Pred konferenciou ZSM Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

Pred konferenciou ZSM Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?

Vážení záujemci o konferenciu „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“, Zväz Slovákov v Maďarsku v úsilí pokračovať v dialógu - po oživení tradície v roku 2011 - aj v tomto roku usporiada konferenciu pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“.

Za našim výnimočným aktivistom Imrichom Tóthom

Za našim výnimočným aktivistom Imrichom Tóthom

14. apríla 2014 naše rady navždy opustil horlivý slovenský aktivista v Dunaeďháze, jeden zo zakladateľov Zväzu Slovákov v Maďarsku. Imrich Tóth (1929-2014) sa zaslúžil o to, že v obci ešte žije slovenská reč, v materskej a základnej škole prebieha výučba našej materčiny a že osada si dodnes zachovala slovenský ráz.

Valné zhromaždenie ZSM

Valné zhromaždenie ZSM

17. mája 2014 sa v Budapešti uskutoční VZ ZSM. Delegáti schvália správu o hospodárení a hlásenie o verejnoprospešnosti na rok 2013, návrh rozpočtu na rok 2014, ako aj hlásenie o činnosti Verejnoprospešnej nadácie ZSM, rozhodnú o prijatí nových členov a budú sa venovať i ďalším aktuálnym otázkam.

Slovenský folklór pri banskom jazere


Slovenský folklór pri banskom jazere

17. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku a 47. Novohradské národnostné stretnutie - Festival v Banke: Kapitál v tom najkrajšom zmysle slova - Klenoty, duchovné hodnoty, potenciál, predstavujúci bohatstvo našej Slovače - Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom a predstavuje jedinečné vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií.