani Slováci zatiaľ nemajú náladu na nacionálne vyčínanie. A aj to je jeden z dôvodov, prečo nikto v Európe netrúbi na poplach....aj keby mal. Konštatovanie, že s tým začali maďarskí politici, nie je prejavom slovenskej neschopnosti sebareflexie. Je to iba holý fakt, nestavia Slovákov do morálne nadradenej pozície. A poctivo treba pripustiť, že Maďari nie sú jediní v Európe, kto podporuje iredentu, aj keď sú v tomto ohľade asi smutnými priekopníkmi. Pre príklady netreba chodiť ďaleko - podobne si počínajú Rumuni, Srbia Chorváti. Ruské šachy s vydávaním pasov Osetom a Abcházcom sú povestné. Bez viny nie sú ani Poliaci a s podobne nebezpečnou kartou sa hrá aj v Pobaltí. Je zjavné, že Rumuni, Chorváti a Srbi sú v tejto záležitosti s Maďarmi na jednej lodi. Takže sme v strednej Európe vo svojom odpore proti rozdávaniu druhého občianstva na rýdzo plemennom/etnickom základe takmer osamotení. Isteže, môžeme sa vždy spoliehať na podporu Čechov. Nielen preto, že sme s nimi zdieľali spoločný štát. Česi nemajú historicky dobré skúsenosti s Maďarmi, pretože neprejavili ani najmenšie pochopenie pre ich národno-obrodenecké úsilie v 19. storočí, keď sa usilovali federalizovať Rakúsko-uhorskú monarchiu. Maďarom vyhovoval dualizmus, a preto bezohľadne potopili nádeje českých austroslavov. Nedá sa však spoliehať na historické nedorozumenie Čechov s Maďarmi. Opora v západných bratoch je príjemná, avšak politicky a mocensky nič nerieši. Slovensko reaguje na maďarské oživovanie iredenty formou zákona o dvojakom občianstve či neprístojnými zmienkami vo „veľkonočnej” ústave o zodpovednosti budapeštianskej vlády za osudy všetkých Maďarov zle, ale inak sa ani nedá. Ficov protizákon chcel absolútne vylúčiť možnosť získať dvojaké občianstvo a predísť tak zasievaniu semena iredenty na slovenskom juhu. Narazil na mnohé problémy a skomplikoval životy ľuďom, ktorých neviedla k získaniu druhého občianstva politika, ale legitímne a praktické dôvody. Jediným výsledkom slovenského protizákona bola medzištátna (a domáca) zvada bez ziskov na medzinárodnej scéne. Nie je však správne robiť výčitky Róbertovi Ficovi. Na hrubé vrece sa totiž zvykne prišiť hrubá záplata, aj keď je vopred jasné, že zlý dojem nielen ostane, ale sa aj umocní. Mikuláš Dzurinda sa usiluje o konciliantnú diplomaciu, ale tiež bez väčších úspechov. Vyhýba sa verbálnym prestrelkám ponad Dunaj a prichádza s iniciatívami na rokovanie. Jednou z nich je návrh medzištátnej dohody o uplatňovaní zákona o dvojakom občianstve. Odpoveď Jánosa Martonyiho: „Slovenský návrh nepovažujeme za základ na rokovania.” A práve v tejto vete je ukryté tajomstvo politiky fait accompli - teda postavenia protivníka/partnera/druhú stranu pred hotovú vec, pričom je takto nastolený stav vydávaný za nemenný. János Martonyi predsa inými slovami hovorí: Nebudeme s vami rokovať o vašich predstavách. Tie naše sa totiž stali skutočnosťou a nemáme v úmysle na tom nič meniť. Ako sa dá primerane, nenásilne a zároveň efektívne reagovať na takúto politiku? Iba veľmi ťažko. A bez medzinárodného sprostredkovania to asi ani nie je možné. Bolo už naznačené, že česká pomoc je síce vítaná, ale nestačí. Do sporu by sa mala vložiť Európska únia. Lenže nevloží. Už dávno totiž nie je spolkom, ktorý vznikol okrem iného aj ako prevencia pred ďalšími zničujúcimi konfliktami na kontinente. Nehovoriac o tom, že kľúčové krajiny ako Nemecko a Francúzsko môžu mať na spory medzi Slovenskom a Maďarskom názory, ktoré nebudú celkom konvenovať slovenským predstavám a záujmom. Ak sa raz o dianie na slovensko-maďarskom pomedzí začne únia skutočne zaujímať, pravdepodobne už bude neskoro, aj keď práve nepôjde o vojenský stret. Postačí, že na základe ďalšieho fait accompli vznikne nová realita. Napríklad sa zíde samozvané, maďarskou vládou výdatne podporované zhromaždenie Maďarov južného Slovenska a vyhlási autonómiu či nezávislosť, čo okamžite uzná vláda v Budapešti. Dnes Maďarsko rozdáva dvojaké občianstva, hlása, že jeho vláda je vládou všetkých Maďarov (najmä tých, ktorí žijú v Karpatskej kotline) a špekuluje, ako im priznať volebné právo. Kto by si to pomyslel pred dvadsiatimi rokmi? A čo bude o ďalších dvadsať rokov? Dunaj už možno nebude tvoriť prirodzenú hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom a čas sa v Európe vráti o hodný kus dozadu.

Krajiny V4 vytvoria spoločnú bojovú skupinu

12. mája 2011 - (sita)

Krajiny Visegrádskej skupiny vytvoria v prvom polroku 2016 spoločnú bojovú skupinu Európskej únie tzv. „battle group” V4. V Levoči sa na tom dnes dohodli ministri obrany zoskupenia V4. Na spoločných rokovaniach sa zúčastnil aj ukrajinský šéf rezortu obrany, keďže bojovú skupinu by mohli v prípade záujmu doplniť aj ukrajinské ozbrojené sily. Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré bude potrebné v tejto súvislosti čo najskôr vyriešiť, je určenie vedúcej krajiny a operačného veliteľstva. S najväčšou pravdepodobnosťou by ňou malo byť Poľsko, čo dnes na tlačovej konferencii potvrdil aj poľský minister Bogdan Klich. „V našom spoločnom záujme je tiež doriešiť účasť a spôsobilosti, ktorými by bola ochotná a schopná prispieť Ukrajina,” uviedol minister Galko s tým, že účasť tejto krajiny v skupine by bola pre skupinu obohatením. Slovensko plánuje prispieť do európskej bojovej skupiny veliacimi dôstojníkmi, mechanizovanou rotou s bojovými vozidlami a špecialistami na výbušniny. „Každá zúčastnená krajina bude prispievať do tejto skupiny podľa svojich možností a dá k dispozícii svoje výcvikové strediská či zariadenia,” vysvetlil minister Galko. Ministri obrany diskutovali aj o dopadoch krátenia rozpočtov na obranu aj ozbrojené sily. „Zhodli sme sa na tom, že ďalšie krátenie rozpočtov na obranu môže ohroziť nielen vývoj nových, ale aj udržiavanie súčasných spôsobilostí,” povedal minister Galko. Dnešným stretnutím na úrovni ministrov vrcholí obdobie ročného slovenského predsedníctva Visegrádskej skupiny v oblasti obrany. „Počas nášho predsedníctva sa uskutočnilo množstvo rokovaní na pracovnej úrovni. Vývoj vo svete ukazuje, že regionálna spolupráca je čoraz dôležitejšia. Chceme a musíme spolu čoraz viac spolupracovať,” zdôraznil minister Galko. Visegrádska spolupráca patrí medzi priority zahraničnej politiky SR. Partnerstvo medzi Českou, Maďarskou, Poľskou a Slovenskou republikou, podstatným spôsobom prispieva k regionálnej spolupráci a lepšiemu presadzovaniu záujmov stredoeurópskych krajín v Európe a vo svete. Dôkazom toho, že krajiny V4 vnímajú regionálnu spoluprácu širšie, je aj účasť ukrajinského ministra obrany, ktorý sa do rokovaní zapojil v priebehu dopoludnia. Agentúru SITA informoval hovorca ministerstva obrany Ivan Rudolf.

Ministri dali zelenú zmenám v schengenských pravidlách

12. mája 2011 - (sita)

Ministri vnútra členských krajín Európskej únie počas štvrtkového stretnutia v Bruseli dosiahli zhodu v otázke plánovaných zmien vo fungovaní schengenského priestoru, ktoré majú umožniť dočasné obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach. Po skončení rokovaní to oznámil maďarský minister Sándor Pintér, podľa ktorého väčšina účastníkov podporila návrh Európskej komisie (EK) predpokladajúci obnovenie kontrol ako posledné východisko z núdze v prípade, že členské štáty budú čeliť nezvládnuteľnému náporu migrantov alebo niektorý z nich nebude schopný ustrážiť vonkajšiu hranicu schengenu. „Každý z ministrov deklaroval jasný postoj: Slobodný pohyb osôb je jedným z kľúčových výdobytkov únie a my ho musíme zachovať a ochrániť,” povedal Pintér pred novinármi v Bruseli. V rovnakom duchu sa vyjadrila aj eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová, podľa ktorej je však potrebné „zvýšiť jednoznačnosť pravidiel a postupov, aby sa zamedzilo jednostranným a nekoordinovaným rozhodnutiam jednotlivých členských štátov”. Jej slová boli pravdepodobne narážkou na stredajšie rozhodnutie Dánska obnoviť kontroly na hraniciach s Nemeckom a Švédskom, ktoré pobúrilo viaceré európske vlády. Podľa nemenovaného európskeho diplomata, na ktorého sa odvoláva tlačová agentúra AFP, návrh EK podporilo 15 z 27 členov EÚ, pričom jediným otvoreným odporcom je Cyprus. Isté výhrady však podľa neho vyjadrili aj Belgicko, Malta a Španielsko. Francúzsky minister vnútra Claude Guéant napriek tomu hovorí o „veľmi širokom konsenze, ak nie takmer jednomyseľnosti”. Francúzsko je pritom jedným z iniciátorov reformovania Schengenskej zmluvy, ktoré sa podľa neho stalo potrebným v súvislosti s nebývalým prílevom nelegálnych migrantov z Afriky. Konečné rozhodnutie o navrhovaných zmenách sa očakáva počas nadchádzajúceho summitu EÚ, ktorý sa uskutoční 24. júna.

Orbán: EÚ by mala čo najskôr začať rokovať s Macedónskom

12. mája 2011 - (sita)

Európska únia by mala čo najskôr odštartovať prístupové rokovania s Macedónskom. Vo štvrtok na to vyzval maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Európskej únii. Macedónsko je kandidátom na členstvo v únii od roku 2005, rokovania o vstupe sa však zatiaľ nezačali pre spor s Gréckom o názov krajiny. Grécko odmieta nazývať svojho suseda Macedónskom, pretože tak sa volá aj jeho severná provincia a Atény sa obávajú možných územných nárokov v budúcnosti. „Je neprirodzené, že šesť rokov po udelení štatútu kandidáta sa vstupné rokovania s Macedónskom ani len nezačali,” vyhlásil Orbán. Dodal, že je v záujme Európskej únie, aby sa Skopje čo najskôr stalo jej členom. „Preto si myslím, že rokovania by sa mali začať čo najskôr,” zdôraznil maďarský premiér po stretnutí so svojím macedónskym partnerom Nikolom Gruevským. Európska komisia v roku 2009 odporučila začatie prístupových rozhovorov, no termín zatiaľ nestanovila, keďže Grécko chce najprv vyriešiť spor o názov.

Koalícia sformulovala reakciu na maďarskú ústavu, SNS neuspela

12. mája 2011 - (tasr)

Slovenský parlament zareaguje na prijatie novej maďarskej ústavy uznesením podľa koaličného návrhu. Plénu to odporúča Zahraničný výbor NR SR, ktorý dnes schválil návrh uznesenia z dielne poslancov vládnych strán a ministerstva zahraničných vecí. Na výbore zároveň neuspela iniciatíva z dielne SNS, ktorú podporili len štyria prítomní poslanci Smeru-SD. Za koaličné unesenie zahlasovali všetci siedmi členovia vládnych subjektov. Schválený koaličný text odmieta akékoľvek exteritoriálne účinky legislatívy iných krajín a potvrdzuje záväzok rozvíjať SR na princípe individuálnych práv. Národniari zase okrem iného žiadali, aby parlament vyjadril „rozhorčené odmietavé stanovisko nad sériou protislovenských aktov a exteritoriálnej legislatívy narušujúcej zvrchovanosť SR, ostrý protest proti nemiestnym opakujúcim sa výrokom predstaviteľov Maďarska proti suverenite Slovenska, principiálne odmietavé stanovisko k snahám o historický revizionizmus a dôrazný apel na dodržiavanie medzinárodných zmlúv”. Maďarský parlament tiež chcela SNS vyzvať na zrušenie alebo úpravu zákonov, ktoré sa dotýkajú zvrchovanosti a suverenity okolitých štátov tak, aby stratili exteritoriálne účinky a platnosť. Maďarskí poslanci tiež mali uviesť svoju ústavu do súladu s demokratickými európskymi princípmi a tradíciami. Predseda výboru František Šebej (Most-Híd/OKS) uviedol, že exteritoriálne účinky nejakej právnej normy sú záležitosťou, ktorá končí na hraniciach danej krajiny. „Je to potom na jurisdikcii daného štátu, ktorý to buď dovolí, alebo nie,” vysvetlil. Predkladateľov z SNS upozornil, že maďarská ústava sa hlási k romantizmu rovnako ako naša. „Hlásenie sa k svätému Štefanovi je rovnako od veci alebo k veci, ako hlásenie sa k sv. Cyrilovi a Metodovi. Ja s tým problém nemám,” zdôraznil. Podľa jeho slov či sa nám to páči, alebo nie, ústava je v EÚ zvrchovanou záležitosťou každého štátu. „Nijaká krajina nemôže žiadať inú, aby menila ústavu. Bude to len výkrik a prázdne patetické gesto. Ak chceme, aby NR vykríkala do tmy, tak to môžme prijať, ale nemôžme očakávať faktické následky,” komentoval návrh SNS. „Prikláňam sa k tomu, aby sme s chladnou hlavou prišli s konkrétnymi riešeniami a nereagovali zbrklo. Ak sa bude jednať o exteritoriálne účinky v prípade následných maďarských zákonov, budeme mať s tým problém, rovnako tak v prípade udeľovania volebného práva zahraničným Maďarom,” avizoval podpredseda výboru Juraj Droba (SaS) v rozprave k návrhu SNS. Na druhej strane priznal, že ak by bol mladým progresívne zmýšľajúcim Maďarom, tak by sa skôr za text tamojšej ústavy hanbil. Predkladateľ návrhu Rafael Rafaj (SNS) vyjadril sklamanie, že žiaden z koaličných poslancov sa nedotkol obsahovej a vecnej stránky. „Ja vo vyhlásení nenachádzam žiadne výkriky ani útoky. Text je formulovaný vecne, argumentačne a zrozumiteľne. Som sklamaný, že gestorský výbor zaujal takéto laxné stanovisko,” povedal. Rafaj tiež nesúhlasil s tým, že by sa maďarská ústava nedotýkala suverenity SR. „Kto mlčí, svedčí. Je našou povinnosťou obhajovať národnoštátne záujmy,” apeloval. Koaličný návrh však považuje Šebej za dostatočný v danom okamihu, lebo je reakciou na ústavu a nie na iné právne normy, ktoré budú riešiť občianstvo a volebné právo zahraničných Maďarov. „Až budú prijaté, bude možné uvažovať o reakcii,” povedal. Šebej zdôraznil, že Slovensko na maďarskú ústavu reaguje a iné okolité štáty nie, a to z rôznych príčin. „Napríklad Rumuni by takýto text nikdy neprijali, lebo oni urobili to isté - začali prideľovať občianstvo občanom Moldavska. Ako prví s tým podľa všetkého začali Rusi v Lotyšsku či Južnom Osetsku. Je to veľmi nešťastný vývoj v Európe,” podčiarkol. Koaličné vyhlásenie považuje za jednoznačné a menej emocionálne, ako to z dielne SNS. „Nevyžaduje od inej krajiny niečo, čo vyžadovať nemôže. My nemôžeme žiadať, aby Maďarsko menilo svoj základný zákon,” dodal Šebej. O oboch návrhoch bude ešte rokovať plénum na schôdzi, ktorá sa začína 17. mája.

