Na báze dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a dôvery

Na báze dobrovoľnosti, vzájomnej úcty a dôvery

VzApril9http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27558-zsm-na-baze-dobrovo-nosti-vzajomnej-ucty-a-d-very
V budapeštianskom Slovenskom inštitúte sa 24. apríla 2019 stretlo 75 delegátov Zväzu Slovákov v Maďarsku z 82, aby sa zúčastnili zasadania Valného zhromaždenia organizácie. Cieľom snemovania bolo vyhodnotenie činnosti uplynulého roka, prijatie správy Finančného výboru, ako aj stanoviť si predsavzatia na rok 2019 a odsúhlasiť správu o činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM 71-ročnej, najpočetnejšej organizácie Slovače v Maďarsku. Na záver VZ prijalo do organizácie nových členov, spomedzi ktorých najviac pristúpilo do ZSM z Répášskej Huty.
Fotogaléria: https://www.facebook.com/oslovma/posts/2094676460631319