Slovenské spievanky a veršovačky 2016

Slovenské spievanky a veršovačky 2016

„Presne pred 20 rokmi sme v Orosláni uskutočnili po prvý raz celoštátne kolo Slovenských spievaniek a veršovačiek. Bolo to 30. mája, takže iba tri dni je rozdiel,“ začala svoj privítací prejav v Pútnickom dome predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková.

Deň slovenského slova a piesní v Dabaši-Šáre

„Začali sme v knižnici, kde naraz súťažili aj tí, čo spievali, aj tí, čo recitovali, lebo nás nebolo ešte tak veľa. Teraz ste tu zo 16 škôl, ktorí ste postúpili z regionálnych kôl, a môžem povedať, že je to pekný rozdiel. Hoci ubehlo 20 rokov, nedá sa zabudnúť na toľko krásnych piesní, básní a próz, čo sme počuli, na toľko talentovaných detí, ktoré sme mali možnosť si vypočuť. Vždy to bol pre nás veľký zážitok. Keď 20 rokov niečo žije, to znamená, že je to životaschopné,“ povedala R. Egyedová Baráneková a pripomenula, že súťaž sa stala našou súťažou a bez toho, aby bola vyhlásená, žiaci a učitelia sa na ňu pripravujú. Zároveň sa poďakovala pedagógom, ktorí, ako povedala, nielenže žiakov učia pekne recitovať, resp. pekne spievať, ale hlavne ich učia mať radi slovenčinu. Učia ich mať rady našu slovenskú kultúru, prekrásne ľudové piesne. „Myslím si, že ste tu preto, lebo tie básne a piesne máte radi,“ povedala a dodala, že „ak pocit spolupatričnosti a radosti v nás je, zatiaľ je v nás ešte dosť sily a energie na to, aby sme vychovávali ďalšie generácie, ktoré jednak budú recitovať a spievať, ale budú mať predovšetkým blízky citový vzťah k slovenskej národnosti a budú hrdí na to, že k nej patria.“ Zároveň sa poďakovala mestskej samospráve, miestnej škole a škôlke, ktoré pomáhali pri organizovaní celoštátnej súťaže.
Potom sa už ujal slova moderátor dňa, učiteľ slovenčiny v Základnej škole Františka Rákócziho II. Atila Rusnák. Prítomných pozdravila aj vicestarostka mesta Tünde Pálinkásová Balázsová a mohol sa začať uvítací kultúrny program, v ktorom sa predstavili hostitelia. Škôlkari nám predviedli naozaj milý program, ktorý doplnili citaristi základnej školy a napokon vystúpili siedmaci, ktorí nám predviedli obľúbenú populárnu pieseň zo Školy v prírode v Hronci.
Po organizačných pokynoch sa účastníci rozpŕchli do jednotlivých miestností. Musíme poznamenať, že priestory Pútnického domu sú ako stvorené na usporiadanie podobnej súťaže. Má menšie izby, ktoré sú ale dosť veľké na to, aby sa tam zmestilo aj 15 ľudí a majú divadelnú sálu s výbornou akustikou. Tej sa asi najviac potešili členovia poroty spievaniek: choreograf a režisér z Lučenca Juraj Matiáš, ľudová speváčka Anna Šatanová a dlhoročná účastníčka a výherkyňa súťaže Anna Komjáthiová.
Radosť z nerušeného sledovania prednesu básní a próz mali riaditeľka Novohradského osvetového strediska (NOS) v Lučenci Mária Ambrušová,pracovníčka NOS Milada Bolyošová, riaditeľka Slovenského Divadla Vertigo Daniela Onodiová, učiteľka z Békešskej Čaby Elena Somogyiová a tajomníčka ZSM Monika Szabová.

SpieVe02

Súťaž prebehla hladko a my sme sa opýtali niektorých porotcov na ich dojmy. Tu pripomíname novinku v tohtoročnej súťaži: členovia poroty si nevypočuli vlastne dvakrát tých najlepších, lebo si „vymenili“ kategórie. Tí porotcovia, ktorí v regionálnych kolách - ktoré boli v tomto roku v Čabačude a v Ďurke - mali žiakov v 1. a 3. kategórii, na celoštátnej súťaži posudzovali účastníkov 2. a 4. kategórie.
M. Ambrušová nám prezradila, že nastala veľká zmena od začiatku súťaže, resp. posledných 15 rokov, keďže aj ona má možnosť sledovať našu súťaž. Pripomenula,že postupne pomáhali tábory, zmenil sa výber predstavených diel, napr. deti recitujú súčasných slovenských autorov, čo im je asi aj bližšie. Obľúbenými autormi sú Daniel Hevier a Milan Rúfus. Ako povedala, je dobre, že veľa detí rozumie textu, čo recitujú. „Deti v Maďarsku sa veľmi snažia, mnohí majú dobrú výslovnosť. Často spievajú koncovky a nespájajú logické celky, čo by sa mohlo zmeniť k lepšiemu,“ povedala riaditeľka NOS.
D. Onodiová tiež nie prvý raz sedí na „ťažkom“ mieste v porote. Je stálou porotkyňou od prvých súťaží, vrátane regionálnych kôl, takže ako prezradila pre Ľudové noviny, niektoré prednesy priam čakala, lebo si pamätala recitátorov z predošlých rokov. „Moje očakávania sa splnili v prípade tretej kategórie, ktorá bola jednou z najlepších, aké som počula za posledné roky,“ dodala. „Deti mali veľmi peknú výslovnosť a mnohí sa snažili nadviazať s nami kontakt. Malé deti sú veľmi milé, lebo priam hypnotizujú porotcu, takže nemôže uhnúť očami,“ dodala s úsmevom. Čo sa týka všeobecného vývoja, poznamenala, že badať akýsi algoritmus: ak sú niektoré školy niekoľko rokov veľmi silné, potom trochu upadne ich úroveň. Na našu otázku, na čo majú dávať pozor v prípravnej fáze, riaditeľka Vertiga povedala, že je prvoradé, aby deti rozumeli textu, lebo intonácia prezradí, že žiak alebo žiačka nevie, o čom hovorí. „S tým už súvisí všetko: aby dokončil myšlienku, aby robil pauzy, aby sa neponáhľal,“ povedala D. Onodiová.
„Ďakujem, že aj dnes ste mi urobili sviatok, lebo keď počujem ľudovú pieseň, je to veľký sviatok. Nesklamali ste ma ani dnes a doniesli ste krásne piesne. Aj také, ktoré na Slovensku sa už nespievajú,“ povedal J. Matiaš.
Na podujatie zavítal aj generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Igor Furdík, ktorý sa prihovoril pred galaprogramom a poďakoval sa organizátorom a účastníkom za ich účasť na súťaži. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková tiež zaspomínala na začiatky súťaže, keďže ich spolu s predsedníčkou ZSM organizovala ako tajomníčka Zväzu. „Pamätám sa, že vás bolo čoraz viac a, chvalabohu, táto tendencia pretrváva,“ povedala a poďakovala sa žiakom a ich pedagógom za zanietenosť. „Prajem vám príjemné prázdniny, aby ste si oddýchli a aby ste mali chuť aj v budúcom školskom roku zapájať sa do tejto súťaže a do iných podobných súťaží. Aby ste sa mohli stretávať, lebo to je najdôležitejšie,“ povedala predsedníčka CSSM.
Potom už nasledovalo vymenovanie výhercov a udelenie diplomov za mimoriadny a vynikajúci výkon. V tejto časti udelili aj nové ocenenie. Cenu Gizely Molnárovej založil ZSM pre mladé talenty, ktoré najviac zaujmú porotu výberom piesní a prejavom. Ako je známe, Gizela Molnárová Fuhlová bola stálou porotkyňou v Slovenských spievankách, ľudová pieseň bola jej každodennou láskou. Aktívne sa zapájala do činnosti ZSM a neúnavne sa zapojila do organizovania podujatia v rodných Mlynkoch. Cenu Gizely Molnárovej získal v tomto roku mladý Santovčan Ľudovít Szabó, ktorého do súťaže pripravil básnik a učiteľ hudby Alexander Kormoš.
Ďalšou novinkou v cenách bola mimoriadna cena Ľudových novín. Konateľ nášho vydavateľstva Imrich Fuhl sa rozhodol spolu so šéfredaktorkou, pisateľkou týchto riadkov, udeliť žiakovi, ktorý sa úspešne zúčastnil v oboch kategóriách. Totiž viacerí žiaci nielen spievajú, ale aj recitujú, a v obidvoch disciplínach majú dobré výsledky. Veríme, že aj o rok niekomu darujeme ročné predplatné Ľudových novín a tiež dúfame, že ich bude čítať s radosťou, ako tohtoročná odmenená Stella Števová z Níže.
Organizátori sa postarali o to, aby tí najlepší mali možnosť sa zdokonaliť v prednese. Šesť žiakov z Maďarska sa zúčastní na Detskej univerzite na Donovaloch, kde sa budú venovať recitácii. Okrem diplomov aj v tomto roku dostali účastníci - vrátane poroty a pripravujúcich učiteľov - darček v podobe vázy vyrobenej v Kalinkove.
Vyvrcholením galaprogramu - v ktorom výhercovia predniesli svoje súťažné diela - boli vystúpenia heligonkárov z Hrušova a Anny Šatanovej, ktorá očarila účastníkov prekrásnymi slovenskými ľudovými piesňami.

