Filter
Zobrazené položky 
< < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <
Názov Návštevy
Celoštátne podujatia ZSM na rok 2024 208
Slovenské spievanky a veršovačky 2024 180
Oslavy 75. výročia založenia ZSM 312
Celoštátna súťaž ZSM Slovenský škovránok 2023 424
Banka 2023 - Pozvánka 312
Bánk 2023 - Meghívó 326
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM (21. apríla 2023) 474
Slovenské spievanky a veršovačky 2023 397
Zasadalo predsedníctvo Zväzu Slovákov v Maďarsku 433
Slovensko-maďarské priateľstvo v Nízkych Tatrách 428
Konferencia Ako ďalej Slováci v Maďarsku na Slovensku 420
Výzva VPN ZSM na predkladanie žiadostí o podporu 525
Nehanbime sa priznať, že sme Slováci! 629
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory 848
Ruženka Egyedová Baráneková opäť predsedníčkou ZSM 645
Výzva VPN ZSM na predkladanie žiadostí o podporu (2022) 971
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM (22. apríla 2022) 643
Meghívó a MASZSZ Közgyűlésére (2022. április 22.) 608
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory 846
Sčítanie obyvateľstva až koncom roka 2022 1508
Kontakty 8750
Slovníček a pomôcky pre našich aktivistov 4749
Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom... 1180
Pri banskom jazere trochu inak 1194
E-mail - Mobil - Adresa 4965
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2019) 2323
Slovenské spievanky a veršovačky 2019 3311
Možnosti a šance našej občianskej sféry 2950
Šťastný NOVÝ ROK! 3402
Slovenčina obohacuje Novohrad i Maďarsko 2792
Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši 2773
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo podpory (2018) 1304
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 3241
Meghívó az MSZSZ Közgyűlésére 3347
Jeden z najpevnejších prvkov našej identity 6589
Bánk 2017 4314
Slovenský deň v Šalgótarjáne 3595
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohtoročné podpory (2016) 3710
Slovenské spievanky a veršovačky 2016 7427
Projekt TÁMOP - „Pomoc národnostnej výučbe a výchove“ 3333
Slovenské spievanky a veršovačky 2015 4858
Spievanky, spievanky... Prečo vymierate? 2927
O slovenskej ľudovej hudbe v Maďarsku 2800
Pozvánka na Valné zhromaždenie ZSM 5034
A Magyarországi Szlovákok 18. Országos Folklór Fesztiválja 4079
Spievanky a veršovačky oslavujú dospelosť 4765
Súťaž ZSM Slovenské spievanky a veršovačky 4642
Kuratórium VPN ZSM rozdelilo tohoročné podpory (2014) 4097
Výzva na predkladanie žiadostí o podporu 4228
Zo slovenskej tlače - November (III.) 2012 - Monitor 4616
Zo slovenskej tlače - November (II.) 2012 - Monitor 4755
Konferencia ZSM Ako ďalej, Slováci v Maďarsku? (2012) 4117
Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2012. október 4533
Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o výučbu slovenčiny u nás 3996
Podpory VPN Zväzu Slovákov v Maďarsku na rok 2012 4102
Fico s Orbánom spoločne otvorili slovenský dom 4999
Podpísali zmluvu o podpore Verejnoprospešnej nadácie ZSM (2012) 3986
Skvosty a potešenie pri banskom jazere 4385
Valné zhromaždenie ZSM (Máj 2012) 4578
Naše gazdinky s prvou dámou SR na veľvyslanectve 4799
Zanikajú školy vyučujúce slovenčinu 4305
Združenie pilíšskych Slovákov s novým vedením 4180
Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini 4197
Podpory Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa na rok 2011 1879
Zo slovenskej tlače - Jún (V.) 2011 4518
Sajtószemle / Tallózó - 2011. június (V.) 4412
Zo slovenskej tlače - Apríl 2011 (I.) 4263
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (III.) 5204
Tallózó - Szlovák vonatkozású cikkek - 2011. március (III.) 4521
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 (II.) 4721
Zo slovenskej tlače - Marec 2011 5006
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 4639
Tallózó / Sajtószemle - Szlovák vonatkozású cikkek (2011) 6779
Zo slovenskej tlače - Február 2011 4801
24. mája zasadne 14. Kongres ZSM 3863
Mimoriadny kongres ZSM 3847
Súbeh Verejnoprospešnej nadácie ZSM Lipa 5121
Súbeh - Poznaj svoje korene (2008) 4747
Prvá dáma Slovenska so Slovenkami z Maďarska 4372
Dvanáste stretnutie aktivistov Zväzu v Hronci 4878
S Dušanom Čaplovičom a Vilmou Prívarovou o našom školstve 4841
Zasadalo Predsedníctvo ZSM 4434
Kalendár podujatí ZSM 4732