Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova (Banka 2016)

Banka 2016 - Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova

Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom
a predstavuje jedinečné vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií.
- Klenoty, duchovné hodnoty - potenciál, predstavujúci bohatstvo našej Slovače.
BankPozv

Úzka spolupráca aj v medzivolebnom období

Úzka spolupráca aj v medzivolebnom období

 V Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe sa 6. februára 2016 konalo rozšírené spoločné zasadnutie predsedníctiev Únie slovenských organizácií v Maďarsku a ZSM.

Správa o činnosti ZSM za rok 2015

Správa o činnosti ZSM za rok 2015

ZSM za svoje najdôležitejšie poslanie, resp. za svoj hlavný cieľ považuje prostredníctvom miestnych pobočiek upevňovať slovenské národnostné povedomie, zachovať slovenský jazyk a kultúrne hodnoty našich Slovákov. Z roka na rok je to čoraz náročnejšia úloha. Vedenie ZSM si preto mimoriadne váži prácu svojich aktivistov, ktorí konajú z hlbokej oddanosti k svojej národnosti a často musia čeliť mnohým prekážkam.