Eva Fábiánová (luno.hu)
Foto: Imrich Fuhl

SpieVe03

oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960200837412226.1073742004.147596498672668&type=3

oSlovMa-video:
Cenu Gizely Molnárovej získal Santovčan Ľudovít Szabó
https://www.facebook.com/oslovma/videos/966246280141015/

Žiačky základnej školy v Ďurke (Galgagyörk)
https://www.facebook.com/oslovma/videos/966401276792182/

Vážená pani Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka Zväzu Slovákov v Maďarsku,
ctení organizátori a účastníci Slovenských spievaniek a veršovačiek v Dabaši-Šáre,
milí mladí recitátori a speváci,
s úprimnou vďakou sme prijali Vaše pozvanie na tradičnú recitačnú prehliadku - sviatok slovenského jazyka v prezentáciách ľudového spevu a prednese poézie a prózy najmladšej generácie Slovákov v Maďarsku. Vieme, že celoštátna súťaž detí a žiakov škôl, vrátane slovenských národnostných škôl v gescii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, sa každý rok, počnúc jej súťažnými predkolami v rôznych prostrediach - mestách i menších obciach, v ktorých v krajine žije slovenská reč, teší medzi slovenskými žiakmi ohromnej obľube. Sme presvedčení, že nie je tomu inak ani v prvý júnový piatok, keď sa najzdatnejší, najsmelší a akiste aj najlepšie pripravení speváci a recitátori stretávajú v Dabaši-Šáre.
Podujatie Slovenské spievanky a veršovačky úrovňou i záujmom v tom najlepšom prezentuje úsilie a prácu škôl a ich pedagógov, pre vec slovenskosti oddaných učiteľov a nepochybne aj dobrovoľných zväzových aktivistov, ochotných a s patričným zápalom nastavených odovzdať nastupujúcim generáciám Slovákov v Maďarsku to najcennejšie - lásku k materinskému jazyku, reči, zvykosloviu a zajedno skrze slovenskú reč aj úctu k predkom. Zároveň prezentuje usilovnú prácu Zväzu Slovákov v Maďarsku, ako aj zanietenosť jeho organizácií v mestách a obciach Maďarska. Zakaždým je tým najvrúcnejším prejavom slovenskosti v rozmanitosti zážitkov a emócií, ktorými sa pieseň, verš či príbeh skrze prozaické dielka prihovára všetkým, ktorým sú cenné jazykové, kultúrne a duchovné odkazy Slovače v Maďarsku zhmotnené v pulzujúcom a stále živom dedičstve spevu, tanca a reči slovenskej - a to všetko v náležitej a družnej spolupatričnosti. K tomu Vám úprimne želáme aj žičlivé prostredie dejiska, keďže srdečné slovenské prostredie v Dabaši-Šáre túto atmosféru iba umocní.
Oceňujeme Vaše aktivity na prospech rozvíjania kultúrnych cenností, recitačných, slovotvorných a folklórnych tradícií, ako aj spôsob, akým sa cieľavedome snažíte vštepiť ich novým generáciám Slovákov v Maďarsku. Tak, aby nielen pretrvali, ale sa aj obnovovali a spestrovali v nových programoch a podujatiach. Za to všetko vyslovujeme poďakovanie všetkým pedagógom, najmä učiteľom slovenského jazyka, ktorí neúnavnou tvorivosťou prikladajú ruky, um i srdce k užitočnému a záslužnému dielu.
S prianím úspešného a radostného dňa plného zážitkov a príjemného jazykového a emotívneho splynutia v slovenskosti mi zároveň dovoľte ospravedlniť pána predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Jána Varša, že sa na udalosti v Dabaši-Šáre, potvrdzujúcej Váš úprimný vzťah k dedičstvu predkov i entuziazmus vštepovať lásku skrze slovenskú reč mladým generáciám Slovákov v Maďarsku, nebude môcť zúčastniť.

S úctou

Ľudo Pomichal
pracovník ÚSŽZ pre oblasť médií
teritorialista pre Maďarsko

Ďurk / Galgagyörk - Slovenské spievanky a veršovačky

Zväz Slovákov v Maďarsku / 19. mája 2016 / Súťaž detí v ľudovom speve a prednese poézie a prózy - 195 súťažiacich z 20 lokalít 5 žúp Maďarska

SpieVe05

oSlovMa-Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.951098731655770.1073741999.147596498672668&type=3

oSlovMa-video:
Csibaj banda: Po nábreží koník beží
https://www.facebook.com/oslovma/videos/950852211680422/

Žiačky miestnej základnej školy
https://www.facebook.com/oslovma/videos/950886868343623/

Spevácka skupina budapeštianskej slovenskej školy
https://www.facebook.com/oslovma/videos/950965521669091/

Ján Kollár: Národnie spievanky
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/szekesfehervar/narodnie_spievanky_1/index.htm

Spievanky, spievanky, prečo vymierate?
Ľudové piesne Slovákov v Maďarsku / O čom svedčia piesne našich Slovákov? / O zbieraní a zapisovaní ľudových piesní / Naše stáročia zachovávané piesne sa postupne začali vytrácať / Strata materinského jazyka
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/991-spievanky-spievanky-kdee-preo-vymierate

SpieVe04