Pilis-Szlovák

Kestúcky farár I. Scolari zakladateľ Matice slovenskej

V Kestúci až do roku 1958 slúžili slovenský (alebo aj slovenský) jazyk dobre ovládajúci rímskokatolícki dušpastieri. Cirkev rešpektovala jazykové potreby ňou spravovaných obcí väčšmi než štátna správa a obsadzovala kestúcku faru Slovákmi.

Doplnkové informácie