Filter
Zobrazené položky 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Názov Návštevy
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM (22. apríla 2022) 143
Meghívó a MASZSZ Közgyűlésére (2022. április 22.) 140
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory 310
Kontakty 7654
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov 3997
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom... 622
Pri banskom jazere trochu inak 662
E-mail - Mobil - Adresa 4220
Z minulosti Zväzu Slovákov v Maďarsku 6816
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2019) 1622
Slovenské spievanky a veršovačky 2019 2567
Možnosti a šance našej občianskej sféry 2122
Šťastný NOVÝ ROK! 2578
Slovenčina obohacuje Novohrad i Maďarsko 2065
Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši 2050
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2018) 776
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 2556
Meghívó az MSZSZ Közgyűlésére 2631
Jeden z najpevnejších prvkov našej identity 5685
Bánk 2017 3515
Slovenský deň v Šalgótarjáne 2875
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory (2016) 2966
Slovenské spievanky a veršovačky 2016 5593
Projekt TÁMOP - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“ 2661
Slovenské spievanky a veršovačky 2015 4053
Spievanky, spievanky... Prečo vymierate? 2126
O slovenskej ľudovej hudbe v Maďarsku 1989
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 4177
A Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiválja 3345
Spievanky a veršovačky oslavujú dospelosť 3981
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky 3769
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohoročné podpory (2014) 3479
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu 3528
Zo slovenskej tlače - November (III.) 2012 - Monitor 3867
Zo slovenskej tlače - November (II.) 2012 - Monitor 3945
Konferencia ZSM Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? (2012) 3374
Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2012. október 3725
Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o výučbu slovenčiny u nás 3293
Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2012 3429
Fico s Orbánom spoločne otvorili slovenský dom 4145
Podpísali zmluvu o podpore Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2012) 3371
Skvosty a potešenie pri banskom jazere 3539
Valné zhromaždenie ZSM (Máj 2012) 3779
Naše gazdinky s prvou dámou SR na veľvyslanectve 3981
Zanikajú školy vyučujúce slovenčinu 3531
Združenie pilíšskych Slovákov s novým vedením 3458
Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini 3465
Podpory Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa na rok 2011 1397
Zo slovenskej tlače - Jún (V.) 2011 3826
Sajtószemle / Tallózó - 2011. június (V.) 3787
Zo slovenskej tlače - Apríl 2011 (I.) 3638
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (III.) 4363
Tallózó - Szlovák vonatkozású cikkek - 2011. március (III.) 3792
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (II.) 3993
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 4229
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 3929
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 6134
Zo slovenskej tlače - Február 2011 4073
24. mája zasadne 14. Kongres ZSM 3176
Mimoriadny kongres ZSM 3209
Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa 4370
Súbeh - Poznaj svoje korene (2008) 4042
Prvá dáma Slovenska so Slovenkami z Maďarska 3668
Dvanáste stretnutie aktivistov Zväzu v Hronci 4067
S Dušanom Čaplovičom a Vilmou Prívarovou o našom školstve 4072
Zasadalo Predsedníctvo ZSM 3688
Kalendár podujatí ZSM 3988