Slotov bilbord podpálili, vidí za tým Maďarov

13. mája 2011 - (tasr)

Líder národniarov Ján Slota sa hnevá. V Nových Zámkoch a Komárne poškodili bilbordy Slovenskej národnej strany. Za týmto činom vidí Maďarov! „V Nových Zámkoch nám v týchto dňoch bilbord podpálili a v Komárne poškodili, zatreli farbou a modifikovali na ňom náš text. Je pre mňa absurdné, aby aktivitu, chrániacu národnoštátne záujmy Slovenskej republiky niekto hanobil takýmto spôsobom,” vyhlásil Slota. Podľa Slotu je evidentné, že ide o vyjadrenie „jasného postoja niektorých príslušníkov maďarskej národnosti k svojej domovine - Slovenskej republike”. Národniari pred pár týždňami odštartovali petíciu k referendu s cieľom používania slovenského jazyka ako jediného úradného jazyka na Slovensku. Súčasťou kampane sú aj spomínané bilbordy.

Slotu neprekvapilo zapojenie sa Chmela do polemiky o referende

12. mája 2011 - (tasr)

Predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Jána Slotu neprekvapuje, že aj podpredseda vlády SR Rudolf Chmel (Most- Híd) sa zapojil do polemiky o tom, že SNS údajne nemôže požadovať referendum o slovenskom jazyku, pretože tým ide proti Ústave SR. „Tvrdenie pána Chmela, že toto referendum by bolo protiústavné, je nekompetentné. Referendum je pre nás predsa vrcholom demokracie a prejavu vôle národa. Ale keďže je pán Chmel z politickej strany Most-Híd, možno práve nechtiac odhalil a potvrdil ich zámer vystupovať práve proti vôli slovenského národa,” uviedol Slota. Dodal, že SNS bude pokračovať v snahe o vypísanie referenda. Je presvedčená, že ide o jednu z možností ako zastaviť promaďarské sily, ktorým ide o likvidáciu suverénnej SR.

Ján Slota exkluzívne pre Slovenské národné noviny:

Národnostné menšiny chceme zrovnoprávniť

12. mája 2011 - (sns.sk)

- Revizionistická politika susedného Maďarska priamo ohrozuje integritu Slovenskej republiky. Zákon o dvojitom občianstve i nová ústava Maďarska dávajú predpoklad, že na juhu Slovenska už nebude žiť maďarská menšina, ale občania maďarského politického národa. Čo to môže pre Slovensko znamenať?

- Veľké nebezpečenstvo. Neraz som zdôrazňoval, že maďarská politika má jedného spoločného menovateľa - Veľké Uhorsko. Táto idea je spoločná pre socialistov, krajnú pravicu, boľševikov Bélu Kunu či Horthyho fašistov i Kádárových komunistov. Všetci podsúvajú svetu jednu veľkú dejinnú lož, že Uhorsko sa rovná Maďarsku. Preto v novej ústave zmenili názov štátu a z Maďarskej republiky urobili Maďarsko. Takže už majú Maďarsko, čo sa podstatne viac blíži k názvu Uhorsko aj k ich cieľu. Republika má svoju definíciu a isté obmedzenia. V starej ústave napríklad bolo ustanovenie, že Maďarsko nikdy nebude spochybňovať územné členenie v Európe. Čiže bola tam zabetónovaná Trianonská zmluva. V novej ústave už to nie je - a oni veľmi dobre vedia, prečo.

- Môže zákon o dvojitom občianstve, ktorý prijala ešte vaša vláda, nejako oslabiť účinky maďarskej jurisdikcie?

- Že zostal v platnosti aj po zmene vlády považujeme za jedno z víťazstiev SNS. Napriek tomu Slovensku reálne hrozí kosovský scenár. Masové udeľovanie občianstva občanom susednej krajiny vždy v histórii viedlo k vojne. Veď takým príkladom zo súčasnosti je Kosovo, či nie tak dávno Sudety. A my to ideme bagatelizovať? Veď nová maďarská ústava neuznáva všetky zákony alebo medzinárodné zmluvy, ktoré boli podpísané medzi rokmi 1944 až 1990, lebo vraj v tomto období sa maďarský národ nemohol rozhodovať slobodne. Aj preambula maďarskej ústavy je opísaná z ústavy, ktorá bola platná vo fašistickom horthyovskom Maďarsku. Toto sú indície, ktoré jasne hovoria, o čo ide vládnej moci v Maďarsku. Reálne hrozí, že rozvrátia celý systém povojnového usporiadania.

- My sme síce prijali protizákon o občianstve, ale jeho výsledkom môže byť, že na území Slovenska, po strate slovenského občianstva, budú žiť občania s maďarským občianstvom. Čo s takou masou maďarských občanov na Slovensku?

- Keď sa niekto stane občanom cudzieho štátu, nemôže mať práva ako občan SR. Taký je zákon. Petícia SNS za používanie slovenského jazyka v úradnom styku sa možno zdá len ako jazyková záležitosť. Ale to nie je iba o jazyku, to je presne o tom, aby sme zamedzili možnosti šírenia tvrdej maďarizácie v 21. storočí na južnom Slovensku. Aby sa tu nevytvárala súvislá masa po maďarsky hovoriacich ľudí, ktorí sú diskriminovaní voči ostatnému obyvateľstvu, lebo sa nevedia dohovoriť na ostatnom území Slovenska. My ich nechceme diskriminovať, chceme ich zrovnoprávniť, aby sa cítili ako plnohodnotní občania Slovenskej republiky.

- V novej ústave majú Maďari za povinnosť chrániť a brániť prírodné bohatstvo, najmä pôdu a vodu. Nuž ako stavané na územie južného Slovenska.

- Najnebezpečnejšie v ich politike je to, že hoci sú ekonomicky na dne, cvičia násilné prechody Dunaja všetkými druhmi zbraní. Majú silné bombardovacie letectvo vyzbrojené najmodernejšími stíhačkami JAS-39 Gripen zo Švédska a my si tu rozprávame, že veď sme v EÚ, sme spolu v NATO, nič sa nám nemôže stať. Aj Turecko a Grécko sú v NATO a vedú medzi sebou regulárnu vojnu! A NATO neurobilo nič. Už pri mediálnom zákone sme mali možnosť vidieť, ako maďarská strana ignorovala námietky medzinárodného spoločenstva. Tiež sa vykašľali na všetkých, čo kritizovali ústavu. Pán Orbán v Európskom parlamente povedal, že nikomu nedovolí urážať maďarský národ a ani Nemci si to nemôžu dovoliť. A tým sa to skončilo. Maďarská legislatíva priamo ohrozuje suverenitu Slovenska a náš malý Slováčik na ministerstve zahraničných vecí tvrdí, že sa nič nedeje, že máme najlepšie vzťahy s Maďarskom za posledných 20 rokov!

- Tohto roku si SNS pripomína 140. výročie svojho založenia. Vznikla tri roky po schválení národnostného zákona, ktorý odmietal uznať národnosti za svojbytné subjekty štátu, lebo podľa vtedajšej ústavy všetci občania Uhorska vytvárali jeden nedeliteľný uhorský národ. Dnešný vývoj v susednom Maďarsku akoby nás vracal späť do 19. storočia. Kedy to mala SNS ťažšie, vtedy či dnes?

- V každom čase boli určité tendencie rozkladať stranu, či už zvonku, alebo zvnútra. Som presvedčený, že rovnaké tlaky proti SNS, ako za najkrutejšej maďarizácie, sú aj teraz. Veď sa stačí pozrieť na aktivity prezidenta policajného zboru Jaroslava Spišiaka voči SNS. Ustavične vyťahuje proti nám nejaké umelo vykonštruované kauzy, sme sledovaní, odpočúvaní, kriminalizovaní, cítime sa politicky prenasledovaní. Spišiak má síce pekné slovenské meno, ale jeho obidve deti chodia do maďarských škôl. Toto špicľovanie naberá také obludné rozmery, ako v päťdesiatych rokoch minulého storočia. Teraz zasa nakúpili ďalšie odpočúvacie zariadenia z Izraela. Už ich nevlastnia len štátne orgány, ale aj veľké súkromné firmy.

MOST-HÍD: Nebezpečné prenasledovanie,

tzv. stalking by malo byť trestným činom

12. mája 2011 - (tasr)

Nebezpečné prenasledovanie, tzv. stalking, by mohlo byť od septembra trestným činom. Páchateľ by zaň mohol ísť na rok až tri do väzenia. Navrhuje to podpredsedníčka Mosta-Híd Edita Pfundtnerová, ktorá chce dať novelizáciou Trestného zákona polícii zákonné možnosti stíhať takéto správanie. V súčasnosti sa to totiž podľa jej slov nedá. „V našom právnom poriadku existujú trestné činy, ktoré čiastočne pokrývajú takéto správanie páchateľa, ale nemá to dostatočnú intenzitu. Chceme dať polícii právny rámec, aby mohli takéto správanie stíhať,” vyhlásila na dnešnej tlačovej konferencii Pfundtnerová s tým, že na rozdiel od Slovenska právne poriadky iných štátov už stalking ako trestný čin poznajú. Nebezpečným prenasledovaním by malo byť podľa Pfundtnerovej návrhu také správanie páchateľa, keď sa vyhráža ujmou na zdraví obeti alebo jej blízkej osobe. Ďalej také konanie, keď páchateľ bez privolenia vyhľadáva osobnú blízkosť obete, alebo ju sleduje, alebo ju kontaktuje cez internet, písomne alebo inak. Trestné by malo byť aj to, ak páchateľ zneužije osobné údaje za účelom získania osobného alebo iného kontaktu s obeťou, a tiež také správanie páchateľa, ktoré obeť inak obmedzuje v obvyklom spôsobe života. „Spoločným znakom týchto konaní je, že takéto obťažovanie, sledovanie musí byť dlhodobé a musí vzbudiť dôvodnú obavu o život alebo zdravie obete alebo jej blízkych osôb,” doplnila Pfundtnerová. Stalkingom má byť podľa jej návrhu také správanie, ktoré „podstatným spôsobom zhorší kvalitu života obete”. K začatiu trestného stíhania alebo k pokračovaniu trestného stíhania v tejto veci by mal byť potrebný súhlas poškodeného. Podľa navrhovateľa novely je totiž možné, že vzťahy medzi poškodeným a páchateľom sa vyrovnajú bez toho, aby sa muselo pokračovať v trestnom stíhaní. Pfundtnerová zdôraznila, že stalking je veľmi nebezpečným zásahom do súkromia, ktorého hlavným znakom je, že páchateľ je až chorobne upnutý na obeť a denne ju obťažuje. Ako príklad uviedla obťažovanie smskami či emailami, ktoré páchateľ posiela obeti na stovky. „Miestami obsahujú aj vyhrážky,” podotkla podpredsedníčka Mostu-Híd s tým, že kvôli páchateľovi je obeť často nútená meniť svoj denný režim. Doplnila, že najčastejšími obeťami sú podľa štatistík bývalí partneri. Páchateľmi sú zvyčajne muži, no niekedy aj ženy. Dodala, že ženy sú podľa štatistík pri páchaní takéhoto trestného činu prefíkanejšie a dôslednejšie.

Podpora Fideszu dramaticky klesla

12. mája 2011 - (sita)

Podpora maďarského vládneho hnutia Fidesz v máji dramaticky klesla. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Szonda Ipsos, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnil denník Népszabadság. Hnutie premiéra Viktora Orbána by vo voľbách medzi rozhodnutými voličmi získalo 48 percent, čo je o šesť percent menej ako v januárovom prieskume. Socialistov je rozhodnutých voliť 20 percent Maďarov, radikálny Jobbik 17 a liberálno-environmentálne hnutie Politika môže byť iná (LMP) by podporilo 7 percent voličov. Spomedzi všetkých voličov podporuje Fidesz len 24 percent obyvateľov, čo je v porovnaní s januárom o desať percent menej. Agentúra Ipsos vypočítala, že Orbánova strana prišla o takmer milión voličov.

V Čunove sa konalo zasadnutie Riadiaceho výboru CEframe

13. mája 2011 - (sita / pr)

V dňoch 11. a 12. mája 2011 sa v Čunove konalo zasadnutie Riadiaceho výboru projektu „Central Europe Flood Risk Assessment and Management in CENTROPE“ (CEframe). Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia krajín, ktoré sa na projektu podieľajú (Rakúsko, Česká republika, Maďarsko a Slovensko). Základný cieľ projektu sa zameriava na požiadavky vyplývajúce zo znenia Smernice Európskeho parlamentu a Rady o ohodnotení a manažmente povodňových rizík. Projekt je zameraný na projektovanie a zabezpečenie realizácie protipovodňových opatrení na úrovni povodia v každej zúčastnenej krajine. Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zúčastnené krajiny sa zameriavajú na porovnanie základných informácií a procesov a zhodnotenie rozdielov a spôsobov implementácie Smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík v národnej legislatíve. Na to bude nadväzovať harmonizácia hodnotenia povodňových ohrození a posudzovanie rizík a tým navrhnutie nasledujúcich krokov založených na spoločných hodnotách. Projekt sa v súčasnosti nachádza vo fáze implementácie prvej tretiny projektu a hodnotenia čiastkových výsledkov projektu. Môžeme konštatovať, že sa partnerské štáty vzájomne informovali o protipovodňových opatreniach, súčasnej situácii a postupoch. Táto fáza tvorí pevný základ na pokračovanie spoločného hodnotenia a bude aplikovaná ako podklad spoločných protipovodňových stratégií v projektovej oblasti.

