BankFest-ZMENA

0153. Novohradské národnostné stretnutie a 23. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku kvôli nepriaznivému počasiu sa uskutoční v Kultúrnom dome Attilu Józsefa v Šalgótarjáne (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) a nie na prírodnom javisku pri jazere v novohradskej obci Banke (Bánk). Priebeh kultúrneho programu 28. júla 2019 sa nemení: 16:00 - Z domova domov (galaprogram slovenských detských spevákov a folklórnych súborov, folklórnych skupín, folklórnych súborov, ľudových hudieb a sólistov); 19:00 - Prišli hostia noví (galaprogram Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu).

A kedvezőtlen időjárás miatt az 53. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó és a Magyarországi Szlovákok 23. Országos Folklór Fesztiválja 2019. július 28-án a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia Központban (3100 Salgótarján, Fő tér 5.) kerül megrendezésre. A kultúrműsor menete változatlan: 16:00 - Hazából hazába (néptáncegyüttesek, folklórcsoportok, népzenei együttesek és szólisták gálaműsora); 19:00 - Új vendégek érkeztek (a Nógrádi Nemzetközi Folklór Fesztivál gálaműsora).

Na báze dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a dôvery

Na báze dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a dôvery

VzApril9http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27558-zsm-na-baze-dobrovo-nosti-vzajomnej-ucty-a-d-very
V budapeštianskom Slovenskom inštitúte sa 24. apríla 2019 stretlo 75 delegátov Zväzu Slovákov v Maďarsku z 82, aby sa zúčastnili zasadania Valného zhromaždenia organizácie. Cieľom snemovania bolo vyhodnotenie činnosti uplynulého roka, prijatie správy Finančného výboru, ako aj stanoviť si predsavzatia na rok 2019 a odsúhlasiť správu o činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM 71-ročnej, najpočetnejšej organizácie Slovače v Maďarsku. Na záver VZ prijalo do organizácie nových členov, spomedzi ktorých najviac pristúpilo do ZSM z Répášskej Huty.
Fotogaléria: https://www.facebook.com/oslovma/posts/2094676460631319