Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

Verejnoprospešná nadácia ZSM vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2021. Žiadosti na podporu projektov môžu podávať: školské a vzdelávacie inštitúcie, študenti vysokých škôl, pedagógovia, spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy, ako aj fyzické osoby.

Stiahnite si prílohy: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm21-prilohy.rtf

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2021. Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

a) školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,

b) študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,

c) pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,

d) spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

e) fyzické osoby na vyššie uvedené ciele.

Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti a k spoznávaniu súčasnej slovenskej kultúry.

Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:

- programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,

- programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií usporiadané v spolupráci s miestnou alebo regionálnou občianskou organizáciou Slovákov v Maďarsku,

- vydavateľskú činnosť, jubilujúce kultúrne telesá a prípravy na sčítanie obyvateľstva,

- uskutočnenie Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku - Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku,

- účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach, ako aj spoločenských fórach o aktuálnom dianí v kruhu Slovákov v Maďarsku.

Povinné prílohy:

- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 400 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 20. júna 2021 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: v júli 2021

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm21-prilohy.rtf. Žiadosti - samozrejme, spolu s prílohami - treba zaslať ako elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tak aj vo vytlačenej podobe (stačí v jednom exemplári) na poštovú adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Pilisszentkereszt, Forrás u. 71., PSČ: 2098. V prípade potreby ďalšie informácie získate od tajomníka VPN ZSM - č. tel.: +36 20 316 7402, administratívnu pomoc vám poskytnú aj kurátori VPN ZSM:

Matej Šipický (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Anna Komjáthiová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Tomáš Nagy (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Marta Papučková (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Sylvia Pissová Hégelyová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Vlasta Zsákaiová (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Ruženka Egyedová Baráneková (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

V rámci opatrení vzhľadom na ďalšie šírenie koronavírusu COVID-19, s prihliadnutím na vývoj situácie v kontexte s pandémiou a v záujme plnenia opatrení vlády SR a vlády Maďarska proti koronavírusu Správna rada VPN ZSM si vyhradzuje právo zmeny vo všetkých otázkach obsiahnutých v tejto výzve.

Stiahnite si prílohy: http://www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm21-prilohy.rtf