Nespokojní maďarskí policajti nechcú pokutovať

12. mája 2011 - (tasr)

Odborári poriadkových síl a ozbrojených zložiek v Maďarsku zvažujú nové formy protestu pre prípad, že sa im nepodarí dohodnúť s vládou na svojich požiadavkách. Policajti by napríklad nepokutovali vodičov a pohraničná stráž by zas na hraniciach robila pomalšie kontroly. Do ulíc Budapešti vyšli policajti, colníci, vojaci, príslušníci väzenskej stráže a požiarnici z celej krajiny v apríli niekoľkokrát, 16. apríla ich demonštrovalo vyše 10.000. Napriek demonštráciám nedošlo na rokovaní ministra vnútra Sándora Pintéra s predstaviteľmi odborov zamestnancov ozbrojených zložiek 6. mája k zblíženiu postojov. Odborári sú nespokojní so mzdami a s avizovaným zrušením výsluhového dôchodku. Maďarský denník Népszabadság dnes citoval predsedu Odborov zamestnancov poriadkových síl a verejnej správy (RKDSZ) Tibora Vinczeho, podľa ktorého popri demonštráciách zvažujú aj iné formy protestu, napríklad policajti by neukladali pokuty v prípadoch, v ktorých im to zákon vyslovene neprikazuje. Príslušníci pohraničnej stráže by zas robili dôkladné kontroly, ktoré by si vyžadovali trojnásobne dlhší čas.

Zástupcovia splnomocnencov pre hraničné vody sa zmenili

11. mája 2011 - (tasr)

Vláda odvolala z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českom, Maďarskom a Ukrajinou Mariána Supeka. Odobrila aj odvolanie Juraja Sotáka z funkcie zástupcu splnomocnenca vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou a z funkcie člena slovenskej delegácie v Slovensko-maďarskej komisii pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Maďarskom. Kabinet zároveň odsúhlasil vymenovanie technicko-prevádzkového riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Stanislava Fialíka za zástupcu splnomocnenca vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Českom, Maďarskom a Rakúskom. Zástupcom splnomocnenca vlády pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Ukrajinou sa stal špecialista SVP Ján Munkáči. Miesto člena slovenskej časti Slovensko-maďarskej komisie pre hraničné vody bude zastávať technicko-prevádzkový riaditeľa Odštepného závodu Bratislava SVP Pavol Virág.

Doprastav uspel v Maďarsku

12. mája 2011 - (eTrend)

Slovenská skupina Doprastav so svojou českou dcérou Subterra a maďarským partnerom EuroAszfalt Építő és Szolgáltató získali veľkú zákazku na rekonštrukciu železničnej trate medzi stanicou Budapešť-Kelenföld a obcou Tárnok. DSE Konzorcium by malo zrekonštruovať 22 kilometrov trate a z toho viac ako 19 kilometrov zdvojkoľajniť. Práce by sa mali začať začiatkom septembra tohto roku a ukončenie sa očakáva v decembri 2013. Na zákazku nachystala štátna spoločnosť zastrešujúca infraštruktúrne projekty, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, 31 miliárd forintov (117,571 milióna eur). Až 85 percent z nich majú poskytnúť fondy Európskej únie. Po úpravách trate by po nej mali vlaky jazdiť rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.

Slovensko predbehne Európu

13. mája 2011 - (Hospodárske noviny)

Rast ekonomiky Európskej únie by mal v tomto roku stagnovať a rast eurozóny sa dokonca mierne spomalí, tvrdí nová prognóza Medzinárodného menového fondu. Medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky únie bude patriť aj Slovensko. Slovenský HDP tento rok vzrastie o 3,8 percenta a na budúci o 4,2. Zhruba rovnako expandoval aj vlani. V tomto roku bude v rámci únie rýchlejšie než Slovensko rásť Litva, ktorej ekonomika by si mala polepšiť o 4,6 percenta. Rovnakým tempom by mali rásť švédska a poľská ekonomika. Na budúci rok zaznamená vyšší rast HDP spomedzi štátov únie len Rumunsko. Expanzia únie aj eurozóny sa na budúci rok mierne zrýchli. Podľa Medzinárodného menového fondu sa hrubý domáci produkt eurozóny tento rok zvýši o 1,6 percenta, pričom vlani vzrástol o 1,7. Na budúci rok sa tempo jeho rastu mierne zrýchli. Zhruba rovnako rýchlo rastie ekonomika celej únie. Najväčšia európska ekonomika Nemecko mierne pribrzdí, keď sa tempo jej rastu spomalí v roku 2011 na 2,5 percenta. Naopak, Francúzi si pohoršia. Najväčšou výzvou pre politikov je riešenie dlhovej krízy v okrajových krajinách eurozóny. Podľa fondu sa už prijali dôležité opatrenia. Vlády na národnej úrovni realizujú plány na konsolidáciu verejných financií, aby opätovne získali dôveru finančných trhov. Na úniovej úrovni sa posilnil manažment rizík a vytvorili mechanizmy na pomoc zdĺženým krajinám. Stále sú však potrebné dôležité rozhodnutia. Ide predovšetkým o riešenie problému slabých bánk v rozvinutých európskych ekonomikách a realizáciu reforiem na úniovej úrovni, na ktorých sa lídri už dohodli, dodáva fond.

Medziročná inflácia v Maďarsku v apríli vzrástla

11. mája 2011 - (sita)

Medziročná inflácia v Maďarsku v apríli vzrástla na 4,7 % z marcových 4,5 %. Informoval o tom v stredu štatistický úrad krajiny. Rast cien v Maďarsku je mierne vyšší, ako očakávali analytici oslovení v prieskume agentúry Reuters, ktorí odhadovali, že inflácia za apríl bude na úrovni 4,6 %. Aprílový rast cien bol hlavne výsledkom zdraženia potravín, uviedol štatistický úrad. Medzimesačná inflácia v Maďarsku bola v apríli 0,6 % po tom, ako v marci predstavovala 1,1 %. Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny potravín a palív, sa v apríli zvýšila na 2,7 % z marcových 2,5 %. Menový výbor maďarskej centrálnej banky po aprílovom zasadaní uviedol, že z krátkodobého hľadiska bude inflácia pravdepodobne výrazne nad hranicou 3 %, ktorú centrálna banka považuje za želanú úroveň. Do konca budúceho roka by však mohla klesnúť naspäť k hranici 3 % a to aj bez ďalšieho sprísňovania menovej politiky. Centrálna banka Maďarska drží svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 6 % už tri mesiace a analytici očakávajú, že ju nezvýši ani v najbližších mesiacoch. Centrálna banka prognózuje, že v tomto roku bude priemerná inflácia 4 % a v budúcom roku klesne na 3,4 %.

Za prácou do zahraničia by išiel takmer každý šiesty Maďar

11. mája 2011 - (tasr)

Takmer každý šiesty dospelý Maďar zvažuje krátkodobé či dlhodobé vysťahovanie sa za prácou do zahraničia. Vyplýva to z aprílového prieskumu maďarského inštitútu Tárki, ktorý zverejnil dnes maďarský ekonomický server privatbankar.hu. Takto vysoký pomer Maďarov s migračnými snahami v uplynulých dvoch desaťročiach ešte nebol. Podľa výsledkov prieskumu 12 percent respondentov plánuje vysťahovanie na týždne alebo mesiace, 13 percent by zostalo v zahraničí na niekoľko rokov a sedem percent by sa úplne vysťahovalo. O niektorej forme migrácie uvažuje 17 percent celkového počtu obyvateľstva, uvádza Tárki. Najobľúbenejšou cieľovou krajinou Maďarov je už tradične Nemecko a Rakúsko, silnejúcu pozíciu z tohto pohľadu zaznamenala Veľká Británia.

Orbán zatrhol štátne zlaté padáky

11. mája 2011 - (Pavel Novotný - hnonline.sk)

Politici i šéfovia veľkých štátnych podnikov u našich južných susedov si musia nechať zájsť chuť na tučné odstupné. Maďarský premiér Viktor Orbán presadil ďalší kontroverzný zákon, ktorým sa vysoké odstupné štátnych zamestnancov zdaní až 98 percentami. Dvojtretinová parlamentná väčšina Orbánovho Fideszu zákon odklepla i napriek tomu, že minulý týždeň jeho pôvodnú verziu zmietol zo stola ústavný súd. Takmer celé odstupné prevyšujúce 7 300 eur navyše budú musieť vrátiť nielen manažéri štátnych a samosprávnych podnikov, ale i starostovia obcí, notári a poslanci maďarského aj Európskeho parlamentu. „Peniaze, ktoré tento zákon prinesie do štátnej pokladnice, pritom nie sú príliš významné. Je to skôr politický krok,” vysvetlil pre HN politológ László Öllös. Fidesz totiž už pred vlaňajšími voľbami sľuboval, že urobí rázny koniec s miliónovými zlatými padákmi manažérov, ktorí často odchádzali už po niekoľkých týždňoch vo funkcii s poriadne plnou peňaženkou. „Prejavovalo sa to najmä počas predchádzajúcej socialistickej vlády. Keď sa tieto prípady dostali na svetlo sveta, samozrejme, že verejnosť bola pobúrená. Aj to pomohlo Orbánovi suverénne vyhrať voľby,“ pripomenul Öllös. Pôvodný zákon, ktorý parlament prijal v novembri 2010, dokonca rátal s tým, že štátni zamestnanci budú vracať odstupné získané už od začiatku roka 2005. To však ústavný súd v piatok zrušil, keďže mu vyčítal neprípustnú retroaktivitu. Nový zákon sa týka odstupného vyplateného od vlaňajšieho roku. Podstatne sa však rozšíril okruh ľudí, ktorým odstupné radikálne zdania. Štátni zamestnanci si tak budú môcť ponechať maximálne dve percentá z odstupného nad 12 659 eur, u šéfov štátnych podnikov, politikov a starostov obcí je táto hranica znížená na 7 233 eur. Tým, ktorí už odstupné za roky 2005 až 2009 zdanili, pritom daňové úrady ich peniaze v nasledujúcich týždňoch vrátia. Rozprávkové zlaté padáky sú však tŕňom v oku aj niektorým našim politikom. „Už v predchádzajúcich týždňoch sa nám podarilo skresať odstupné primátorom i poslancom. Chceme ho však úplne zrušiť,“ potvrdil pre HN šéf Obyčajných ľudí Igor Matovič. Podľa vlastných slov plánuje príslušný návrh vypracovať a predložiť ešte do konca tohto roka. Obyčajní ľudia pritom zrušenie odstupného politikom sľubovali už vo svojom predvolebnom programe a ich líder teraz tvrdí, že zatiaľ sú len v polovici cesty. Matovič však pripomína, že v súčasnosti na takýto krok nie je na Slovensku politická vôľa. „Je tu minimum ľudí, ktorí by boli ochotní niečo také podporiť. Zažíval som to už pri znižovaní platov starostov.“ Myšlienka úplného zrušenia odstupného však nemá podporu ani v strane Sloboda a solidarita, ktorá s návrhom na jeho zníženie prišla a presadila ho. „My sme zníženie odstupného poslancov a primátorov z piatich na tri mesačné platy dosiahli už v rámci predchádzajúceho zákona. Je tu teda rovnaká spravodlivosť ako pri inom zamestnaní. Nemáme však potrebu, aby sme odstupné zdanili 99 percentami, keď naň Orbán uvalí daň 98 percent,“ pripomenul pre HN šéf poslaneckého klubu SaS Jozef Kollár.

Problém s lekármi majú aj v Maďarsku, chystajú výpovede

11. mája 2011 - (tasr)

Niekoľko tisíc maďarských lekárov pripravilo do obálky výpovede, ktoré chcú poslať svojim zamestnávateľom v prípade, že v rozpočte pre rok 2012 nebudú nahradené chýbajúce finančné zdroje, píše dnešné vydanie maďarského hospodárskeho denníka Világgazdaság. Po znížení finančných zdrojov v zdravotníctve v uplynulých rokoch o 230 miliárd forintov (872 milióna eur) majú nasledovať ďalšie úspory vo výške 120 miliárd forintov (455 milióna eur), čo by v starostlivosti o chorých spôsobilo vážne problémy, konštatuje Világgazdaság. Lekári požadujú, aby ich nástupný plat bol 200.000 forintov (758 eur), aby odborní lekári mali mzdu vo výške 300.000 forintov (1137 eur) a aby mali zabezpečený odborný rast.

Komentár: Sexuálne a iné menšiny

10. mája 2011 - (Ľubomír Jaško - Aktuality.sk)

Strana Sloboda a solidarita žiada, aby pri Rade pre ľudské práva vznikol Výbor pre sexuálne menšiny. KDH to chápe ako jednu zo zbytočných liberálnych provokácií a vznik takéhoto výboru odmieta. Je na obzore ďalšia ideologická vojnička? Alebo bude táto „luxusná“ téma rýchlo zvalcovaná inými mocenskými naťahovačkami? Sulíkovi liberáli majú výčitky svedomia (hoci sa v predstavách o normách svedomia v porovnaní s inými líšia). Cítia, že zďaleka nenaplnili očakávania svojich internetových priateľov (a voličov). V marketingu bola strana šikovnejšia ako v reálnej politike. Sulíkov kritický postoj k eurovalu zaujme a podráždi viac ekonómov ako verejnosť. Je preto potrebné vytiahnuť iné, lepšie „predajné“ témy. Zisk politických bodov je v tejto súvislosti veľmi neistý. Ľudia, ktorých zaujímajú práva gayov a lesbičiek, sú angažovaní pre svoju vec aj bez asistencie politickej strany. Vedia prezentovať svoje postoje, rozbehli mnohé mediálne alebo občianske aktivity. A súčasne veľmi dobre vedia, že prílišné bratríčkovanie s politikmi im viac ublíži ako pomôže. Každý predsa vie, že politická strana sleduje vždy len jeden jediný cieľ, a tým ani náhodou nie je presadzovanie ľudských práv... Existuje aj možnosť úplne opačného prístupu: Už keď máme vo vláde niekoho, kto je ochotný brať do úst slová ako homosexualita a sexuálne menšiny (bez toho, aby si podľa Slotovho vzoru odpľúval), treba využiť túto jedinečnú možnosť lobingu. Iniciatíva strany SaS je typicky odtrhnutá od reality. Ak je predpokladom pre úspech v akejkoľvek veci založenie nového výboru, Slovensko by už dávno mohlo byť spokojnou a viac-menej šťastnou krajinou. Výbory, rady a vládni splnomocnenci by zabezpečili spokojné spolužitie národnostných menšín, ochranu ľudských práv a rozvoj športu. To už naozaj nikoho nenapadne lepšia myšlienka ako znovu kričať o potrebe výboru, teda inými slovami: o potrebe vyhlásení, analýz, pracovných skupín a iných „výborových“ špecialít?! Záujem o sexuálne menšiny je len jednou z podôb rozprávania o tých, ktorí sa odlišujú od bežného priemeru. To „sexuálne“ v názve je mätúce a svojím spôsobom nepodstatné. Priatelia aj nepriatelia homosexuality sa môžu zhodnúť aspoň na jednom: nechajme na chvíľu bokom rozdielne morálne postoje k homosexualite a dohodnime sa, že je dôležité, aby bol v tejto spoločnosti každý spokojný a akceptovaný. Liberáli zo SaS spokojne môžu skúšať aktivity aj v prospech iných menšín, potom bude ich úsilie komplexné a užitočné. Nikomu neublíži, keď sa začne hovoriť o spoločenskom postavení žien po 50-ke, o postavení dlhodobo nezamestnaných či rezignovaných mladých, čo vychádzajú z detských domovov bez akejkoľvek perspektívy. Všeobecný tlak úspechu, kariéry a peňazí tu denne vyrába nové menšiny. Nie vždy ide o zavinenú príslušnosť k takej menšine. Podobne ako sexuálne orientácia aj tu sú v hre iné danosti a predurčenia, ktoré sa nedajú zmeniť. Takýto pohľad na vec by hádam „umravnil“ obe strany - konzervatívnych obhajcov tradičného manželstva i liberálnejších advokátov homosexuálnych zväzkov. Nejde v prvom rade o slobodu sexuálneho bláznenia, ale o atmosféru v spoločnosti. Buď je zamrznutá v neľudskom pohŕdaní tými, ktorých je menej alebo je už spoločnosť zrelá, sebavedomá - bez nutnosti riešiť si frustráciu nenávisťou voči komukoľvek. Takáto úloha výrazne presahuje kompetencie zbytočného vládneho výboru.

