Pilis-Szlovák

Život pretkaný spevom - Portrét Gizely Molnárovej

Meno Gizely Molnárovej, rodenej Fuhlovej, je úzko späté nielen s jej rodnými Mlynkami, ale aj so Zväzom Slovákov v Maďarsku, veď bola pri jeho zakladaní.


E. Kállai o anomáliách zastúpenia menšín

Podľa ombudsmana pre národné a etnické menšiny Ernőa Kállaiho v záujme riešenia anomálií menšinových volieb netreba zrušiť systém, ani potlačiť kultúrnu autonómiu minorít, ale treba vytvoriť legislatívne pozadie, ktoré bude minimalizovať možnosť vzniku zborov, ktorým v skutočnosti vôbec nezáleží na zastupovaní menšín.


Pamätný dom v Šarišápe

Podľa archeologických nálezov obec Šarišáp a okolie boli obývané už v dobe kamennej a bronzovej. Počas tureckého panstva sa územie vyľudnilo. Znovuosídlenie obce, ktorá patrila Sándorovi Menyhértovi, sa začalo roku 1696, keď sem prichádzali slovenskí kolonisti z Nitrianskej a Trenčianskej stolice.


V stredobode pozornosti voľby

Účastníci stretnutia aktivistov a Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) začiatkom novembra v Hronci vyhodnotili voľby do miestnych slovenských samospráv a prerokovali prípravy na voľby do teritoriálnych zborov a Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS).


Alexander Rudnay prichádza do Ostrihomu

Od obnovenia mostu Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom presmerovali cestu na maďarskej strane po brehu Dunaja tak, že do mesta sa vráti v jeho južnej časti pri tzv. Okrúhlom kostole. Svojím tvarom a eleganciou zaujme na prvý pohľad.

Doplnkové informácie