Pilis-Szlovák

Zväz sa chystá na voľby v duchu spolupráce

Členovia Valného zhromaždenia Zväzu Slovákov v Maďarsku sa stretli 23. januára v Slovenskom inštitúte Budapešť, aby prerokovali modifikáciu stanov

v záujme získania štatútu verejnoprospešnej organizácie a efektívnejšieho fungovania, stanovenie členských poplatkov, modifikáciu sídla, novelu organizačného poriadku, referát o činnosti za rok 2009 a rozpočet na rok 2010.


Problémy okolo výstavby Slovenského domu v Mlynkoch

Okolo výstavby Slovenského domu v Mlynkoch sú problémy. Výstavba domu, ktorý mal byť hotový už vlani v júni, sa ešte ani nezačala, povedal pre TASR predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov a podpredseda Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Jozef Havelka.


Kto bude platiť hosťujúceho učiteľa v Pilíši?

Finančné zabezpečenie pobytu hosťujúceho učiteľa spôsobuje problémy pre školy, ktoré by sa mali poskladať na plat a ubytovanie pedagóga. Kým sa tento problém nevyrieši, v Pilíši nebude slovenský hosťujúci učiteľ.


Juraj Holček - Duchovnú činnosť začínal v Kestúci

V roku 2009 sme si pripomenuli 140. výročie smrti a v roku 2011 pripadne dvesto rokov od narodenia zanieteného národného buditeľa, včelára a ovocinára Juraja Holčeka. Narodil sa 5. apríla 1811 v Budmericiach v mlynárskej rodine. Dráhu rímsko-katolíckeho duchovného začínal v roku 1835 ako administrátor v Slovákmi osídlenej pilíšskej obci Kostolec (Kestúc) pri Ostrihome.


D. Čaplovič: Podporili sme Slovákov v strednej Európe

V Maďarsku sa na celú záležitosť okolo mlynského Slovenského domu pozerajú inak ako zo Slovenska. V roku 2009 podporila slovenská vláda 463 projektov sumou viac ako 1 327 000 eur. „Sústredili sme sa najmä na našich Slovákov žijúcich v strednej Európe,“ informoval podpredseda vlády SR pre národnostné menšiny a ľudské práva D. Čaplovič pri hodnotení práce jeho úradu.

Doplnkové informácie