Labaš: Hedviga má zlú krv

11. mája 2011 - (Zuzana Petková - Sme)

Na zakrvavenú tvár Hedvigy Žákovej Malinovej má súdny znalec Peter Labaš v novom posudku vysvetlenie - zlú zrážanlivosť krvi. Údajné ochorenie mohlo podľa Labaša spôsobiť zvýšené krvácanie z pery, ktorú si vraj študentka sama pohrýzla. Labaš trvá na predchádzajúcom verdikte, že ju nikto nezbil. Pripomína nález ošetrujúcej lekárky, ktorá po incidente v auguste 2006 opísala modriny na jej tele. „Čo by svedčilo o poruche krvnej zrážanlivosti, čím by bolo možné vysvetliť zvýšené krvácanie z drobnej ranky na dolnej pere,“ píše Labaš v už druhej verzii jeho znaleckého posudku. Odporúča kompletné krvné vyšetrenie. Znalec doručil materiál minulý týždeň Generálnej prokuratúre. Odvčera ho má aj advokát obvinenej Roman Kvasnica, ktorý ho považuje za stratu času. Samotné Labašovo hodnotenie, na ktorom pracoval viac než dva roky, má štrnásť strán. Celý materiál je 68­stranový, väčšinu tvoria prílohy a dokumenty. Kvasnica si včera dokument vyzdvihol na Generálnej prokuratúre. Považuje ho za zmätočný. „Zbytočne sme stratili čas a Hedviga je už päť rokov trestne stíhaná,“ hovorí. Žáková Malinová je obvinená z krivej výpovede a prísahy. Podľa polície si vymyslela, že ju cestou do školy v lete 2006 napadli dvaja útočníci potom, čo hovorila po maďarsky. Generálna prokuratúra podľa Kvasnicu doteraz nespravila riadne znalecké dokazovanie. Kvasnica si myslí, že posudok neprináša žiadne nové skutočnosti. „Okrem jednej novej teórie. Už to nie je iba samopohryznutie a samozbitie, ale aj to, že bola krvavá pre zlú zrážanlivosť krvi.“ Tým Labaš vysvetľuje aj vysoký krvný tlak, ktorý mala Žáková Malinová po incidente. Labaš sa vyjadrovať nechcel. „Ktorý posudok myslíte? Robím ich veľa. Obráťte sa na Generálnu prokuratúru, ja vám o tom nepoviem totálne nič.“ V minulosti o Žákovej Malinovej povedal, že ak ho chce presvedčiť, nech ide na detektor lži a že sa mu „z toho celého dvíha žalúdok“. Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Labaš včera povedal, že prokuratúre odovzdal, čo mal a viac ho to nezaujíma. Dnes už ľutuje, že o prípade hovoril na verejnosti. „Bola to hrubá chyba a nikdy v živote to už nespravím.“ Prokuratúra si vyžiadala od Labaša doplniť posudok v roku 2009. Bolo v ňom viac nejasností. Labaš v doplnenej verzii okrem iného vysvetľuje, ako je možné, že študentka bola zakrvavená a opuchnutá, keď sa sama pohrýzla do pery. O pere píše, že je „najcitlivejšou časťou tkaniva hlavy“ a vzhľadom na bohaté cievne prekrvenie aj najmenšie zahryznutie vyvoláva opuch. Generálna prokuratúra včera neodpovedala na otázku, ako bude v kauze ďalej postupovať. Kvasnica plánuje dať nový posudok iným znalcom, aby ho preskúmali.

Pod posudok sa nikto iný nepodpísal

Dekan Lekárskej fakulty UK Peter Labaš sa ako jediný podpísal pod nový posudok k prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej. Dokument má 14 strán a Labaš tam napísal, že ho „vypracoval a možno ho k obsahu vypočuť“. Advokát obvinenej Roman Kvasnica chce o výsluch znalca požiadať. Okrem iného mu prekáža, že nie je známe, s kým Labaš spolupracoval. Kvasnica si myslí, že zdravotný stav Žákovej Malinovej zrejme posudzoval sám. „Neverím, že pán Labaš je okrem chirurgie a traumatológie odborníkom aj na psychiatriu, neurochirurgiu alebo klinickú psychológiu.“ K posudku sú prílohy, ktorých súčasťou je komunikácia Labaša s kolegami o prípade. Neželajú si, aby ich uvádzal ako spoluautorov. Prvý posudok spochybnili dve z 12 lekárskych autorít, na ktoré sa Labaš odvolával. Stomatochirurg Peter Stanko nepredpokladal, že by si Žáková Malinová ublížila sama, ako to dokazoval Labaš.

Fakty - Prípad Hedviga

• v auguste 2006 Malinová na polícii oznámila, že ju napadli dvaja mladíci, lebo hovorila po maďarsky,

• po krátkom vyšetrovaní polícia skonštatovala, že skutok sa nestal,

• Hedvigu obvinili z krivej výpovede,

• muž, ktorý na ňu podal trestné oznámenie, podľa polície spáchal

samovraždu.

Na Slovensku sa začína veľké sčítanie obyvateľov, domov a bytov

13. mája 2011 - (tasr)

Na Slovensku sa dnes začína čas sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktorý potrvá do 6. júna. „Počas tohto obdobia na území SR vykonajú sčítanie sčítací komisári. Do 20. mája by mali obyvateľom do miesta bydliska doručiť sčítacie formuláre a identifikátory potrebné na sčítanie,” povedala pre TASR Zuzana Štukovská z Odboru štatistiky obyvateľstva Štatistického úradu SR. Sčítať sa bude možné nielen klasicky vyplnením tlačených sčítacích formulárov. Štatistický úrad SR ponúka obyvateľom po prvý raz v histórii možnosť vyplniť sčítacie formuláre aj cez internet, na adrese www.e-scitanie.sk alebo prostredníctvom stránky www.scitanie2011.sk. Elektronické sčítacie formuláre v slovenčine, angličtine a v jazykoch národnostných menšín budú verejnosti sprístupnené po rozhodujúcom okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája. Do sčítacích formulárov budú obyvatelia zapisovať údaje aktuálne k tomuto dátumu. Z tohto dôvodu je možné aj tlačené sčítacie formuláre začať vypĺňať najskôr v tento deň. „Vzhľadom na to, že elektronické sčítanie potrvá len do 29. mája 2011, doručovanie sčítacích formulárov a identifikátorov sčítacími komisármi sa nezaobíde bez aktívnej spolupráce s obyvateľmi,” konštatovala Štukovská. Poukázala, že obyvatelia, ktorí si do 20. mája neprevezmú v mieste bydliska od sčítacieho komisára identifikátory a sčítacie formuláre, by mali po tomto dátume kontaktovať príslušný obecný, mestský alebo miestny úrad. Obyvateľov, ktorí sa sčítajú elektronicky, sčítací komisár už druhýkrát nenavštívi a nebude mať ani prístup k elektronicky vyplneným sčítacím formulárom. Obyvateľ ich zo svojho počítača odošle priamo do databázy Štatistického úradu SR. Obyvatelia, ktorí sa nesčítajú elektronicky, musia vyplniť tlačené sčítacie formuláre a odovzdať ich sčítaciemu komisárovi do 6. júna. Vyplniť sčítacie formuláre úplne, správne, pravdivo a včas je povinnosť, ktorá obyvateľom Slovenska vyplýva zo zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Sčítaním sa nezisťujú iba údaje o počte obyvateľov, ale aj o ich demografickej, kultúrnej, vzdelanostnej, sociálnej a ekonomickej situácii, o štruktúre domového a bytového fondu. „Výsledky zo sčítania budú slúžiť na prípravu kvalifikovaných prognóz a počas najbližších desiatich rokov sa stanú relevantným podkladom na tvorbu politík v rôznych oblastiach života od najvyšších úrovní až po najnižšie,” pripomenula Štukovská.

Okrúhly stôl Maďarov spustil kampaň pred sčítaním ľudu

11. mája 2011 - (tasr)

Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku (OSMS) spustil informačnú kampaň v súvislosti so Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2011, ktoré sa vykoná sa na celom území SR k 21. máju. V 530 obciach Slovenska, v ktorých žije maďarská menšina, ako aj v centre Košíc a v štyroch mestských častiach Bratislavy sa v týchto dňoch dostáva do schránok domácností informačný prospekt kampane s názvom S každým sa ráta. „Jej cieľom je, aby všetci Maďari žijúci na Slovensku v sčítacích formulároch uviedli svoju národnostnú príslušnosť a ako materinský jazyk maďarčinu,” uviedli predstavitelia OSMS v stanovisku pre TASR. Prospekt s niekoľkotisícovým nákladom obsahuje popri potrebných praktických radách a informáciách aj vyhlásenia viacerých známych osobností verejného a kultúrneho života - herečky Viki Rákovej, Hedvigy Malinovej či politikov Bélu Bugára a Józsefa Berényiho, v čom vidia dôležitosť pravdivého uvádzania národnostnej príslušnosti. V informačnom letáku občania nájdu aj informácie o konkrétnych dôsledkoch a budúcich zmenách týkajúcich sa príslušníkov maďarskej národnosti, ktoré vyplynú z údajov získaných prostredníctvom sčítania ľudu - používanie maďarského jazyka, výška dotácií, budúci rozvoj regiónov v závislosti od počtu príslušníkov maďarskej menšiny a podobne. K iniciatíve organizácie združujúcej maďarské národnostné civilné hnutia sa pripojili viaceré neziskové organizácie, cirkevné spolky aj maďarské politické strany Most-Híd a SMK. „Samotná kampaň a všetky informačné aktivity si však naďalej uchovávajú apolitický charakter občianskej iniciatívy a nestotožňujú sa s akýmikoľvek politickými cieľmi,” upozorňujú jej organizátori.

Logika asimilácie

12. mája 2011 - (Zuzana M. Lamplová - Sme)

Počet po maďarsky hovoriacich Maďarov sa znižuje. Podľa mnohých je asimilácia prirodzená a nevyhnutná. Nemusí to tak byť. Študent prepadáva z logiky. Neučil sa, ale bojuje. Pán profesor, môžem vám položiť jednu otázku? Ak odpoviete, vyhodíte ma, ale ak nie, zapíšete mi skúšku! Profesor sebaisto súhlasí. Nech sa páči, pýtajte sa! Pán profesor, je to legálne, ale nelogické. Zároveň je to logické, ale nelegálne, ale aj nelogické a nelegálne. Čo to je? Profesor rozmýšľa, krúti hlavou a nakoniec sa vzdá. Zvedavo čaká na odpoveď. Nuž, pán profesor, vy ako sedemdesiatročný máte tridsaťročnú manželku, čo je legálne, ale nelogické. Pani má dvadsaťročného milenca, čo je logické, ale nelegálne. A to, že vy mu dáte skúšku, aj keď nič nevedel, je nelogické a nelegálne! Logika tohto vtipu mi pripomína asimiláciu. Vzhľadom na okolnosti - kvapky národnostných menšín v mori väčšinového národa - asimiláciu mnohí považujú za proces, ktorý sa musí skôr či neskôr logicky naplniť. Tvrdia, že asimilácia je prirodzená, ba dokonca nevyhnutná. Iní si myslia, že asimilácia je síce prirodzená, ale nie je nevyhnutná. Podľa ďalších je asimilácia nevyhnutná, ale aj neprirodzená. A potom existuje názor, podľa ktorého asimilácia nie je ani nevyhnutná, ani prirodzená. Že je to iba slovná hračka? Vykonštruovaný teoretický problém bez praktického dosahu? Nie je to pravda. Ide o veľmi vážnu vec, ktorej vážnosť sa stupňuje pred májovým sčítaním ľudu, lebo práve pri tejto príležitosti je výsostne dôležité, ako pristupujeme k asimilácii. Prvotnou príčinou úbytku slovenských Maďarov - lebo reč bude predovšetkým o tejto nie malej „kvapke” - je totiž podľa demografov asimilácia. Kým cenzus v roku 1991 evidoval 567 296 Maďarov, o desať rokov neskôr ich bolo 520 528, teda takmer o 47-tisíc menej. Kým celkový počet obyvateľov v spomínanom období vzrástol o dva percentuálne body (bol to najnižší prírastok za posledných 80 rokov!), počet Maďarov klesol o 8,2 percentuálneho bodu. Opakujem: medzi príčinami tohto stavu dominuje asimilácia, teda zmena národnej identity. Národná identita je zložitý jav. Zahrnuje pocity, názory, postoje ku kategórii národa všeobecne, ale predovšetkým k vlastnému národu, a k fenoménom, ktoré s ním súvisia. Okrem tejto citovo-hodnotiacej dimenzie obsahuje národná identita aj dimenziu činnosti, ktorá sa prejavuje v konkrétnych rozhodnutiach a činoch a v ich ideologizácii. Tieto dimenzie sú prepojené a prepojené sú aj determinanty, ktoré pôsobia na vznik a vývoj národnej identity. Národná identita totiž nie je vrodená a nemenná, ale neustále sa formuje pod vplyvom vzájomne sa prepletajúcich makro- a mikrospoločenských faktorov. Najzjavnejšie determinanty sú pôvod a materinská reč. Národná identita citlivo reaguje na globalizačné trendy, na právne, hospodárske, spoločenské a kultúrne prostredie. Formovanie národnej identity je ovplyvnené aj kolektívnym obrazom menšiny o jej vlastnom celospoločenskom postavení, o šanciach a istotách, ktoré jej v danom období a v budúcnosti „národnostné bytie” ponúka a umožňuje, respektíve o ktoré ju oberá. Národná identita sa formuje predovšetkým uprostred týchto spletitých skutočností a konštrukcií, a v konečnom dôsledku sa prejavuje vo forme deklarovanej identity. Deklarovaná identita znamená, za koho človek sám seba považuje. Výsledky kolónky „národnosť” v májovom sčítacom hárku budú výpoveďou práve o deklarovanej identite.

