Márii Nagyovej blahoželáme k vyznamenaniu

Dlhoročná aktivistka Zväzu Slovákov v Maďarsku Mária Nagyová pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska bola ocenená Maďarským zlatým záslužným krížom občianskeho radu o. i. za výnimočnú prácu v prospech našej slovenskej národnostnej komunity. V mene ZSM jej aj touto cestou srdečne blahoželáme!

NagyovaMária Nagyová vo viacerých volebných cykloch bola starostkou obce Čív, predsedníčkou Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy a členkou Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Mária Nagyová je dlhé desaťročia aktívnou účastníčkou slovenského národnostného života v Maďarsku: najprv ako delegátka kongresu DZSM, neskôr bola členkou Predsedníctva ZSM, vedúcou Župného národnostného výboru Komáromsko-Ostrihomskej župy, členkou Predsedníctva Celoštátnej slovenskej samosprávy, ako regionálnou radkyňou CSS. Od založenia čívskeho slovenského speváckeho zboru je jeho oduševnenou členkou, resp. podporovateľkou. Ako starostka svojej rodnej obce sa aktívne pričinila o dobré meno tejto obce, a to ako v Maďarsku, tak aj v zahraničí.
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült NAGY MÁRIA, Piliscsév község egykori polgármestere, Piliscsév fejlesztése, valamint a helyi szlovák nemzetiség hagyományainak megőrzése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréseként. A köztársasági elnök 121/2021. (III. 15.) KE határozata kitüntetés adományozásáról Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére.