Pilis-Szlovák

Povodne aj v Pilíši - Zákaz vychádzok do lesa

V Číve prudký lejak strhol z hôr nánosy, ktoré upchali priekopy. Povrchová voda sa rozliala po cestách a ohrozovala domy a hospodárske budovy.


Imrich Fuhl: Načo by mi bolo iné občianstvo?

V Maďarsku som sa narodil, vyrástol, tu žijem, platím dane, volím. Som Slovák, zároveň lojálny občan Maďarskej republiky, hrdý na svoju slovenskú národnosť, aj na svoju maďarskú vlasť a nevidím v tom nijaký paradox.


Výskyt krstných mien v Senváclave

Ktoré krstné mená vyberajú rodičia deťom z oficiálneho zoznamu krstných mien?


Dušan Čaplovič: Hľadajme to, čo nás spája

Nový Slovenský dom v Mlynkoch sa stane skutočným symbolom starostlivosti

o Slovákov žijúcich v Maďarsku, pretože naša menšina sa postupne

v maďarskom prostredí asimiluje. Navyše je to aj náš symbol vzdoru...


Albertiné Kozsuch Ilona: Az etnobiznisz-projekt

Mostanában is előfordul, hogy egyes külföldi diplomaták elképedve hivatkoznak a volt kisebbségi ombudsman, Kaltenbach Jenő megállapításaira a kisebbségi önkormányzati rendszert illetően.

Doplnkové informácie