Znížil sa podiel po maďarsky hovoriacich Maďarov

Asimilácia sa podobá a zároveň nepodobá vyzliekaniu sa školákov po príchode domov. Podobá sa, lebo je pomalá, vlečie sa a občas jej treba zvonka napomôcť. Nepodobá sa, lebo asimilácia sa týka dospelých. Pri asimilácii si šatstvo nevyzliekame naraz. Jednotlivých vrstiev národnej identity sa zbavujeme postupne. Ľudia, ktorí to považujú za prirodzené a nevyhnutné, argumentujú tým, že nie je možné vzpriečiť sa cudzej móde, ktorá nás obklopuje. S tým obklopovaním je to pravda. V etnicky zmiešanej oblasti južného Slovenska pribúdajú slovenské rodiny, ktoré si na vidieku kupujú lacnejšie domy a pozemky. Napĺňa sa teda prognóza demografov o zmene národnostnej štruktúry obyvateľstva tohto regiónu v dôsledku suburbanizácie. V komunikačnej sfére je táto zmena spojená s pribúdajúcou dominanciou slovenského jazyka. Čoraz viac ľudí má skúsenosť, že v ich bezprostrednom okolí sa častejšie hovorí po slovensky. Lenže po slovensky sa nerozprávajú iba Slováci, ale aj Maďari, a to nielen vtedy, keď komunikujú so Slovákmi, ktorí po maďarsky nevedia, ale aj vtedy, keď komunikujú medzi sebou. Empirické údaje Fóra inštitútu pre výskum menšín potvrdzujú, že za uplynulých desať rokov sa vo všetkých oblastiach verejnej komunikácie znížil podiel po maďarsky hovoriacich Maďarov - napríklad v obchodoch zo 45 na 30 percent, v úradnom styku z 20 na 14 percent, medzi susedmi zo 64 na 56 percent. To isté platí aj v rodinnej komunikácii. V niektorých čisto maďarských rodinách sa doma, medzi štyrmi stenami komunikuje po slovensky - každý piaty respondent maďarskej národnosti hovorí po slovensky so svojím maďarským partnerom, 23 percent s deťmi, každý piaty rodičovský partner taktiež komunikuje s deťmi po slovensky a štvrtina detí z týchto rodín sa medzi sebou baví tiež po slovensky. Súvisí to predovšetkým s vyučovacím jazykom základnej školy, ktorú dotyční navštevovali, lebo vo vyššie spomínaných rodinách aspoň jeden z rodičov chodil do základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským, ale aj so stúpajúcim trendom zapisovania maďarských detí do slovenských škôl. Množstvo rodičov si totiž myslí - makrospoločenská klíma a sčasti aj mikrospoločenské siete ich v tom patrične posilňujú -, že ide o záruku uplatnenia sa ich detí v spoločnosti. A ktorý rodič si nepraje, aby jeho dieťa bolo úspešné? Neslobodno zabudnúť ani na zmiešané manželstvá. Úplne prirodzene nám ulúpi srdce niektorá z krásnych Marienok alebo niektorý zo švárnych Paľov (hoci je ich čoraz menej, lebo vďaka globalizácii a zahraničným seriálom klasické slovenské a maďarské mená vyšli z módy). A keď sa už ľúbime, považujeme za prirodzenú partnerovu túžbu, aby spoločné dieťa „zdedilo” aj jeho identitu. Že iba on na tom trvá, my nie? Veď mimino bude vedieť po slovensky. Načo mu bude maďarčina? Samozrejme, sú Maďari, ktorí nepovažujú za prirodzené, že celá rodina je maďarská, a rozprávajú sa po slovensky. Nepovažujú to za prirodzené, ale považujú to za nevyhnutné kvôli dieťaťu, aby sa nelíšilo od ostatných batoliat. Potom nasledujú tí, ktorí asimiláciu pokladajú za prirodzenú, ale nie nevyhnutnú, a nakoniec ľudia, podľa ktorých asimilácia nie je ani prirodzená, ani nevyhnutná. Raz som sa spýtala jedného demografa: ak existuje prirodzená asimilácia, z čoho logicky vyplýva, že existuje aj neprirodzená, tak kde je hranica medzi týmito dvoma typmi asimilácie? Nevedel mi odpovedať. Z toho som vyvodila záver, že každá asimilácia môže byť prirodzená. Ale tak isto môže platiť, že žiadna asimilácia nie je prirodzená. Ale či už prirodzená, alebo nie, podľa pol milióna Maďarov, t. j. takmer každého desiateho občana Slovenskej republiky, asimilácia nie je nevyhnutná. Nie je nevyhnutné hovoriť v maďarských rodinách po slovensky, ak Maďari naučia svoje deti po maďarsky. V zmiešaných rodinách nie je nevyhnutné ochudobniť dieťa o možnosť výučby maďarčiny tou najprirodzenejšou metódou - metódou milujúceho rodiča. Nie je nevyhnutné, aby dieťa maďarských rodičov navštevovalo základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským. Ale maďarské školstvo nevyhnutne zanikne, ak títo rodičia uprednostnia slovenské školy alebo maďarské školy, ale na druhej strane hraníc. Sú ľudia, ktorí celé desaťročia nostalgicky uchovávajú staré šatstvo, hoci tá istá móda sa už nikdy nevráti. Pritom sa dokážu zriecť večnej klasiky, ktorou je ich materinská reč. Nie je to nevyhnutné, najmä ak ide o taký ťažký jazyk, za aký sa maďarčina všeobecne pokladá, navyše o jazyk, ktorý v poslednom čase mnohým napomohol získať lukratívne pracovné miesta v nadnárodných spoločnostiach. Ale tam, kde s matkami pominie aj ich nenahraditeľný, milovaný jazyk, tam nevyhnutne dochádza k asimilácii. Pritom nie je nevyhnutné vymeniť menšinový kabát za lepšie uplatnenie, za väčší úspech. Život nás občas rád podrobuje skúškam, ale my naďalej existujeme, a slová „uplatnenie”, a „úspech” sú nám i tak dôverne známe. Nie je to dostatočný argument?

Ján Kubiš: Slovensko strká hlavu do piesku

12. mája 2011 - (Miroslav Čaplovič - Pravda)

Kto si myslí, že Maďarsko je teraz pripravené upraviť svoju ústavu, podlieha ilúzii, upozornil Ján Kubiš. „Doterajší postup slovenskej vlády považujem za škodlivý pre záujmy nášho štátu,” povedal bývalý minister zahraničných vecí v rozhovore pre Pravdu.

- Niektorí vaši bývalí kolegovia z vlády hodnotia novú maďarskú ústavu takmer ako ohrozenie územnej celistvosti Slovenska. Použili by ste taký silný výraz?

- Musím byť na adresu Budapešti kritický, aj keď nechcem biť na bubon prisilno. Stačí si prečítať text ústavy a zistíte, že nás vracia do doby Uhorska, a to vrátane psychológie tohto niekdajšieho štátu, ktorý zahŕňal územia, čo sú teraz samostatné krajiny. Ďalej sa dozvedáme, že Maďarsko si prisvojuje právo obhajovať záujmy etnických Maďarov za svojimi hranicami a vystupovať aj v ich mene. Predtým to bola politická téza o 15 miliónoch Maďarov, s ktorou pred dvomi desaťročiami prišiel už zosnulý premiér József Antall. Dnes je táto politika zakotvená v ústave. Vzniká preto obava, že Maďarsko sa bude snažiť zasahovať do výkonu suverénnych práv okolitých štátov.

- Do akej miery vás znepokojuje maďarská ústava?

- Dejiny posledných 100 alebo 150 rokov nás poučili, aké je nebezpečné stavať sa do úlohy cezhraničného ochrancu určitého etnika. Bohužiaľ, vládnuci Fidesz presadil svoje tézy do ústavy a v najbližšom období uvidíme, do akej miery sú zhubné. Presadzovanie kolektívnych práv menšín ponad hranice môže vniesť napätie do medzištátnych a vnútroštátnych vzťahov, zvlášť to môže platiť o Slovensku. Pre mňa je to veľkomaďarská nacionalistická ústava.

- Odvážilo by sa Maďarsko prijať takú ústavu, keby susedilo s veľkým a vplyvným štátom EÚ, v ktorom by žila početná maďarská menšina?

- Nemá význam zaoberať sa domnienkami. Fidesz si vytvoril stratégiu, ktorou sa postavil k histórii tak, že ju chce korigovať. Pre orbánovcov je nepodstatné, ako zmýšľajú iné krajiny v EÚ, lebo s dvojtretinovou väčšinou v parlamente sa nemienia pozerať naokolo.

- Ako hodnotíte slovenskú odpoveď?

- Ak vláda hovorí o politike hodnôt, tak by ich mala ochraňovať. Keď to nedokáže, potom si Slovensko môže vypiť kalich horkosti samo.

- Je to tak, že bývalá koalícia vo vzťahu k Maďarsku často vykypela zlosťou a v prípade súčasnej nevidieť ani náznak pary pod pokrievkou?

- Niektoré vyjadrenia niekdajších vládnucich politikov, medzi ktorými sa nachádzali nielen predstavitelia SNS, neprispievali k hľadaniu riešení, boli až za hranicou únosnosti. Musím však dodať, že keď som pôsobil ako minister, vláda vlastne nemala v Budapešti ani partnera. Na slovenskej strane možno chýbala politická vôľa, ale v Maďarsku sme nevideli nikoho, s kým by sa dalo hovoriť. Vtedajší vládnuci socialisti si nemohli dovoliť znižovať svoju už slabú popularitu tým, že by kritikom doma poskytli zámienku, že nedostatočne obhajujú maďarské záujmy v zahraničí.

- A ako je to dnes?

- Súčasná vláda tvrdí, že je stúpencom tichej diplomacie, podľa mňa je skôr zástancom mlčania. To, čo doteraz predviedla na adresu politiky Fideszu, vrátane maďarskej ústavy, ma nepresvedčilo o správnosti postupu. Slovenskí vládni politici nemusia kričať, ale mali by veci jasne pomenovať a v oblastiach, kde naši maďarskí partneri zachádzajú priďaleko, treba mobilizovať nielen verejnú mienku doma, ale tiež v zahraničí. Doterajší prístup slovenskej vlády hodnotím ako strkanie hlavy do piesku.

- Čo malo teda Slovensko urobiť?

- V súčasnosti je dosť neskoro dobiehať rozbehnutý vlak. Opakujem, že vláda mala mobilizovať mienku v EÚ na vysokej úrovni. Možno by sa dalo predísť prijatiu niektorých častí maďarskej ústavy alebo aspoň dosiahnuť ich zmiernenie. Kto si myslí, že Maďarsko je teraz pripravené niečo upraviť, podlieha ilúzii. Som zvedavý, aký postup zvolí slovenská vláda, keď parlament v Budapešti začne prijímať zákony nadväzujúce na obsah ústavy - ako je napríklad volebný a vzdelávací zákon. Obávam sa, že sa zmôže len na vety o znepokojení, keď už návrhy budú uzákonené. Doterajší postup slovenskej vlády považujem za škodlivý pre záujmy nášho štátu.

- Kto z vášho pohľadu nesie väčší kus viny? Iveta Radičová, ktorá riadi vládu, alebo Mikuláš Dzurinda, ktorý vedie rezort diplomacie?

- Je to kolektívna zodpovednosť, nechcem rozdeľovať vinu podľa percent. Základné postoje sa vytvárajú na úrovni Koaličnej rady a nazdávam sa, že svoj kus viny patrí každej z vládnucich politických strán.

- Hovoríte o slabých krokoch slovenskej vlády, myslíte si však o sebe, že by ste dokázali mobilizovať zahraničnú mienku, keby ste sedeli v ministerskom kresle?

- Neviem, či by som dokázal to, aby Fidesz ustúpil zo svojich pozícií, ale zaručene by som ako minister robil maximum, aby orbánovci dostávali signály a verejné upozornenia zo všetkých miest, ktoré by mohli nejako vplývať na maďarskú politiku. Nerozpakoval by som sa využiť platformu, ktorú ponúka EÚ, lebo tu môže ísť až o ohrozenie stability v regióne. Nepochybne by som hľadal oporu aj v USA. Postupoval by som takto rázne od prvého dňa výkonu vládnej funkcie. Nečakal by som mesiace a neopájal sa ilúziou, že ak sa stretli šéfovia obidvoch vlád, že to znamená zásadné zlepšenie vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskom.

- Možno by Maďarsko konalo umiernene, keby počulo silnú spoločnú reč okolitých štátov.

- Jednotný hlas nemohol zaznieť, pretože niektoré krajiny zdieľajú určité postupy alebo zásady, ktoré presadzuje Maďarsko. Nemajú problém s kolektívnymi právami, rovnako s udeľovaním dvojakého občianstva. Ako by sme mohli v tomto smere očakávať, že nájdeme spoločný postup?

Dzurinda a Martonyi sa dohodnú o cezhraničných mostoch

12. mája 2011 - (sita)

Maďarský minister zahraničných vecí János Martonyi bude celý štvrtok na oficiálnej návšteve Slovenska. Príde nielen rokovať, ale aj podpísať s rezortným partnerom Mikulášom Dzurindom dodatok bilaterálnej dohody o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici, ako aj odovzdávať ceny za dobré susedstvo. Martonyiho postupne od rána prijmú podpredseda národnej rady Pavol Hrušovský, prezident Ivan Gašparovič a premiérka Iveta Radičová, návštevu ukončí stretnutím s Dzurindom. Po hodinovom rokovaní a hodinu a pol trvajúcom obede podpíšu dohodu o mostoch. O 15:30 ministri odovzdajú ocenenie s názvom Dobré susedstvo a porozumenie dvom vybraným nominantom, ktorí sa zaslúžili o dobré susedské vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom. Počas návštevy obaja ministri prediskutujú aktuálne otázky slovensko-maďarských vzťahov. Témou stretnutia bude aj rozvoj cezhraničnej spolupráce, pripravované infraštruktúrne projekty a spolupráca v oblasti energetiky. Ministri sa budú vzájomne informovať o priebehu predsedníctva Slovenska vo Visegrádskej štvorke a maďarskom predsedníctve v Rade EÚ so zameraním na spoločné priority. „Je to dlhodobo plánovaná návšteva a ministri sa budú venovať aj otvoreným otázkam,“ povedal pre agentúru SITA hovorca rezortu diplomacie Ľuboš Schwarzbacher. Na pretras tak môže prísť aj nová maďarská ústava, zákony o dvojakom občianstve či pripravovaný vykonávací zákon o voľbách.

