Pilis-Szlovák

Položili základný kameň nového Slovenského domu

Okrem Mlynčanov aj Slovákom žijúcim v pilíšskom regióne bude slúžiť nový Slovenský dom v Mlynkoch, ktorého základný kameň slávnostne položili 21. apríla. Inštitúcia bude postavená za podpory maďarskej a slovenskej vlády.


Boja sa, že veľká politika im uškodí (Mlynky-Čív-Santov)

Odhaduje sa, že v Maďarsku dnes žije asi 110 000 Slovákov. Ich predkovia sa za Dunaj vysťahovali pred troma storočiami, aby znova osídlili krajinu spustošenú vojnami a morovou epidémiou. Je takmer zázrak, že Slováci si medzi Maďarmi do dnešných dní uchovali svoju kultúru a jazyk. Ako sa im žije?


Národnostné školstvo nástrojom asimilácie

Málokto zrejme čakal, že hlavným hráčom s maďarskou kartou v predvolebnom období bude prezident MR László Sólyom. SMK označila reakciu predstaviteľov vlády SR za prehnanú, v skutočnosti však bolo Sólyomovo vystúpenie vo Vojvodine oveľa nebezpečnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.


Mlynčan v Santove - Ľ. Papuček o Slovákoch a o vyučovaní

Ľudovít Papuček neprestane byť učiteľom ani Slovákom, keď vykročí z budovy školy. Je členom skupiny Studienka a podpredsedom slovenskej samosprávy.


Pred voľbami - Politické strany nás neberú vážne

Maďarsko stojí pred bránami zrejme kľúčových volieb. Hlasovacie miestnosti

sa otvoria 11. a 25. apríla. Portál Slovákov v Maďarsku luno.hu si posvietil

na sľuby strán národnostným menšinám, redakcia Ľudových novín si dôkladne

preštudovala volebné programy strán, ktoré majú reálnu šancu na vstup

do parlamentu. Výsledok bol pre mnohých šokujúci...

Doplnkové informácie