Filter
Zobrazené položky 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Názov Návštevy
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM (22. apríla 2022) 49
Meghívó a MASZSZ Közgyűlésére (2022. április 22.) 41
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory 196
Kontakty 7430
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov 3847
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom... 497
Pri banskom jazere trochu inak 537
E-mail - Mobil - Adresa 4047
Z minulosti Zväzu Slovákov v Maďarsku 6602
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2019) 1449
Slovenské spievanky a veršovačky 2019 2404
Možnosti a šance našej občianskej sféry 1922
Šťastný NOVÝ ROK! 2383
Slovenčina obohacuje Novohrad i Maďarsko 1912
Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši 1904
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2018) 666
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 2399
Meghívó az MSZSZ Közgyűlésére 2479
Jeden z najpevnejších prvkov našej identity 5463
Bánk 2017 3331
Slovenský deň v Šalgótarjáne 2728
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory (2016) 2814
Slovenské spievanky a veršovačky 2016 5249
Projekt TÁMOP - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“ 2519
Slovenské spievanky a veršovačky 2015 3867
Spievanky, spievanky... Prečo vymierate? 1951
O slovenskej ľudovej hudbe v Maďarsku 1836
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 4010
A Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiválja 3173
Spievanky a veršovačky oslavujú dospelosť 3797
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky 3583
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohoročné podpory (2014) 3333
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu 3376
Zo slovenskej tlače - November (III.) 2012 - Monitor 3669
Zo slovenskej tlače - November (II.) 2012 - Monitor 3781
Konferencia ZSM Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? (2012) 3237
Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2012. október 3572
Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o výučbu slovenčiny u nás 3142
Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2012 3269
Fico s Orbánom spoločne otvorili slovenský dom 3981
Podpísali zmluvu o podpore Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2012) 3233
Skvosty a potešenie pri banskom jazere 3375
Valné zhromaždenie ZSM (Máj 2012) 3430
Naše gazdinky s prvou dámou SR na veľvyslanectve 3838
Zanikajú školy vyučujúce slovenčinu 3367
Združenie pilíšskych Slovákov s novým vedením 3306
Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini 3306
Podpory Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa na rok 2011 1296
Zo slovenskej tlače - Jún (V.) 2011 3642
Sajtószemle / Tallózó - 2011. június (V.) 3670
Zo slovenskej tlače - Apríl 2011 (I.) 3455
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (III.) 4194
Tallózó - Szlovák vonatkozású cikkek - 2011. március (III.) 3645
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (II.) 3843
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 4069
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 3765
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 6011
Zo slovenskej tlače - Február 2011 3813
24. mája zasadne 14. Kongres ZSM 3028
Mimoriadny kongres ZSM 3072
Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa 4215
Súbeh - Poznaj svoje korene (2008) 3886
Prvá dáma Slovenska so Slovenkami z Maďarska 3507
Dvanáste stretnutie aktivistov Zväzu v Hronci 3904
S Dušanom Čaplovičom a Vilmou Prívarovou o našom školstve 3903
Zasadalo Predsedníctvo ZSM 3524
Kalendár podujatí ZSM 3795