János Martonyi: Slovensko-maďarské vzťahy sú excelentné

11. mája 2011 - (tasr)

Slovensko-maďarské vzťahy sú v súčasnosti excelentné. A to aj napriek tomu, že na niektoré otázky majú krajiny rozdielne názory. Povedal to minister zahraničných vecí Maďarska János Martonyi s tým, že o sporných otázkach by mal hovoriť vo štvrtok 12. mája v Bratislave so šéfom slovenskej diplomacie Mikulášom Dzurindom. Jednou z nich je aj problematika dvojakého občianstva. Napriek tomu, že Martonyi označuje bilaterálne vzťahy za excelentné, Slovensko ešte stále čaká na odpoveď na predložený návrh zmluvy, ktorý by mal riešiť otázku dvojakého občianstva. Štátny tajomník ministerstva vnútra Maroš Žilinka ju v Budapešti odovzdal 15. februára. Dzurinda sa chce na vývoj v tejto problematike opýtať Martonyiho na štvrtkovom rokovaní. Vášne v slovensko-maďarských vzťahoch rozdúchava aj novoprijatá maďarská ústava. Podľa Dzurindu sú v nej miesta, ktorých aplikácia by v každodennej praxi mohla viesť k nedorozumeniam alebo k zhoršeniu bilaterálnych vzťahov. Nemyslí si však, že sila diplomacie sa prejavuje v búchaní po stole a v silných heslách, ale v principiálnej a profesionálnej práci. Šéf slovenskej diplomacie sa domnieva, že najlepšou cestou pre pozitívne bilaterálne vzťahy s Maďarskom je ich ďalšie rozvíjanie a vzájomný rešpekt. Rovnako je podľa neho dôležité, aby sa pri opatreniach, ktoré chce presadiť Maďarsko či Slovensko, u svojho suseda využívala základná medzištátna zmluva alebo niektorá z 12 zmiešaných komisií.

Maďari bránia novú ústavu v OSN

11. mája 2011 - (sita)

Prijatie novej ústavy je míľnikom vo vývoji právneho štátu v Maďarsku, ktorý znamená aj koniec postkomunistickej transformácie. V stredu to na pôde Rady OSN pre ľudské práva povedal maďarský štátny tajomník Zoltán Balog. Rada sa venuje otázkam novej maďarskej ústavy ako aj už staršieho mediálneho zákona. Obe kontroverzné právne normy totiž vyvolávajú kritické reakcie, keďže podľa medzinárodných inštitúcií porušujú ľudské práva a posilňujú rolu štátu vo sférach, kde to nie je v modernej spoločnosti vhodné. Podľa Baloga nová ústava posilňuje právny štát ako aj ochranu ľudských práv v Maďarsku, keďže obsahuje aj ustanovenia z Charty základných práv Európskej únie. Balog v tejto súvislosti zdôraznil, že ochrana ľudských práv a jej posilnenie je pre jeho krajinu kľúčové.

Orbán otvoril dvere nacionalizmu

11. mája 2011 - (Dušan Kováč - Hospodárske noviny)

Nová maďarská ústava je, samozrejme, písaná po maďarsky. Nie je však bez zaujímavosti konfrontovať originálny maďarsky text napríklad s oficiálnym nemeckým či anglickým prekladom. A iste nie je bez zaujímavosti, že do európskeho parlamentu bol 29. marca predložený návrh bez úvodnej časti, ktorej nepresne hovoríme „preambula” a ktorá sa volá „národné vyznanie viery”. Celkom iste tu nejde o nejaké lingvistické hry, ale o hry ideologické a politické. Čitateľ znalý veci nemôže v národnom vyznaní viery nevidieť paralelu s národnou prísahou rozšírenou po Trianone v Maďarsku. Toto vyznanie viery nie je však iba nabubrenou nacionalistickou deklaráciou hodnou 19. storočia. Článok Q (3) ústavy totiž hovorí, že ústavu treba interpretovať podľa národnej prísahy (ktorú v anglickom preklade nájdeme v benígnom preklade ako „national pledge”). Nová maďarská ústava nie je ústavou štátu, teda základným dokumentom fungovania štátu na základe dohody občanov, ale ústavou „národa”. Odvolávanie sa na akúsi nedefinovanú „historickú ústavu” v spojení so „svätou korunou” vyvoláva v maďarskom občanovi reminiscenciu na kráľovské Uhorsko. Pojmy ako „roztrieštenie národa na časti v 20. storočí”, „Karpatská kotlina”, zmienky o veľkosti Maďarska a uzavretie akejsi zmluvy medzi Maďarmi minulosti, prítomnosti a budúcnosti (namiesto zmluvy medzi občanmi štátu) - to všetko je živná pôda pre maďarský nacionalizmus. A keď sa ďalej dočítame, že „neuznávame prerušenie našej historickej ústavy cudzou okupáciou”, nájdeme bránu otvorenú revizionizmu a iredente. V tejto súvislosti teda treba dodatočne vidieť aj otázku maďarského občianstva pre Maďarov žijúcich mimo Maďarska. „Národná” ústava má byť teda ústavou všetkých Maďarov, aj keď sa miestami tvári ako ústava konkrétneho štátu. Ako problém novej maďarskej ústavy treba vidieť aj jednoznačné konštatovanie, že štátnym jazykom je maďarčina, čo nevytvára priestor na uplatnenie sa jazykov národnostných a etnických menšín, hoci na inom mieste sa priznáva právo vzdelávania v materinskom jazyku. Nová maďarská ústava však otvára aj dvere autoritatívnemu režimu. Oslabuje právomoci ústavného súdu, predovšetkým v otázkach rozpočtových a daňových, odmietnutím akejkoľvek historickej kontinuity vytvára vo viacerých smeroch právne vákuum. Dočítame sa v nej, že zdrojom všetkej moci nie je občan, ale „ľud”. Potenciálne vytvára zo všetkých v Maďarsku žijúcich Nemaďarov občanov druhej kategórie. Všetko nasvedčuje tomu, že nová ústava má za úlohu zabetónovať Viktora Orbána vo vládnej pozícii. V každom prípade bude veľmi ťažké meniť niektoré zákony, hlavne zákony týkajúce sa daňových a rozpočtových otázok, pretože tie budú vyžadovať dvojtretinovú väčšinu. Orbán si od ústavy sľubuje aj ďalšie volebné hlasy, hlavne od zahraničných Maďarov. Kuriózne znie tiež ustanovenie o tom, že matka dostane, akože namiesto svojich detí, ďalší hlas. Prečo práve matka, to už asi vie iba Orbán a jeho ľudia. Antidemokratické a nacionalistické tendencie v texte ústavy iba potvrdili nedemokratický štýl vládnutia Viktora Orbána, pre ktorého je demokracia nie spôsobom komunikácie a hľadaním konsenzu, ale púhou volebnou aritmetikou. Ústava bola prijatá bez konzultácie s opozíciou a bez diskusie na verejnosti, jednoducho bola nadiktovaná spoľahlivou väčšinou v parlamente. Obe tieto tendencie, revizionizmus a oslabovanie demokracie, sú problémom pre Európsku úniu. Pokiaľ ide o iredentistické tendencie, tie sú potenciálne namierené proti susedným štátom, ale nijaké jednostranné zmeny hraníc v rámci únie nie sú možné, a tak ostáva národné vyznanie miery v tejto historickej situácii mŕtvym dokumentom. Z toho hľadiska škodí nová maďarská ústava predovšetkým Maďarom samotným. Historicky frustrovaný maďarský nacionalizmus namiesto toho, aby bol korigovaný racionálnou a občianskou ústavou, dostáva nové výdatné živiny. Už ani nehovoriac o tom, že táto ústava škodí v zahraničí, a hlavne v únii, kde sa o nej diskutuje, reputácii nielen Viktora Orbána, ale celej maďarskej spoločnosti.

Už aj USA majú zastúpenie v poradnom zbore

predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

9. mája 2011 - (uszz.sk)

Novou členkou zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milana Vetráka sa stala Katarína Tomková, ktorá už viac ako 8 rokov žije a pôsobí v New Yorku. K. Tomková pochádza zo Starej Ľubovne. Vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dlhoročnému štúdiu angličtiny strávila veľa času cestovaním a spoznávaním USA. Po skončení štúdia pôsobila v Centrálnej prekladateľskej jednotke Úradu vlády Slovenskej republiky a v prístupovom období Slovenska do Európske únie sa podieľala na príprave prekladov európskej legislatívy. V roku 2003 sa mesto New York stalo jej novým domovom. Naďalej sa venovala prekladaniu a na Newyorskej univerzite - NYU School of Continuing and Professional Studies - si dopĺňala vzdelanie v oblasti medzinárodných vzťahov a projektového manažmentu. Život v novej krajine so sebou prináša veľa výziev, s ktorými sa prisťahovalci musia popasovať. Asimilácia v novom prostredí, iná mentalita a kultúra, nový systém práce i štúdia a často i neznalosť jazyka spôsobujú nemalé problémy. Keďže je slovenská komunita roztrúsená a málo organizovaná, pomoc od krajanov je skôr zriedkavá. Preto sa Katarína rozhodla využiť poznatky z ciest po USA i bohatú sieť kontaktov a v novej funkcii členky zboru poradcov M. Vetráka pôsobiť nielen v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj Slovenskej republiky. Ako nová členka zboru poradcov predsedu ÚSŽZ by sa K. Tomková mala venovať najmä rozvoju cestovného ruchu v oblastiach, kde žijú Slováci v zahraničí, čo by malo byť aj jednou z tém, ktorej sa chce venovať ÚSŽZ prostredníctvom nového portálu od roku 2012. Popritom má K. Tomková záujem vytvoriť komunitný portál pre Slovákov v USA, ktorý bude mať informačný i spoločenský charakter a prepojí nielen tých, ktorí v USA žijú alebo študujú, ale aj tých, ktorí sa tam vyberú na dovolenku. Tento projekt je momentálne v prípravnej fáze a naplno by mal začať fungovať až v budúcom roku.

Časť Maďarov zase dráždi Slovákov

12. mája 2011 - (tv markíza)

Vedenie Reformovanej kresťanskej cirkvi už nechce, aby táto cirkevná organizácia fungovala samostatne, ale pod maďarským „šéfstvom”. Väčšina cirkevníkov je maďarkej národnosti, ale časť tvoria Slováci a tým sa tento plán nepozdáva. Všetky snahy o spájanie sa obyvateľov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku s ľuďmi v Maďarsku sa pod Tatrami zvyčajne sledujú s nedôverou. Niektorí politici totiž vytrvalo strašia, že Slovensko by mohlo prísť o časť svojho územia.

Outlook Visegrad - salon.eu.sk

Élet és Irodalom - 7. mája 2011

Szabolcs Kerék-Bárczy skúma súvislosti medzi občianstvom a volebným právom v maďarskom a európskom kontexte. Jeho východiskovým bodom je to, že dvojité občianstvo a volebné právo nie sú synonymá, aj keď spolu súvisia. Zabezpečenie jedného neznamená automaticky udelenie druhého. Najprv vysvetľuje rozdiel vo vzniku potreby dvojitého občianstva v západnej a východnej Európe. Na Západe bol dôvod ekonomický, dvojité občianstvo sa týkalo prisťahovalcov, ktorí chceli byť lojálni voči svojej novej krajine a nestratiť kontakt so svojou starou vlasťou. Vo východnej Európe sa dvojité občianstvo častejšie týkalo ľudí ocitnuvších sa v inej krajine v dôsledku zmeny hraníc. Autor článku popisuje deväť postojov k dvojitému občianstvu v rámci krajín bývalého východného bloku - podľa André Liebicha. Týchto deväť stupňov predstavuje škálu od úplného zákazu dvojitého občianstva (napríklad Arménsko, Estónsko), cez krajiny, kde existujú určité obmedzenia (napríklad Rusko, Slovinsko, Srbsko, Slovensko, Česko), až po krajiny, ktoré nijako neobmedzujú dvojité občianstvo (Albánsko a Turkmenistan). Až na dve krajiny vo Východnej Európe existujú vo všetkých krajinách obmedzenia týkajúce sa dvojitého občianstva. Ďalej sa Kerék-Bárczy podrobne venuje situácii v Maďarsku, kde je dvojité občianstvo a vôbec vzťah maďarských Maďarov s Maďarmi v okolitých krajinách od roku 1989 témou pre všetky vlády a politické strany. K zákonu o dvojitom občianstve z roku 2010 sa vyjadruje nasledovne: „Ten zákon je dôležitý pre väčšinu Maďarov žijúcich za hranicami, pretože formalizuje duchovný vzťah medzi rôznymi časťami národa, ktorý nezanikol ani po desaťročiach diktatúry. Z pohľadu materskej krajiny získa zákon dôležitosť vtedy, keď sa jeho naplnením zatvorí rana Trianonu a pomocou toho dokáže Maďarsko a maďarský národ prekročiť krivdy 20. storočia. Len vtedy má zmysel pojem ’mierové znovuzjednotenie národa‘, lebo keď s takýmto pocitom hľadíme do budúcnosti, tak dvojité občianstvo môže tiež prispieť k prehĺbeniu maďarskej demokracie a posilneniu geostrategickej situácie.“ Potom sa dostáva k téme dvojitého občianstva a volebného práva, podrobne popisuje situáciu v rôznych európskych krajinách a skrz ne poukazuje na možnosti v Maďarsku. Z popisu situácie za hranicami Maďarska vyplýva, že otázka volebného práva je horúcejšia v Maďarsku ako za jeho hranicami. V závere Kerék-Bárczy poznamenáva, že Maďari sú v tejto otázke ešte ďaleko od konsenzu, ktorý by bol prijateľný pre obe strany (maďarských politikov aj obyvateľov žijúcich za hranicami). „Možno len dúfať, že na tejto maturitnej skúške dosiahne maďarská politika nakoniec uspokojivý výsledok.“

HVG - 2. mája 2011

Béla Kurcz v rozhovore s Andrásom Gerőom zisťuje podrobnosti o jeho nápade zmeniť maďarské štátne zriadenie na konštitučnú monarchiu - kráľovstvo. Gerő poukazuje na to, že Maďarsku chýba autorita, ktorá by bola nezávislá od politiky a kráľ by takúto rolu mohol zastávať: „Ak by bolo Maďarsko konštitučnou monarchiou, kde by panovník (kráľ) bol len symbolickou postavou, a nemal by prakticky žiadnu výkonnú moc, (…) tak by štátne zriadenie malo v sebe takýto autoritatívny prvok.“ Kráľovstvo je podľa neho v podstate logickým východiskom z problémov okolo novej ústavy. Preambula opierajúca sa o svätoštefanskú korunu by tak získala skutočné opodstatnenie. Zmenu zriadenia považuje za uskutočniteľnú aj preto, lebo súčasné zriadenie má len 22 rokov (v r. 1989 sa ľudová republika zmenila na republiku) a teda nie príliš dlhú tradíciu. Gerő sa zatiaľ nezamýšľa nad tým, kto by mal byť maďarským kráľom, podľa neho je dôležité sa najprv dohodnúť o zmene štátneho zriadenia, a potom hľadať vhodnú kráľovskú rodinu. Isté však je, že by mala mať medzinárodnú prestíž a historické väzby na Maďarsko.

HVG tiež uverejnilo rozhovor s Bélom Bugárom, v ktorom sa ho Judit Fürjes pýta na vzťahy slovenských, maďarských politikov s Fideszom, na jeho názor na dvojité občianstvo a na súčasný stav jazykového zákona. Béla Bugár vysvetľuje, že medzi stranou Most-Híd a maďarskou vládou nie je žiadny oficiálny vzťah. Dvojité občianstvo je podľa neho štandardnou vecou, ale potenciálne volebné právo s ním spojené nepovažuje za dobrý nápad. Slovenským Maďarom podľa neho úplne stačí jedna politická kampaň (slovenská), nepotrebujú byť zaťahovaní ešte do ďalšej (maďarskej). Na adresu maďarsko-slovenských vzťahov Béla Bugár tiež poznamenáva: „Často mám pocit, že vyhlásenia Viktora Orbána sa dostanú na verejnosť presne vtedy, keď sa zaoberáme otázkami týkajúcimi sa tunajších [slovenských] Maďarov. Tak to bolo aj vlani, v čase kampane pred parlamentnými voľbami alebo v čase diskusií o jazykovom zákone, naposledy keď sa riešil zákon o používaní menšinových jazykov. Keby to komplikovalo len situáciu Mostu - Híd, nebol by to problém. Ale ubližuje to aj tunajším Maďarom. Po takýchto vyhláseniach sa v slovenskej tlači objavujú hlasné invektívy a podľa mňa medzi tunajšími Maďarmi mnohí spravodlivo cítia, že sú veľmi prísne posudzovaní. Podľa slovenskej verejnej mienky sú za všetky maďarské prejavy zodpovední tunajší Maďari.“

Élet és Irodalom - 29. apríla 2011

Za normálnych okolností sa ústava vzťahuje k spoločenstvu občanov dotyčného štátu. Tým je to poľutovaniahodnejšie, píše historička Maria Ormos vo svojom príspevku o základných súvislostiach medzi národom a štátnym občianstvom, že v novej maďarskej ústave sa spomína iba národ Maďarov, a tým sa zjavne sugeruje vylúčenie okrajových skupín - ako sú Rómovia: „Dnešnú spoločnosť môžeme akceptovať aj s nemaďarmi (nie celkom Maďarmi), postihnutými nešťastím, chudobnými a starými - ba musíme, pretože celok je celkom iba s nimi. Ľudská spoločnosť, samozrejme, nie je biologický živočích, no aj tak je to svojím spôsobom organický útvar (…). Z toho dôvodu si myslím, že tento systém sa nedá vylepšovať zvýhodňovaním jednej alebo druhej skupiny na úkor inej, jednoducho pre to, lebo aj títo ďalší - sme my.“

Amnesty kritizuje Maďarsko za nedostatočné kroky voči rasizmu

13. mája 2011 - (tasr)

Medzinárodná organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) kritizuje Maďarsko, že nerobí dostatočné kroky voči rasizmu, kriminálnym činom motivovaným nenávisťou, porušovaniu práva sexuálnych menšín na zhromažďovanie, ako aj za mediálne zákony. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI to vyplýva z výročnej správy AI, ktorú zverejnila jej pobočka v Budapešti. Riaditeľka AI Maďarsko Orsolya Jeneyová uviedla, že ústrednou témou správy AI v časti venovanom Maďarsku je pretrvávajúci rasizmus týkajúci sa Rómov a kriminalita motivovaná nenávisťou, ktorá je často založená na predsudkoch. Podľa jej slov polícia nie je dostatočne usmernená, nemá odborné vedomosti a nevedie dostatočnú evidenciu, aby dokázala predchádzať a bojovať proti uvedenému druhu kriminality. AI vyzvala políciu a prokuratúru, aby „doplnila potrebné usmernenia a kriminalistický protokol”. Ďalšia kritika organizácie na ochranu ľudských práv sa týka dvoch zákonov týkajúcich sa médií, ktoré boli vlani prijaté. Tie podľa AI môžu zbytočne a neúmerne obmedzovať slobodu prejavu. AI Maďarsku tiež vytýka, že polícia nezabezpečila stopercentne právo sexuálnych menšín na zhromažďovanie, keď vlani počas konania verejných zhromaždení najprv odmietala postaviť ochranné bariéry.

Esej - Intelektuál, nepriateľ národa

4. mája 2011 - (György Dalos - Neue Zürcher Zeitung - salon.eu.sk)

Odkedy sa maďarská vláda pod vedením Viktora Orbána s misionárskou horlivosťou pustila do národno-vlasteneckej prestavby spoločnosti, s prestížou Maďarska v zahraničí to ide z kopca. Intelektuálov, čo sa tam prihlásia k slovu s kritikou, opľúvajú v Maďarsku ako zradcov. Štátny tajomník budapeštianskeho ministerstva zahraničia Gergely Pröhle, predtým maďarský veľvyslanec v Berlíne a v Berne, robil vo februári tohto roka predbežnú bilanciu odozvy Západu na kroky svojej vlády. „Mnohorakosť útokov a narastajúca absurdita najmä nemeckého slohového výkvetu“ mu vraj pripomína poviedku Heinricha Bölla Stratená česť Kataríny Blumovej, v ktorej „autor nevinne obvinenej protagonistke [...] nenájde iné východisko, ako vraždu reportéra bulvárneho plátku s najvyšším nákladom.“ Iste, dodáva Pröhle, „práva na ochranu osobnosti Kataríny Blumovej či Heinricha Bölla podliehajú inému posudzovaniu než česť krajiny“. Napriek tomu by bolo pre nemeckú tlač lepšie, keby neoperovala pojmami ako napríklad „vodcovský štát“: „Inak zostanú už len dve možné reakcie: rezignované pokrčenie plecami alebo radikalizácia à la Katarína Blumová.“ Dúfajme, že diplomat si vyberie pokrčenie plecami, pretože jeho reakcia ďaleko prekračuje konštatovanie mylnej informácie v západnom médiu. Tým, čo sa v kontexte maďarského predsedníctva EÚ skutočne dialo a deje, je najväčšia strata medzinárodnej prestíže Maďarskej republiky od jej založenia roku 1989. Diskrepancia medzi obrazom, ktorý si vláda ako imidž Maďarska želá, a jeho vnímaním zvonka, je čoraz evidentnejšia. V tejto situácii sa musia urobiť dve veci: minimalizovať škody v zahraničí a „predať“ tú katastrofu doma. Prvý z týchto dvoch cieľov má na starosti zaktivizovaná maďarská diplomacia: v Bruseli rokujú vrcholní politici, na pódiá vystupujú veľvyslanci, prípadne uvádzajú veci na pravú mieru v novinách. Používajú pritom argumentačné pomôcky schválené z centrály. Tie občas pôsobia kuriózne, ako vidno na príkladoch, ktoré sa dostali jedným liberálnym novinám: na nekonečné otázky o úspechu predsedníctva EÚ má správna odpoveď znieť, že to nie je žiadny „látványpékség“, čiže „reťazec pekární a cukrární“. Na tému súvislosti medzi konfliktom s EÚ a vnútornými problémami krajiny ponúka ministerstvo aforizmus: „Nemiešajme biele prádlo s farebným.“ Už menej nevinne vyzerá mobilizácia inštitúcií zahraničných Maďarov, s najvyššou pravdepodobnosťou schválená v Budapešti. Tí vo svojej druhej vlasti z kvázi-vlasteneckej povinnosti demonštrujú proti podujatiam na tému Maďarsko alebo organizujú manévre, ktoré ich majú rušiť. Fakt, že niekto nie je láskavý k vláde zvolenej dvojtretinovou väčšinou, považujú za znak nepriateľstva, a keď príde na maďarských liberálnych diskutujúcich, dokonca za zradu. Na internetových stránkach týchto organizácií je Fidesz a osoba predsedu tejto strany a premiéra Viktora Orbána bezvýhradne stotožnená s krajinou samotnou. Elektronické obežníky o publikáciách či diskusiách o Maďarsku sa vyznačujú urazenou národnou hrdosťou, ktorá miestami nadobúda šovinistické až rasistické podtóny. Napríklad niektorí predstavitelia švajčiarskej sekcie Svetového zväzu Maďarov s kontaktmi na pravicovo-radikálnu domácu scénu (na zakázanú, no prekvitajúcu stránku www.kurucinfo.hu či na stranu Jobbik). Isteže na Západe žijú aj liberálni Maďari, ale tí očividne nemajú chuť zúčastňovať sa tohto obhadzovania blatom. A tak počuť jedine hlas Fideszu, blízkych národných konzervatívcov a radikálne pravicových zahraničných Maďarov. Začiatkom apríla zorganizoval švédsky PEN tematický večer o demokracii v Maďarsku, na ktorom okrem iného premietali aj video s Imre Kertészom, esejista László Földényi čítal svoj text a novinár György Bolgár hovoril o aktuálnych politických témach. Po oficiálnom ukončení chceli dať členovia Zväzu Maďarov najavo svoj protest, ale organizátori tomu zabránili. Evidentne dopredu vyrátaný škandál nakrútil nepozvaný štáb maďarskej štátnej televízie MTV. O niekoľko dní neskôr protestoval doposiaľ neznámy Zväz pre maďarsko-nemecký dialóg proti účasti filozofky Ágnes Hellerovej a Miklósa Tamása Gáspára na kongrese o médiách, ktorý organizuje berlínsky denník TAZ. Kvôli desiatim demonštrantom prišli pred Dom kultúr sveta reportéri MTV, Echo TV, spravodajskej agentúry MTI, denníka Magyar Nemzet a ešte jeden novinár z maďarského rozhlasu - toľko mediálnej pozornosti sa neušlo ani maďarskému prezidentovi Pálovi Schmittovi, keď bol krátko predtým v Berlíne. K úlohám domácej vládnej agendy zrejme patrí urobiť z tohto skromného zhromaždenia udalosť. Informácia o ňom sa dostala aj k provládnym novinám Magyar Hírlap, ktoré však vôbec nie sú považované za radikálne pravicové - na prvej strane vyšiel článok s titulkom „Hellerová a Tamás spoločne nadávajú na Orbána. V Berlíne sa proti týmto dvom liberálnym intelektuálom demonštrovalo.“ Internetové vydanie, ktoré má denne tridsať tisíc registrovaných návštevníkov, veľmi rýchlo prinieslo reakcie. Tu je zopár ukážok (nemoderovaného) hnevu ľudu: „Tieto dva kusy hmyzu treba spoločne obesiť, ale pred obesením by ich bolo treba vykastrovať.“ „Ak bude vďaka Fideszu možné dvojité štátne občianstvo (pre Maďarov v susedných štátoch), potom by tu mala byť aj možnosť občianstvo vziať! Prosím, vezmite ho týmto dvom protimaďarským elementom. Tamás by potom mohol byť znovu Rumun [filozof Miklós Tamás Gáspár pochádza z maďarskej menšiny v Ceausescuovom Rumunsku] a Hellerová nech je, kým chce - Izraelčanka alebo Palestínčanka.“ „Keď sa budú vracať z Berlína, mali by ich zatknúť na hranici za ohováranie Maďarska (…), a to za otvorenú aj skrytú vlastizradu.“ „Títo zloduchovia, ktorí dostali vzdelanie za naše peniaze, využívajú svoje medzinárodné kontakty. Snažia sa skompromitovať vládu, ktorú sme si zvolili, ako môžu. Každý človek dobrej vôle musí byť z tohto odporného postoja zhnusený. Malo by sa im vziať maďarské štátne občianstvo a vykázať ich z krajiny. Špinaví vlastizradcovia.“ Tie isté noviny referovali o rozhovore, v ktorom vládu kritizoval klavirista András Schiff v nemeckom denníku Süddeutsche Zeitung pod titulkom: „Opäť v nemeckej tlači: klavírny umelec útočí.“ Listy čitateľov neboli o nič miernejšie ako tie predchádzajúce. Redaktori a čitatelia spoločne konštruujú obraz intelektuála ako „nepriateľa ľudu“ - topos, ktorý kedysi využívali všetky vlády Ostbloku. Ale čo „nepriateľ ľudu“ Schiff povedal? To najostrejšie z celého rozhovoru bola jeho stručná charakteristika premiéra. Orbán je podľa neho „radikálny karierista a nacionalistický populista“ a že necháva Jobbik, evidentne pravicovo extrémistickú stranu voľne vyčíňať». A ešte András Schiff ofrfľal novú maďarskú ústavu: „K Európe sa nehodí.“ Okrem iného sa zastal riaditeľa Národného divadla Róberta Alföldiho: „Pravicoví poslanci o ňom rozprávajú, že je to špinavý homosexuál (…) a nikto na to nič nepovie.“ Bránil spoločenských vedcov, proti ktorým vedie Magyar Nemzet „hanebnú kampaň“ o údajnej sprenevere štátnych peňazí skôr, než sa vôbec začalo nejaké vyšetrovanie. A ešte sa mu nepáčilo, že „pravicovo extrémistické skupiny podľa chuti terorizujú Rómov.“ Je možné, že András Schiff niekde svoje formulácie vyhrotil, napokon, nehovoril z neho politický analytik, ale temperament umelca. Ale nič z toho nie je štátne tajomstvo. Všetko, čo on a ďalší pravicovými médiami opľúvaní „nepriatelia ľudu“, známi intelektuáli ako György Konrád, Péter Nádas, Péter Esterházy, Imre Kertész či Béla Tarr - hovoria, bolo a je v Maďarsku súčasťou kontinuálneho, legitímneho demokratického diskurzu v. A hrozí, že ten po mediálnom zákone opatrenom už aj visačkou čistoty EU bude čoraz viac vytláčaný na okraj. Témy Andrása Schiffa sú témami Maďarska, o nich sa píše, hovorí, debatuje a demonštruje. Orbán ako populista alebo dobrodinec národa - na to sa už pol druha desaťročia všetko delí. Strana Jobbik ako hrozba demokracii bola na titulných stranách dávno predtým, ako o nej v tomto zmysle hovoril Schiff. Teror „občianskej sebaobrany“, ktorá je v skutočnosti zakázanou Maďarskou gardou, vo vydesených rómskych osadách, je vnútropolitickou aktualitou číslo jedna. Ústava bola v Maďarsku predmetom omnoho ostrejšej a fundovanejšej kritike zo všetkých politických smerov, než to urobil v Nemecku Schiff. Výpady proti riaditeľovi Národného divadla boli v mnohých novinách konfrontované s jeho mimoriadnymi zásluhami. Očierňovaných filozofov sa zastal ich konzervatívny kolega - povedal, že ich unáhlené odsudzovanie je „hanebnosť“, použil to isté slovo ako „nepriateľ národa“, prekliaty klavirista. Maďarská kritika vlády je viac menej tá istá, doma aj v cudzine. No rozhovor pre Le Monde alebo článok v Baltimore Sun akoby bol sám osebe už „špinením do hniezda“. Maďarských činiteľov evidentne znepokojuje, že hoci majú pod kontrolou čoraz väčšiu a väčšiu časť domácej verejnosti, kontrola nad vnímaním zahraničia sa im čoraz viac vymyká. Navyše sa o slovo hlásia intelektuáli, ktorých žiadna dvojtretinová väčšina nezvolila a občas sa tešia úcte a obľube, o ktorej môžu politici len snívať. Spisovatelia a myslitelia za normálnych okolností svojou tvorbou a slávou prispievajú krajine k pozitívnemu imidžu. Nalepiť na nich nálepku nepriateľov národa a fackovacích panákov je, jemne povedané, kontraproduktívne.

