Filter
Zobrazené položky 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Názov Návštevy
Kontakty 6840
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov 3659
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom... 330
Pri banskom jazere trochu inak 383
E-mail - Mobil - Adresa 3837
Z minulosti Zväzu Slovákov v Maďarsku 6380
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2019) 1235
Slovenské spievanky a veršovačky 2019 2207
Možnosti a šance našej občianskej sféry 1704
Šťastný NOVÝ ROK! 2139
Slovenčina obohacuje Novohrad i Maďarsko 1739
Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši 1722
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2018) 531
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 2212
Meghívó az MSZSZ Közgyűlésére 2296
Jeden z najpevnejších prvkov našej identity 5189
Bánk 2017 3098
Slovenský deň v Šalgótarjáne 2534
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory (2016) 2608
Slovenské spievanky a veršovačky 2016 4823
Projekt TÁMOP - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“ 2346
Slovenské spievanky a veršovačky 2015 3641
Spievanky, spievanky... Prečo vymierate? 1733
O slovenskej ľudovej hudbe v Maďarsku 1636
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 3775
A Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiválja 2976
Spievanky a veršovačky oslavujú dospelosť 3576
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky 3351
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohoročné podpory (2014) 3149
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu 3186
Zo slovenskej tlače - November (III.) 2012 - Monitor 3463
Zo slovenskej tlače - November (II.) 2012 - Monitor 3573
Konferencia ZSM Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? (2012) 3049
Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2012. október 3383
Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o výučbu slovenčiny u nás 2942
Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2012 3085
Fico s Orbánom spoločne otvorili slovenský dom 3757
Podpísali zmluvu o podpore Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2012) 3063
Skvosty a potešenie pri banskom jazere 3152
Valné zhromaždenie ZSM (Máj 2012) 3220
Naše gazdinky s prvou dámou SR na veľvyslanectve 3643
Zanikajú školy vyučujúce slovenčinu 3175
Združenie pilíšskych Slovákov s novým vedením 3114
Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini 3096
Podpory Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa na rok 2011 1175
Zo slovenskej tlače - Jún (V.) 2011 3453
Sajtószemle / Tallózó - 2011. június (V.) 3520
Zo slovenskej tlače - Apríl 2011 (I.) 3241
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (III.) 4005
Tallózó - Szlovák vonatkozású cikkek - 2011. március (III.) 3460
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (II.) 3651
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 3827
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 3544
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 5847
Zo slovenskej tlače - Február 2011 3610
24. mája zasadne 14. Kongres ZSM 2849
Mimoriadny kongres ZSM 2892
Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa 4017
Súbeh - Poznaj svoje korene (2008) 3689
Prvá dáma Slovenska so Slovenkami z Maďarska 3312
Dvanáste stretnutie aktivistov Zväzu v Hronci 3699
S Dušanom Čaplovičom a Vilmou Prívarovou o našom školstve 3700
Zasadalo Predsedníctvo ZSM 3326
Kalendár podujatí ZSM 3589