Na 44. Palárikovej Rakovej žalo úspechy

aj Slovenské divadlo VHV Stará Pazova

4. mája 2011 - (uszz.sk)

Už štyridsaťštyri rokov sa na Kysuciach pravidelne stretávajú ochotnícki divadelníci a milovníci divadelného umenia zo Slovenska, aby sa vzájomne potešili zo svojej umeleckej aktivity, porovnali si výsledky svojej činnosti, porozprávali sa, poradili sa i oslávili vzácne chvíle, kedy sa môžu venovať kráse, ktorú poskytuje javisko a divadelná tvorba. Je to práve Palárikova Raková - národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá prináša túto príležitosť. Podujatie sa spája s narodením nášho významného národného buditeľa, veľkého divadelného autora, kysuckého rodáka Jána Palárika, ktorý významnou mierou prispel do vienka slovenskej dramatickej tvorby:

http://www.uszz.sk/index.php?ID=1530&l=sk

Svet naruby, alebo príbehy Slovákov hľadajúcich nový domov

v Argentíne a Kanade očami Stanislava E. Jančárika

5. mája 2011 - (uszz.sk)

Kanadská základina pre umenie a divadlo v Toronte spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) slávnostne uvedú na knižný trh knihu poviedok zo života slovenského emigranta Stanislava E. Jančárika s veľavravným titulom Svet naruby. Krst knihy sa uskutoční v utorok 17. mája o 17. h v sídle Spolku architektov Slovenska v Bratislave v prítomnosti autora príbehovej publikácie Stanislava E. Jančárika, reverenda Dušana Tótha z Kanady, predsedu ÚSŽZ Milana Vetráka a vydavateľa Jána Faklu. Autentické príbehy slovenského povojnového emigranta zachytávajú historické okamihy, nevšedné udalosti a osudové stretnutia Slovákov hľadajúcich svoj nový domov v ďalekej Argentíne a Kanade. Autor s časovým odstupom i sebaironickým nadhľadom preciťuje, pútavo a výstižne opisuje rôzne životné situácie, ktoré veľmi pripomínajú tie naše súčasné. Kniha je poviedkovou mozaikou exilových peripetií, zážitkov a vnútorného rozpoloženia našinca pretĺkajúceho sa svetom, ktorý sa niekedy javí akoby bol celý postavený na hlavu. Nepochybne sa po publikácii oplatí siahnuť, najmä ak aj noticka príbehov Svet naruby avizuje, že „ľahké čítanie ťažkých životných skúseností obohatí i pobaví každého“... Na samotnom krste knihy budú prítomné viaceré osobnosti slovenského spoločensko-kultúrneho diania vrátane spisovateľa Tomáša Janovica, herca Františka Kovára a ďalších. Spoločensky i odborne zaujímavou súčasťou dňa v rámci prezentácie knihy Stanislava E. Jančárika Svet naruby bude už popoludňajšie diskusné stretnutie na tému Slovenskí architekti vo svete. Uskutoční sa 17. mája o 15.00 h na Panskej ulici č. 15 v Bratislave v Sieni Dušana Jurkoviča, pričom Spolok architektov Slovenska bude v rámci programu informovať o málo známych slovenských osobnostiach architektúry dlhodobo pôsobiacich v zahraničí. V rámci stretnutia Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí uvedie program Z otca na syna - osobné rozprávanie Stanislava Jančárika jr. o práci architekta v Argentíne a besedu s účastníkmi podujatia.

Malé dejiny Rusínov

Herec Martin Mňahončák sa stal krstným otcom

10. mája 2011 - (rusin.sk)

Herec Martin Mňahončák sa stal krstným otcom. Prišiel zastúpiť svojho strýka významného rusínskeho podnikateľa a filantropa, Milana Mňahončáka. Strýko Mňahončak sa totiž podieľal na vydaní knihy - Malé dejiny Rusínov. Knihu pokrstil herec po rusínsky - poliali ju liečivou vodou a posypali barvinkom (zimozeleňom). Samotný krst knihy bol však len časťou programu - spoločenského večera spojeného s vystúpením 50 tanečníkov a hudobníkov umeleckého kolektívu PUĽS (Poddukelský umelecký ľudový súbor). Podujatie tak bolo aj veľkolepou prezentáciou rusínskej kultúry.

prof. Peter Švorc

Ivan Pop: Malé dejiny Rusínov, Bratislava (ZIRS, 2010)

Slovenskú i českú spoločnosť začali priťahovať dejiny Rusínov najmä po roku 1989. Súviselo to so zmenou spoločenských pomerov a s akceptovaním Rusínov ako osobitného národa, ktorý sa začal po dlhom čase na Slovensku opäť hlásiť o slovo. Záujem o Rusínov sa premietol do záujmu o literatúru zaoberajúcu sa týmto obyvateľstvom a jeho osudmi. Kým v Čechách záujem siahal najmä na bývalú Podkarpatskú Rus, na Slovensku vari viac na územie severovýchodného Slovenska, kde žijú Rusíni ako susedia slovenského národa. Ivan Pop, ktorého knihu chceme predstaviť, patrí k historikom, čo dôverne poznajú dejiny Rusínov a svoje poznanie sprostredkúvajú širšej verejnosti prístupným a zaujímavým štýlom. Toto konštatovanie potvrdzuje aj jeho kniha pripravená na vydanie Združením inteligencie Rusínov Slovenska s názvom Malé dejiny Rusínov. Rozdelená je do 38 častí, v ktorých autor prechádza celými dejinami Rusínov, ba začína už pravekom, a to charakteristikou územia, na ktorom žijú. Do akejsi „prehistórie“ Rusínov spadá aj druhá časť knihy, kde píše o príchode Bielych Chorvátov medzi slovanské kmene osídlené na južných svahoch Karpát, od ktorých Rusíni odvodzujú svoj pôvod. Uvádza však aj stanovisko slovenskej, maďarskej a ukrajinskej historiografie, ktoré odmietajú autochtónnosť karpatských Chorvátov, a ako hovorí autor, aj karpatských Rusínov, a spoločne im prisudzujú len úlohu kolonistov v čase valašskej kolonizácie. Tieto názory však odmieta ako nepodložené dôkladným výskumom. Ivan Pop ponúkol slovenskému čitateľovi stručné, ale prehľadné dejiny Rusínov, ktoré ho dokážu zorientovať v základných momentoch ich histórie a pomôžu pochopiť súčasné postavenie a snahy o plnohodnotné etablovanie sa ako príslušníkov samostatného národa. Kniha je napísaná pútavo, dobre sa číta.

http://www.rusyn.sk

http://www.rusin.sk/index.php?ID=5983&l=sk

Zomrel najmenší Maďar, meral 65 cm

12. mája 2011 - (topky.sk)

Vo veku 48 rokov zomrel István Tóth - najmenší dospelý Maďar. Ako dnes informovala maďarská komerčná televízna stanica RTL Klub, 65 cm vysoký muž, ktorý bol v medzinárodnom kruhu cirkusového sveta známy pod umeleckým menom „Pityu“, skonal v győrskej nemocnici. István Tóth pracoval dlhé roky v zahraničí ako akrobat, klaun, žonglér a kúzelník, neskôr sa vrátil do Maďarska. Podľa jeho ošetrujúceho lekára najmenšieho Maďara ošetrovali po vážnom páde. Po 20 dňoch sa jeho stav mierne zlepšil, potom však zomrel. Rodina oficiálne potvrdila jeho úmrtie v stredu.

Képíró vraj nedokáže vnímať, vyšetrí ho psychiater

10. mája 2011 - (sita)

Súdne pojednávanie s bývalým maďarským policajným dôstojníkom Sándorom Képíróom, ktorý čelí obvineniam z vojnových zločinov, v utorok museli odročiť pre pochybnosti o jeho mentálnej spôsobilosti. Zástupca obžaloby Zsolt Falvai požiadal o psychiatrické vyšetrenie obvineného po tom, ako 97-ročný Képíró povedal sudcovi, že výroky jednotlivých účastníkov nie je schopný vnímať. Obhajca Zsolt Zétényi pritom tvrdí, že jeho klient má len problémy so sluchom a postačí vyšetrenie u audiológa, sudca Béla Varga však nariadil preskúmanie fyzického i psychického stavu obžalovaného a odročil pojednávanie na 19. mája, keď súd na základe výsledkov rozhodne, či môže proces pokračovať. Údajného vojnového zločinca prvýkrát predviedli pred súd minulý štvrtok, keď vyhlásil pred novinármi, že sa cíti byť „absolútne nevinný”. Képíróovi pripisujú spoluzodpovednosť za smrť vyše 1200 civilistov, ktorých v roku 1942 kruto popravili maďarskí vojaci a policajti vo vojvodinskom Novom Sade. V súvislosti s takzvanou novosadskou masakrou ho odsúdili už v roku 1944, vtedajší maďarský fašistický režim ho však prepustil na slobodu. Proces sa zopakoval v roku 1946, keď Képíróa odsúdili v neprítomnosti po tom, ako utiekol do Argentíny. Do Maďarska sa dobrovoľne vrátil až v roku 1996. V prípade, že súd uzná jeho vinu aj tentoraz, hrozí mu doživotný pobyt vo väzení. Képíró kedysi patril medzi najhľadanejších osôb na zozname židovského Centra Simona Wiesenthala, ktoré sa dlhé roky snažilo vypátrať a dostať pred súd nacistických vojnových zločincov.

Ovčiak sa chlapčekovi (†6) zahryzol do hlavy

10. mája 2011 - (tvnoviny.sk / blikk.hu)

Útok nemeckého ovčiaka neprežil iba šesťročný chlapček v Maďarsku. Päťročná fena na dieťa zaútočila v Noszlope v záhrade domu 31-ročného strýka (35) malého Dávidka, kde bol otec so synom na návšteve. Otec dieťaťa sa s jeho matkou rozviedol a so synom sa vraj často nestretával. V nedeľu (8.5.), keď sa tragédia stala, však s ním práve trávil čas a v rámci toho so synom navštívil svojho brata. Kým boli dospelí v dome, Dávidko sa v záhrade chcel pohrať so psami a to sa mu stalo osudným. Dieťa bolo u príbuzného aj v minulosti, psov poznalo, nikdy mu neublížili, a tak ani strýko nemal problém ho medzi zvieratá pustiť samého. Jeden zo psov ale na chlapčeka napriek tomu zaútočil a zrejme už po prvom uhryznutí, ktoré mu zviera uštedrilo do hlavy a krku, bol škôlkár mŕtvy. Dospelí v dome totiž nepočuli žiadne volanie o pomoc ani krik. Pes aj po prvom, pravdepodobne smrtiacom útoku, pokračoval v napádaní. Otec syna našiel niekoľko desiatok metrov od domu so znetvorenou tvárou a bol dohryzený aj na iných častiach tela. Záchranári mu už pomôcť nedokázali, aj keď sa ho pokúšali oživovať pol hodinu. Ako uviedla stará matka chlapca, jej vnuk si zrejme myslel, že psy u uja sú rovnako neškodné a krotké, ako tie, ktoré chová otec. Majiteľ sa psa-zabijaka už zriekol a pravdepodobne ho utratia.

Obvinený Maďar zo série vrážd Rómov zháňal samopal, tvrdí svedok

11. mája 2011 - (tasr)

Jeden zo štvorice obvinených zo série vrážd Rómov rozprával o snahe zohnať samopal, povedal na dnešnom pojednávaní svedok, ktorý s obvineným Zsoltom P. pracoval ako ochrankár u podnikateľa v Debrecíne. Podľa maďarskej tlačovej agentúry MTI svedok s prezývkou Had na Súde Peštianskej župy tvrdil, že s obvineným kolegom sa zvyčajne bavili iba o psoch a zbraniach. Zsolt P. raz cestou na koncert v Egri hovoril o samopale. Svedok na to reagoval, že je možné takúto zbraň zohnať na čiernom trhu za 400 000 forintov (1516 eur) a odporučil mu muža z obce Kál. Obchod sa však údajne neuskutočnil. Svedok dodal, že o obvinenom vedel, že nemá rád Rómov a že je národne cítiacim človekom, ale nepočul o tom, že by bol príslušníkom hnutia skinhead. Pri útokoch v Kisléte a v Tiszalöku zomrel jeden človek, v Nagycsécsi sa stal obeťou útoku pár súrodencov a v Tatárszentgyörgyi zahynul muž a jeho päťročný syn. Vo viacerých prípadoch zaútočili páchatelia zápalnými fľašami, pri ktorých zranili viacero ľudí. Vystrelili 78-krát, pričom ohrozili životy dovedna 55 ľudí. Súdny proces so štyrmi obvinenými zo série útokov na Rómov, ktoré mali vykonať v období rokov 2008-2009, sa začal za mimoriadnych bezpečnostných opatrení 25. marca na Súde Peštianskej župy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...................................................................................................................................

Doplnkové informácie